Đăk Glei – 42 năm xây dựng và phát triển 

Đăk Glei – 42 năm xây dựng và phát triển

Thứ tư - 01/11/2017 13:56
Trải qua 42 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện qua các thời kỳ, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân các dân tộc huyện Đăk Glei đã đoàn kết thống nhất xây dựng và phát triển huyện đạt được những thành tựu đáng khích lệ trên các lĩnh vực…
Một góc thị trấn Đăk Glei hôm nay (nguồn ảnh: Internet)
Một góc thị trấn Đăk Glei hôm nay (nguồn ảnh: Internet)
Ngày 01-11-1975, Hội nghị Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum đã ra Nghị quyết hợp nhất hai huyện H30 và H40 để thành lập lại huyện Đăk Glei. Trải qua 42 năm xây dựng và phát triển, thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ huyện, tranh thủ những thời cơ, thuận lợi vượt qua những khó khăn, thử thách, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện qua các thời kỳ, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân các dân tộc huyện Đăk Glei đã đoàn kết thống nhất xây dựng và phát triển huyện đạt được những thành tựu đáng khích lệ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...tạo tiền đề quan trọng để Đăk Glei tiếp tục xây dựng và phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới.
Trong những năm 1920, để quản lý và dễ bề cai trị, thực dân Pháp đã chia tỉnh Kon Tum ra làm 3 huyện có bộ máy hành chính hoàn chỉnh trong đó có huyện Đăk Glei. Trải qua gần một trăm năm, trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, nhân dân các dân tộc huyện Đăk Glei đã kiên trung đi theo Đảng, theo Bác Hồ, đóng góp sức người, sức của, cùng với nhân dân cả nước hoàn thành công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cán bộ và nhân dân có quyền tự hào bởi huyện Đăk Glei là vùng căn cứ cách mạng ở Tây Nguyên, là cái nôi cách mạng trong hai cuộc kháng chiến gian khổ trường kỳ và thắng lợi vẻ vang của dân tộc, là đơn vị được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Từ khi chiếm đóng Đăk Glei, thực dân Pháp đã thực hiện nhiều thủ đoạn để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng thực hiện chính sách ngu dân, làm cho đời sống nhân dân lâm vào cảnh bần cùng hóa vô cùng cơ cực, đói ăn, lạt muối, dịch bệnh... nhằm khuất phục ý chí cách mạng trong nhân dân. Để giam cầm các chiến sỹ cách mạng, ngăn chặn phong trào cách mạng Việt Nam, năm 1932 thực dân Pháp đã xây dựng ở xã Đăk Choong nhà ngục Đăk Glei, chúng đã biến nơi đây thành “căng an trí” để giam cầm những chiến sĩ Cộng sản bị chúng treo án tù chung thân. Trong số những chiến sĩ cách mạng bị giam giữ ở đây có nhiều đồng chí sau này là lãnh đạo cấp cao của Đảng như Lê Văn Hiến, Chu Huy Mân, Trần Văn Trà, Nguyễn Sơn Trà, Lê Bá Tụ, Hà Thu Phương, Tố Hữu. Nhân dân Đăk Glei luôn kiên trung với Đảng, với cách mạng đã tìm cách liên lạc, che giấu, giúp đỡ, đưa đường nhiều đồng chí vượt ngục thành công trong đó có đồng chí Tố Hữu, Nguyễn Ngọc Huệ. Nhiều trận đánh thắng lớn, bất ngờ làm cho quân Pháp khiếp sợ như trận Xốp Dùi, Xốp Nghét.
Trong  kháng chiến chống đế quốc Mỹ, để bảo đảm tính bí mật các căn cứ cách mạng của tỉnh, Tỉnh ủy đã chia huyện Đăk Glei thành 2 huyện là H30 và H40. Quân và dân các dân tộc trong hai huyện đã cùng với quân dân toàn miền Nam và nhân dân cả nước lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ, ngụy. Ngày 16/5/1974, Đảng bộ, quân dân hai huyện H30 và H40 phối hợp cùng bộ đội tỉnh, và quân chủ lực B3 đồng loạt tiến công, tiêu diệt các đồn bốt của Mỹ - ngụy, xóa sổ chi khu Đăk Pek, giải phóng hoàn toàn huyện nhà; nhân dân huyện Đăk Glei từ đây thoát khỏi chế độ cai trị của Mỹ, ngụy.
Sau khi hòa bình lập lại, ngày 01/11/1975 Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum (cũ) đã ra Nghị quyết sáp nhập 2 huyện H30 và H40, tái thành lập huyện Đăk Glei. Sau khi được thành lập, Đảng bộ huyện đã nhanh chóng triển khai nhiều chủ trương, giải pháp nhằm khắc phục vết thương chiến tranh ổn định, phát triển kinh tế. Với chủ trương ưu tiên phát triển nông nghiệp, tiến hành khai hoang đồng ruộng, phát động phong trào làm ruộng nước, sản xuất hai vụ trên một số diện tích đất canh tác. Gắn với công tác khai hoang, Đảng bộ huyện chỉ đạo làm thủy lợi với tinh thần khai hoang đến đâu thủy lợi đến đó, vừa triển khai các công trình thủy lợi lớn, vừa hướng dẫn nhân dân tận dụng các nguồn nước nước tưới cho đồng ruộng nhỏ lẻ, phân tán. Đồng thời, lãnh chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa vào thử nghiệm các loại cây giống, con giống có năng suất chất lượng cao mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Chủ trương định canh, định cư được chú trọng triển khai quyết liệt có hiệu quả tạo cơ sở cho phát triển các dịch vụ công cộng như trường học, trạm y tế và các công trình phúc lợi khác đồng thời giúp nhân dân ổn định cuộc sống, xây dựng  đời sống mới. Mô hình nông lâm kết hợp, được áp dụng rộng rãi phổ biến trong cơ cấu kinh tế của huyện. Trồng, chăm sóc, bảo vệ khai thác rừng và trồng cây công nghiệp đã được triển khai có hiệu quả góp phần tích cực gìn giữ, cải tạo tài nguyên môi trường nhất là việc phủ xanh đất trống đồi trọc. Nhiều xã có phong trào phát triển kinh tế hiệu quả như xã Đăk Pét, xã Đăk Môn, xã Đăk Kroong, xã Đăk Long... đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể, quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố, an ninh biên giới thường xuyên được giữ vững ổn định.
Hơn 30 năm qua, dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ huyện đã vận dụng sáng tạo lãnh đạo nhân dân thực hiện sự nghiệp đổi mới đạt được những thành tựu rất đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã tổng kết đánh giá: kinh tế của huyện có sự chuyển biến đáng kể. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11,55% (vượt chỉ tiêu 0,35%). Tỷ trọng nông - lâm - thủy sản giảm từ 44,5% năm 2010 xuống còn 42,8%; công nghiệp - xây dựng tăng từ 23,5% lên 24,6%; thương mại dịch vụ tăng từ 32,0% lên 32,6%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 16,5 triệu đồng/người/năm, tăng 79% so với đầu nhiệm kỳ.
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII,  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, trong hai năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện mà trực tiếp là Ban thường vụ Huyện ủy, cán bộ, và các tầng lớp nhân dân huyện nhà đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ các giải pháp  thiết thực nhằm xây dựng huyện Đăk Glei ổn định và phát triển. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Theo số liệu thống kê mới nhất tính đến tháng 10 năm 2017:
Về lĩnh vực phát triển kinh tế, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm 7.989/8.352ha. Sản lượng lương thực có hạt 13.136 tấn. Diện tích cây cà phê hiện có 1.528,4ha, cây cao su 1.557,8 ha. Tổng đàn gia súc 20,426 con. Diện tích nuôi trồng thủy sản 29,5 ha. Thu ngân sách đạt 12.541 triệu đồng đạt 61,1%. Vốn đầu tư phát triển được giao 83.193 triệu, đã giải ngân 53.377 triệu đạt 64,46%. Hiện toàn huyện có 50 doanh nghiệp các loại.
Về lĩnh vực văn hóa xã hội, năm học 2017-2018, bậc mầm non có 12 trường, 147 lớp, 3722 học sinh, có 01 trường đạt chuẩn quốc gia; bậc tiểu học có 13 trường 273 lớp, 5481 học sinh, có 03 trường đạt chuẩn quốc gia; bậc trung học cơ sở có 13 trường , 106 lớp, có 3.235 học sinh, có 4 trường đạt chuẩn quốc gia; bậc trung học phổ thông  trường dân tộc nội trú có 10 lớp với 317 học sinh, trường PTTH Lương thế vinh 14 lớp  với 469 học sinh, phân hiệu Lương thế vinh 6 lớp, 167 học sinh.
Tính đến nay có 9/12 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, các Chương trình Y tế quốc gia được triển khai tốt đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.
Các chính sách an sinh xã hội được các cấp các ngành triển khai đồng bộ hiệu quả, kịp thời.
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, niềm tin của nhân dân tiếp tục được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy.
Lịch sử truyền thống 42 năm ngày thành lập lại huyện là niềm tự hào to lớn và cũng chính là lời căn dặn, nhân tố tinh thần, động lực cổ vũ cán bộ và nhân dân huyện nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra, góp phần tích cực thực hiện Nghị guyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, thiết thực góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" mà Đảng ta đã đề ra. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Còn non còn nước còn người, thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay".
Bùi Văn Đường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Các văn bản: CT12TW, NQ10TW, KH58TU, CTr32TU, HD46BTGTW

Lượt xem:153 | lượt tải:337

TÀI LIỆU

phục vụ HN giao ban KL01

Lượt xem:227 | lượt tải:111

CV.1089.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW

Lượt xem:259 | lượt tải:109

CV.1068.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022

Lượt xem:349 | lượt tải:201

TÀI LIỆU

Hướng dẫn tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022

Lượt xem:169 | lượt tải:114

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh Đc Phạm Hùng

Lượt xem:1271 | lượt tải:369

TÀI LIỆU

Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022

Lượt xem:103 | lượt tải:59
truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay15,214
  • Tháng hiện tại320,661
  • Tổng lượt truy cập15,715,644
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây