Kết quả bước đầu triển khai thực hiện Chỉ thị 35 -CT/TW của Bộ Chính trị ở tỉnh ta 

Kết quả bước đầu triển khai thực hiện Chỉ thị 35 -CT/TW của Bộ Chính trị ở tỉnh ta

Thứ năm - 11/06/2020 09:53
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông lần thứ XVII (nguồn: baokontum.com.vn)
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Tu Mơ Rông lần thứ XVII (nguồn: baokontum.com.vn)
Sau khi có Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 08/7/2019 “về học tập, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư”, chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên.
Ngày 18/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt cho cán chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở với sự tham gia của 2.059 đồng chí gồm:
+ Ở cấp tỉnh: Các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XV; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính  trị - xã hội tỉnh; các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, các Hội có tính chất đặc thù (theo Quyết định số 500/QĐ-CT, ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh Kon Tum); Ban Giám hiệu các trường: Chính trị tỉnh, Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; báo cáo viên Tỉnh ủy; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, 05 báo cáo viên và Bí thư, phó bí thư các TCCSĐ của các  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (trừ các đồng chí bí thư, phó bí thư các TCCSĐ trực thuộc Đảng ủy Quân sự tỉnh đóng chân trên địa bàn huyện); trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các phòng công tác đảng, công tác chính trị (Công an tỉnh), Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh). Phóng viên Báo Kon Tum, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Phân xã TTX Việt Nam, Thường trú Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tại Kon Tum, Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh.
+ Ở các huyện, thành phố: Các đồng chí cấp ủy viên; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy; ủy viên ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy; báo cáo viên các huyện, thành phố; lãnh đạo các ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể cấp huyện; bí thư, phó bí thư tổ chức cơ sở đảng; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp xã[1].
Công tác tổ chức học tập, quán triệt đảm bảo nghiêm túc. Việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị được triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, báo cáo viên có trình độ chuyên sâu, có khả năng truyền đạt tốt. Cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu với thái độ nghiêm túc. Tài liệu được cung cấp đầy đủ, giúp cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu  và nhận thức đúng về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Công tác nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân cũng được triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng định hướng. Trong nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ lần thứ XV, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên tất cả các lĩnh vực ở các địa phương, đơn vị, ngành trong tỉnh. Cụ thể, đã ban hành Kế hoạch[2] thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18- 8- 2014 của Ban Bí thư  Trung ương Đảng về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”; Quyết định thành lập mạng lưới Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh[3].
Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội hàng tuần, tháng, quý, điều tra dư luận xã hội định kỳ (02 lần/năm) và đột xuất khi có vấn đề, vụ việc nổi cộm, đột xuất xảy ra ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Qua việc chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm bắt, tập hợp, phản ảnh kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh chỉ đạo có hiệu quả công tác tư tưởng trên địa bàn toàn tỉnh.
Đặc biệt, để nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đợt điều tra DLXH định kỳ 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức thăm dò bằng phiếu hỏi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả, có trên 96% đối tượng được hỏi quan tâm về đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng; 5,68% quan tâm việc tổng kết thực tiễn, xây dựng các văn kiện nghị quyết; 41,87% quan tâm về công tác nhân sự, tổ chức cán bộ; 52,43% quan tâm cả hai nội dung trên[4].
Trong đợt dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, triển khai công tác nắm bắt tình hình tâm trạng tư tưởng, dư luận xã hội hàng ngày, hàng tuần về công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh, qua đó tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh chỉ đạo, định hướng tư tưởng trong Nhân dân kịp thời. Ngoài việc ban hành các văn bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thường xuyên chỉ đạo, định hướng các lực lượng thực hiện công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, cũng như xác minh thông tin liên quan thông qua nhóm kín zalo “Vì 82 bình yên 2459” và qua trang Facebook “Ngọc Linh Xanh”. Đã có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các lực lượng, nhất là Phòng PA 03 Công an tỉnh trong việc theo dõi thông tin trên mạng xã hội để chủ động xác minh, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các cá nhân đưa những thông tin sai sự thật, thông tin sai lệch, thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh Covid-19.
Công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng đang được các cấp các ngành đẩy mạnh triển khai thực hiện với nhiều nội dung, giải pháp phù hợp; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền[5]. Cung cấp file ghi âm chuẩn nhạc nền Quốc ca và Quốc tế ca và có văn bản chỉ đạo thống nhất sử dụng băng ghi âm trên ở tất cả đại hội đảng các cấp của tỉnh. Thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan chủ quản trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng theo từng thời điểm cụ thể.
Việc chỉ đạo một số nội dung liên quan đến khánh tiết, nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng các cấp đã tạo sự thống nhất, tránh mỗi nơi làm một kiểu và đảm bảo tính trang trọng tại đại hội đảng các cấp trên địa bàn tỉnh. Công tác phát động phong trào thi đua cũng được triển khai với nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, hiệu quả như: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; phát động phong trào thi đua cao điểm trong lực lượng vũ trang; tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; triển khai một số công trình duy tu, cải tạo, làm mới đường giao thông liên thôn; sửa chữa, chỉnh trang các tuyến đường giao thông và gắn biển chào mừng đại hội; tổ chức các hoạt động nghệ thuật chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.
Đây là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng các cấp; Đồng thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Đại hội XII của Đảng đã đề ra.
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại  hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và tuyên truyền về các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong thời gian đến, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu, phối hợp như: 
- Phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ và chất lượng trong triển khai công tác tuyên truyền; quan tâm đầu tư kinh phí nâng cấp và sửa chữa các phương tiện truyền thông, nhất là hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở.
- Phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các trang thông tin điện tử để phát huy thế mạnh của loại hình này trong việc tham gia công tác thông tin, tuyên truyền
- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; chấn chỉnh, xử lý những địa phương, đơn vị, tập thể, cá nhân vi phạm.

Nguyễn Thị Như Nguyệt
 

[1]  Huyện Kon Plong đã mở 09 điểm cầu xã có 340 đồng chí tham dự.
[2] Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 04- 4- 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18- 8- 2014 của Ban Bí thư  Trung ương Đảng về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.
[3] Quyết định số 582-QĐ/TU, ngày 04- 4- 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “thành lập đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh”.
[4] . Báo cáo số 662-BC/BTGTU, ngày 26-12-2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả điều tra dư luận xã hội 6 tháng cuối năm 2019
[5] Công văn 2808 - CV/BTGTU ngày 23/12/2019 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp từ nay đến tháng 8-2020; Công văn 2895 –  CV/BTGTU ngày 26/2/ về góp ý dự thảo kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh; Công văn 2899 - CV/BTGTU ngày 3/3/2020 về công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Lượt xem:15 | lượt tải:7

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Lượt xem:35 | lượt tải:9

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên

Lượt xem:15 | lượt tải:5

CV.331.BTGTU

mời dự HN trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết ĐH13 của Đảng trong VNS-trí thức...

Lượt xem:46 | lượt tải:9

CV.326.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Lượt xem:130 | lượt tải:31

CV.323.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 05-2021

Lượt xem:36 | lượt tải:23

HD.09.BTGTU

tuyên truyền Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 02-12-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

Lượt xem:78 | lượt tải:14
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay14,961
  • Tháng hiện tại70,644
  • Tổng lượt truy cập10,218,209
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây