Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại theo phương châm: Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng 

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại theo phương châm: Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng

Thứ sáu - 04/08/2017 15:20
Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 16 của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư khóa X về công tác thông tin đối ngoại, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương đề nghị cần nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại theo phương châm: Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng.
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận Hội nghị
Ngày 2/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 16 của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư khóa X về công tác thông tin đối ngoại. Tham dự Hội nghị có gần 500 đại biểu là đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị xã hội; đại diện lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền và tư tưởng, thường xuyên được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ. Do tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, ngày 10/9/2008, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 26 về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”. Tiếp đó, ngày 14/2/2012, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Kết luận số 16 về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2020". Đây là Chiến lược đầu tiên về lĩnh vực thông tin đối ngoại, là cơ sở quan trọng để các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại một cách bài bản, toàn diện và hiệu quả.

Hội nghị nhận định, trong thời gian qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sau 5 năm triển khai Kết luận 16 của Bộ Chính trị, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Đó là: Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới ngày càng được nâng cao. Hệ thống các cơ quan chuyên trách được củng cố, kiện toàn. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngày càng hoàn thiện. Các hoạt động thông tin đối ngoại ở các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức bài bản, đồng bộ hơn. Nội dung, phương thức các hoạt động đối ngoại được đổi mới; phạm vi, đối tượng, địa bàn ngày càng được mở rộng. Nhiều chủ trương, chính sách, các sự kiện trọng đại của đất nước, quan điểm của Việt Nam đối với những vấn đề khu vực và quốc tế; hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa của dân tộc; những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới; thông tin về các vấn đề quốc tế nổi bật; đáng quan tâm; thông tin kết nối Việt Nam với cộng đồng quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được cung cấp kịp thời; tạo thế chủ động trên mặt trận thông tin tuyên truyền. Thông tin bằng tiếng nước ngoài được tăng cường; thông tin về thành tựu đảm bảo quyền con người của Việt Nam, sự tham gia tích cực và chủ động của Việt Nam vào những hoạt động của các tổ chức Liên hợp quốc về quyền con người; thông tin kịp thời về những vấn đề, vụ việc, liên quan đến tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, công tác bảo hộ công dân Việt Nam. Qua đó, chủ động ngăn chặn đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại vẫn còn tồn tại những hạn chế cần tập trung khắc phục. Đó là, nhận thức về thông tin đối ngoại vẫn chưa đầy đủ, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại. Công tác theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình còn chưa kịp thời, lượng thông tin còn mỏng. Hình thức tuyên truyền còn chưa thực sự phù hợp với nhiều đối tượng; việc kết hợp giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội, giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, giữa các cơ quan Trung ương với địa phương, giữa trong nước và địa bàn ngoài nước vẫn còn thiếu đồng bộ. Chưa tận dụng hiệu quả công nghệ, phương tiện truyền thông hiện đại; các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế; các tổ chức, cá nhân nước ngoài có uy tín trong công tác tuyên truyền; lực lượng chuyên trách làm thông tin đối ngoại còn thiếu, chưa được trang bị đầy đủ về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã đánh giá cao những kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của các ngành, các cấp trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường; các ngành, các cấp và các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại cần chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục hoàn thiện tổ chức, cơ chế chỉ đạo, chủ động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương, đảm bảo tính thống nhất và thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ về thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung tuyên truyền thông tin đối ngoại, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại theo phương châm “Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng”. Chú trọng công tác nghiên cứu, nắm bắt, dự báo tình hình quốc tế và khu vực làm cơ sở chỉ đạo, định hướng thông tin đối ngoại.

Ba là, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí đối ngoại chủ  lực, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường các kênh thông tin bằng tiếng nước ngoài; sử dụng các phương tiện truyền thông mới, nhất là các mạng xã hội vào mục đích thông tin tuyên truyền, tuyên truyền đối ngoại một cách kịp thời và hiệu quả.

Bốn là, nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch. Làm tốt công tác phát ngôn, chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin, đấu tranh dư luận.

Năm là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; quan tâm, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại ở trung ương và địa phương.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2020.

Nguồn tin: Theo Thu Hằng/tuyen.giao.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng VN

Lượt xem:115 | lượt tải:33

CT.45.TW

về lãnh đạo bầu cử QH và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:75 | lượt tải:39

CV.13813.VPTW

phát biểu của TBT tại HN kiểm tra, giám sát của Đảng

Lượt xem:56 | lượt tải:32

CV.13925.VPTW

phát biểu của TBT tại HN phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:63 | lượt tải:40

KH.03.TU

về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Lượt xem:48 | lượt tải:26

NQ.01.TU

về KTXH, ANQP, XDĐ 2020

Lượt xem:70 | lượt tải:35

NQ.01.TU.phụ lục

phụ lục NQ01 của Tỉnh ủy về KTXH, QPAN, XDĐ năm 2020

Lượt xem:57 | lượt tải:27
truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay4,670
  • Tháng hiện tại216,383
  • Tổng lượt truy cập9,115,899
covid dh 13
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây