Kết quả nổi bật trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, quản lý biên giới trên địa bàn tỉnh năm 2019 

Kết quả nổi bật trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, quản lý biên giới trên địa bàn tỉnh năm 2019

Thứ tư - 15/01/2020 10:06
Kon Tum vinh dự là một trong 27 tập thể được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2019.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Trong năm 2019, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, của Chính phủ về công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại, phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và bảo vệ Biên giới quốc gia; tuyên truyền về quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia, quảng bá ASEAN, truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh; định hướng và cung cấp nhiều tài liệu tuyên truyền phục vụ công tác thông tin đối ngoại tại địa phương. Qua đó giúp cho các địa phương, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền một cách đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh trong tình hình mới.
Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ với nhiều nội dung, phương thức hoạt động đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực
Trong năm, tỉnh đã tổ chức đón, tiếp và làm việc với nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm, chúc tết, chào xã giao, làm việc với lãnh đạo tỉnh và một số sở, ngành, địa phương liên quan để đầu tư, kiểm tra việc triển khai các dự án; cử các đoàn cán bộ, công chức, viên chức đi thăm hữu nghị, chúc tết cổ truyền, dự hội nghị, hội thảo, quảng bá địa phương, học tập kinh nghiệm, đào tạo bồi dưỡng, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia hy sinh tại Lào và Campuchia. Đã cử các đoàn nghệ nhân tham gia biểu diễn văn hóa truyền thống tại các lễ hội lớn trong nước; tổ chức một số sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch đặc trưng thông qua Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Kon Tum năm 2019, Tuần Văn hóa - Du lịch lần thứ VI-2019 với chủ đề "Âm vang Măng Đen”, Ngày hội Di sản văn hóa và sản phẩm đặc trưng huyện Đăk Hà; duy trì hoạt động của các đội cồng chiêng, múa xoang ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ cho các lễ hội dân gian truyền thống và khách du lịch. Tham gia nhiều sự kiện quan trọng về xúc tiến đầu tư, hợp tác đầu tư; ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với các tập đoàn, công ty về hợp tác phát triển du lịch, thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh.
Báo chí, truyền thông của tỉnh đã tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị, kết quả phát triển kinh tế-xã hội; về hoạt động đối ngoại của tỉnh với các nước, các tổ chức quốc tế đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư; về quan hệ đối ngoại nhân dân của các cấp, các ngành tỉnh Kon Tum với các tỉnh có chung đường biên giới của nước bạn Lào và Campuchia... Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đài truyền hình trong khu vực thực hiện chuyên mục "Nhịp sống Tây Nguyên"; trao đổi thông tin với các đài truyền hình Duyên hải miền Trung-Tây Nguyên và Nam bộ; thường xuyên gửi tin, bài, phóng sự hình ảnh của tỉnh, phát trên các kênh VTV5, VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Qua đó, đã góp phần tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hình ảnh của tỉnh ra thế giới; tiếp tục khẳng định các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, giúp cho bạn bè quốc tế, Việt kiều xa quê thường xuyên nắm được tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của địa phương; đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. 
Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo được triển khai sâu rộng, kịp thời tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền về biển, đảo cho hơn 800 cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh; tham mưu Tỉnh ủy cử đoàn đại biểu của tỉnh đi thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2019; cử phóng viên báo chí tham gia tàu chở hàng tết đi các tuyến đảo; văn nghệ sỹ đi thực tế, sáng tác tại một số đơn vị của Quân chủng Hải quân để phục vụ tuyên truyền biển, đảo tại tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tổ chức triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu về "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại thành phố Kon Tum, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đến xem.
Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục "Hướng về biển đảo quê hương", trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Trung ương về biển, đảo Việt Nam, về quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới được triển khai thường xuyên và hiệu quả
Tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Biên giới quốc gia tổ chức Hội nghị tuyên truyền về phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cho lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố, lực lượng làm công tác tuyên truyền cấp tỉnh; phối hợp tổ chức 16 đợt tuyên truyền cho 6.865 cán bộ, chiến sĩ và cán bộ, nhân dân các xã Ia Dom, Ia Dal, Ia Tơi huyện Ia H'Drai; xã Rờ Kơi, Mo Rai, huyện Sa Thầy; xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi. Trong năm 2019 có 56 tập thể, 143 hộ gia đình, 119 cá nhân đăng ký tham gia tự quản 292,522 km đường biên và 95 cột mốc. Các địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân; thường xuyên có các hoạt động trao đổi đoàn với các địa phương, lực lượng bảo vệ biên giới của Lào và Campuchia; duy trì hội đàm thường niên, giao ban định kỳ, thông báo tình hình đối với cấp đồn biên phòng; phối hợp tổ chức tuần tra song phương; tham gia giúp nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, khám chữa bệnh, thực hiện các chương trình "Nâng bước em đến trường", kết nghĩa giữa các đồn biên phòng tỉnh Kon Tum với các lực lượng bảo vệ biên giới của Lào... Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa cấp uỷ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Kon Tum với các tỉnh có chung đường biên giới của nước bạn Lào và Campuchia; đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tổ quốc. 
Với những kết quả trên, tỉnh Kon Tum vinh dự là một trong 27 tập thể được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2019.
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, quản lý biên giới trên địa bàn tỉnh năm 2020, tỉnh đã xác định một số nhiệm vụ sau:
Về công tác thông tin đối ngoại: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước nhằm tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin, thống nhất định hướng tuyên truyền giữa cơ quan thường trực với các thành viên trong Ban Chỉ đạo công tác TTĐN; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động hằng năm. Chú trọng giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng thế mạnh của tỉnh Kon Tum thông qua các hoạt động ngoại giao, hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, báo chí, mạng Internet để giúp nhân dân thế giới, người Việt Nam ở nước ngoài hiểu đúng về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước ta trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội...
Về công tác tuyên truyền biển, đảo: Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của biển và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án của Thủ tướng Chính phủ về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo thông qua tuyên truyền miệng, các loại hình báo chí, truyền thông của tỉnh.
Về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng "về Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10-10-2017 của Bộ Chính trị "về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại". Tăng cường quan hệ đối ngoại Đảng, Nhà nước, đối ngoại nhân dân với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia; động viên, khuyến khích nhân dân khu vực biên giới tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật tự khu vực biên giới. Chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông chủ động phối hợp với địa phương, đơn vị xây dựng các tin, bài, phóng sự biểu dương các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ biên giới, lãnh thổ và phát triển kinh tế vùng biên; thực hiện có hiệu phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, lãnh thổ".


Bài, ảnh: Đặng Trần Chung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

CV.356.BTGTU

tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:16 | lượt tải:11

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:84 | lượt tải:31

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:92 | lượt tải:29

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:67 | lượt tải:18

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:91 | lượt tải:19

CV.326.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Lượt xem:194 | lượt tải:56

CV.323.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 05-2021

Lượt xem:41 | lượt tải:31
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay6,376
  • Tháng hiện tại114,500
  • Tổng lượt truy cập10,262,065
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây