Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - Trần Quốc Vượng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng - Trần Quốc Vượng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ năm - 08/08/2019 08:34
Chiều 7/8, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả hơn 3 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.
Đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MT
Đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MT
Tham gia đoàn công tác của Trung ương có các đồng chí: Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng.
Lãnh đạo tỉnh tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các  đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các huyện ủy, thành ủy Kon Tum; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
Tại buổi làm việc, đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo, hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Kon Tum đã đạt nhiều kết quả nổi bật: Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng trưởng tương đối khá, bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 8,78%/năm, đạt 97,59% mục tiêu Nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng các ngành nông, lâm, thủy sản; thu ngân sách Nhà nước (năm 2018) đạt 2.808 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.406 USD (năm 2015) lên 1.704 USD vào cuối năm 2018.
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến bước đầu đạt được những kết quả nhất định, với tổng sản phẩm ngành nông, lâm, thủy sản tăng 15,6% so với đầu nhiệm kỳ. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, có  18 xã đạt 19/19 chỉ tiêu nông thôn mới, tăng 10 xã so với năm 2015. Công nghiệp có bước phát triển tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 40,95% vào cuối năm 2018. Thương mại, dịch vụ phát triển khá, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng gấp 1,5 lần. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 151 triệu USD, so với đầu nhiệm kỳ. Đến năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17,29%...
Về lĩnh vực văn hóa-xã hội, hệ thống trường lớp học được mở rộng, chất lượng giáo dục được nâng lên và tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 99,9%. Mạng lưới y tế từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn và hiệu quả, 100% thôn, tổ dân phố có nhân viên y tế. Hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được chú trọng...
Về quốc phòng an ninh và đối ngoại, tỉnh quan tâm chỉ đạo thường xuyên việc nâng cao chất lượng chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tích cực. Hoạt động đối ngoại với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia đạt kết quả tốt…
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện công tác tổ chức, quy hoạch đội ngũ cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ đạt nhiều kết quả tốt, đúng quy định các cấp chỉ đạo, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh; quán triệt, xây dựng chương trình triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đúng quy trình, quy định.
Đối với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nêu gương, Tỉnh ủy đã ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa tích cực các nội dung đề ra; tiếp tục ban hành Chương trình  số 65-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
Ngoài ra, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực với phương châm hướng mạnh về cơ sở; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và vận động nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền. Mặt khác, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch thực hiện theo văn bản của Trung ương.
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt và ban hành Kế hoạch số 100-KH/TU về cụ thể hóa văn bản trên. Đồng thời, đã thành lập các tiểu ban của Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và  xây dựng kế hoạch triển khai công tác liên quan; thành lập các tổ chỉ đạo đại hội các đảng bộ cấp huyện và tương đương; đã thông qua chủ đề, phương châm, đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và giao Tiểu ban Văn kiện tiến hành xây dựng các văn kiện của Đại hội…
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận, mặc dù tỉnh Kon Tum còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua giảm hộ nghèo, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững và ổn định an ninh quốc phòng địa phương. Đồng thời, Kon Tum đã triển khai nghiêm túc các chương trình, kế hoạch thực hiện đối với các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư và Bộ Chính trị; chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội các cấp đúng quy trình, quy định; đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên, tích cực…
Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Kon Tum tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu Nghị quyết các cấp đề ra để nỗ lực phấn đầu hoàn thành tốt hơn nữa; tập trung coi trọng và đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong toàn tỉnh; sáng tạo và thực hiện sâu hơn nữa định hướng phát triển kinh tế xã hội gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đối với triển khai Chỉ thị 35, chú ý đến công tác rà soát đội ngũ cán bộ thực sự có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần nêu gương tích cực để giới thiệu quy hoạch, bổ sung vào Ban chấp hành Đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ tới…
* Trước đó, vào sáng 7/8, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng đoàn công tác Trung ương thăm và làm việc với Đảng ủy xã Pờ Y; Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay; tiến độ thành lập thị xã Ngọc Hồi.

Phi Em tổng hợp từ baokontum.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

TÀI LIỆU

phục vụ HN giao ban báo chí năm 2020

Lượt xem:84 | lượt tải:41

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng VN

Lượt xem:93 | lượt tải:29

TÀI LIỆU

phục vụ HN giao ban báo chí năm 2020 (bổ sung BC chính thức tình hình KT-XH của tỉnh năm 2020...)

Lượt xem:36 | lượt tải:21

GIẤY MỜI

dự HN giao ban báo chí năm 2020

Lượt xem:48 | lượt tải:22

CT.45.TW

về lãnh đạo bầu cử QH và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:70 | lượt tải:38

CV.13813.VPTW

phát biểu của TBT tại HN kiểm tra, giám sát của Đảng

Lượt xem:53 | lượt tải:32

CV.13925.VPTW

phát biểu của TBT tại HN phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:58 | lượt tải:39
truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay581
  • Tháng hiện tại203,214
  • Tổng lượt truy cập9,102,730
covid dh 13
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây