Công tác biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh năm 2018 

Công tác biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh năm 2018

Thứ hai - 03/12/2018 14:28
Thời gian qua, các cấp ủy đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo; đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc sưu tầm tài liệu, biên soạn các công trình nghiên cứu, biên soạn; góp phần tích cực vào công tác tổng kết lịch sử và công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử trước mắt cũng như lâu dài.
Hội thảo góp ý sách Lịch sử Phong trào đấu tranh cách mạng của Nhân dân và Đảng bộ xã Đăk Nông (Ngọc Hồi)
Hội thảo góp ý sách Lịch sử Phong trào đấu tranh cách mạng của Nhân dân và Đảng bộ xã Đăk Nông (Ngọc Hồi)
Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử trong năm 2018 tiếp tục được các cấp ủy Đảng, nhất là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo triển khai.
Thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng; Kế hoạch số 331/KH-HVCTQG, ngày 30-7-2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư; trên cơ sở đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam". Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu lồng ghép việc quán triệt Chỉ thị tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 17-10-2018 về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW. Trong đó đặt ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã ban hành Công văn số 1556 -CV/BTGTU ngày 22-10- 2018 về việc tăng cường trách nhiệm hướng dẫn, thẩm định công trình biên soạn lịch sử cấp xã. Trong đó, đề nghị Thường trực các huyện, thành ùy phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác hướng dẫn, thẩm định nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ cấp xã; thực hiện nghiêm túc và có hiệu qủa Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 73-KH/TU của Tỉnh ủy. Căn cứ Kế hoạch của Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy đã xây dựng kế hoạch, công văn... về tăng cường chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử trên địa bàn huyện, thành phố.
Nhờ đó, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử trên địa bàn tỉnh trong năm qua đã đạt nhiều kết quả.
Ở cấp tỉnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai công tác tái bản sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)”: Tham mưu Ban Chỉ đạo Sách triển khai tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; các nhân chứng lịch sử và các cơ quan ngoài tỉnh có liên quan đối với Tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa nội dung sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)”, tái bản năm 2006. Căn cứ kết quả đối chiếu, xác minh nội dung Sách tái bản năm 2006 và Tài liệu đính chính, bổ sung, chỉnh sửa nội dung Sách, từ cuối năm 2017 đến tháng 8-2018, Ban Chỉ đạo đã triển khai công tác biên tập dự thảo lần 1 sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập I (1930-1975)” trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8-2018. Sau Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo hoàn chỉnh bản thảo và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến Ban Chấp hành tại Hội nghị lần thứ 13 khóa XV (họp ngày 9-10-2018). Hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang tiến hành công tác in, xuất bản tập Sách, dự kiến phát hành trong dịp kỷ niệm 89 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2019).
Trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ chỉ đạo triển khai công tác biên soạn, xuất bản sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập III (2000-2020)”: Ban hành Quyết định về thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn, xuất bản Sách; biên soạn dự thảo Đề cương sơ lược. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang tham mưu Ban Chỉ đạo tiến hành sưu tầm tài liệu phục vụ biên soạn Sách.
Một số sở, ban, ngành, đoàn thể chưa xuất bản sách lịch sử truyền thống đã và đang tiếp tục triển khai, như: Ban Dân tộc tỉnh đã biên soạn xong dự thảo và tổ chức hội thảo góp ý nội dung sách lần 1 và lần 2, hiện đang tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh để tiến hành công tác thẩm định, in ấn, xuất bản. Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh biên soạn, xuất bản sách “Lịch sử Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum (1963-2018)”. Đảng ủy Quân sự tỉnh đang biên soạn Đề cương chi tiết sách “Lịch sử phong trào du kích chiến tranh trên chiến trường Kon Tum (1945-1975)”; Liên soạn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, biên soạn sách lịch sử truyền thống tập 2, giai đoạn 2000-2020.
Ở cấp huyện, xã: Các huyện, thành ủy tích cực chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiến hành công tác biên soạn sách lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử đảng bộ địa phương. Trong năm 2018, một số đơn đã hoàn thành biên soạn, xuất bản sách như: Xã Đăk Ui (huyện Đăk Hà); xã Hiếu (huyện Kon Plông), Ban Chỉ huy quân sự huyện Đăk Tô. Một số đơn vị hoàn thành dự thảo nội dung và tổ chức hội thảo: xã Xốp, Đăk Long (huyện Đăk Glei); xã Măng Ri, Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông); xã Đăk Nông (huyện Ngọc Hồi); xã Đăk Côi và Đăk Ruồng (huyện Kon Rẫy), xã Đăk Hring (huyện Đăk Hà); xã Đăk Nên (huyện Kon Plông); xã Vinh Quang, phường Quyết Thắng và phường Quang Trung (thành phố Kon Tum). Bên cạnh đó, một số xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban biên soạn, biên tập, xây dựng kế hoạch nghiên cứu, biên soạn và tiến hành sưu tầm tài liệu, xây dựng Đề cương sơ lược, như: xã Ngọc Réo, Đăk Ma (huyện Đăk Hà); xã Sa Nhơn và thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy); phường Thống Nhất, Ngô Mây (thành phố Kon Tum).
Mặc dù bị hạn chế về nguồn tài liệu (cả tài liệu thành văn và hồi ký), thiếu cán bộ có chuyên môn về công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử dẫn đến nhiều công trình chưa đảm bảo về phương pháp biên soạn lịch sử; các mốc sự kiện quan trọng, cụ thể của chủ thể nghiên cứu, biên soạn chưa được đề cập, làm rõ… Song, kết quả trên cho thấy các cấp ủy đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo; đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc sưu tầm tài liệu, biên soạn các công trình nghiên cứu, biên soạn; góp phần tích cực vào công tác tổng kết lịch sử và công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử trước mắt cũng như lâu dài.

Bài, ảnh: Trần Thị Sáu
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Văn bản mới

CV.2411.BTGTU

Mời dự Hội nghị Báo cáo viên (trực tuyến) tháng 5-2024

Lượt xem:278 | lượt tải:32

TÀI LIỆU

Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị năm 2023-2024

Lượt xem:83 | lượt tải:28

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt NQ41 của BCT về vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới

Lượt xem:311 | lượt tải:141

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Lượt xem:344 | lượt tải:152

CV.2400.BTGTU

dự HN quán triệt Nghị quyết 41 của BCT về vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

Lượt xem:343 | lượt tải:288

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 4-2024

Lượt xem:823 | lượt tải:75

CV.2384.BTGTU

phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của BBT và kế hoạch của BTVTU tháng 4-2024

Lượt xem:1093 | lượt tải:191


bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập56
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay3,046
  • Tháng hiện tại371,394
  • Tổng lượt truy cập30,902,516
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây