Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021 
banner 1
 

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021

Thứ ba - 29/06/2021 08:52
Chiều 28-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.
Hội nghị kết nối trực tuyến từ điểm cầu tỉnh (Phòng họp trực tuyến HT Ngọc Linh) đến 10 điểm cầu các huyện, thành phố.
Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm 2021, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp, ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện các nội dung công việc được xác định trong chương trình, kế hoạch và các công việc đột xuất, phát sinh đảm bảo chất lượng, tiến độ. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đảm bảo kịp thời, đầy đủ, hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đặc biệt trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả, thiết thực; trong đó, tỉnh đã xây dựng và ban hành chuyên đề riêng của tỉnh để triển khai thực hiện trong năm 2021, xây dựng Cẩm nang “Các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên". Các nhóm Zalo, Facebook của tỉnh, địa phương, đơn vị, dưới sự theo dõi, định hướng của ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp, tiếp tục được duy trì và thu hút đông đảo thành viên tham gia, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội và phần tử xấu trên mạng xã hội. Việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Các hoạt động tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo được định hướng hoạt động đảm bảo theo đúng tôn chỉ, mục đích…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo của tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại, như: Việc học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao. Một số tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên, chưa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội có lúc, có nơi chưa thường xuyên, kịp thời. Việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền trực quan ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Tiến độ và chất lượng thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn sách lịch sử, đặc biệt là lịch sử xã, phường, thị trấn chưa đảm bảo yêu cầu đề ra...
Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, tích cực tham gia thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật; giới thiệu những kinh nghiệm, cách làm hay; chỉ ra những bất cập, hạn chế, nguyên nhân hạn chế và giải pháp, kiến nghị để triển khai thực hiện công tác tuyên giáo trong 6 tháng cuối năm 2021. Trong đó, tập trung thảo luận, nhấn mạnh các nội dung liên quan đến việc triển khai chuyên đề toàn khóa của Trung ương và chuyên đề của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc cập nhật, đổi mới nội dung phục vụ công tác giảng dạy tại trung tâm chính trị cấp huyện; công tác nắm bắt dư luận xã hội và nâng cao chất lượng của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ xã, phường, thị trấn.
Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở; đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2021, các sở, ngành trong khối tuyên giáo và ban tuyên giáo (tuyên huấn) các cấp, ngành, địa phương, đơn vị: (1) Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm 2021; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu ra trong Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2021; tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, cấp ủy các cấp và yêu cầu thực tiễn, chủ động tham mưu, triển khai các nội dung công việc đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian. (2) Cần năng động, sáng tạo để tham mưu triển khai nhiệm vụ trong tình hình đại dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, đặc biệt đối với công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. (3) Tham mưu triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trung ương và của tỉnh bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Trong đó, việc tổ chức học tập, phổ biến giao cho chi bộ đảng làm nòng cốt thực hiện, đồng thời phát huy tinh thần tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên; hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung thực hiện chuyên đề sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ chuyên môn và chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung đăng ký. (4) Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18-8-2014 của Ban Bí thư “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Trong đó, chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH các cấp; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong công tác nắm bắt dư luận xã hội. (5) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức trong công tác tuyên truyền, đảm bảo sự đa dạng, sinh động, hiệu quả, đặc biệt đối với việc tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. (6) Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng tư tưởng và quản lý nhà nước về hoạt động của báo chí. Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy thường xuyên nắm bắt thông tin về các vụ việc bất cập trên địa bàn để kịp thời phán ánh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí.


Tin, ảnh: Ngô Đức Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:63 | lượt tải:64

HD.17.BTGTU

tuyên truyền Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 20-9-2021 của Tỉnh ủy khóa XVI về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lượt xem:47 | lượt tải:42

HƯỚNG DẪN

của BTGTW tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022

Lượt xem:136 | lượt tải:95

HD.16.BTGTU

về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 21-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh”

Lượt xem:71 | lượt tải:48

KH.29.BTGTU

công tác lý luận chính trị năm 2022

Lượt xem:159 | lượt tải:46

CV.746.BTG

V/v tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị

Lượt xem:134 | lượt tải:54

QC.05.TU

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Lượt xem:192 | lượt tải:40
cuoc thi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay18,494
  • Tháng hiện tại38,636
  • Tổng lượt truy cập13,097,042
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây