Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XI: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng 

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XI: Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Thứ bảy - 07/12/2019 13:38
Trong 03 ngày (từ ngày 4 đến 6-12), tại thành phố Kon Tum, HĐND tỉnh khóa XI đã tiến hành Kỳ họp thứ 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh.
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI
Dự Kỳ họp có các đồng chí: Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Trung Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thường trực HĐND - UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; đại biểu HĐND tỉnh khóa XI.
Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Khối lượng công việc dành cho Kỳ họp khá lớn, thời gian chỉ có 2,5 ngày. Vì vậy, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá thật khách quan, toàn diện kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót; trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ, giải pháp đủ mạnh, phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể của tỉnh, bảo đảm hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2016 – 2020) đã đề ra.
Tại Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh thảo luận, xem xét trên 50 nội dung do Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan báo cáo trình theo quy định. Trong đó, UBND tỉnh có 39 nội dung trình (22 Nghị quyết (có 10 Nghị quyết QPPL) và 17 báo cáo. Đồng thời, Kỳ họp cũng dành thời gian thỏa đáng cho các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành chất vấn các đồng chí lãnh đạo và một số thành viên UBND tỉnh đối với các vấn đề nổi lên đang được dư luận và cử tri quan tâm.
Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh do UBND tỉnh trình bày tại Kỳ họp đánh giá: Năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 14.782 tỷ đồng, tăng 9,96% so với năm trước. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 37,35 triệu đồng năm 2018 lên 41,28 triệu đồng năm 2019. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện năm 2019 khoảng 3.124 tỷ đồng, vượt 26,3% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Việc thực hiện 3 lĩnh vực đột phá theo Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bước đầu đạt kết quả nhất định. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, kịp thời; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trợ cấp thất nghiệp, thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo... được quan tâm, thực hiện tốt. Chất lượng giáo dục từng bước được cải thiện; chủ động triển khai công tác phòng chống các dịch bệnh ở người, an toàn vệ sinh thực phẩm...Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả; phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được tập trung thực hiện. Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được chỉ đạo thực hiện; các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp hiệu quả; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh...Năm 2019, tỉnh đã thành lập và đưa vào sử dụng Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp tỉnh.
Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, trên cơ sở thảo luận dân chủ, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, HĐND tỉnh thống nhất biểu quyết thông qua 24 nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách của Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh; đồng thời đề nghị các Ban HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chính quyền các địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cần có kế hoạch, giải pháp thật cụ thể, bảo đảm thực hiện kịp thời, đầy đủ và hiệu quả các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua. 
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020); chuẩn bị các điều kiện để tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; vì vậy, đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng, người đứng đầu các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, trong năm 2020, các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung triển khai đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá theo Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm tạo ra sự chuyển biến rõ nét, bằng các kết quả cụ thể, thuyết phục trong phát triển nông nghiệp, chỉnh trang đô thị và cải cách thủ tục hành chính; đồng thời, triển khai thực hiện đột phá về phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với bản sắc riêng để dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, thực hiện việc sắp xếp các tổ chức hành chính đảm bảo tinh gọn, hợp lý và vận hành hiệu quả.
Đồng chí Kring Ba (1) yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động có các phương án, biện pháp cụ thể, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống và ngay từ cơ sở; kiên quyết triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức và các hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, tín dụng đen; đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với triển khai đồng bộ, rộng khắp các hoạt động tín dụng đến tận thôn, làng, tổ dân phố, bảo đảm cho nhân dân tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng chính thức để phát triển kinh tế và phục vụ đời sống, từng bước đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh. (2) đề nghị các Ban và các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động và tăng cường hơn nữa công tác giám sát, khảo sát để nắm bắt tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, trước hết là những quyết định, chủ trương mới của Trung ương, của tỉnh; những vấn đề phát sinh nổi lên, đang được dư luận và cử tri quan tâm, có khả năng ảnh hưởng không tốt đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương để kiến nghị với Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp thời có chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ, bảo đảm cho kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển ổn định và bền vững hơn.
Một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2020: Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh đạt trên 12%; thu nhập bình quân đầu người trên 45 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.505 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 150 triệu USD; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 giảm 3-4% so với cuối năm 2019; có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90,35%; tỷ lệ độ che phủ rừng 62,85%; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%...


Tin, ảnh: Nguyễn Phi Em
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

BC.32.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12-2020

Lượt xem:41 | lượt tải:31

TÀI LIỆU

phục vụ HN quán triệt Nghị quyết ĐH 16 Đảng bộ tỉnh

Lượt xem:80 | lượt tải:59

CV.65.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 Ngày sinh Ang-ghen

Lượt xem:114 | lượt tải:78

HD.159.BTGTW

Triển khai Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về văn hóa

Lượt xem:98 | lượt tải:52

CV.59.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 11-2020

Lượt xem:78 | lượt tải:48

CV.57.BTGTU

báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020

Lượt xem:673 | lượt tải:329

TÀI LIỆU

Công văn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Nam Kỳ khởi nghĩa

Lượt xem:136 | lượt tải:86
truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập82
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm72
  • Hôm nay3,160
  • Tháng hiện tại13,109
  • Tổng lượt truy cập8,584,479
covid dh 13
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 03/GP- TTĐT, ngày 21 tháng 9 năm 2015
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây