BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN (GỬI KÈM THEO THÔNG BÁO SỐ 08 CỦA BAN TỔ CHỨC CUỘC THI) 

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN (GỬI KÈM THEO THÔNG BÁO SỐ 08 CỦA BAN TỔ CHỨC CUỘC THI)

Thứ sáu - 03/04/2020 07:57
Bộ câu hỏi (gồm Câu hỏi trắc nghiệm và Câu hỏi tự luận) được gửi kèm theo Thông báo số 08 - TB/ BTCCT, ngày 03-4-2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ tỉnh. BBT đăng tải toàn bộ các câu hỏi để bạn đọc tiện theo dõi, tham gia.
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN (GỬI KÈM THEO THÔNG BÁO SỐ 08 CỦA BAN TỔ CHỨC CUỘC THI)
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
I. Giai đoạn trước năm 1930 và 1930-1945

Câu 1: Ngày 25 tháng 9 năm 1901, nghĩa quân Xê Đăng do Thăng Mâu chỉ huy tấn công đồn nào sau đây ?
A. Đăk Pxy                   
B. Đăk Sút                      
C. Đăk Glei
Câu 2:  Cuộc chiến đấu của Nhân dân làng Đăk Hà (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông) chống trả thực dân Pháp tấn công vào làng từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 11 năm 1929 do ai lãnh đạo ?
A.Ông Thuần                
B. Ba anh em ông Ni, ông Buôn, ông Doong
Câu 3: Ai là người được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên tại tỉnh Kon Tum ?
A.Huỳnh Liễu (cai Liễu)
B. Huỳnh Đăng Thơ (đội Thơ)
C. Nguyễn Cừ (cai Cừ)
Câu 4: Chi bộ Đảng Cộng sản tại Nhà lao Kon Tum (còn gọi là Chi bộ binh) được thành lập vào thời gian nào ?
A. Tháng 7 năm 1930   
B. Tháng 8 năm 1930    
C. Tháng 9 năm 1930
Câu 5: Ai là Bí thư đầu tiên của Chi bộ Đảng Cộng sản tại Nhà lao Kon Tum (Chi bộ binh) ?
A. Ngô Đức Đệ    
B. Huỳnh Đăng Thơ (đội Thơ)
C. Nguyễn Cừ (cai Cừ)         
Câu 6: Chi bộ Đảng ngoài nhà lao Kon Tum (còn gọi là Chi bộ đường phố thị xã Kon Tum) được thành lập vào thời gian nào ?
A. Đầu năm 1931
B. Giữa năm 1931
C. Cuối năm 1931        
Câu 7: Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại nhà lao Kon Tum nổ ra vào thời gian nào ?
A. Ngày 9 tháng 12 năm 1931
B. Ngày 12 tháng 12 năm 1931
C. Ngày 13 tháng 12 năm 1931
Câu 8: Người tù chính trị hy sinh đầu tiên trong Cuộc đấu tranh Lưu huyết để bảo vệ đồng đội là:
A. Đặng Thái Thuyến   
B. Nguyễn Huy Lung  
C.Trương Quang Trọng    
Câu 9: Bản yêu sách ngày 13 tháng 12 năm 1931 của tù chính trị tại Nhà lao Kon Tum gửi nhà cầm quyền Pháp, bao gồm mấy điểm ?
A. 6 (sáu) điểm    
B. 8 (tám) điểm   
C. 5 (năm) điểm
Câu 10: Trong Cuộc đấu tranh Lưu huyết và Cuộc đấu tranh Tuyệt thực tháng 12 năm 1931 tại Nhà lao Kon Tum, tổng cộng bao nhiêu tù chính trị đã hy sinh ?
A.14 đồng chí      
B. 15 đồng chí     
C. 13 đồng chí     
Câu 11: Phong trào “nước thần” (nước Xu) tại Kon Tum khởi phát vào năm nào sau đây?
A. Năm 1931      
B. Năm 1936       
C. Năm 1941
Câu 12: Phong trào “nước thần” (nước Xu) tại khu vực đông bắc tỉnh Kon Tum (địa bàn huyện Kon Plông ngày nay) do ai chỉ huy ?
A.Ông Thuần      
B.Ông Đăng        
C.Ông A Mét
Câu 13: Đồng chí Tố Hữu và Huỳnh Ngọc Huệ vượt Ngục Đăk Glei (“căng an trí” Đăk Glei) vào thời gian nào ?
A. Tháng 3 năm 1940   
B.Tháng 3 năm 1941    
C.Tháng 3 năm 1942
Câu 14: Ai là người lãnh đạo phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của Nhân dân các làng Xốp Dùi, Xốp Nghét, Đăk Xây (nay thuộc xã Xốp, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) năm 1943 ?
A. A Mét (A Môn)        
B. A Tranh (A Niếc)
Câu 15: Cuộc đấu tranh của đồng bào các dân tộc Kon Tum đòi thả 72 tù chính trị bị giam tại Ngục Đăk Tô diễn ra vào thời gian nào ?
A. Tháng 2 năm 1945   
B. Tháng 3 năm 1945   
C. Tháng 4 năm 1945
Câu 16: Địa phương nào giành được chính quyền đầu tiên trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại tỉnh Kon Tum ?
A. Huyện Kon Plông    
B. Huyện Đăk Glei
C. Huyện Đăk Tô
Câu 17: Cuộc họp của nhóm trí thức, viên chức yêu nước và một số binh sĩ tiến bộ bàn kế hoạch tổ chức giành chính quyền tại tỉnh Kon Tum diễn ra vào thời gian nào sau đây ?
A. Buổi tối ngày 23 tháng 8 năm 1945     
B. Buổi tối ngày 24 tháng 8 năm 1945
C. Buổi tối ngày 25 tháng 8 năm 1945
Câu 18: Cuộc đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại tỉnh Kon Tum diễn ra vào ngày nào ?
A. Ngày 23 tháng 8 năm 1945         
B. Ngày 24 tháng 8 năm 1945
C. Ngày 25 tháng 8 năm 1945
Câu 19: Ai là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Kon Tum, tháng 8 năm 1945 ?
A. Hoàng Lẫm     
B. Tôn Thất Hy
C. Trần Quang Tường
D. Võ Văn Dật
Câu 20: Cuộc mít tinh chào mừng thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 tại thị xã Kon Tum diễn ra vào ngày nào ?
A. Ngày 26 tháng 8 năm 1945         
B. Ngày 28 tháng 8 năm 1945
C. Ngày 27 tháng 8 năm 1945
II. Giai đoạn 1945-1954
Câu 1: Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnhKon Tumcủng cố, ra mắt ngày 25-9-1945 do ai làm Chủ tịch?
A. Đồng chí Lê Đại Nguyên             
B. Đồng chí Nguyễn Hữu Phú                      
C. Đồng chí Hà Lượng
Câu 2:  Cuối năm 1945, Xứ ủy Trung Kỳ chủ trương tăng cường cán bộ lên Kon Tum để xây dựng lực lượng cách mạng và chuẩn bị ra đời tổ chức đảng. Khi thành lập Chi bộ Đảng ở Kon Tum, ai được cử làm Bí thư Chi bộ?
A. Đồng chí Nguyễn Xuân
B. Đồng chí Võ Thị Hồng Sâm
C. Đồng chí Lê Tự Thắng
Câu 3: Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Kon Tum được thành lập vào thời gian nào?
A. Tháng 01 năm 1946
B. Tháng 02 năm 1946
C. Tháng 3 năm 1946
Câu 4: Khi thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Kon Tum năm 1946, ai được cử làm Bí thư Tỉnh ủy?
A. Đồng chí Võ Thị Hồng Sâm,       
B. Đồng chí Trần Lung
C. Đồng chí Lê Tự Thắng
Câu 5: Khi thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Kon Tum năm 1946, có bao nhiêu chi bộ Đảng trực thuộc Tỉnh ủy ?
A. 02 chi bộ        
B. 03 chi bộ
C. 05 chi bộ
Câu 6: Tỉnh Kon Tum tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I vào thời gian nào ?
A. Ngày 23 tháng 12 năm 1945
B. Ngày 6 tháng 01 năm 1946
Câu 7: Bước vào Cuộc kháng chiến chống Pháplần thứ hai, các cơ quan đảng và chính quyền tỉnh Kon Tum tạm rút khỏi thị xã Kon Tum phân tán về vùng đồng bằng thời gian nào ?
A.Tháng 6 năm 1946
B.Tháng 7 năm 1946
C.Tháng 10 năm 1946  
Câu 8: Ban cán sự tỉnh Kon Tum được thành lập vào thời gian nào?
A.Tháng 12 năm 1947
B.Tháng 01 năm 1948
C.Tháng 3 năm 1948
Câu 9: Khi mới thành lậpBan cán sự Đảng tỉnh Kon Tum(năm 1948), ai là Bí thư Ban cán sự?
A.Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến
B. Đồng chí Nguyễn Trọng Ba  
C. Đồng chí Vân Sơn
Câu 10: Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 1950, toàn tỉnh Gia - Kon có bao nhiêu đảng viên?
A. 950 đồng chí   
B. 1.500 đồng chí
C. 1.542 đồng chí
Câu 11: Hội nghị lần thứ 3 của Ban cán sự Đảng tỉnh Gia - Kon diễn ra trong thời gian nào?
A. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 9 năm 1951     
B. Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 9 năm 1951
C. Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 năm 1951
Câu 12: "Mặt trận Miền Tây" (Mặt trận 30) gồm tỉnh Kon Tum và 4 huyện miền tây của tỉnh Quảng Ngãi được thành lập vào thời gian nào ?
A. Tháng 10 năm 1950
B. Tháng 10 năm 1951
C. Tháng 10 năm 1952
Câu 13:  Khi thành lập "Mặt trận Miền Tây" (Mặt trận 30), ai được chỉ định làm Bí thư Ban cán sự Đảng kiêm Chính ủy Mặt trận ?
A. Đồng chí Trương Quang Tuân    
B. Đồng chí Trịnh Huy Quang         
C. Đồng chí Nguyễn Thuận
Câu 14: Thực hiện Kế hoạch tiến công lên Tây Nguyên tháng 12 năm 1953, Liên khu ủy V quyết định thành lập Đảng ủy và Ban Chỉ đạo chiến dịch do ai làm Bí thư kiêm Chính ủy?
A. Đồng chí Hà Huy Tùng     
B. Đồng chí Lê Hai
C. Đồng chí Nguyễn Chánh
Câu 15: Kế hoạch tiến công lên Tây Nguyên (Chiến dịch bắc Tây Nguyên) tháng 12 năm 1953 đã xác định địa bàn nào làm hướng chính?
A. An Khê 
B. Phía bắc tỉnh Kon Tum      
C. Phía đông tỉnh Kon Tum
Câu 16: Sở Chỉ huy Mặt trận Miền Tây ở Kon Tum được đặt ở địa điểm nào?
A. Xã Măng Cành, huyện Kon Plông
B. Thị xã Kon Tum
C. Xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà
Câu 17:  Mở đầu cho chiến dịch Bắc Tây Nguyên Đông - Xuân 1953-1954 tại địa bàn Kon Tum, quân ta tấn công vào cứ điểm nào ?
A. Cứ điểm Măng Đen  
B. Cứ điểm Măng Bút
C. Cả 2 cứ điểm trên
Câu 18: Toàn bộ khu bắc của tỉnh Kon Tum được hoàn toàn giải phóng vào ngày nào ?
A. Ngày 27 tháng 01 năm 1954       
B. Ngày 28 tháng 01 năm 1954
C. Ngày 03 tháng 02 năm 1954
Câu 19: Thị xã Kon Tum được hoàn toàn giải phóng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào:
A. Ngày 01 tháng 02 năm 1954
B. Ngày 07 tháng 02 năm 1954
C. Ngày 14 tháng 02 năm 1954
Câu 20: Sau giải phóng năm1954, ai được cử làm Bí thư Ban cán sự kiêm Chủ tịch Uỷ ban quân quảnthị xã Kon Tum?
A. Đồng chí Lê Hoàng  
B. Đồng chí Lê Hai
C. Đồng chí Bùi Anh (Tiềm)
III. GIAI ĐOẠN 1954 - 1975
Câu 1: Tháng 8 năm 1954 có bao nhiêu cán bộ, đảng viên được Đảng phân công ở lại hoạt động tại địa bàn Kon Tum ?
A. 130 cán bộ, đảng viên người Kinh (trong đó có 30 cán bộ quân đội)
B.300 cán bộ, đảng viên người Kinh (trong đó có 30 cán bộ quân đội)
C.150 cán bộ, đảng viên người Kinh (trong đó có 50 cán bộ quân đội)
Câu 2: Bí thư Ban cán sự đảng tỉnh Kon Tum được chỉ định tháng 8 năm 1954 là ai?
A. Nguyễn Liên (Mười Nguyên)
B. Nguyễn Tuấn Tài (Trần Kiên)
C. Trương Quang Tuân (Vũ)
Câu 3: Năm 1959 toàn tỉnh xây dựng được bao nhiêu chi bộ và đảng viên?
A. 47 chi bộ, 409 đảng viên
B. 45 chi bộ, 409 đảng viên
C. 49 chi bộ, 509 đảng viên
Câu 4: Tên của chiến dịch trồng cây lương thực những năm 1956-1958 ở Kon Tum là gì?
A. “Rẫy mì giải phóng”
B. “Rẫy mì thống nhất”
C. “Rẫy bắp thống nhất”
Câu 5:  Ngày 01 tháng 10 năm 1959, đơn vị vũ trang đầu tiên của tỉnh được thành lập ở đâu? Gồm bao nhiêu cán bộ, chiến sĩ?
A. Làng Nước Kua (nay thuộc huyện Kon Plông), gồm 34 cán bộ, chiến sĩ
B. Làng Nước Chè (nay thuộc huyện Kon Plông), gồm 64 cán bộ, chiến sĩ
C. Làng Mô Gia (nay thuộc huyện Tu Mơ Rông), gồm 34 cán bộ, chiến sĩ
Câu 6: Năm 1959, Ban quân sự tỉnh được thành lập do đồng chí nào làm Trưởng ban?
A. Phan Phụ (Quyết)
B. Nguyễn Bá Trình
C. Nguyễn Tuấn Tài (Trần Kiên)
Câu 7:  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ I diễn ra thời gian nào, ở đâu?
A. Ngày 03 tháng 01 năm 1960 tại làng Đăk Pét, xã Đăk Rơ Manh, H29 (nay thuộc xã Ngọc Tem, huyện Kon Plong)
B.Ngày 09 tháng 03 năm 1960 tại làng Mô Gia, núi Ngọc Linh (nay thuộc xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông)
C. Ngày 09 tháng 03 năm1961 tại làng Mô Gia, núi Ngọc Linh (nay thuộc xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông)
Câu 8:  Làng Tà Pók là làng nổi dậy đầu tiên trong phong trào đồng khởi năm 1960 của tỉnh Kon Tum. Hãy cho biết Nhân dân làng Tà Pók nổi dậy vào ngày nào ?
A. Ngày 6 tháng 9 năm 1960
B. Ngày 7 tháng 9 năm 1960
C. Ngày 8 tháng 9 năm 1960
Câu 9: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Kon Tum có tờ báo mang tên là gì?
A. Giải phóng
B. Thống nhất
C. Tiếng nói Bắc Tây Nguyên
Câu 10: Giữa năm 1961, tổ chức hội của thanh niên tỉnh được thành lập có tên gọi là gì?
A. Hội thanh niên cứu nước
B. Hội thanh niên giải phóng
C. Hội thanh niên yêu nước
Câu 11: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ II diễn ra thời gian nào, ở đâu?
A. Tháng 03 năm 1964 tại làng Mô Gia, núi Ngọc Linh (nay thuộc xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông)
B. Tháng 10năm1964 tại làng Đăk Viên, xã Tê Xăng, H80 (nay thuộc huyện Tu Mơ Rông)
C. Tháng 10 năm 1965 tại làng Đăk Viên, xã Tê Xăng, H80 (nay thuộc huyện Tu Mơ Rông)
Câu 12: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ II, đồng chí nào được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy?
A. Nguyễn Trọng Đàm
B. Nguyễn Phùng (tức Tập)
C. Bùi Anh (tức Nguyễn Văn Tiềm)
Câu 13: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ II đã nhận định, đánh giá:
A. “Trong thời gian qua Đảng bộ và quân, dân tỉnh Kon Tum đã góp phần cùng cả nước đánh bại chiến lược “chiến tranh đơn phương” của địch”
B. “Trong thời gian qua Đảng bộ và quân, dân tỉnh Kon Tum đã góp phần cùng cả nước đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của địch”
C. “Trong thời gian qua Đảng bộ và quân, dân tỉnh Kon Tum đã góp phần cùng cả nước đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của địch”
Câu 14: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ III diễn ra thời gian nào, ở đâu?
A. Từ ngày 08 đến ngày 15 tháng 11 năm 1968 tại xã Đoàn, H30 (nay thuộc huyện Đăk Glei)
B. Từ ngày 08 đến ngày 16 tháng 11 năm 1968 tại xã Đoàn, H30 (nay thuộc huyện Đăk Glei)
C. Từ ngày 08 đến ngày 17 tháng 11 năm 1968 tại xã Đoàn, H30 (nay thuộc huyện Đăk Glei)
Câu 15: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ III, đồng chí nào được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy?
A. Phan Vững (Rex)
B. Nguyễn Phùng (tức Tập)
C. Phan Phụ (tức Phan Quyết)
Câu 16: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV diễn ra thời gian nào, ở đâu?
A. Từ ngày 26 tháng 10  đến ngày 01 tháng 11 năm 1970 tại xã Đoàn, H30 (nay thuộc huyện Đăk Glei)
B. Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 1971 tại xã Ngọc Lây, H80 (xã Ngọc Lây nay thuộc huyện Tu Mơ Rông)
C. Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 1972 tại xã Đăk Pxy,  H16 (nay thuộc xã Đăk Long, huyện Đăk Hà)
Câu 17: Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV đã chỉ đạo nắm vững và vận dụng tốt các phương châm lớn:
A. “Tấn công địch trên 3 vùng chiến lược; tấn công địch bằng 3 mũi giáp công; nắm vững mối quan hệ giữa tấn công và xây dựng; nắm vững đánh lâu dài, trên cơ sở đánh lâu dài, nỗ lực giành thắng lợi to lớn càng sớm càng tốt”.
B. “Tấn công địch trên 3 vùng chiến lược; tấn công địch bằng 3 mũi giáp công; nắm vững mối quan hệ giữa tấn công và xây dựng; nắm vững đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị, nỗ lực giành thắng lợi to lớn càng sớm càng tốt”.
Câu 18: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ V diễn ra thời gian nào, ở đâu?
A. Tháng 10 năm 1973 tại xã Ngọc Lây, H80 (nay thuộc huyện Tu Mơ Rông)
B. Tháng 10 năm 1973 tại xã Đăk Pxy,  H16 (nay thuộc xã Đăk Long, huyện Đăk Hà)
C. Tháng 11 năm 1973 tại xã Đăk Pxy, H16 (nay thuộc xã Đăk Long, huyện Đăk Hà)
Câu 19: Tỉnh Kon Tum được giải phóng hoàn toàn vào:
A. Ngày 16 tháng 3 năm 1975
B. Ngày 17 tháng 3 năm 1975
C. Ngày 30 tháng 4 năm 1975
Câu 20:  Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tỉnh Kon Tum xây dựng được những tiểu đoàn nào?
A. Tiểu đoàn bộ binh 304 và Tiểu đoàn đặc công 406
B. Tiểu đoàn bộ binh 8 và Tiểu đoàn đặc công 407
C. Tiểu đoàn bộ binh 304 và Tiểu đoàn đặc công 409
IV. Giai đoạn 1975-1991
Câu 1: Tỉnh Gia Lai và Kon Tum sáp nhập (theo quyết định của Uỷ ban Nhân dân cách mạng Khu Trung Trung bộ) vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 29 tháng 10 năm 1975       
B. Ngày 29 tháng 9 năm 1975
C. Ngày 20 tháng 12 năm 1975
Câu 2:  Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum lần thứ VI (vòng 2) đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 37 đồng chí, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí, trong đó đồng chí nào được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy ?
A. Nguyễn Văn Sỹ (Kso Krơn)                 
B. Trần Kiên                 
C. Võ Thành Vinh
Câu 3: Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng hợp tác xã nông nghiệp thí điểm ở miền Nam (tháng 8 năm 1977), Đảng bộ tỉnh đã chọn 2 xã của huyện Đăk Tô để tập trung đầu tư làm thí điểm xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp trong toàn tỉnh, đó là xã:
A. Diên Bình và Pô Kô 
B. Diên Bình và Đăktơkan (Đăk Tờ Kan) 
C. Đăktơkan (Đăk Tờ Kan) và Ngọk Tụ
Câu 4: Đại hội đại biểu lần thứ VIII Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và xác định bao nhiêu mục tiêu trước mắt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội ?
A. 6 mục tiêu                
B. 5 mục tiêu       
C. 4 mục tiêu       
Câu 5: Đại hội đại biểu lần thứ VIII Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum, Ban Chấp hành Đảng bộ được bầu gồm bao nhiều đồng chí ?
A. 44
B. 45
C. 46
Câu 6: Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TW và Quyết định 184/QĐ-HĐBT (năm 1982) của Hội đồng Bộ trưởng về việc đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho tập thể và nhân dân, xây dựng, tổ chức kinh doanh theo hướng nông lâm kết hợp, tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã chọn 2 huyện thí điểm để lập liên hiệp xí nghiệp lâm - nông - công nghiệp, đó là:
A. Đăk Glei - Sa Thầy
B. Kon Plong - Sa Thầy     
C. Đăk Glei - Kon Plong
Câu 7: Để ghi nhận công lao và thành tích to lớn trong suốt 40 năm đấu tranh cách mạng chống giặc ngoại xâm và xây dựng Tổ quốc, năm 1985 Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tặng thưởng Huân chương cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tỉnh Gia Lai - Kon Tum:
A. Huân Chương Lao động
B. Huân Chương giải phóng
C. Huân Chương sao vàng
Câu 8:  Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum lần thứ hai, khóa IX (tháng 1 năm 1987) đề ra nhiệm vụ tập trung sức chỉ đạo mấy chương trình kinh tế lớn ?
A. 3 chương trình                   
B. 4 chương trình                   
C. 5 chương trình
Câu 9: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum lần thứ 12, khóa IX (tháng 01 năm 1990) đã ra nghị quyết về nhiệm vụ cấp thiết của:
A. Công tác giáo dục    
B. Công tác tư tưởng     
C. Công tác y tế
Câu 10: Để tiến hành cuộc vận động chính trị lớn làm trong sạch, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội, quy chế quản lý cán bộ, Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội VI của Đảng gồm mấy chuyên đề:
A. 8 chuyên đề              
B. 7 chuyên đề              
C. 5 chuyên đề
V. Giai đoạn 1991-2020
Câu 1: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ X diễn ra vào năm:
A.1991
B.1992
C.1993
Câu 2: Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa X là đồng chí:
A. Sô Lây Tăng
B. Ka Ba Tơ
C. Nguyễn Hồng Quang
Câu 3: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XI đã đề ra Nghị quyết số 01-NQ/TU “về việc tiếp tục xây dựng các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế mới khó khăn” tại kỳ họp:
A. Lần thứ 2
B. Lần thứ 3
C. Lần thứ 4
Câu 4: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XII khai mạc vào:
A. Ngày 16 tháng 01 năm 2001
B. Ngày 17 tháng 01 năm 2001
C. Ngày 18 tháng 01 năm 2001
Câu 5: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XII được đại hội bầu gồm:
A. 43 đồng chí
B. 44 đồng chí
C. 45 đồng chí
Câu 6: Trong nhiệm kỳ 2001-2005, toàn Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã kết nạp được:
A. 4.000 đảng viên mới
B. 4.009 đảng viên mới
C. 4.019 đảng viên mới
Câu 7: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XIII đã đề ra chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2005-2010 có:
A. 70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 30% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
B.70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có trên 30% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
C.Trên 70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có trên 30% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Câu 8: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV đã đề ra mục tiêu:
A. Xây dựng tỉnh Kon Tum cơ bản thoát nghèo vào năm 2015.
B. Xây dựng tỉnh Kon Tum thoát nghèo vào năm 2015.
C. Xây dựng tỉnh Kon Tum thoát nghèo chậm nhất vào năm 2015.
Câu 9: Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa XV là đồng chí:
A. Nguyễn Văn Hòa
B. Y Mửi
C. Nguyễn Văn Hùng
Câu 10: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV đã đề ra chỉ tiêu:
A. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 trên 8 %/năm
B. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 trên 9 %/năm
C. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 trên 10 %/năm
BỘ CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1: Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Kon Tum (Chi bộ binh) được thành lập vào thời gian nào? Do ai tổ chức thành lập? Nêu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Bí thư Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh?
Câu 2: Bối cảnh lịch sử và diễn biến cuộc khởi nghĩa giành chính trong cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại tỉnh Kon Tum ? Quá trình thành lập, củng cố chính quyền, mặt trận, đoàn thể và tổ chức Đảng tại tỉnh Kon Tum từ tháng 8 đến tháng 12 năm 1945 ?
Câu 3:  Nêu bối cảnh lịch sử, vai trò, ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Kon Tum năm 1946?
Câu 4: Trình bày diễn biến, ý nghĩa của sự kiện giải phóng thị xã Kon Tum và toàn tỉnh năm 1954 ?
Câu 5: Chủ trương, giải pháp của Tỉnh ủy Kon Tum lãnh đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ? Kết quả các đợt tiến công trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ?
Câu 6: Hãy cho biết sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Kon Tum trong chiến dịch Xuân - Hè năm 1972 ? Ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Bắc Tây Nguyên Xuân - Hè năm 1972 ?
Câu 7:  Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã đề ra những chủ trương, chính sách gì để thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ? Những kết quả bước đầu sau 5 năm thực hiện (1986-1991) ?
Câu 8: Cảm nghĩ của bạn về truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Kon Tum ? Bạn có đề xuất giải pháp gì để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh Kon Tum trong tình hình mới hiện nay?
 
-----

Nguồn tin: BBT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:315 | lượt tải:149

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:410 | lượt tải:237

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1288 | lượt tải:2365

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1515 | lượt tải:214

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:3028 | lượt tải:427

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1664 | lượt tải:766

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:229 | lượt tải:234
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay6,777
  • Tháng hiện tại338,188
  • Tổng lượt truy cập32,010,981
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây