Tạo bước đột phá để phát triển 

Tạo bước đột phá để phát triển

Thứ ba - 05/02/2019 14:24
Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020). Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Kon Tum đã đạt và vượt nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội quan trọng, làm tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, vui mừng với những kết quả đạt được, phóng viên Báo Kon Tum có bài phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm qua cũng như những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong thời gian đến, nhất là trong năm 2019.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm sâm Ngọc Linh và các dược liệu. Ảnh: L.H
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm sâm Ngọc Linh và các dược liệu. Ảnh: L.H

Phóng viên: Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Xin đồng chí đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị mà Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã đạt được?

Đ/c Nguyễn Văn Hùng: Trong năm 2018, với tinh thần đoàn kết, nhất trí và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và đạt được những thành tựu rất quan trọng trên nhiều lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, cụ thể: Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đảm bảo chất lượng; công tác định hướng tư tưởng, điều tra, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa được quan tâm; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả; đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng.

Công tác phát triển đảng viên mới được các cấp ủy quan tâm; trong năm, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 708 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 27.427 đảng viên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường; những vụ việc nổi cộm, bức xúc được kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng (Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện 7 cuộc kiểm tra và 3 cuộc giám sát; ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã kiểm tra, giám sát đối với 261 tổ chức đảng và 45 đảng viên. Kết quả, đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và 152 đảng viên).

Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực; đã lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả “Năm dân vận chính quyền” 2018 và đẩy mạnh triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động; đã chỉ đạo thành lập Đội Thanh niên xung kích, tình nguyện của tỉnh và triển khai nhân rộng mô hình tại các huyện, thành phố, góp phần khơi dậy, phát huy hơn nữa các hoạt động, phong trào Đoàn trong thời gian tới.

Những thành tựu trên đã tác động tích cực tới việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh. Kết quả là trong năm 2018, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội quan trọng của tỉnh đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, làm tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm sâm Ngọc Linh và các dược liệu. Ảnh: L.H

 

Phóng viên: Kon Tum đang triển khai quyết liệt việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị theo các nghị quyết của Trung ương đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Vậy, xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được và nội dung tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2019?

Đ/c Nguyễn Văn Hùng: Tỉnh ủy đã ban hành và tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Đến nay, tỉnh đã thực hiện xong chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở 10 huyện, thành phố; thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh: Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng Phòng Nội vụ huyện và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện tại huyện Ia H’Drai; thí điểm hợp nhất một số cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tại huyện Ia H’Drai; thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tại huyện Ia H’Drai và huyện Kon Plông; triển khai xây dựng Đề án hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Tỉnh cũng đã ban hành Đề án và thực hiện xong việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan giúp việc của Tỉnh ủy gắn với việc tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung cho các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; triển khai Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định; Đề án thí điểm mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện.

Đồng thời, Kon Tum cũng đã tiến hành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh thuộc các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Khoa học- Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp- Phát triển nông thôn, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên- Môi trường. Kết quả, đã giảm được 33 đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; giảm được 44 cấp trưởng và 59 cấp phó của các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh.

Nhìn chung, việc sắp xếp trên bước đầu góp phần tinh gọn được tổ chức bộ máy, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; giảm đáng kể số đầu mối, biên chế công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Thời gian tới, tỉnh Kon Tum tiếp tục xem xét, sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy gắn với việc rà soát, sắp xếp giảm đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, cơ cấu phù hợp đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng thăm hỏi các nghệ nhân tham gia Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh lần thứ 4. Ảnh: T.Q

 

Phóng viênĐể đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đề ra, trong thời gian tới - đặc biệt là trong năm 2019 - các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tập trung thực hiện và đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gì thưa đồng chí?

Đ/c Nguyễn Văn Hùng: Để đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đề ra, trong thời gian tới, nhất là trong năm 2019, Tỉnh ủy Kon Tum đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm sau: tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới kết hợp với dịch vụ, nhất là trên địa bàn thành phố Kon Tum; đẩy mạnh đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ, trong đó chú ý công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu và hệ thống xử lý nước thải trong khu, cụm công nghiệp; phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; quy hoạch, bảo tồn, đầu tư và phát triển các vùng trồng dược liệu tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ khởi nghiệp; hình thành Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh; triển khai biện pháp nhanh chóng cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục vùng sâu, vùng xa; nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết các dân tộc; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ sở thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh; chỉ đạo việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024; tiếp tục giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn; theo dõi, nắm chắc tình hình, nhất là trên tuyến biên giới, trên không gian mạng; tăng cường các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, các hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, đòi nợ thuê, siết nợ...

Đồng thời, Tỉnh ủy đã xác định 3 lĩnh vực đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đó là:

Thứ nhất, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới kết hợp với dịch vụ, nhất là trên địa bàn thành phố Kon Tum; đẩy mạnh đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ, trong đó chú ý công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu và hệ thống xử lý nước thải trong khu, cụm công nghiệp.

Thứ hai, phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; bảo tồn, đầu tư phát triển có hiệu quả cây dược liệu, nhất là dược liệu dưới tán rừng; có chiến lược đầu tư phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum, Đẳng sâm Kon Tum và các sản phẩm đặc hữu khác.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh; tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp.

Hy vọng rằng, việc thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá trên sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, là điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, qua Báo Kon Tum, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum và cộng đồng doanh nghiệp luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng thăm bà con làng chài huyện Ia H'Đrai. Ảnh: L.H

 

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! Nhân dịp năm mới, kính chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng gia đình đón xuân vui tươi, hạnh phúc và thành đạt!

Tú Quyên (thực hiện)

Nguồn tin: baokontum.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

CV.3087.BTGTU

đề cương tuyên truyền kỷ niệm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh

Lượt xem:65 | lượt tải:37

CV.3083.BTGTU

mời dự HN giao ban trực tuyến công tác báo chí quý II-2020

Lượt xem:70 | lượt tải:32

TÀI LIỆU

phục vụ HN giao ban báo chí quý II-2020

Lượt xem:77 | lượt tải:56

CV.3080.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 07-2020

Lượt xem:119 | lượt tải:30

HD.71.BTGTU

bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020

Lượt xem:95 | lượt tải:43

CV.3073.BTGTU

Tuyên truyền (kèm Đề cương) kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ

Lượt xem:295 | lượt tải:124

CV.3040.BTGTU

triệu tập thí sinh tham gia Chung kết Cuộc thi "Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo VN năm 2020"

Lượt xem:222 | lượt tải:70
truongsa
1114711 DAN HOI THU TRUONG CO QUAN CHUC NANG TRA LOI
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao

Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay3,499
  • Tháng hiện tại66,022
  • Tổng lượt truy cập7,373,561
cuoc thi 90 nam covid
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 03/GP- TTĐT, ngày 21 tháng 9 năm 2015
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Kim Đơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây