Kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị ở tỉnh ta 

Kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị ở tỉnh ta

Thứ ba - 14/03/2017 10:09
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01-12-2011 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định một số nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Chạy Việt dã tại Hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ IX, khu vực II, tại Kon Tum năm 2015
Chạy Việt dã tại Hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ IX, khu vực II, tại Kon Tum năm 2015

Nhận thức rõ ảnh hưởng của công tác thể dục, thể thao đối với sức khỏe của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, sau khi Bộ Chính trị  (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01-12-2011 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức; đồng thời, ban hành Chương trình số 37-CTr/TU, ngày 17-9-2012 để thực hiện Nghị quyết.

Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở địa phương, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; kết hợp với đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở các địa phương, đơn vị.

Trong hơn 5 năm qua, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết, đã nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về vai trò, tầm quan trọng của thể dục, thể thao đối với đời sống xã hội, từ đó tự giác, tích cực rèn luyện thể dục, thể thao, góp phần duy trì và phát triển phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư và trong công sở, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học ngày một nâng cao. Được sự quan tâm, đầu tư của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao trong các trường học từng bước được xây dựng, nâng cấp, mua sắm, góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất theo chương trình chính khóa và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa; phát triển các trường lớp năng khiếu thể thao để phát hiện, đào tạo tài năng thể thao quốc gia. Hiện nay, các trường học trên địa bàn tỉnh đã dạy chương trình giáo dục thể chất đúng thời lượng, đủ nội dung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn tỉnh có 360 giáo viên giáo dục thể chất trên 295 trường. Hằng năm, có 99,95% học sinh được kiểm tra và phân loại thể lực, trong đó có 98,9% học sinh đạt tiêu chuẩn đánh giá thể lực.

Các môn võ thuật, cờ vua, bơi lội, bóng đá đã được đưa vào giảng dạy trong các trường học trên địa bàn. Công tác chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể lực, phòng ngừa các bệnh lý học đường... cho học sinh được chú trọng thực hiện. Hằng năm, đã tổ chức các lớp tập huấn bơi và cứu đuối nước, đổi mới phương pháp dạy học, nghiệp vụ trọng tài cho giáo viên thể dục; chỉ đạo lồng ghép dạy kỹ năng sống, kỹ năng vận động, đạo đức, sơ cấp cứu khi gặp chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao... vào các chương trình chính khóa và ngoại khóa; kiểm tra đánh giá kết quả rèn luyện thân thể của học sinh, tổ chức các hội thi thể thao, truyền đạt kiến thức và rèn luyện kỹ năng bơi lội cho học sinh... qua đó góp phần tạo sân chơi bổ ích, thực hiện các mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.

Trong những năm qua, hoạt động thể dục, thể thao quần chúng đã không ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng. Đến nay, đã có trên 135.000 người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; trên 23.600 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. Phong trào thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân thường xuyên được duy trì, mở rộng. Các giải thể thao trong quần chúng, lực lượng vũ trang thường xuyên được tổ chức. Hệ thống thiết chế thể thao ở cơ sở được quan tâm xây dựng. Các hoạt động thể dục, thể thao cho người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm thực hiện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể dục, thể thao tiếp tục được quan tâm. Hiện nay, tỉnh có 03 lớp năng khiếu thể thao với hơn 100 vận động viên (VĐV), trong đó có 15 VĐV được hưởng chế độ tập luyện. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quy định cụ thể về mức thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên; chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh. Bên cạnh đó, các tổ chức xã hội về thể dục, thể thao được củng cố, duy trì và phát triển; khuyến khích thành lập mới các câu lạc bộ thể dục, thể thao ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để thu hút Nhân dân tham gia tập luyện; các tổ chức hội, liên đoàn, câu lạc bộ thể dục, thể thao phát triển đa dạng về hình thức tổ chức, phong phú về nội dung, được thành lập rộng khắp tại các thôn, làng, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang… hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự đóng góp kinh phí.

Nhìn chung, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân về vị trí, vai trò của thể dục, thể thao được nâng lên. Công tác giáo dục thể chất và thể thao trong hệ thống trường học các cấp ngày càng phát triển. Hoạt động thể dục thể thao quần chúng trong tỉnh dần được mở rộng, chất lượng từng bước được nâng lên. Các xã, phường, thị trấn và các thôn, làng phần lớn đều có khu thể thao đáp ứng việc tập luyện và thi đấu giao lưu thể thao của quần chúng. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2013-2020 được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng. Phong trào thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Hoạt động thể dục, thể thao dành cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm thực hiện. Đội ngũ vận động viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể thao được xây dựng, đào tạo; đã tuyển chọn tập huấn vận động viên có thành tích tốt để tham gia các giải thể thao khu vực và toàn quốc. Các câu lạc bộ thể dục, thể thao ở cơ sở ngày càng phát triển. Đã quy hoạch đất để xây dựng các cơ sở tập luyện thể dục, thể thao, đầu tư sân vận động, nhà thi đấu, các khu vui chơi giải trí tại các xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nói trên, công tác thể dục, thể thao tỉnh nhà trong những năm qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển chưa đồng đều, chủ yếu tập trung ở địa bàn trung tâm thành phố, huyện, xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên chưa cao, nhất là ở khu vực nông thôn. Thiết chế thể dục, thể thao ở một số nơi chưa đạt chuẩn, hiệu quả sử dụng chưa cao. Công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên năng khiếu và vận động viên thành tích cao ở một số nơi còn mang tính thời vụ. Việc áp dụng những tiến bộ khoa học trong công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên còn hạn chế...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01-12-2011 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng bố trí đội ngũ công chức tham mưu công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao ở cấp huyện và cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể dục, thể thao trong trường học, trong lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Huy động các nguồn lực xã hội, động viên các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư cho thể dục, thể thao và xã hội hóa hoạt động thể dục, thể thao. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; động viên, khuyến khích phong trào thể dục, thể thao; nhân rộng các điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động thể dục, thể thao....

Bài và ảnh: Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

QC.12.BTGTW

xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo"

Lượt xem:17 | lượt tải:8

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:58 | lượt tải:42

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:154 | lượt tải:59

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:159 | lượt tải:52

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:130 | lượt tải:31

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:152 | lượt tải:33

CV.326.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Lượt xem:282 | lượt tải:92
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay2,450
  • Tháng hiện tại163,060
  • Tổng lượt truy cập10,310,625
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây