Tin tức tổng hợp tuần 4 (tháng 12-2018) 

Tin tức tổng hợp tuần 4 (tháng 12-2018)

Thứ hai - 31/12/2018 08:13
Các nghệ nhân phục dựng nghề rèn bằng bể da thú của người Xơ Đăng (Ảnh: T.Q của baokontum.com.vn)
Các nghệ nhân phục dựng nghề rèn bằng bể da thú của người Xơ Đăng (Ảnh: T.Q của baokontum.com.vn)
1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Tin nhân sự trong tuần: Sáng 27-12, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Bùi Thanh Bình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/1/2019.
* Từ ngày 24 đến ngày 28-12, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7 tại các địa phương thuộc 10 huyện, thành phố trong tỉnh.
Tại các buổi tiếp xúc, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI; Phổ biến, giải thích để cử tri và Nhân dân hiểu đầy đủ các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành tại Kỳ họp thứ 7; vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các nghị quyết đó; Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018; Báo cáo hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh năm 2018; Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.
* Chiều 24-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác dân vận năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2018, Ban Dân vận các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 – 2020); thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền năm 2018”; sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về thực hiện công tác dân vận trên địa bàn.
Công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang và công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ngày càng đi vào nề nếp, từ đó động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia đạt kết quả cao các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh còn gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; tuyên truyền, đấu tranh phòng chống hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tham mưu chính quyền các cấp tiếp hơn 400 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn hơn 200 lượt công dân làm đơn gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết theo quy định. 
Mặt trận và đoàn thể các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở…
Hội nghị thống nhất, năm 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân vận các huyện ủy,  thành uỷ chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; tham mưu, phối hợp tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Dân vận khéo” và công tác dân vận năm 2019 với chủ đề “Năm dân vận chính quyền” đến cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, tích cực chủ động vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Đồng thời, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp kịp thời với các cơ quan liên quan để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024); phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham mưu tổ chức thực hiện Kết luận 114-KL/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp và thực hiện tích cực công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới…
* Ngày 24-12, Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh và nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum tổ chức Họp báo về cuộc thi sáng tác biểu tượng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh và nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum.
Mục đích cuộc thi nhằm lựa chọn biểu tượng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ và nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum cho sản phẩm chế biến từ sâm củ Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum; giúp người tiêu dùng nhận diện, phân biệt rõ nguồn gốc, xuất xứ, qua đó giới thiệu, quảng bá về sâm Ngọc Linh Kon Tum đến với thị trường trong và ngoài nước.
Biểu tượng chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh và nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum phải thể hiện các yêu cầu sau: Không trùng lắp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các biểu tượng, hình ảnh, nhãn hiệu hoặc dấu hiệu đặc trưng của quốc gia, cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc bất cứ quốc gia nào trên thế giới và chưa được công bố công khai trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào; tính đặc trưng, đặc thù, danh tiếng của sản phẩm sâm củ và các sản phẩm chế biến từ sâm củ Ngọc Linh.
Biểu tượng, nhãn hiệu phải đơn giản, dễ hiểu, dễ nhận biết và tạo được ấn tượng mạnh, sâu sắc đối với người tiêu dùng về chất lượng, danh tiếng của sản phẩm sâm củ và các sản phẩm chế biến từ sâm củ Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum.
Mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể thiết kế một hoặc nhiều mẫu (tối đa 3 mẫu) cho mỗi loại biểu tượng (logo), nhãn hiệu để tham gia cuộc thi. Mẫu thiết kế biểu tượng, nhãn hiệu dự thi được bảo đảm tính khách quan, bí mật về người tham gia cuộc thi trước Ban tổ chức và Ban giám khảo cho đến khi công báo kết quả.
Cơ cấu giải thưởng (logo chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh và nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum): 1 giải nhất 30 triệu đồng, 1 giải nhì 20 triệu đồng, 1 giải ba 10 triệu đồng và hai giải khuyến khích 5 triệu đồng.
Nơi nhận hồ sơ dự thi tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).
Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ tháng 12/2018 và kết thúc trước ngày 15/3/2019. Công bố kết quả và trao giải thưởng vào ngày 30/4/2019.
* Chiều 24-12, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 2 mô hình điểm “Đường làng tôi, nhà tôi xanh sạch đẹp” gắn với thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2018 tại xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy.
2 mô hình “Đường làng tôi, nhà tôi xanh sạch đẹp” tại xã Rờ Kơi có 60 thành viên là hội viên phụ nữ tham gia. Sau 2 tháng triển khai, đã giúp 10 thành viên có 10 hố rác và 2 thành viên có 2 nhà tiêu hợp vệ sinh. Đồng thời, giúp các thành viên trong 2 mô hình được tham gia lớp tập huấn về kiến thức bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên trong sản xuất, đời sống; phân loại rác tại nguồn; thực hiện 3 sạch; tổ chức trồng hoa tại 2 con đường thôn Kram và thôn Rờ Kơi.
Bên cạnh việc triển khai thực hiện 2 mô hình điểm, Hội LHPN xã Rờ Kơi còn thực hiện có hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với việc thành lập 3 mô hình: “Nhóm cha mẹ có con từ 0 – 8 tuổi” gồm 60 thành viên; “Tổ phụ nữ liên kết trồng mỳ cao sản” gồm 24 thành viên, đồng thời hỗ trợ vốn cho các thành viên với số tiền 246.960.000 đồng để trồng và chăm sóc cây mỳ (nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội LHPN Việt Nam); “Phụ nữ chung tay cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường” gồm 30 thành viên. Chương trình cũng đã hỗ trợ 1 con bò giống cho 1 thành viên, 2 mái ấm tình thương (tổng trị giá 110 triệu đồng) cho 2 thành viên có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường, cách chăm sóc và nuôi dạy con…  
Kết thúc hội nghị, đại diện các đơn vị đã đi tham quan các mô hình.
* Ngày 24-12, huyện Ngọc Hồi tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định điều động công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã tại 7 xã trên địa bàn huyện.
Trong đợt này, toàn huyện có 33 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy được điều động đảm nhận các chức danh công an xã; trong đó, 4 người đảm nhận chức danh trưởng công an xã, 6 người đảm nhận chức danh phó trưởng công an xã và 23 người đảm nhận chức danh công an viên.
Đây là bước cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” theo hướng “Bộ tinh gọn, tỉnh vững mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.
Đến nay, 100% số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã.
* Ngày 24-12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn thành phố Kon Tum về lợi ích, trách nhiệm và cách thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ em đối với các bậc phụ huynh khi chở con đi học đến trường.
Thông qua đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiến hành tặng 600 phiếu quà tặng cho các bậc phụ huynh khi mua mũ bảo hiểm cho trẻ em tại các cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm, mỗi phiếu trị giá 100 ngàn đồng.
* Ngày 25-12, hơn 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Công ty Điện lực Kon Tum, Truyền tải Điện Kon Tum và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tham gia hiến máu nhân đạo.
Buổi hiến máu đã thu về 95 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.
* Chiều 25-12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Võ Ngọc Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Theo đánh giá của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhiệm vụ cấp ủy giao; tích cực chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm được dư luận quan tâm như: công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản… với tinh thần quyết tâm, bản lĩnh, không ngại va chạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra, kết luận rõ một số vụ việc, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời nhiều đảng viên vi phạm. Quá trình kiểm tra, giám sát được thực hiện công khai, khách quan, dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình, kết hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát với công tác tư tưởng.
Đối với công tác tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, trong năm, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp tham mưu cấp ủy kiểm tra 201 tổ chức đảng và 36 đảng viên (các cơ quan tham mưu cấp ủy cấp tỉnh kiểm tra 25 tổ chức đảng và 3 đảng viên, các cơ quan tham mưu cấp ủy cấp huyện và tương đương kiểm tra 176 tổ chức đảng và 33 đảng viên); tham mưu cấp ủy giám sát 130 tổ chức đảng và 21 đảng viên (các cơ quan tham mưu cấp ủy cấp tỉnh giám sát 14 tổ chức đảng, các cơ quan tham mưu cấp ủy cấp huyện và tương đương giám sát 116 tổ chức đảng và 21 đảng viên).
Đối với thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra, trong năm, đã tiến hành kiểm tra 13 đảng viên và 3 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 93 tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; giám sát chuyên đề đối với 76 đảng viên, 58 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đối với 13 tổ chức đảng; kiểm tra tình hình thu nộp đảng phí đối với 76 tổ chức đảng và 85 đảng viên.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Trung đề nghị trong năm 2019, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các khâu đột phá của tỉnh như: đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu, cụm công nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cải cách thủ tục hành chính;  xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm như: đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, quản lý tài nguyên môi trường, trật tự đô thị; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra ở cơ sở, tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương, Kết luận 1663 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; kiện toàn Ủy ban Kiểm tra các cấp đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
* Ngày 26-12, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban quý III-2018 khối Mặt trận và đoàn thể. Đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Trong quý IV-2018, khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh đã bám sát Chương trình, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và tình hình thực tế của đơn vị để triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên bám cơ sở, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân nhất là trong dịp Noel 2018, chuẩn bị đón Tết Dương lịch 2019; tích cực đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; tham gia Đoàn công tác của tỉnh triển khai công tác đối ngoại nhân dân tại các tỉnh của Lào và Campuchia; Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tại xã Ia Chim thành phố Kon Tum; Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị…
Kết luận Hội nghị, đồng chí A Pớt yêu cầu trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đề cao cảnh giác, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, nhất là trong dịp Tết; Tích cực tham gia hưởng ứng Ngày hội bánh chưng xanh Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019; Phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa các cơ quan trong khối; Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2019…
* Chiều 26-12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các Ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy định, quy chế và quy trình công tác; triển khai đồng bộ nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đảm bảo đi vào thực chất, rút ngắn được quy trình, phục vụ kịp thời cho công tác rà soát, bổ sung và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng được các cấp ủy chỉ đạo thực hiện thường xuyên và có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, đội ngũ đảng viên tiếp tục được nâng lên cả số lượng và chất lượng. Trong năm, Đảng bộ tỉnh kết nạp hơn 1.150 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên gần 27.730 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 685 tổ chức cơ sở Đảng với gần 1.950 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở; 100% thôn, làng, tổ dân phố có tổ chức Đảng. Việc chỉ đạo, điều hành, triển khai công việc trong từng cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục có nhiều đổi mới và đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức.
Năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các Ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các tiểu ban, bộ phận phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; triển khai và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và xây dựng cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh.
* Sáng 26-12, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án 02-1133/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” năm 2018. Đồng chí Trần Bình Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị.
Theo Báo cáo của Ủy ban MTTQVN tỉnh, năm 2018, đã xây dựng kế hoạch duy trì triển khai Đề án 02-1133/TTg thiết thực và coi đây là một biện pháp quan trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống của người dân ở khu dân cư.
Thực hiện Đề án trên đã góp phần giúp các địa phương giảm thiểu tình trạng khiếu nại tố cáo và khiếu nại vượt cấp, tỷ lệ người dân vi phạm pháp luật giảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương tiếp tục ổn định; người dân thay đổi nhận thức về pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật…
Nhân dịp sơ kết này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tặng Bằng khen cho 26 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Đề án 02-1133/TTg năm 2018.
* Sáng 27-12, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung 47 tiêu chí thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Trước khi lấy ý kiến, đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh đã đánh giá, năm 2017 và 2018, triển khai thực hiện 47 tiêu chí 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm phối hợp với các thành viên tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, công tác giảm nghèo bền vững… đến 100% hộ dân, cán bộ, đảng viên, hội viên.
Trong 2 năm, thông qua công tác mặt trận ở cơ sở, cuộc vận động được tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hoạt động mới hiệu quả. Cụ thể, 100% hộ dân đăng ký tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, tham gia các hoạt động, chỉ tiêu về thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa; xây dựng được 324 mô hình đảm bảo an toàn giao thông; 62 mô hình bảo vệ an ninh tổ quốc; 625/874 khu dân cư có hòm thư tố giác tội phạm; 557/874 khu dân cư không phát sinh tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; có 1.237 nguồn tin tố giác được trình báo cơ quan chức năng; có 254 mô hình về quản lý chất thải tại cộng đồng…
Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu còn đánh giá việc triển khai 47 tiêu chí thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vẫn có hạn chế, chưa phù hợp với thực tiễn địa phương. Do đó, đại biểu đã tham gia 21 ý kiến, đề nghị cần sửa đổi, bổ sung, hoặc bỏ một số câu chữ chưa phù hợp với các tiêu chí liên quan. Cụ thể, đối với thực hiện nội dung “Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng”, trong đó cần sửa đổi, bổ sung (góp phần thực hiện các tiêu chí 1, 2, 6, 9, 10, 11, 12 và 13) là: thôn, làng, tổ dân phố không có hộ sản xuất hoặc kinh doanh vi phạm pháp luật; phát triển hình thức tổ vần công, đổi công, đối với tiêu chí này cần thành lập được ít nhất 1 mô hình liên kết phát triển kinh tế, tiêu thụ nông sản...
Đối với các tiêu chí ở lĩnh vực văn hóa xã hội cần điều chỉnh, bổ sung như: Học sinh bỏ học cũng cần có con số đánh giá tỷ lệ học sinh bỏ học giảm so với năm trước bao nhiêu phần trăm; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đối với từng khu vực I, II... có số liệu đề ra rõ ràng; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế, cần sửa đổi tuyên truyển, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế đạt và vượt chỉ tiêu cụ thể 85% trở lên.
Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị bỏ một số tiêu chí của Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới do trùng lắp về nội dung tiêu chí, như đề nghị bỏ tiêu số 37 về cơ sở sản xuất – kinh doanh nuôi trồng thủy sản, làng nghề tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, với lý do các cơ sở sản xuất của nhân dân nhỏ lẻ và không ổn định, nên không thực hiện khả thi. Tiêu chí thực hiện công nhận khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cần xây dựng ít nhất 1 mô hình thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc” ở thôn, tổ dân phố...
Ngoài các ý kiến tham gia tại hội nghị, Ủy ban MTTQVN tỉnh còn đề nghị đại diện Mặt trận huyện, xã tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung đối với 47 tiêu chí của 5 nội dung Cuộc vận động. Trên cơ sở này, đơn vị có báo cáo tổng hợp tham mưu các cấp có điều chỉnh phù hợp hơn với tình hình thực tế triển khai công tác xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư đến năm 2020.
* Tối 27-12, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Sa Thầy long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện (1/1/1979 – 1/1/2019) với chủ đề “40 năm Sa Thầy – Vang mãi bản hùng ca” và đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.
Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Lê Ngọc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh; đại diện Sư đoàn 320; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo huyện Sa Thầy qua các thời kỳ; đại diện các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sa Thầy.
Trải qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc, để bảo đảm bí mật phục vụ kháng chiến, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, huyện Sa Thầy đã nhiều lần tách nhập với các tên gọi khác nhau. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngày 1/1/1979, huyện Sa Thầy được chính thức thành lập.
Qua 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay, huyện Sa Thầy đã có những bước tiến quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Về kinh tế đã có bước phát triển khá toàn diện và đi vào chiều sâu. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư mạnh mẽ, diện mạo từ trung tâm huyện đến vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đều khang trang, khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 20,6%...
Ghi nhận những đóng góp của huyện Sa Thầy, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hòa nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Sa Thầy. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, huyện Sa Thầy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, ra sức khắc phục khó khăn, tiếp tục bám sát và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV về xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững; đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của huyện. Chú trọng phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng dạy và học; tăng cường củng cố mạng lưới y tế cơ sở, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn, nhất là khu vực biên giới. Bên cạnh đó, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tập hợp, vận động quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương…
Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sa Thầy vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bức trướng của Tỉnh ủy Kon Tum và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển huyện Sa Thầy được tặng bằng khen của UBND tỉnh.
* Sáng 27-12, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022).
Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo kết quả thực hiện công tác Hội năm 2018 và trọng tâm công tác năm 2019; quán triệt, định hướng thành lập Câu lạc bộ “Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh”; sửa đổi, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát nội dung phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.
Trong năm 2019, các cấp Hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước 5 năm (2014 – 2019) và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2019)  ở các cấp Hội; làm tốt nhiệm vụ cụm trưởng cụm thi đua số 7 Hội Cựu chiến binh 4 tỉnh Tây Nguyên; thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại đã ký trong biên bản hợp tác với Hội Cựu chiến binh tỉnh Attapư, Sêkông (Lào), Rattanakiri (Campuchia); xây dựng kế hoạch tổng kết 5 năm (2016 – 2020) thực hiện đề án “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Kon Tum...
Tại hội nghị, Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu năm 2018”.
* Chiều 27-12, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Trong năm 2018, hướng mọi hoạt động về cơ sở, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, phong trào thi đua và các cuộc vận động. Trong đó, các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 7.000 lượt hội viên, phụ nữ vay mới 260,7 tỷ đồng, nâng tổng số dư nợ do Hội quản lý lên 938,7 tỷ đồng; vận động 1.174 chị tham gia học nghề nông nghiệp- chăn nuôi; duy trì một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Trong năm, các cấp Hội đã hỗ trợ giúp đỡ được 206 hộ thoát nghèo theo tiêu chí giảm nghèo đa chiều, góp phần vào chỉ tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chủ đề năm 2018 về “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”, Hội LHPN tỉnh đã thành lập mới 7 mô hình ‘‘Phụ nữ sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn”; triển khai Cuộc thi “Ý tưởng truyền thông về an toàn thực phẩm" cho đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.
Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các cấp Hội đã phát triển mới 2.665 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 76.028/97.829 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, đạt 77,7%; xây dựng thêm 120 hội viên nòng cốt; bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng kết nạp 87 đảng viên là hội viên ưu tú. Trong năm, Hội LHPN tỉnh đã ra mắt 2 mô hình điểm “Đường làng tôi, nhà tôi xanh sạch đẹp” với sự tham gia của 60 hộ gia đình; xây dựng, ra mắt mô hình làng phụ nữ dân tộc thiểu số nông thôn mới.
Trong năm 2019, Hội LHPN tỉnh tiếp tục tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phụ nữ Kon Tum khởi nghiệp, sáng tạo và kết nối” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với tập trung nguồn lực hỗ trợ thực hiện Đề án “Làng phụ nữ dân tộc thiểu số nông thôn mới”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững; tiếp tục triển khai các hoạt động đối ngoại với Hội Phụ nữ 2 tỉnh Attapư, Sê Kông (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) và Sở Phụ nữ tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia)…
Tại Hội nghị, các huyện, thành hội tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019.
* Ngày 28-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong toàn quốc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.
Trong phiên làm việc sáng, Hội nghị thông qua 9 báo cáo và 02 dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018; triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, an ninh – quốc phòng… của nước ta trong năm 2018; khẳng định đạt được kết quả này là nhờ sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ, ban ngành, địa phương; sự đồng thuận, đóng góp, cổ vũ nhiệt tình và góp ý thẳng thắn của các cán bộ lão thành cách mạng, đội ngũ đảng viên, nhân dân, cơ quan thông tấn báo chí… Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các bộ, ban ngành, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được; tập trung rà soát, triển khai các giải pháp phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra, nhất là ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì đà tăng trưởng và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thông qua cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính, tháo gỡ rào cản trong hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước, xử lý dứt điểm những dự án chậm tiến độ, thua lỗ, kém hiệu quả,…
Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục làm việc với phần thảo luận của các địa phương; các bộ, ngành Trung ương, thành viên Chính phủ; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các Phó Thủ tướng Chính phủ.
Kết luận bế mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những cố gắng của các bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, ổn định, an ninh chính trị; đề nghị các thành viên Chính phủ, lãnh đạo tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt nhằm thay đổi, khắc phục những hạn chế, tồn tại; các cấp ngành, địa phương cần đẩy mạnh đôn đốc triển khai quyết liệt, sáng tạo, nghiêm túc Nghị quyết 01 ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Nghị quyết 02 ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; tăng cường tuyên truyền sâu rộng về các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; các bộ, ban, ngành, địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng, nạn quan liêu, nhất là phải gần dân, sát dân để xử lý kịp thời những vụ việc được dư luận quan tâm, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Dịp Tết Nguyên đán năm 2019, cần đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo cho nhân dân được đón xuân vui tươi, an toàn, lành mạnh; đảm bảo bình ổn giá; chủ động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.
* Chiều 28-12, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 2 (khoá VIII), nhiệm kỳ 2018 – 2023, nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Trong năm 2018, tình hình sản xuất nông nghiệp cây hàng năm vụ mùa ước đạt 63.533ha, tăng 0,65% so với vụ mùa năm 2017. Các loại cây hàng năm khác diện tích gieo trồng không lớn và không biến động lớn so với vụ mùa năm 2017; tình hình chăn nuôi tương đối ổn định. Nhìn chung, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ngày càng được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được đảm bảo…
Năm 2019, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của nông dân.
Hội tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; gắn công tác tuyên truyền với tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội…
* Ngày 28-12, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa XIV, nhiệm kỳ 2017- 2022.
Hội nghị đã tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Hội nghị đã thảo luận về Nghị quyết Nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn địa bàn khu dân cư, kế hoạch triển khai đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn – Hội – Đội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 – 2022.
2. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Ngày 20/12/2018, UBND tỉnh ban hành các Quyết định 1422, 1424, 1426/QĐ-UBND phê duyệt các Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco Kon Tum - Măng Đen - Khu A, AB, B.
Khu vực quy hoạch thuộc xã Măng Cành và xã Đăk Long, huyện Kon Plông, với tổng diện tích 511,23ha, trong đó: Khu A khoảng 169,80 ha, Khu AB khoảng 178,12 ha và Khu B khoảng 163,31 ha; quy mô dân số khoảng 900 người.
Về tổng thể, không gian quy hoạch, kiến trúc khu nông nghiệp được tổ chức đảm bảo không gian cho một khu nông nghiệp với công nghệ hiện đại, đảm bảo thân thiện môi trường; Mật độ xây dựng hợp lý, hệ thống giao thông được quy hoạch trên cơ sở địa hình tại khu vực, kết nối giao thông chung đồng bộ nhằm xây dựng Khu nông nghiệp hiện đại; Tận dụng cảnh quan của các mặt nước nhỏ, suối hài hoà với cảnh quan các khu sản xuất góp phần tăng giá trị mỹ quan cho khu sản xuất nông nghiệp; Cây xanh tạo cảnh quan chỉ tập trung trồng tại khu phụ trợ sản xuất để tạo cảnh quan, các khu sản xuất không trồng để tránh ảnh hưởng tới môi trường canh tác, sản xuất.
UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Vingroup - Công ty CP phối hợp với UBND huyện Kon Plông tổ chức công bố, công khai đồ án và triển khai thực hiện việc cắm mốc giới quy hoạch theo đúng quy định hiện hành; giao UBND huyện Kon Plông phối hợp với Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và các cơ quan có liên quan tổ chức quản lý thực hiện nội dung đồ án quy hoạch đã được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.
* Ngày 24/12/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3556/UBND-NNTN về việc phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi từ nay đến sau Tết Kỷ Hợi năm 2019.
Theo đó, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt và áp dụng mọi biện pháp phòng, chống đói rét cho vật nuôi, nhất là đàn trâu, bò nhằm giảm tối đa thiệt hại đối với sản xuất chăn nuôi.
Cập nhật diễn biến thời tiết, khí hậu ở địa phương, thông tin kịp thời và thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, chủ động trong việc phòng, chống đói, rét cho vật nuôi.
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, kiểm tra hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng đầy đủ các biện pháp kỹ thuật, tổ chức che chắn chuồng trại chăn nuôi; chủ động nguồn thức ăn, đảm bảo cung cấp thức ăn tại chuồng không để trâu, bò bị đói, khát; nhốt trâu, bò tại chuồng, không chăn thả trâu, bò khi nhiệt độ xuống thấp dưới 12oC và cho gia súc nghỉ làm việc.
Giữ khô nền chuồng, che chắn tránh gió lùa, làm áo khoác giữ kín, giữ ấm, tạo nguồn nhiệt (đốt trấu, củi) sưởi ấm cho trâu, bò; vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, xử lý xác gia súc chết và chất thải vật nuôi theo quy định; kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn vật nuôi để phòng dịch bệnh xảy ra; khi phát hiện gia súc bị bệnh phải có biện pháp can thiệt kịp thời.
Chuẩn bị tốt đợt tiêm phòng gia súc trong vụ Đông Xuân; hướng dẫn và áp dụng các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi; tuyên truyền, vận động mỗi hộ chăn nuôi có một cây rơm, rạ hoặc cỏ khô làm thức ăn cho gia súc để phòng, chống đói, rét cho vật nuôi.
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai tích cực các biện pháp trong phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn từ nay đến sau Tết Kỷ Hợi năm 2019; Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho gia súc, gia cầm từ huyện tới cơ sở; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất hỗ trợ các hộ chăn nuôi về thức ăn tinh, vật liệu che chắn chuồng trại, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ chính sách. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Kon Tum phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi và thông tin kịp thời về diễn biến thời tiết, khí hậu ở địa phương và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng, chống rét, dịch bệnh cho vật nuôi để người chăn nuôi biết, chủ động trong việc phòng, chống đói, rét cho vật nuôi.
* Ngày 24/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1434/QĐ-UBND phê duyệt 03 nhóm ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Cụ thể, ngành hàng, sản phẩm trồng trọt: Sâm củ Ngọc Linh, các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh; Dược liệu địa phương (Đảng sâm, đương quy, ngũ vị tử, lan kim tuyến, sa nhân tím, nghệ vàng, đinh lăng, nấm dược liệu,…) và các sản phẩm từ dược liệu; Các sản phẩm từ sim rừng Măng Đen; Cây ăn quả (Bơ, quả có múi, dâu tây, chuối đỏ…); Lúa gạo địa phương; Cà phê và các sản phẩm chế biến từ cà phê; Cao su và các sản phẩm từ cao su; Mía và các sản phẩm từ mía; Sắn và các sản phẩm sắn; Rau, củ quả an toàn; rau, hoa xứ lạnh.
Ngành hàng, sản phẩm chăn nuôi: Mật ong và sản phẩm từ ong nuôi; Bò sinh sản, bò thịt; Heo thịt bản địa; Các sản phẩm từ dê nuôi (dê thịt, sữa dê..); Trứng và gia cầm (gà, vịt…).
Ngành hàng, sản phẩm thủy sản: Cá nước ngọt (cá tầm, cá hồi…).
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các ngành hàng, sản phẩm được phê duyệt để thông báo công khai trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển, hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương.
* Ngày 24/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1436/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu thương mại, dịch vụ và dân cư cửa ngõ phía Đông thành phố Kon Tum.
Khu vực quy hoạch thuộc xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, ranh giới phía Bắc giáp tuyến điện 110KV Kon Tum - Kon Plông và đất trồng cao su, phía Nam giáp đất trồng cao su và khu dân cư (hiện trạng), phía Đông giáp Cổng chào cửa ngõ phía Đông thành phố, phía Tây giáp đất trồng lúa thuộc thôn Kon Tu 2, phường Trường Chinh; tổng diện tích quy hoạch là 310 ha.
Khu thương mại, dịch vụ và dân cư cửa ngõ phía Đông thành phố Kon Tum được xác định là cửa ngõ giao thông đối ngoại và giao thông đô thị phía Đông thành phố Kon Tum; là khu thương mại, dịch vụ cấp đô thị và khu ở được bố trí các công cộng cấp đơn vị ở, định hướng hình thành điểm nhấn kiến trúc quan trọng của đô thị. Dự kiến quy mô dân số khoảng 8.000 người.
Trên cơ sở khai thác các lợi thế là khu vực cửa ngõ đô thị, định hướng phân khu chức năng gồm: Khu trung tâm xã Đăk Blà, Khu vực cửa ngõ phía Đông, Khu vực các làng đồng bào dân tộc thiểu số, các khu công viên cây xanh mặt nước, các khu dân cư hiện hữu và phát triển mới.
UBND tỉnh giao UBND thành phố Kon Tum tổ chức công bố, công khai đồ án và triển khai thực hiện việc cắm mốc giới quy hoạch theo đúng quy định hiện hành; giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Kon Tum tổ chức quản lý thực hiện nội dung đồ án quy hoạch đã được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.
* Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1439/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, số hộ thoát nghèo trong năm 2018 là 5.256 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm hộ nghèo là 4,08%. Tuy nhiên, do số hộ tái nghèo và phát sinh nghèo mới tăng,  nên tính đến cuối năm 2018 tổng số hộ nghèo chung toàn tỉnh là 22.851 hộ, chiếm tỷ lệ 17,29% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh, (giảm 3,01% so với cuối năm 2017), trong đó có: 21.392 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 30,89% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh.
Hộ cận nghèo: 8.700 hộ, chiếm tỷ lệ 6,58% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong đó có 7.807 hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 11,27% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh.
Trong số 22.851 hộ nghèo chung có 19.559 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập; 3.292 hộ nghèo thiếu hụt thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản;  2.520 hộ nghèo chung có người hưởng chính sách BTXH (chiếm tỷ lệ 11,03% so với tổng số hộ nghèo chung toàn tỉnh); 387 hộ nghèo chung thuộc chính sách ưu đãi người có công (chiếm tỷ lệ 1,69% so với tổng số hộ nghèo chung toàn tỉnh).
Ngoài ra, quyết định cũng phê duyệt kết quả về mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.Kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo và mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản nêu trên là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế, xã hội khác năm 2019 (sau khi được Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội công nhận).
* Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3579/UBND-NCXDPL triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật liên quan với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực với người dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thông tin, báo chí, phát thanh - truyền hình về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng.
Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, cụ thể: kiểm soát việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; triển khai thực hiện chi trả lương qua tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nội bộ...
Đẩy mạnh việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị như: đầu tư xây dựng cơ bản; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; công tác quy hoạch; quản lý, sử dụng đất đai; tài chính công; mua sắm tài sản công; công tác tổ chức cán bộ và thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp...
Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, dư luận quan tâm như: bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, quản lý thu chi ngân sách, công tác tổ chức, cán bộ... nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.         
Thực hiện công khai kết luận thanh tra theo quy định, chú trọng công khai trên Trang Thông tin điện tử để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết theo dõi, giám sát việc thực hiện; đồng thời, giaoThanh tra tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
* Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3578 chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; xác định công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội và Nhân dân trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Chú trọng quan tâm công tác tư vấn, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cá nhân điển hình, các loại hình Quỹ xã hội để quản lý, giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.
Chủ động triển khai các cơ chế, chính sách phù hợp quy định của pháp luật và thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; đồng thời, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương; trong từng giai đoạn, tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ.
Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với lực lượng Công an tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, lồng ghép trong thực hiện các Đề án, chương trình, cuộc vận động, phong trào đang triển khai trên địa bàn; thực hiện việc giám sát và phản biện đối với các chính sách giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù.
* Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản 3582/UBND-KTTH về việc điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp của các đơn vị dự toán tuyến tỉnh.
Theo đó, đối với việc điều chỉnh, bổ sung dự toán nguồn vốn ngân sách tỉnh, thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định (điều chỉnh dự toán giữa các lĩnh vực chi, mục tiêu nhiệm vụ chi được giao cụ thể), trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, Sở Tài chính rà soát tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung mỗi quý 01 lần (thời gian thực hiện vào tháng cuối quý, riêng quý IV thực hiện trước ngày 15/11).
Đối với dự toán, nhiệm vụ chi mang tính cấp thiết, quan trọng như thiên tai, lụt bão, an ninh quốc phòng...cần phải điều chỉnh ngay, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện kịp thời theo quy định.
Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu nhiệm vụ Trung ương giao: Khi có phát sinh cần thiết phải điều chỉnh dự toán, Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan quản lý chương trình và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh kịp thời (theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan) nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân hết các nguồn vốn được Trung ương giao hằng năm.
* Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3598/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Thông báo số 761-TB/TU ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thông báo số 761-TB/TU ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình số 67-CTr/TU, ngày 29-4-2014 của Tỉnh ủy khóa XIV thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh.
Theo đóUBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện một số nội dung sau:
Xây dựng Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm đã được chỉ ra tại Thông báo số 761-TB/TU, ngày 26-11-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó, tích cực triển khai các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu đang đạt thấp so Kế hoạch số 2288/KH-UBND, gửi về UBND tỉnh trước ngày 15/01/2019 để theo dõi, chỉ đạo.
Đồng thời, tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:
Ưu tiên nguồn kinh phí hằng năm để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; tăng cường giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân cho học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Thực hiện có hiệu quả phân luồng học sinh sau THCS; nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp; đào tạo có địa chỉ gắn với nhu cầu sử dụng của xã hội, nhất là công tác đào tạo nghề trình độ trung cấp.
Triển khai có hiệu quả Chương trình số 53-CTr/TU, ngày 21-02-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về tiếp tục thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập”; bố trí, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo tinh gọn, cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu quả. Thực hiện công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Huy động, tạo điều kiện thuận lợi để toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng đơn vị. Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Chấn chỉnh kịp thời tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục và việc giáo viên thiếu chuẩn mực trong sử dụng mạng xã hội.
UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
* Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1459/QĐ-UBND về việc công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2018.
Cụ thể, 07 trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018 gồm: Trường Tiểu học Đăk Rờ Ve, thị trấn Đăk Rờ Ve, huyện Kon Rẫy (mức độ 1); Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú tiểu học Măng Bút 1, xã Măng Bút, huyện Kon PLông (mức độ 1); Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Đăk Sao, xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông (mức độ 1); Trường Tiểu học Nơ Trang Long, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô (mức độ 1); Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô (mức độ 1); Trường Tiểu học Đăk Rơ Nga, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô (mức độ 1); Trường Trung học cơ sở Đăk Trăm, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô.
 
Nguyễn Phi Em (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn Bản Mới

CV.3087.BTGTU

đề cương tuyên truyền kỷ niệm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh

Lượt xem:76 | lượt tải:44

CV.3083.BTGTU

mời dự HN giao ban trực tuyến công tác báo chí quý II-2020

Lượt xem:72 | lượt tải:32

TÀI LIỆU

phục vụ HN giao ban báo chí quý II-2020

Lượt xem:78 | lượt tải:56

CV.3080.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 07-2020

Lượt xem:124 | lượt tải:30

HD.71.BTGTU

bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2020

Lượt xem:99 | lượt tải:44

CV.3073.BTGTU

Tuyên truyền (kèm Đề cương) kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ

Lượt xem:303 | lượt tải:126

CV.3040.BTGTU

triệu tập thí sinh tham gia Chung kết Cuộc thi "Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo VN năm 2020"

Lượt xem:223 | lượt tải:70
truongsa
1114711 DAN HOI THU TRUONG CO QUAN CHUC NANG TRA LOI
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao

Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay6,026
  • Tháng hiện tại68,549
  • Tổng lượt truy cập7,376,088
cuoc thi 90 nam covid
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 03/GP- TTĐT, ngày 21 tháng 9 năm 2015
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Kim Đơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây