Chăm lo xây dựng khu vực biên giới vững mạnh 

Chăm lo xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

Thứ hai - 25/02/2019 09:00
Để xây dựng khu vực biên giới của tỉnh vững mạnh trong tình hình mới thì vấn đề cơ bản nhất là phải phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn vững chắc với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nâng cao đời sống mọi mặt cho Nhân dân;…
Nhân dân xã Bờ Y (Ngọc Hồi) tự quản đường biên, cột mốc
Nhân dân xã Bờ Y (Ngọc Hồi) tự quản đường biên, cột mốc
Kon Tum là tỉnh miền núi, vùng cao biên giới, nằm ở phía bắc Tây Nguyên, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; với diện tích tự nhiên rộng 9,689,6km2; dân số khoảng 520.000 người, gồm 28 thành phần dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 53,25%; các dân tộc sống đan xen, phân bố trên 102 xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn 10 huyện, thành phố. Có đường biên giới Quốc gia dài 292,522 km; tiếp giáp với Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, dài 154,222km và Vương quốc Campuchia, dài 138,3km; có cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia, 01 cửa khẩu quốc tế và 02 cửa khẩu phụ. Khu vực biên giới có 106 thôn thuộc 13 xã của 4 huyện; dân số 15.342 hộ/55.948 khẩu, gồm 21 thành phần dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 78,28%.
Trong những năm qua, nhất là từ năm 2009-2019, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiện quả Quyết định số 16/HĐBT, ngày 22/02/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ); 5 nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” theo Chỉ thị số 394/CT-TTg, ngày 02/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng về phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; bám sát tình hình thực tế từng địa bàn, xác định chủ trương và cụ thể hóa bằng các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù của tỉnh; Ưu tiên triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội trên khu vực biên giới. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là Huyện ủy-Ủy ban Nhân dân các huyện biên giới, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 28/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh ở các xã, phường biên giới, hải đảo”; Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 11-9-2015 và Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 02-02-2018 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; quan tâm đầu tư triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; quy hoạch, sắp xếp, bố trí các điểm dân cư đảm bảo cho việc đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa-xã hội trên khu vực biên giới. Triển khai thực hiện Quyết định của Chính phủ về việc thành lập huyện mới Ia H’Drai và 3 xã: Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi; Đề án di dân tái định cư dọc hai tuyến biên giới; quy hoạch chi tiết trung tâm hành chính các huyện biên giới, các điểm dân cư, làng nghề và các khu chức năng dọc hành lang quốc lộ 14 và 14c gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Chỉ đạo các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang của tỉnh kết nghĩa, đỡ đầu, giúp các xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo trên khu vực biên giới với đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau. Lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng kế hoạch hiệp đồng, phối hợp trao đổi thông tin, tình hình về biên giới, địa bàn; thống nhất các chủ trương, phương án xử lý các tình huống xảy ra, bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực phòng thủ; giúp Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, hoạt động khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản, khoáng sản, trái phép, vượt biên, xâm nhập, vi phạm quy chế biên giới...; Phát huy tốt vai trò của quần chúng trong tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, làng; phát hiện, cung cấp thông tin và tham gia cùng các lực lượng chức năng đấu tranh với các loại tội phạm trong khu vực biên giới.
Từ chủ trương theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đã phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều công trình, mô hình, phần việc giúp chính quyền và Nhân dân các xã biên giới phát triển kinh tế, xã hội với đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín và Nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Hiện nay, 13/13 xã có đường giao thông đến được trung tâm xã và kết nối đến các thôn, làng; 100% trường, lớp học được xây dựng cơ bản; có đủ trạm y tế cấp xã, với 11 bác sỹ, 24 y sỹ và 29 y tá; 13/13 xã đã có hệ thống loa truyền thanh, sóng truyền hình và sóng điện thoại di động; đã xóa được thôn, làng trắng đảng viên; 100% thôn, làng đều có chi bộ; có 61/106 thôn, làng đạt danh hiệu thôn, làng văn hóa, 02 khu dân cư tiên tiến, 7.525 gia đình văn hóa. Có 46 thôn, làng, 193 hộ gia đình, 154 cá nhân thuộc 13 xã biên giới đăng ký tự quản 288,922 km đường biên giới, 84 mốc quốc giới; 90 tổ/685 hộ gia đình đăng ký tự quản an ninh trật tự thôn, làng theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử 13 cán bộ đảng viên tăng cường cho 13 xã biên giới, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã; 08 đồng chí cán bộ đoàn giữ chức Phó Bí thư Đoàn xã, góp phần xây dựng cơ sở chính trị các xã biên giới vững mạnh.
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường quan hệ đối ngoại với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện của Lào, Campuchia. Tổ chức kết nghĩa 4 cụm Thôn-Bản dân cư hai bên biên giới; kết nghĩa giữa các đồn Biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào. Đề nghị Chủ tịch nước ký quyết định nhập Quốc tịch cho 1.066 người Lào trên khu vực biên giới huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei. Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và sớm hoàn thành nhiệm vụ phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia; tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới biên giới Việt Nam-Lào; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Tuy nhiên, do đặc thù và điều kiện thực tế của tỉnh Kon Tum là tỉnh nghèo, nguồn lực đầu tư cho các xã biên giới còn hạn chế; kinh tế, xã hội các xã biên giới phát triển chậm, đời sống của đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp… đã tác động, ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và quy hoạch dân cư ở địa bàn biên giới.
Để xây dựng khu vực biên giới của tỉnh vững mạnh trong tình hình mới thì vấn đề cơ bản nhất là phải phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp; tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, Kết luận số 12 của Bộ Chính trị khóa XI tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên giai đoạn 2011-2020”, Luật Biên giới quốc gia, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị khóa VIII, Kết luận 165 của Bộ Chính trị khóa X về “Xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới”. Đặc biệt, phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về ‘‘Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia’’; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn vững chắc với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nâng cao đời sống mọi mặt cho Nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng phòng tuyến Nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới trước mắt và lâu dài; quy hoạch ổn định các vùng chuyên canh sản suất, khu định canh, định cư cho Nhân dân tại chỗ và người dân từ nơi khác được chuyển đến, gắn với chủ trương phát triển các vùng kinh tế trọng điểm trong khu vực biên giới, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.
Tăng cường quan hệ đối ngoại với chính quyền, Nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới của Lào, Campuchia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Bài, ảnh: Thượng tá Nguyễn Bá Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

TÀI LIỆU

phục vụ HN giao ban báo chí năm 2020

Lượt xem:31 | lượt tải:21

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng VN

Lượt xem:12 | lượt tải:2

TÀI LIỆU

phục vụ HN giao ban báo chí năm 2020 (bổ sung BC chính thức tình hình KT-XH của tỉnh năm 2020...)

Lượt xem:15 | lượt tải:8

GIẤY MỜI

dự HN giao ban báo chí năm 2020

Lượt xem:20 | lượt tải:13

CT.45.TW

về lãnh đạo bầu cử QH và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:59 | lượt tải:35

CV.13813.VPTW

phát biểu của TBT tại HN kiểm tra, giám sát của Đảng

Lượt xem:44 | lượt tải:29

CV.13925.VPTW

phát biểu của TBT tại HN phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:51 | lượt tải:36
truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay8,260
  • Tháng hiện tại181,537
  • Tổng lượt truy cập9,081,053
covid dh 13
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây