Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

Thứ bảy - 16/01/2021 17:14
Ngày 15-1, Ban Tuyên Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021. Đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chí Huỳnh Quốc Huy, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Huỳnh Quốc Huy, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
Báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo năm 2020 của đơn vị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan, nhất là về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy cấp trên; thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết xây dựng cơ quan vững mạnh; tạo điều kiện để công chức cơ quan tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị. Đã lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động triển khai các giải pháp nhằm ngăn ngừa tình trạng đảng viên có biểu hiện về tư tưởng, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nói, viết và làm trái với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Trong công tác chuyên môn, các phòng chức năng đã xây dựng phân công nhiệm vụ đối với từng công chức của phòng, bám sát Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy; các văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Chương trình công tác năm 2020 của Ban để triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; quan tâm đổi mới giải pháp để nâng cao chất lượng học tập, tuyên truyền nhằm sớm đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội bằng hình thức trực tuyến.
Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc quán triệt và ban hành Kế hoạch thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; tham mưu biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, qua đó góp phần cổ vũ, động viên, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu chỉ đạo, định hướng và triển khai tốt công tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương trong năm 2020; tham mưu triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu triển khai thường xuyên và hiệu quả công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tham mưu thành lập đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh giai đoạn 2020-2025 và đội ngũ Báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020- 2025; tham mưu giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 21-3-2017 của BTVTU “thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 01-9-2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tham mưu nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập III (2001-2020)” và sách “Chân dung các Bà mẹ VNAH và Anh hùng LLVTND tỉnh Kon Tum (tập 2)”; tham mưu sách ảnh “Đảng bộ tỉnh Kon Tum, một chặng đường phát triển 2015-2020” phục vụ Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; tham mưu Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu sơ kết, tổng kết 06 Chỉ thị, 01 Quy định và 01 Quy chế của Trung ương về công tác tuyên giáo, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tham mưu ban hành 19 văn bản chỉ đạo, triển khai trên lĩnh vực công tác tuyên giáo.
Đánh giá chung, trong năm 2020, tập thể lãnh đạo Ban đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn và công chức thực hiện đảm bảo yêu cầu về nội dung và tiến độ, chất lượng các công việc đề ra theo kế hoạch và những việc đột xuất, phát sinh theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; đặc biệt, đã tham mưu triển khai tốt các nhiệm vụ liên quan phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập thể cơ quan luôn giữ mối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025
Hội nghị đã bàn và thống nhất về Quy chế làm việc; Quy chế Chi tiêu nội bộ; Quy định về nhiệm vụ của các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong năm 2021. Thống nhất Quy chế phối hợp và chế độ làm việc giữa BCH Công đoàn và Thủ trưởng cơ quan; tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 và triển khai kế hoạch công tác Công đoàn năm 2021; khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
Hội nghị bàn và thống nhất các chỉ tiêu trong nghị quyết năm 2021, với những nội dung cụ thể. Trong đó, phấn đấu: 100% tập thể, cán bộ, công chức tham gia đăng ký thi đua năm 2021; 100% tập thể các phòng và cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; 100% cán bộ, công chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy chế, quy định của cơ quan; 100% các phòng chuyên môn đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 100% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 100% cán bộ, công chức đăng ký và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Tin, ảnh: Lê Văn Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

HD.171.BTGTW

tuyên truyền kết quả phát triển KT-XH năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Lượt xem:33 | lượt tải:21

BC.68.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 2; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3-2021

Lượt xem:75 | lượt tải:54

TÀI LIỆU

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị

Lượt xem:202 | lượt tải:82

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên

Lượt xem:185 | lượt tải:85

BC.63.BTGTU

kết quả Hội nghị BCV tháng 01-2021

Lượt xem:91 | lượt tải:48

HD.03.BTGTU

hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:154 | lượt tải:87

CV.204.BTGTU

V/v tổ chức các hoạt động VHVN mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu

Lượt xem:93 | lượt tải:43
truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay6,919
  • Tháng hiện tại50,905
  • Tổng lượt truy cập9,518,166
covid dh 13
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây