Cách tra đáp án bộ câu hỏi và tham gia thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum”. 

Cách tra đáp án bộ câu hỏi và tham gia thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum”.

Thứ ba - 14/04/2020 08:40
Cách tra đáp án bộ câu hỏi và tham gia thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum”.
Ngày 03-4-2020, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020)” đã ban hành Thông báo số 08 - TB/BTCCT phát động Cuộc thi. Theo đó, Cuộc thi được tổ chức với 2 hình thức: Thi viết và thi trắc nghiệm hàng tháng trên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trang Thông tin điện tử của Tỉnh đoàn thanh niên.                                                 
Đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tìm hiểu và nhận thức sâu sắc quá trình ra đời, xây dựng, trưởng thành và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kon Tum trong suốt  90 năm qua; góp phần nâng cao lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cổ vũ nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước trong thời kỳ mới, thực hiện thắng lợi quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh.
Để giúp thí sinh chuẩn bị tài liệu tham gia tốt Cuộc thi, ngoài các sách lịch sử đã được đưa lên Trang Thông tin điện tử thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã đăng tải các bài viết chuyên đề lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum liên quan đến bộ câu hỏi tự luận. 
Hôm nay, xin giới thiệu với các bạn cách chuẩn bị đáp án và tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020)” trên Trang Thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại địa chỉ: www.tuyengiaokontum.org.vn hoặc Trang Thông tin điện tử của Tỉnh đoàn Kon Tum tại địa chỉ: www.tuoitrekontum.org.vn
Bước 1: Chuẩn bị bộ tài liệu để tra đáp án Cuộc thi.
Để cho các thí sinh thuận lợi trong quá trình tham gia Cuộc thi, Ban Giám khảo Cuộc thi đã thống nhất các câu hỏi, đáp án thi viết và thi trắc nghiệm tại Cuộc thi này phải bám sát vào nội dung sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975) tái bản tháng 12-2019; sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập II (1975-2000), xuất bản năm 2002; các văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn 2002-2020 (nhiệm kỳ: XII, XIII, XIV, XV) và chủ thể của cuộc thi tìm hiểu là Đảng bộ tỉnh Kon Tum (1930- 2020).
Như vậy, các đáp án chính xác cho bộ câu hỏi trắc nghiệm chỉ có ở các tập sách và tài liệu trên. Riêng sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum tập I, các bạn lưu ý không sử dụng tập sách xuất bản năm 1996 và tập tái bản năm 2006, chỉ sử dụng tập tái bản năm 2019 (với nhiều nội dung mới được biên tập bổ sung, chỉnh sửa). Tập sách này vừa được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức cơ sở Đảng tỉnh Kon Tum trong quý I năm 2020.
Bước 2: Các bạn vào các trang thông tin điện tử trên tải bộ câu hỏi trắc nghiệm Cuộc thi, sau đó in ra 1 bộ.
Bước 3: Tra tìm đáp án cho mỗi câu hỏi. Căn cứ vào giai đoạn lịch sử của câu hỏi để tra tìm đáp án trong các sách, tài liệu trên. Đánh dấu vào đáp án mà bạn lựa chọn cho mỗi câu hỏi.
Bước 4: Vào thi, sau khi thực hiện trình tự các bước (điền thông tin, xác nhận thông tin), các bạn vào trả lời các câu hỏi của bài thi trắc nghiệm.
Theo Quy chế của Ban Tổ chức Cuộc thi, mỗi tháng (bắt đầu từ ngày 01 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2020) Ban Tổ chức sẽ ra một bộ câu hỏi/tháng/bài thi gồm 20 câu. Tổng điểm của 1 bài thi tối đa là 100 điểm. Mỗi câu hỏi có từ 2 đến 4 đáp án, trong đó chỉ có 1 đáp án đúng. Người trả lời đúng đáp án sẽ đạt 5 điểm/câu hỏi. Khi đã có bộ đáp án chuẩn bị trước, các bạn căn cứ vào giai đoạn lịch sử để trả lời (nếu nhớ đáp án thì càng tốt). Lưu ý là các bạn tranh thủ thời gian làm bài nhanh nhất có thể. Mặc dù Ban Tổ chức không giới hạn thời gian làm bài/bài thi nhưng theo Quy chế Cuộc thi, trường hợp các thí sinh đều trả lời đúng toàn bộ câu hỏi của Ban Tổ chức Cuộc thi/tháng thi thì giải thưởng sẽ được xét chọn trên cơ sở thời gian làm bài của thí sinh, thí sinh nào có thời gian làm bài nhanh nhất sẽ được xét chọn giải thưởng.
Như vậy, đáp án chính xác cho bộ câu hỏi trắc nghiệm được viết ở một sự kiện hoặc nội dung cụ thể trong các tập sách, tài liệu như đã giới thiệu ở trên. Ngoài ra, trong bộ 80 câu hỏi do Ban Tổ chức Cuộc thi công bố, xin lưu ý thêm với các bạn một số điểm khi tra tìm và lựa chọn đáp án như sau: 
Đối với những câu hỏi về thời gian tổ chức đại hội Đảng bộ tỉnh, tên đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các bạn tra phần ở cuối tập sách (Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập I, tập II); phần đầu và phần cuối văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh.
Một số câu hỏi trong giai đoạn kháng chiến chống đế quốc Mỹ, như:
Câu 10: Giữa năm 1961, tổ chức hội của thanh niên tỉnh được thành lập có tên gọi là gì?
A. Hội thanh niên cứu nước
B. Hội thanh niên giải phóng
C. Hội thanh niên yêu nước
Câu hỏi này các bạn chú ý từ “hội”, không nhầm lẫn với tổ chức “đoàn” thanh niên lúc bấy giờ.
Câu 19: Tỉnh Kon Tum được giải phóng hoàn toàn vào:
A. Ngày 16 tháng 3 năm 1975
B. Ngày 17 tháng 3 năm 1975
C. Ngày 30 tháng 4 năm 1975
Với câu hỏi về ngày giải phóng tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc thi mong muốn các bạn tra và nhớ chính xác ngày giải phóng tỉnh Kon Tum theo thông báo số 59-TB/TU ngày 17-3-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khác với các tài liệu, sách xuất bản trước năm 2006.
Câu 20: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Kon Tum xây dựng được những tiểu đoàn nào?
A. Tiểu đoàn bộ binh 304 và Tiểu đoàn đặc công 406
B. Tiểu đoàn bộ binh 8 và Tiểu đoàn đặc công 407
C. Tiểu đoàn bộ binh 304 và Tiểu đoàn đặc công 409
Câu hỏi này không có ở một sự kiện cụ thể. Các bạn cần đọc kỹ quá trình xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Hãy lấy mốc thời gian là từ năm 1959 về sau, vì như các bạn đã biết đến tháng 10-1959, tỉnh mới thành lập đơn vị vũ trang đầu tiên. Và từ đó đến khi giải phóng toàn tỉnh năm 1975, có 2 tiểu đoàn của tỉnh được thành lập. Mách nhỏ với các bạn 2 sự kiện: Sự kiện thứ nhất, ngày 18-5-1965, Tiểu đoàn bộ binh đầu tiên của tỉnh được thành lập tại xã Đăk Ui (nay thuộc huyện Đăk Hà), gồm 300 cán bộ chiến sỹ. Từ khi thành lập, Tiểu đoàn đã lập nhiều chiến công, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng tỉnh Kon Tum và bảo vệ quê hương từ sau ngày giải phóng đến nay. Tiểu đoàn này hiện nay vẫn thuộc Tỉnh đội Kon Tum quản lý. Hãy đọc các sự kiện quan trọng như: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, chiến dịch giải phóng Đăk Tô- Tân Cảnh (1972)… để thấy sự tham gia của Tiểu đoàn bộ binh này. Sự kiện thứ hai, đầu năm 1967, trước những chuyển biến có lợi trên chiến trường và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tỉnh Kon Tum được bổ sung một khung tiểu đoàn và một đại đội đặc công khoảng 70 đồng chí. Lực lượng này đã được huấn luyện cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật binh chủng ở miền Bắc. Trên cơ sở đó, Quân khu V quyết định thành lập tiểu đoàn đặc công trực thuộc tỉnh đội Kon Tum, gồm có 3 đại đội (207, 208 và 209). Tháng 4-1967, tại khu rừng Kon Tu- Đăk Phía- H16 (nay thuộc huyện Đăk Hà), lễ thành lập tiểu đoàn đặc công 4... đã được tổ chức, với sự có mặt của khoảng 180 cán bộ chiến sĩ của Tiểu đoàn cùng với đại diện của Tỉnh uỷ, Tỉnh đội Kon Tum.
Trên đây, tôi đã giới thiệu với các bạn cách tra đáp án và tham gia thi trắc nghiệm Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930-25/9/2020)”. Chỉ còn 2 tuần nữa là Cuộc thi trắc nghiệm đã bắt đầu, chúc các bạn chuẩn bị và tham gia Cuộc thi thật tốt nhé.

Trần Thị Sáu

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam

Lượt xem:290 | lượt tải:138

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

Lượt xem:370 | lượt tải:320

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí quí I-2024

Lượt xem:234 | lượt tải:74

HD.51.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:48 | lượt tải:23

TÀI LIỆU

phổ biến, quán triệt Kết luận 72.TW và Chương trình 77.TU (gửi kèm CV 2303-CV/BTGTU)

Lượt xem:598 | lượt tải:680

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Lượt xem:677 | lượt tải:283

HD.50.BTGTU

Hướng dẫn sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lượt xem:650 | lượt tải:363


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay15,927
  • Tháng hiện tại280,211
  • Tổng lượt truy cập30,355,761
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây