Chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Ia H’Drai 

Chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Ia H’Drai

Thứ sáu - 19/04/2019 14:51
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ước muốn lớn lao, một ham muốn tột bậc, đó chính là: “làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” . Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đều mang giá trị nhân văn sâu sắc, trước hết vì con người, tất cả vì con người, mà trước hết là nhân dân.
NHCSXH huyện hỗ trợ người dân xã Ia Tơi vay vốn làm ăn phát triển kinh tế
NHCSXH huyện hỗ trợ người dân xã Ia Tơi vay vốn làm ăn phát triển kinh tế
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân
Cách mạng Tháng Tám thành công, một ngày sau Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách giải quyết những vấn đề về đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Người nhấn mạnh “Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân. Phải chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới. Phải chăm lo việc cứu tế nạn nhân cho chu đáo, phải chú ý trừ nạn mù chữ cho dân. Nói tóm lại, hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân phải được ta đặc biệt chú ý”[1].
Sau khi đã tranh được độc lập rồi thì vấn đề kiến quốc là hết sức quan trọng. Bởi vì, “nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”[2]. Với nhận thức đó, cùng với chỉ đạo kháng chiến, Hồ Chí Minh tập trung vào nhiệm vụ kiến quốc. Kháng chiến và kiến quốc gắn bó chặt chẽ với nhau. Muốn kháng chiến thành công thì phải có sức dân, lòng dân. Muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Chúng ta phải thực hiện ngay: 1. Làm cho dân có ăn; 2. Làm cho dân có mặc; 3. Làm cho dân có chỗ ở; 4. Làm cho dân có học hành. Cái mục đích chúng ta đi đến là bốn điều đó. Đi đến để dân nước ta xứng đáng với tự do độc lập và giúp sức được cho tự do độc lập”[3].
Trên cơ sở nhận thức “dân dĩ thực vi thiên”, nghĩa là dân lấy ăn làm trời, và “có thực mới vực được đạo”, nghĩa là không có ăn thì chẳng làm được việc gì cả, tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh thể hiện đậm nét việc chăm lo đời sống Nhân dân. Trong sự nghiệp kiến thiết chủ nghĩa xã hội, Người cho rằng “hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ”[4]. Người nói: “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”[5], Người biến tình thương thành trách nhiệm của bản thân.
Theo Người, Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải gần gũi Nhân dân, quan tâm đến những việc nhỏ cho đời sống hằng ngày của Nhân dân. “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi. Vì vậy, cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân. Phải lãnh đạo, tổ chức, giáo dục nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Dân đủ ăn đủ mặc thì những chính sách của Đảng và Chính phủ đưa ra sẽ dễ dàng thực hiện. Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh thì chính sách của ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được”[6].
Hồ Chí Minh luôn luôn gương mẫu, thực hiện nói đi đôi với làm, “gần dân” thì phải tăng cường tiếp xúc với dân. Khi đi thăm dân, Người không muốn tiệc tùng tốn kém theo kiểu “khách ba, chủ nhà bảy” để mang tiếng với dân, Người cũng phê bình việc liên hoan chè chén, lu bù còn phổ biến ở nhiều địa phương và nhắc nhở cần phải sửa chữa.
Trước lúc đi xa, trong Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”[7]. Theo Người, chú trọng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân là điều kiện cơ bản để thực hành và hoàn thiện dân chủ.
2. Vận dụng những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Ia H’Drai
Trong những năm qua, cùng với quá trình đổi mới, hội nhập của đất nước, huyện Ia H’Drai được thành lập trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, huyện đã có nhiều chủ trương, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao mọi mặt đời sống cho nhân dân trên địa bàn.
Thứ nhất, trong phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đời sống vật chất cho nhân dân: Huyện chủ trương đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, khai thác tiềm năng khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, tập trung trồng và chăm sóc cây cao su là thế mạnh của vùng, đồng thời trồng xen canh các loại cây trồng khác như điều, sắn, ngô, cà phê, lúa nước…; phát triển chăn nuôi, khai thác tiềm năng thủy sản của hồ thủy điện Sê San 4. Bên cạnh phát triển nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới cũng được triển khai đồng bộ và được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân địa phương và bước đầu đạt được những kết quả tích cực.
Các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông được ưu tiên đầu tư phát triển, nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng của huyện, đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân các xã, đặc biệt là khu vực biên giới. 
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế - xã hội, huyện đã thành lập, duy trì hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ia H’Drai để giúp người dân nắm bắt các chủ trương, chính sách và tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo và có cuộc sống khá hơn sau khi được hỗ trợ nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội.
Thứ hai, về chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục nhằm không ngừng nâng cao dân trí và đời sống tinh thần cho nhân dân: Thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục là “quốc sách hàng đầu”, huyện Ia H’Drai đã chú trọng đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục 4 cấp từ mầm non đến trung học phổ thông, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn.
Về lĩnh vực y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là đối với bà mẹ, trẻ em luôn được chú trọng quan tâm; trang thiết bị, cơ sở y tế, đội ngũ y bác sĩ được tiếp tục hoàn thiện để hướng đến phục vụ tối đa nhu cầu khám chữa bệnh cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện nhà.
Phong trào văn hóa, văn nghệ, các hoạt động thể thao quần chúng diễn ra khá sôi nổi, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia; đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh được triển khai rộng khắp tại địa bàn các xã. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện bước đầu được tổ chức triển khai thực hiện;
Huyện chủ trương thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng; phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai đào tạo nghề cho người lao động nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho nhiều lượt lao động trên địa bàn.
Ngoài ra, công tác cải cách hành chính đang được triển khai có hiệu quả nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân; công tác quốc phòng - an ninh khu vực biên giới luôn được chú trọng quan tâm, đảm bảo môi trường sống và làm việc cho nhân dân.
Tóm lại, mặc dù huyện mới thành lập, còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời của các cấp, các ngành của tỉnh và huyện; tinh thần chủ động, tích cực của các cơ quan chuyên môn và các xã, sự cố gắng của người dân các dân tộc trên địa bàn nên huyện Ia H’Drai đã đạt được một số thành tựu trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định kinh tế - xã hội, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn khu vực biên giới, làm cho đời sống của nhân dân địa phương được nâng cao về mọi mặt; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân trên địa bàn theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hơn nữa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc làm sức mạnh nội sinh trong quá trình phát triển, góp phần vào thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội XV của Đảng bộ tỉnh Kon Tum cũng như thắng lợi chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bài & ảnh: Vũ Khoa
(NHCSXH huyện Ia H’Drai)
 
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.50-51
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.64.
[3]  Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.175.
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.402.
[5] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.470
[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.518.
[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 15, tr.622

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:401 | lượt tải:116

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:910 | lượt tải:115

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:574 | lượt tải:494

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:112 | lượt tải:155

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 – 01/6/2024)

Lượt xem:648 | lượt tải:118

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:953 | lượt tải:103

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:239 | lượt tải:52
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập82
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm78
  • Hôm nay3,958
  • Tháng hiện tại253,571
  • Tổng lượt truy cập31,378,839
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

thongtin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây