Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở tỉnh Kon Tum: Thắng lợi nhanh gọn, triệt để 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở tỉnh Kon Tum: Thắng lợi nhanh gọn, triệt để

Thứ sáu - 16/08/2019 16:06
Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tỉnh Kon Tum giành chính quyền một cách nhanh gọn, không đổ máu mà triệt để bởi có sự kết hợp hài hòa nhiều yếu tố: sự thất bại của Nhật trước phe Đồng minh dẫn đến quân đội suy yếu, hoang mang tại Đông Dương; ảnh hưởng của phong trào cách mạng trong nước; sự giúp đỡ của các tỉnh bạn và đặc biệt là tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân tỉnh Kon Tum.
Hình minh họa trên Internet
Hình minh họa trên Internet
Sau khi chiến thắng hoàn toàn phát xít Đức tháng 5-1945, ngày 08-8-1945, Liên Xô tuyên bố chiến tranh với Nhật. Ngay sau đó, Hồng quân đã đánh tan quân Quan Đông của Nhật ở Mãn Châu (Trung Quốc) với gần 1 triệu quân. Theo sau đòn trời giáng ấy, Mỹ đã dương oai ném 2 quả bom nguyên tử xuống thành phố Hirosima và Nagasaki ngày 06 và 09-8-1945, giết chết hàng chục vạn dân, gây tại họa cho hàng triệu người sống sót đầy tàn tích do chất phóng xạ gây ra. Những sự kiện này đã trực tiếp định đoạt đến số phận diệt vong của chủ nghĩa phát xít Nhật. Ngày 15-8-1945, Nhật tuyên bố đầu hàng Liên Xô và Đồng minh vô điều kiện. Ở Đông Dương, quân Nhật hoang mang, dao động đến cực độ, bọn tay sai khiếp sợ, đó là điều kiện khách quan vô cùng thuận lợi cho cách mạng.
Ngày 12-8-1945, tại chiến khu Việt Bắc, Ủy ban lâm thời khu giải phóng ra lệnh khởi nghĩa trong vùng căn cứ địa. Ngày 13-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) ra quyết định Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trong cả nước. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập ngay trong đêm 13-8-1945, phát Quân lệnh số 1 hạ lệnh Tổng khởi nghĩa toàn quốc, toàn dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Mệnh lệnh khởi nghĩa của Ủy ban khởi nghĩa và Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát đi từ Tân Trào – thủ đô của Khu giải phóng Trung ương đã được truyền đi khắp đất nước và đến với Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum theo các kênh thông tin khác nhau.
Từ ngày 14 đến ngày 18-8-1945, phần lớn số xã, huyện trong vùng căn cứ địa và một số tỉnh ở Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ đã giành được chính quyền từ tay phát xít Nhật. Ngày 23-8-1945, tỉnh Thừa Thiên khởi nghĩa thành công, Nhân dân giành quyền làm chủ kinh thành Huế, chế độ phong kiến hàng ngàn năm tồn tại trên đất nước chữ S bị lật đổ, vua Bảo Đại thoái vị. Sau khi Plei Ku khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi (23-8-1945), Ủy ban cách mạng lâm thời do ông Trần Ngọc Vỹ làm Chủ tịch đã quyết định đưa lực lượng khởi nghĩa từ tỉnh Gia Lai lên Kon Tum phối hợp với lực lượng ở Kon Tum giành chính quyền. Làn sóng khởi nghĩa từ khắp nơi trong nước dội lên Kon Tum. Đây chính là cơ hội “ngàn năm có một” để Nhân dân Kon Tum nổi dậy giành quyền làm chủ.
Tình hình diễn biến ở Kon Tum vô cùng thuận lợi. Tuy rằng, tỉnh Kon Tum lúc này thiếu một tổ chức đảng lãnh đạo, nên chưa tạo được nòng cốt để hành động. Song, Kon Tum đã vẫn còn đó một lực lượng yêu nước đông đảo, sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc lập dân tộc đó chính là các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Khi sau Nhật đảo chính Pháp vào tối ngày 09-3-1945 để nắm quyền cai trị Đông Dương, chúng dựng lên chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim ở Huế ngày 17-4-1945; ở tỉnh Kon Tum, Nhật cũng lập nên chính quyền tay sai do Hà Ngại làm tỉnh trưởng. Bộ máy tay sai tích cực giúp cho Nhật tuyên truyền lừa bịp về “độc lập” giả hiệu, về thuyết “đồng chủng”, “đồng văn”; tổ chức mít tinh, liên hoan “Kinh-Thượng đoàn kết”, “Nhật-Việt đoàn kết”, ca ngợi công lao người Nhật giải phóng cho dân.
Việc “tô son trát phấn” của chính quyền tay sai và bọn cai trị Nhật không những không thể lừa bịp được Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, trái lại còn khởi dậy tinh thần yêu nước, lòng căm thù Nhật sục sôi của họ. Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp, trước những biến đổi lớn của tình hình, một số thanh niên yêu nước như: giáo viên, viên chức nhỏ đã đứng ra tập hợp quần chúng, thành lập các tổ chức thanh niên tiến bộ, vận động quần chúng tham gia các hoạt động xã hội như bài trừ nạn cờ bạc, chống trộm cắp, vận động cứu tế đồng bào Bắc Bộ. Đồng bào các dân tộc trong tỉnh liên tục đưa yêu sách phản đối, gây áp lực, yêu cầu Tỉnh trưởng Hà Ngại điện ra chính quyền Nam triều thả 72 tù chính trị Cộng sản còn bị giam ở Đăk Tô trong tháng 3-1945. Tháng 6 và tháng 7-1945, phong trào kháng Nhật, cứu nước phát triển mạnh trong cả nước; khí thế khởi nghĩa giành chính quyền, giải phóng đất nước khắp nơi dội về làm nức lòng người dân Kon Tum đang chờ ngày nổi dậy. Các tổ chức thanh niên hướng đạo, tụ tập bàn luận thời cuộc, tổ chức cắm trại, lôi kéo binh lính và công chức trẻ tham gia. Từ những nhóm nhỏ ban đầu đã phát triển lớn dần, thu hút nhiều người Kinh, Thượng, tôn giáo và không khí bàn luận sôi nổi về Việt Minh, về thái độ của phát xít Nhật và chính quyền tai sai bù nhìn… làm cho binh lính chán nản, công chức bất hợp tác với Nhật, không ra làm việc cho chính quyền bù nhìn.
Chịu ảnh hưởng của Mặt trận Việt Minh, phấn chấn trước thắng lợi của khởi nghĩa giành chính quyền ở nhiều nơi trong cả nước, nhóm trí thức, viên chức yêu nước và một số binh sĩ tiến bộ như Tôn Thất Hy, Hoàng Lẫm, Nguyễn Năng Tịnh, Võ Văn Dật… đã bí mật họp vào tối 23-8-1945, vạch ra kế hoạch tổ chức giành chính quyền ở tỉnh Kon Tum. Kế hoạch khởi nghĩa được chuẩn bị công phu, thống nhất do ông Võ Văn Dật phụ trách quân sự, đã thăm dò thái độ của lính bảo an ở các đồn, tìm cách thu chìa khóa các kho súng đạn và vận động binh lính hạ vũ khí, tiếp đón lực lượng khởi nghĩa; đồng thời, điện báo trước cho các đồn trưởng Đăk Tô, Kon Plong, Đăk Glei, các công sở tại tỉnh lỵ như: Tòa sứ, Dinh quản đạo, Bưu điện… chuẩn bị sẵn sàng trong thế bàn giao cho cách mạng.
Sáng ngày 25-8-1945, đoàn lực lượng khởi nghĩa với danh nghĩa Việt Minh từ Gia Lai lên phối hợp giành chính quyền ở tỉnh Kon Tum. Nhờ chuẩn bị tốt, chu đáo, sẵn sàng nên suốt từ cầu Đăk Bla đến Bưu điện, Dinh Tỉnh trưởng, Đồn lính bảo an, được đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum tập hợp đông đảo, một số có vũ trang, hàng ngũ chỉnh tề, sẵn sàng hoan nghênh chào đón đoàn cán bộ Việt Minh, hăng hái nổi dậy giành chính quyền ở tỉnh Kon Tum. Trước khí thế cách mạng của đông đảo quần chúng áp đảo, Tỉnh trưởng Hà Ngại không dám chần chừ, tuyên bố từ chức, bàn giao toàn bộ ấn tín, hồ sơ cho cách mạng. Công việc bàn giao diễn ra nhanh gọn. Toàn bộ cơ quan hành chính, quân sự, công sở, kho bạc… đã về tay Nhân dân. Một cuộc mít tinh đã được tổ chức ngay tại Dinh Tỉnh trưởng ở thị xã Kon Tum để tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng. Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Kon Tum được thành lập.
Khác với nhiều tỉnh trong nước, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Kon Tum diễn ra khi chưa có tổ chức cơ sở của Mặt trận Việt Minh và cũng chưa có tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo. Quần chúng yêu nước chịu ảnh hưởng sâu sắc và trực tiếp qua nhiều năm từ những chiến sĩ Cộng sản bị địch giam cầm ở các nhà lao tại tỉnh Kon Tum đã tự động nổi dậy giành chính quyền. Cuộc khởi nghĩa diễn ra nhanh, gọn, thắng lợi trọn vẹn, không đổ máu, hòa nhập với cao trào Tổng khởi nghĩa cả nước.
Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Kon Tum thắng lợi - là biểu hiện sinh động về mối quan hệ gắn bó giữa những người Cộng sản với đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum; nói lên vai trò tác động đặc biệt to lớn của đường lối cách mạng của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngô Đức Hải
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 23/7/2021

Lượt xem:16 | lượt tải:10

TÀI LIỆU

Đề cương Thông báo nhanh kết quả HNTW3, khóa XIII

Lượt xem:39 | lượt tải:54

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 19/7/2021

Lượt xem:127 | lượt tải:26

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 18/7/2021

Lượt xem:54 | lượt tải:20

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 16/7/2021

Lượt xem:52 | lượt tải:26

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 15/7/2021

Lượt xem:46 | lượt tải:27

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 14/7/2021

Lượt xem:38 | lượt tải:21
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập31
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay2,367
  • Tháng hiện tại321,687
  • Tổng lượt truy cập11,369,612
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây