BĐBP tỉnh: Triển khai nhiều biện pháp bảo vệ tốt nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn quân 

BĐBP tỉnh: Triển khai nhiều biện pháp bảo vệ tốt nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn quân

Thứ năm - 02/02/2023 16:20
Thời gian qua, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quy chế giáo dục chính trị của Tổng cục Chính trị; kế hoạch, hướng dẫn của trên; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều nội dung, biện pháp để bảo vệ tốt nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đảng uỷ BĐBP tỉnh quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng trong đơn vị
Đảng uỷ BĐBP tỉnh quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng trong đơn vị
Cụ thể, đã tập trung triển khai toàn diện công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; có nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp, kịp thời giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh. Chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp với tình hình thực tiễn; tích cực đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện bảo đảm; coi trọng việc nắm, quản lý tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận trong đơn vị; duy trì có nền nếp các khâu, các bước như: định hướng, quản lý, dự báo, đấu tranh và giải quyết tư tưởng. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, gắn với thực hiện Kết luận số 21KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và Chuyên đề riêng của tỉnh. Qua đó, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt về nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị; bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Cùng với đó, Lãnh đạo Đảng uỷ, Bộ chỉ huy cũng đã phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân các địa phương và gia đình quân nhân để giáo dục, quản lý bộ đội. Nhờ đó, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có nhận thức tốt về nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị; bản lĩnh chính trị vững vàng; ý thức trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, các nhiệm vụ khó khăn, gian khổ; kiên quyết đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; góp phần trực tiếp giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.
Có được kết quả trên, theo Đại tá Lê Minh Chính, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh cho biết “Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra chủ trương, giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, khuyết điểm; giải quyết, xử lý các vụ việc vi phạm, đơn thư khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, đúng thẩm quyền đối với cán bộ, đảng viên vi phạm. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1982/CT-BCH, ngày 05/12/2016 của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ bí mật trong quản lý, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và dịch vụ Internet trong lực lượng BĐBP tỉnh”. Song song với đó là công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác đối thoại, giải quyết những vấn đề nổi cộm bức xúc của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; thường xuyên nắm, quản lý, đánh giá, phân loại tư tưởng cán bộ, chiến sỹ hàng tháng; báo cáo tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới. Duy trì nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, dân chủ trong tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân, các vấn đề cán bộ, chiến sĩ được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát.
Phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đề án của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến biên giới. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tuyên truyền hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác hiệu quả các thông tin sai sự thật, các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội về một số lĩnh vực như: công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh nói chung và khu vực biên giới tỉnh nói riêng... Qua đó, góp phần đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị địa phương trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.


Bài, ảnh: Nguyễn Văn Lý

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:194 | lượt tải:31

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:66 | lượt tải:27

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:260 | lượt tải:122

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:287 | lượt tải:131

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:292 | lượt tải:250

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:741 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1008 | lượt tải:187


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay19,719
  • Tháng hiện tại332,510
  • Tổng lượt truy cập30,863,632
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây