Quân và dân Bắc Tây Nguyên với tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh 

Quân và dân Bắc Tây Nguyên với tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh

Chủ nhật - 19/05/2019 13:23
Tuyến chi viện chiến lược đường Hồ Chí Minh được hình thành để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển lực lượng, lương thực, binh khí kỹ thuật, góp phần củng cố và mở rộng vùng căn cứ trên chiến trường Bắc Tây Nguyên, góp công to lớn cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Hình có tính chất minh họa (nguồn: Internet)
Hình có tính chất minh họa (nguồn: Internet)
Bắc Tây Nguyên là một địa bàn chiến lược cực kỳ quan trọng, có vị trí đặc biệt không chỉ là về hành lang chiến lược nối Khu 5 với hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giữa các tỉnh Tây Nguyên với các tỉnh đồng bằng, mà còn đối với chiến trường Đông Dương. Nơi đây có Ngã ba Đông Dương gần Đường 14 và tuyến biên giới dài với hai nước bạn Lào và Campuchia. Do đó, Bắc Tây Nguyên được coi là căn cứ chiến lược rất quan trọng và độc đáo, có thế thiên hiểm của Ðông – Tây Trường Sơn, tựa lưng của ba nước Đông Dương. Ðặc biệt, Tây Nguyên là vị trí "tiến vi công, thoái vi thủ" có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng về quốc phòng của đất nước.
Với vị thế chiến lược đó, ngay sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng và Bác Hồ đã sáng suốt nhận định kẻ thù sẽ phá hoại hiệp định, Mỹ sẽ can thiệp sâu vào miền Nam, âm mưu chia cắt hai miền Nam – Bắc. Cách mạng miền Nam sẽ phải dùng bạo lực cách mạng để đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Từ nhận định trên, giữa năm 1958, Liên khu ủy 5 đã đề ra phương hướng xây dựng Tây Nguyên và miền núi các tỉnh trong Liên khu thành căn cứ cách mạng và xây dựng lực lượng vũ trang, bán vũ trang ở miền núi để làm nhiệm vụ tự vệ, bảo vệ căn cứ, bảo vệ cán bộ. Tháng 3-1959, Bộ Chính trị ra Chỉ thị “Xây dựng Tây Nguyên thành căn cứ cách mạng chính ở miền Nam”.
Để kịp thời chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, ngày 19 tháng 5 năm 1959, theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương tổ chức “Đoàn công tác đặc biệt” (Đoàn 301), có nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng cho chiến trường miền Nam; đưa bộ đội, cán bộ vào Nam, ra Bắc theo yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Tháng 9 năm 1959, chiến trường Bắc Tây Nguyên bắt đầu nhận được sự chi viện về người và vũ khí của Trung ương. Chuyến hàng đầu tiên tuy ít ỏi song đã làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ mặt trận Tây Nguyên, thể hiện sự quyết tâm của Đảng và tình cảm của Bác Hồ, của quân, dân miền Bắc gửi tới đồng bào miền Tây Nguyên. Ngày 1 tháng 10 năm 1959, đơn vị vũ trang đầu tiên của tỉnh Gia Lai – Kon Tum được thành lập, quân số 64 đồng chí với thành phần chủ yếu là con em Nhân dân các dân tộc địa phương. Các huyện trên địa bàn cũng bắt đầu xây dựng lực lượng quân sự và Ban quân sự. Đến cuối năm 1960, phong trào cách mạng ở Gia Lai – Kon Tum đã phát triển mạnh. Riêng tại Kon Tum, toàn bộ 250 bản làng với gần 40.000 dân vùng căn cứ nhất tề nổi dậy cắt đứt hoàn toàn quan hệ với bộ máy chính quyền Sài Gòn, chuyển lên vũ trang, bố phòng đánh địch, lập ra Ủy ban tự quản. Cả một vùng làm chủ liên hoàn bao gồm H29, H30, H40, H67, H80 nối thông với căn cứ các tỉnh Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Atôpư của Lào và Ratanakiri của Campuchia. Sang năm 1961, được sự trợ giúp của bộ đội chủ lực Khu 5, hoạt động quân sự ở các huyện trong tỉnh Gia Lai – Kon Tum tiếp tục giành được thắng lợi lớn.
Tại Đăk Glei, đến tháng 9 năm 1961, lực lượng vũ trang cách mạng đã bức rút được một số cứ điểm của địch, nhờ đó đã mở thông được tuyến hành lang Bắc – Nam (Đường 559), đoạn ngang qua tỉnh Kon Tum. Tuyến hành lang này vốn là đường giao liên Trường Sơn, được Trung ương tăng cường lực lượng, xây dựng thành hành lang chiến lược, nằm trong hệ thống Đường 559, mang tên C02 Tây Bắc. Từ tuyến đường chính này, quân và dân tỉnh Kon Tum đã mở một hệ thống đường vận tải cơ giới quân sự chiến lược đi đến nhiều địa bàn trong tỉnh. Đến cuối năm 1964, trên tuyến đường này bắt đầu có ô tô vận chuyển vũ khí, đạn dược từ Vĩnh Linh (Quảng Trị) qua Đăk Chưng đến Ta Pók (H40), chạy dọc theo biên giới Việt – Lào dài 300 km đến tận Ngã ba biên giới, cung cấp vũ khí, lương thực, phương tiện chiến tranh phục vụ cho chiến trường Bắc Tây Nguyên và miền Nam. Đường hành lang chiến lược phía Tây Trường Sơn được mở ngang qua phía Tây Kon Tum và chạy thông suốt qua vùng căn cứ H40 (Đăk Glei), H67 (Sa Thầy), vào tận Gia Lai. Hành lang Đông Tây cũng được mở vượt qua Đường 14 ở phía Tây Khâm Đức (Quảng Nam), qua xã Đăk Peng, Đăk Nông (Kon Tum) nối với trục chính của Đoàn 559, sát biên giới Lào và Campuchia, tạo thành thế liên hoàn vững chắc của tuyến vận tải chiến lược. Ngoài ra còn có các trục ngang 128A, 128B nối liền Kon Tum và Atapư (Lào) tạo được thế liên hoàn cho căn cứ kháng chiến của hai nước. Tại Kon Tum, ta cũng đã hoàn thành Đường 220 vượt qua Đường 14 – đoạn giữa Kon Ko đến Đăk Đoa (Gia Lai) giáp Đường 19 – đoạn Pleibông (Gia Lai). Con đường này bảo đảm cho chuyển quân đánh vu hồi và không chỉ chia cắt con đường tiếp tế sinh tử số 14 của địch ở Tây Nguyên mà còn ép chúng co cụm vào các thị xã Kon Tum và Pleiku.
Với tổng chiều dài trên 150 km của tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn đi qua địa bàn tỉnh và các trục đường cơ giới dọc ngang mở ra từ tuyến đường này, đã tạo điều kiện thuận lợi lớn để Kon Tum không ngừng mở rộng và phát triển hệ thống đường giao thông vận tải quân sự chiến dịch, mở rộng và củng cố vùng căn cứ tại chỗ theo yêu cầu ngày càng cao của cuộc kháng chiến. Nhờ đó, dù cho kẻ địch tìm mọi cách bao vây, đánh phá nhưng căn cứ địa cách mạng ở Kon Tum vẫn tồn tại và phát triển. Đến cuối năm 1972, vùng căn cứ cách mạng ở tỉnh Kon Tum đã hoàn chỉnh, nối liền với 2 tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk và các tỉnh duyên hải miền Trung, với hai nước bạn Lào và Campuchia, tạo ra thế và lực mới để phát triển cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.
Trên cơ sở vùng giải phóng ngày càng được mở rộng và củng cố vững chắc, căn cứ địa ở tỉnh Kon Tum đã chở che, bảo vệ cho Đường Hồ Chí Minh và tạo điểu kiện cho tuyến vận tải chiến lược này mở các tuyến dọc ngang để vận chuyển quân chủ lực, lương thực, binh khí kỹ thuật đến các chiến trường. Nhân dân ở các địa bàn H30, H40 và H67 hết lòng giúp đỡ bộ đội Trường Sơn trong việc đưa đón cán bộ, vận chuyển lương thực và bảo vệ tuyến hành lang chiến lược này. Chỉ tính riêng trong những tháng cuối năm 1967, đồng bào các dân tộc ở Kon Tum đã đóng góp trên 10 vạn ngày công cho chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968. Trong giai đoạn cuối cùa cuộc kháng chiến chống Mỹ, với tinh thần “Tất cả để giải phóng miền Nam”, hàng vạn dân công tỉnh Kon Tum ngày đêm chặt cây, phá đá, nối dài các con đường chiến dịch, chiến lược vươn xuống các tỉnh đồng bằng duyên hải và bao quanh các cứ điểm quân sự của địch ở Đăk Tô – Tân Cảnh, thị xã Kon Tum để các đoàn xe chở các binh đoàn và binh khí kỹ thuật hiện đại từ hậu phương nối nhau ra tiền tuyến. Đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên đã chung lưng đấu cật cùng bộ đội gùi đạn, tải lương ra tiền tuyến, vận chuyển thương binh, chiến lợi phẩm về phía sau. Trong những năm tháng hào hùng đó, hầu như bản làng nào cũng vang lên tiếng chày giã gạo thâu đêm, chuẩn bị lương thực cho bộ đội ăn no đánh giặc. Cùng với nhân dân, lực lượng vũ trang của tỉnh Kon Tum vừa đánh giặc giữ làng, bảo vệ tốt căn cứ hành lang; vừa phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực đánh trả quyết liệt các cuộc hành quân càn quét hòng phong tỏa Tuyến hành lang chiến lược 559, xóa vùng căn cứ bàn đạp Khu 5 và khóa chặt biên giới của địch. Trong đó, có những trận đánh gây chấn động lớn như trận ngăn chặn địch mở đường để đánh vào Khu căn cứ Mang Xim của Khu uỷ 5; phá kế hoạch mở lại Đường 5 (nay là Quốc lộ 24) từ Giá Vụt (Quảng Ngãi) đi Măng Đen (Kon Tum); làm mới đường Đăk Hà đi Kôxia, Di Lăng, Trà Bồng để bao vây khu căn cứ của ta trong nàm 1963; trận bẻ gãy cuộc càn quy mô lớn kéo dài suốt 3 tháng (từ tháng 10 đến tháng 12 năm 1966) của trên 13 tiểu đoàn Mỹ...
Có thể nói, tuyến chi viện chiến lược đường Hồ Chí Minh được hình thành để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển lực lượng, lương thực, binh khí kỹ thuật, góp phần củng cố và mở rộng vùng căn cứ trên chiến trường Bắc Tây Nguyên, góp công to lớn cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Đồng thời, căn cứ địa ở Bắc Tây Nguyên với tinh thần cách mạng của quân, dân các dân tộc và địa hình đặc thù của địa phương đã bảo vệ tuyến đường đoạn qua Kon Tum, Gia Lai thông suốt, tạo điều kiện cho tuyến vận tải chiến lược này vươn dài đến các chiến trường.
Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh mãi mãi là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ, văn nghệ sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Trường Sơn; là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; là huyền thoại của huyền thoại trong bản trường ca chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh của thế kỷ XX, sẽ mãi mãi đi cùng năm tháng với lịch sử của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
Chúng ta tự hào về đường Trường Sơn huyền thoại và anh hùng, tự hào về con đường mang tên Bác Hồ vĩ đại, nhất là trong giai đoạn hiện nay, đường Trường sơn – đường Hồ Chí Minh lịch sử năm xưa lại một lần nữa mang sứ mệnh lịch sử mới – đường Trường Sơn trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập thế giới; đường Trường Sơn chính thức trở thành một tuyến quốc lộ Bắc – Nam hiện đại, phục vụ cho khát vọng vươn lên của dân tộc, sự phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, con đường phồn vinh, ấm no cho Tổ quốc.

Đại tá Trịnh Ngọc Trọng
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Kon Tum

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

TÀI LIỆU

phục vụ HN giao ban báo chí năm 2020

Lượt xem:31 | lượt tải:21

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng VN

Lượt xem:12 | lượt tải:2

TÀI LIỆU

phục vụ HN giao ban báo chí năm 2020 (bổ sung BC chính thức tình hình KT-XH của tỉnh năm 2020...)

Lượt xem:15 | lượt tải:8

GIẤY MỜI

dự HN giao ban báo chí năm 2020

Lượt xem:20 | lượt tải:13

CT.45.TW

về lãnh đạo bầu cử QH và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:59 | lượt tải:35

CV.13813.VPTW

phát biểu của TBT tại HN kiểm tra, giám sát của Đảng

Lượt xem:44 | lượt tải:29

CV.13925.VPTW

phát biểu của TBT tại HN phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:51 | lượt tải:36
truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay8,159
  • Tháng hiện tại181,436
  • Tổng lượt truy cập9,080,952
covid dh 13
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây