Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII: Lan tỏa những mô hình hay, nhân tố tích cực 

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII: Lan tỏa những mô hình hay, nhân tố tích cực

Thứ bảy - 04/05/2019 09:08
Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm mới trong học tập, làm theo Bác, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị địa phương. Phóng viên Báo Kon Tum đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xung quanh công tác này.
Đồng chí Lê Thị Kim Đơn - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng các điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: MT
Đồng chí Lê Thị Kim Đơn - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng các điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: MT

P.V: Thưa đồng chí, từ năm 2016 đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là Cơ quan Thường trực tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai tích cực Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh. Xin đồng chí cho biết, qua 3 năm triển khai thực hiện, đã đạt được những kết quả nổi bật nào?

Đồng chí Lê Thị Kim Đơn: Trong 3 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh uỷ tổ chức học tập, quán triệt và lãnh đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện chuyên đề hàng năm.

Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các Kế hoạch số 24, 31 và 52-KH/TU về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, gắn với thực hiện chuyên đề hàng năm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã ban hành Kế hoạch số 27-KH/BTGTU và các Hướng dẫn số 15, 21, 24-HD/BTGTU về thực hiện một số nội dung cụ thể xây dựng kế hoạch cá nhân “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Chinh” gắn với chuyên đề mỗi năm. Ở các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05; chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch, viết bản cam kết về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau thời gian tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm học tập và làm theo Bác. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều đăng ký, đảm bảo thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 11-Qđi/TU của Tỉnh ủy về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”; Kết luận 1663-KT/TU về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.

Ở các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương còn triển khai thực hiện các chủ trương trên gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; lựa chọn một số công việc trọng tâm, đột phá để tập trung giải quyết dứt điểm, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm; những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, gắn với tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức phong phú, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đã giới thiệu về những cách làm hay, kinh nghiệm mới trong học tập và làm theo Bác. Mặt trận tỉnh và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, tuyên truyền sâu rộng cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực đăng ký thi đua học tập và làm theo Bác qua các phong trào thi đua yêu nước...

Đặc biệt, công tác triển khai tích cực Chỉ thị số 05-CT/TW đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng được tinh thần đoàn kết, không khí dân chủ ngày càng tốt hơn; thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm với những việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Việc thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã góp phần khắc phục tình trạng quan liêu, hiện tượng tiêu cực, gây phiền hà trong thực thi công vụ.

Lãnh đạo chủ chốt của các địa phương đã tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm kịp thời nắm bắt, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng. Từ đó, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và tăng hiệu quả thực thi công vụ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Cũng từ đây, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, nhân tố điển hình có cách làm mới, kinh nghiệm quý được biểu dương, khen thưởng. Các tập thể, cá nhân điển hình này còn được giới thiệu, nhân rộng trong toàn xã hội, tạo sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân về học tập và làm theo Bác.   

PV: Đồng chí có thể cho biết thêm về những mô hình, cách làm hay cần học tập và nhân rộng trong thời gian tới?

Đồng chí Lê Thị Kim Đơn: 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, toàn tỉnh đã xây dựng được 199 mô hình và 236 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc đã tổ chức biểu dương, khen thưởng; đồng thời giới thiệu cho báo chí thông tin, tuyên truyền, nhân rộng để lan tỏa khắp các địa phương.

Các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tập trung vào xây dựng phong cách, tác phong khoa học, dân chủ, nêu gương, sát dân, gần dân... Ở các địa phương, đơn vị còn xuất hiện các mô hình thực hành tiết kiệm, “tương thân, tương ái”, đoàn kết, tương trợ giúp nhau làm kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư...; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính với nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh thái độ, lề lối, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tích cực hơn, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây nhũng nhiễu, trục lợi cá nhân. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị được các cấp, các đơn vị chức năng giải quyết kịp thời.

Các địa phương, đơn vị, sở ngành còn động viên cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên thanh niên, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, xóa đói, giảm nghèo... Đến nay, toàn tỉnh có 15 xã được công nhận nông thôn mới; công tác giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm cho người lao động tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm còn 17,29%; kinh tế, xã hội ở vùng sâu, vùng xa có bước phát triển cơ bản; trình độ dân trí, chất lượng nguồn lao động được nâng cao, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác ở huyện Đăk Hà. Ảnh: TQ

 

P.V: Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trong thời gian tới, sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ, giải pháp nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Thị Kim Đơn: Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều tổ chức các đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn toàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác trên.

Tuy nhiên, thời điểm Chỉ thị 05-CT/TW mới ban hành, một số cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt còn chậm; việc xây dựng kế hoạch hành động thực tế, nhất là xác định những nội dung trọng tâm, đột phá cụ thể chưa sát với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của địa phương; có nơi, việc đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ còn lúng túng. Một số cán bộ, đảng viên có bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo Bác chưa liên hệ chặt chẽ với lĩnh vực công tác, nên khó theo dõi, đánh giá... 

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tập trung tham mưu Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Kế hoạch số 82-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019; tham mưu khắc phục triệt để các khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm; chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng bản cam kết cá nhân, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy.

Đồng thời, kêu gọi sự phát huy hơn nữa của Mặt trận tỉnh và các tổ chức thành viên; định hướng cơ quan truyền thông báo chí tuyên truyền, giới thiệu các nội dung Chỉ thị 05 và chuyên đề hàng năm, thường xuyên thông tin, biểu dương các mô hình, nhân tố tích cực trong học tập và làm theo Bác, nhất là trong dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5) để nhân rộng, tạo sự lan tỏa khắp các địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng sẽ tăng cường tổ chức giám sát công tác đã chỉ đạo; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và khuyến khích nhân dân phát huy vai trò giám sát, phát hiện, tố giác những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để xử lý theo đúng quy định; chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm vụ việc nổi cộm, bức xúc ở địa phương, đơn vị; có biện pháp phản bác, đấu tranh hiệu quả đối với các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch...

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!        

Mai Trâm (thực hiện)

Nguồn tin: baokontum.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:15 | lượt tải:7

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:35 | lượt tải:9

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:15 | lượt tải:5

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:46 | lượt tải:9

CV.326.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Lượt xem:130 | lượt tải:31

CV.323.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 05-2021

Lượt xem:36 | lượt tải:23

HD.09.BTGTU

tuyên truyền Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 02-12-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Lượt xem:78 | lượt tải:14
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay14,907
  • Tháng hiện tại70,590
  • Tổng lượt truy cập10,218,155
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây