Tin tức tổng hợp tuần 3 (tháng 01-2019) 

Tin tức tổng hợp tuần 3 (tháng 01-2019)

Thứ hai - 21/01/2019 14:43
Ban tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện, đông ấm cho em năm 2019” tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn xã Đăk Tờ Re (nguồn: baokontum.com.vn)
Ban tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện, đông ấm cho em năm 2019” tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn xã Đăk Tờ Re (nguồn: baokontum.com.vn)
1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Ngày 14-1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của Tỉnh ủy, Quy định của Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”; Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng bộ và phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Báo cáo tình hình công tác tài chính của Đảng bộ tỉnh năm 2018 và một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ.
Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Năm 2018, trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; kinh tế-xã hội tiếp tục có bước phát triển; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên tiếp tục được nâng lên; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế được quan tâm thực hiện; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội ngày càng được phát huy; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Năm 2019, Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành nỗ lực hơn nữa, tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; trước mắt, tập trung cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 948-KL/TU, ngày 02-11-2018 của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 09-01-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019".
Đối với Báo cáo về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng bộ và phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: Năm 2018, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời xem xét, kết luận các khuyết điểm, vi phạm và xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm theo thẩm quyền, qua đó đã tăng cường giáo dục, răn đe, giúp cho đảng viên ý thức hơn trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, năm 2019, Tỉnh ủy xác định tập trung kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm; tăng cường giám sát việc thực hiện các lĩnh vực đột phá; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; triển khai thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các trường hợp liên quan đến cán bộ thuộc diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ quy hoạch nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Đối với Quy định của Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”, đề nghị từng cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề cao trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.
Về Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau Hội nghị, các cấp, các ngành khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình của Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị và tăng cường tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.
Hội nghị đã bầu bổ sung đồng chí Huỳnh Tấn Phục - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung công tác trong những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019; gương mẫu thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc vui xuân, đón tết, dành thời gian đi cơ sở để nắm tình hình và quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức và nhân dân, nhất là các hộ nghèo, gia đình chính sách, không để bất kỳ người dân nào không có Tết; tập trung lãnh đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp tết ở địa phương, đơn vị do mình phụ trách.
* Trong hai ngày (14 và 15-1), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiến hành giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đô thị giai đoạn 2013-2018 tại thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà, huyện Ngọc Hồi. Dự buổi làm việc có đại diện HĐND tỉnh, các sở, ngành liên quan.
Kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các bộ ngành Trung ương, thành phố Kon Tum đề xuất điều chỉnh một số bất cập trong xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất; cần điều chỉnh sự khác nhau trong phân loại đất giữa tiêu chí quy hoạch sử dụng đất và tiêu chí quy hoạch xây dựng; kiến nghị cho địa phương cơ chế giao quyền sử dụng đất có thu tiền đối với những thửa đất nhỏ hẹp không đủ diện tích cấp quyền xây dựng...
UBND huyện Đăk Hà đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội sửa đổi nội dung quy định hạn mức giao đất nông nghiệp cho các hộ gia đình cho phù hợp hơn. Theo quy định hiện tại, hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân không quá 5 ha, trên 5 ha phải chuyển sang hình thức thuê đất, như vậy, với mức diện tích vượt nhỏ (vài chục đến vài trăm mét vuông) cũng phải thực hiện các thủ tục thuê đất, gây phiền hà cho người sử dụng đất.
Vướng mắc nhất hiện nay mà huyện Ngọc Hồi gặp phải là việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất hàng năm từ Trung ương về rất chậm, dẫn đến sự thụ động, khó khăn cho địa phương trong việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm.
* Chiều 14-1, UBND tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị. Về phía tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
Tại Hội nghị, tỉnh Đăk Nông đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 4 nhà đầu tư, ký kết Biên bản cam kết đầu tư với Tập đoàn T&T, FLC, Mường Thanh, Công ty CP SAM Nông nghiệp công nghệ cao, Công ty CP CEPELLA Quảng Nam.
Buổi tối cùng ngày, tỉnh Đăk Nông sẽ khai mạc Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I với sự tham gia của 17 tỉnh, thành trong cả nước.
Lễ hội thu hút hơn 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên quần chúng là đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia chuỗi hoạt động: Triển lãm không gian văn hóa thổ cẩm và không gian ẩm thực truyền thống; Hội thảo văn hóa thổ cẩm Việt Nam; Lễ hội đường phố; Trình diễn thời trang thổ cẩm ứng dụng; Triển lãm Công viên địa chất…
* Chiều 14-1, Hội đồng tư vấn Dân tộc – Tôn giáo tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2018, thành viên Hội đồng tư vấn Dân tộc – Tôn giáo tỉnh tham gia đầy đủ các cuộc họp do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức; tích cực tham gia góp ý kiến đối với vấn đề giải quyết đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự tôn giáo, công tác di dời, tái định cư cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu vực tỉnh triển khai đề án xây dựng công trình trọng điểm…. Nhiều thành viên Hội đồng tư vấn Dân tộc – Tôn giáo tỉnh là đại biểu HĐND các cấp đã thường xuyên tham dự các buổi tiếp xúc cử tri tại địa phương để lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri, qua đó, kiến nghị ngành chức năng xem xét giải quyết theo quy định pháp luật…
Năm 2019, Hội đồng tư vấn Dân tộc – Tôn giáo tỉnh tiếp tục bám sát Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân các dân tộc thiểu số và bà con có đạo trong tỉnh thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước; tập trung chăm lo Tết vì người nghèo năm 2019 và đi thăm hỏi các chùa, tịnh xá trên địa bàn nhân Lễ Phật đản; tăng cường phát huy vai trò của già làng, thôn trưởng, người có uy tín trong cộng đồng để thực hiện tốt công tác đoàn kết dân tộc – tôn giáo.
* Sáng 15-1, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (khóa IX) tổng kết công tác năm 2018 và triển khai chương trình phối hợp hành động năm 2019.
Dự Hội nghị có các đồng chí: Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Hải – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố Kon Tum, các tổ chức đoàn thể tỉnh.   
Năm 2018, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền tập trung triển khai tuyên truyền, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động; chủ động nắm tình hình tư tưởng nhân dân, phản ánh kịp thời đến các cấp, các ngành giải quyết đúng quy trình, quy định; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho người nghèo và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệ khó khăn trong dịp lễ tết, với tổng kinh phí 14,44 tỷ đồng; tích cực tham gia các hoạt động phản biện xã hội, giám sát của HĐND và các sở, ngành, tổ chức thành viên về thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra….
Hội nghị cũng thống nhất chương trình hành động năm 2019, với những nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh công tác chuẩn bị, tiến đến tổ chức Đại hội nhiệm kỳ MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQVN”; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả cao nhất;…
Nhân dịp này, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tặng cờ thi đua, bằng khen cho 36 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc, xuất sắc toàn diện trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác mặt trận năm 2018; tặng cờ luân lưu cho 2 đơn vị Mặt trận  cấp huyện có thành tích xuất sắc nhất cụm I và cụm II trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018.  
* Sáng 15-1, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Lê Ngọc Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
Năm 2018, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng, trình Hội nghị Trung ương 7, khóa XII thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết số 27, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết số 26, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Nghị quyết số 28, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; trình Bộ Chính trị xem xét thông qua Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập.
Trong năm, các địa phương chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với cơ quan của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai công tác thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo thẩm quyền được phân cấp. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ tiếp tục được tăng cường. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân.
Trong năm 2019, ngành Nội vụ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như quyết liệt chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nội vụ. Đặc biệt là việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng tại các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII và của Quốc hội, hoàn thành 100% các văn bản, đề án được giao, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo môi trường thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp...
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm vừa qua.
Phó Thủ tướng đề nghị trong năm 2019, Bộ Nội vụ quyết liệt chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nội vụ, đặc biệt cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng tại các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Hội nghị Trung ương 7, khóa XII; tiến hành cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao hiệu quả thực hiện quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; tập trung hoàn thiện các dự án Luật; chú trọng công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức một cách công khai, minh bạch; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chú trọng đổi mới phương pháp xác định chỉ số hành chính theo hướng tinh giản và thực chất hơn.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đề nghị ngành Nội vụ tăng cường công tác truyền thông về các lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, coi đây là khâu đột phá trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ; cùng với đó, tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện thuận lợi để các bộ, ngành, địa phương triển khai tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước; chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ cương hành chính và kỷ luật công vụ.
* Chiều 15-1, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành Y tế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Dự hội nghị tại điểm cầu Kon Tum có đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Năm 2018, ngành Y tế đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, cụ thể thực hiện đạt 26,5 giường bệnh/vạn dân (kế hoạch giao 26 giường bệnh/vạn dân) và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 88% (kế hoạch giao 85,2%).
Cả nước có 90% số trạm y tế xã có bác sĩ làm việc; 95% số trạm y tế có bác sĩ sản nhi hoặc nữ hộ sinh, 76% số trạm y tế xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; 99% số thôn, bản, ấp có nhân viên y tế hoạt động.
Cũng trong năm qua, công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tiếp tục được quan tâm; hơn 1,7 triệu người lao động được khám sức khỏe định kỳ (tăng gần 50% so với năm trước). Toàn quốc có gần 72% số gia đình nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; tình hình ngộ độc thực phẩm được kiểm soát cơ bản…
Riêng ở tỉnh ta, năm qua, Sở Y tế tham mưu kịp thời cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và điều hành trong lĩnh vực y tế. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối theo tinh thần các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và hàng loạt trạm y tế xã, phường, thị trấn đã được đầu tư mới, nâng cấp, đáp ứng tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho các tầng lớp nhân dân. Công tác phòng, chống dịch luôn được đặt lên hàng đầu và tập trung chỉ đạo quyết liệt, nên tình hình dịch bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát, đặc biệt khống chế bệnh dại, bạch hầu; thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm…
Năm 2019, Bộ Y tế thống nhất triển khai một số chỉ tiêu trọng tâm: đạt 27 giường bệnh/vạn dân; dân số tham gia bảo hiểm y tế là 88,1%; 76% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 92% trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc…
Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo ngành Y tế tham mưu triển khai quyết liệt Đề án 2348 xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở; đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, triển khai việc lập hồ sơ sức khỏe, triển khai theo dõi, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế; triển khai các giải pháp thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đề ra; bố trí đủ ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ chi của chương trình mục tiêu y tế - dân số theo quy định; tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế tại địa phương, tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế trong hoạt động khám chữa bệnh, đầu tư xây dựng, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị, xã hội hóa, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế… góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.  
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã biểu dương toàn ngành Y tế thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm qua.
Năm 2019, đồng chí yêu cầu Bộ Y tế tăng cường chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp, quản lý về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; làm tốt việc quản lý, kết nối các nhà cung cấp cơ số thuốc, nguồn thuốc đảm bảo cho người dân có nguồn gốc thuốc rõ ràng, đáp ứng được điều trị bệnh; củng cố, kiện toàn và quản lý hệ thống y tế cơ sở khoa học - hiện đại hơn, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ được giao; quan tâm, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, người lao động ngành y, từ đó tạo động lực nâng cao chất lượng chăm sóc, khám, chữa bệnh cho người dân... Đồng thời, Bộ Y tế tiếp tục rà soát và thực hiện đạt hiệu quả cao hơn nữa các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực y tế được Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng giao trong thời gian tới.
* Ngày 16-1, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2018. Đồng chí Lê Thị Kim Đơn -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì hội nghị.
Trong năm 2018, công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) đã chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ; kịp thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các hội nghị giao ban báo chí định kỳ. Các địa phương, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ kế hoạch năm và các hướng dẫn của tỉnh để chỉ đạo triển khai thực hiện.
Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Bản ghi nhớ, thiết lập chương trình hợp tác với ủy ban mặt trận, đoàn thể các tỉnh Attapư, Sê Kông (Lào), tỉnh Rattanakiri (Campuchia). Các huyện biên giới, Bộ Chỉ huy quân sự, biên phòng của tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh có nhiều bài viết, phóng sự hình ảnh về những kết quả trong phát triển kinh tế- xã hội ở tỉnh, nhất là sự đổi thay của các huyện, các xã vùng sâu, vùng xa...
Trong năm, tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động lớn kỷ niệm 10 năm khánh thành cột mốc biên giới ba nước Việt Nam- Lào- Campuchia; chương trình giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất; hội nghị đầu tư, phát triển Sâm Ngọc Linh Kon Tum và dược liệu khác; các hoạt động xúc tiến đầu tư, hợp tác phát triển kinh tế đã thu hút nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu và ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư trên địa bàn. Đặc biệt, tỉnh cũng đã kịp thời cử đoàn công tác sang thăm, động viên, hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu (Lào).
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục như: công tác thông tin tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh Kon Tum ra bên ngoài chưa thật sự đậm nét; một số báo chí chỉ tập trung khai thác những vấn đề còn khó khăn, bất cập của tỉnh và lại phản ánh không đầy đủ, khách quan đã tạo một số dư luận xấu trong xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của tỉnh; cơ sở vật chất, việc ứng dụng các phương tiện truyền thông hiện đại phục vụ cho tuyên truyền đối ngoại chưa thực hiện được...
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn nhấn mạnh, năm 2019 Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh sẽ tăng cường các giải pháp nhằm quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại đến cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong xã hội vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới…góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo nâng cao hơn nữa trách nhiệm, triển khai tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới.
* Ngày 16-1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tới dự và phát biểu chỉ đạo.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, có đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo cơ quan và các phòng nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo thanh tra chuyên ngành của các cơ quan thuộc tỉnh...
Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, năm 2018, toàn ngành đã triển khai 7.166 cuộc thanh tra hành chính và 219.796 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 33.839 tỷ đồng, 33.972 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 29.770 tỷ đồng và 1.007 ha đất; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.076 tập thể và cá nhân; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền xử phạt 2.965 tỷ đồng. Năm 2018, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 394.224 lượt công dân với 271.249 vụ việc; đã tiếp nhận xử lý 177.709 đơn/308.117 đơn đủ điều kiện xử lý với 28.162 vụ việc thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 23.573/28.162 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 83,7%).
Ngành thanh tra đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch tại 3.739 cơ quan, đơn vị, đã phát hiện 39 đơn vị có vi phạm; số người đã kê khai tài sản, thu nhập toàn quốc trên 1,1 triệu người, có 78 người được xác minh tài sản, thu nhập, phát hiện và xử lý 5 trường hợp vi phạm. Xử lý 35 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó 03 người đã xử lý hình sự, 32 người xử lý kỷ luật hành chính; chuyển đổi vị trí công tác gần 10.000 cán bộ, công chức, viên chức...
Năm 2019, Ngành Thanh tra tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; trong đó, tập trung những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội; chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành, hạn chế sự chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và kiểm toán. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng; thanh tra chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo....
Tại tỉnh Kon Tum, năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngành thanh tra triển khai thực hiện và kết thúc 159 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện sai phạm gần 21.450 triệu đồng, đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 6.340 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 966 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 5.084 triệu đồng, tỷ lệ 80%; đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 18 tập thể, 31 cá nhân, kỷ luật hình thức khiển trách 01 cá nhân. Trong năm 2018, các cơ quan, đơn vị đã tiếp 532 lượt/580 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đã tiếp nhận 1.107 đơn, trong đó đơn thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành 640/1.107 đơn, đã giải quyết 568/604 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 94%....
Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong năm qua. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ mặt còn tồn tại, hạn chế và yêu cầu toàn ngành cần làm rõ nguyên nhân của hạn chế, xác định rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục trong năm 2019.  
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; nỗ lực, quyết tâm cao, bản lĩnh, đoàn kết, tập trung trí tuệ tập thể để đề ra giải pháp chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ; triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra gắn với thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm; triển khai đồng bộ hoạt động thanh tra chuyên đề; chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng một các có hiệu quả; tập trung phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng chiếm đoạt với tinh thần không khoan nhượng; tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thanh tra, đặc biệt phải xây dựng đội ngũ thanh tra gương mẫu, đạo đức, chính trực, trung thành..
* Sáng 16-1, Viễn thông tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2018, đơn vị đã phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, cụ thể: Tổng doanh thu phát sinh tăng 104,6% so với năm 2017; dịch vụ băng rộng tăng 113,8%; dịch vụ công nghệ thông tin tăng 146,5%; truyền số liệu (kênh thuê riêng) tăng 140,1%; năng suất lao động tăng 3,5% so với năm 2017... thu nhập bình quân của người lao động đơn vị tăng 24,3% (đối với Viễn thông tỉnh) và tăng 20% (đối với Trung tâm kinh doanh VNPT-Kon Tum).
Mạng lưới viễn thông, công nghệ thông tin tiếp tục được cũng cố và duy trì, chất lượng dịch vụ được đảm bảo: Mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước; hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh; hệ thống truyền dẫn cáp quang đạt 95% xã. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế …
Bên cạnh đó, đơn vị đã tích cực tham gia thực hiện công tác chính sách, an sinh xã hội tại địa phương với nhiều Chương trình, hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, như: Hỗ trợ xã Văn Xuôi (huyện Tu Mơ Rông); tổ chức thăm, chúc Tết Nguyên đán Mậu Tuất, ngày thương binh Liệt Sỹ các gia đình chính sách; hỗ trợ chương trình Tết Sum vầy; tặng quà cho đồng bào nghèo và các cháu khuyết tật Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh; Chương trình trái tim nhân ái; Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin; Ủng hộ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết...  
* Chiều 16-1, tại Hà Nội, UBND tỉnh Kon Tum phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức họp báo Trưng bày “Di sản Văn hóa, Sâm Ngọc Linh Kon Tum - Báu vật đại ngàn”.
Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và đồng chí Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đồng chủ trì buổi họp báo. Tham dự có các phòng, ban của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum cùng đông đảo các phóng viên thông tấn báo chí trung ương và địa phương. 
Theo thông cáo báo chí, Triển lãm “Di sản Văn hóa, Sâm Ngọc Linh Kon Tum - Báu vật đại ngàn” diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong thời gian 01 năm (20/01-20/12/2019) với hơn 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh về văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Bắc Tây Nguyên và Sâm Ngọc Linh Kon Tum. Lễ khai mạc Triển lãm sẽ được diễn ra vào sáng ngày 20/01.
Triển lãm được trưng bày thành 2 phần:
Phần thứ nhất: Trưng bày Di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Kon Tum với các hiện vật, tài liệu, hình ảnh, phim tư liệu, clip giới thiệu về vùng đất, con người, đặc biệt là các di sản văn hóa tiêu biểu của Kon Tum (Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum; những sắc thái văn hóa tiêu biểu của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum qua trang phục, đồ dùng sinh hoạt, công cụ sản xuất; hình ảnh về đời sống tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa; các loại nhạc cụ truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum.
Phần thứ hai: Sâm Ngọc Linh - “Quốc bảo của Việt Nam”, phối hợp trưng bày các tài liệu, hiện vật, hình ảnh với tái hiện rừng sâm giới thiệu về: Môi trường, cảnh quan, sự đa dạng sinh học của vùng rừng núi Ngọc Linh - không gian sinh tồn của sâm Ngọc Linh; lịch sử phát hiện, nghiên cứu, bảo tồn nguồn gene gốc, nhân giống và phát triển diện tích trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng; giá trị đặc biệt và những chế phẩm của Sâm Ngọc Linh; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến việc phát triển sâm Ngọc Linh thành “Quốc kế dân sinh”; Sâm Ngọc Linh trong giải quyết các vấn đề về việc làm, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Kon Tum; xây dựng thương hiệu quốc gia cho sâm Ngọc Linh và vươn ra thị trường quốc tế.
Kon Tum là vùng đất có nền văn hóa phong phú, đa dạng, giàu bản sắc và truyền thống cách mạng. Bên cạnh giá trị về tài nguyên thiên nhiên, nhân văn, lịch sử, Kon Tum tự hào có núi Ngọc Linh thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh là ngọn núi cao nhất miền Nam Việt Nam, nơi lưu giữ nhiều hệ động thực vật quý hiếm, trong đó có sản vật sâm Ngọc Linh – một loại dược liệu quý, đặc hữu của Việt Nam và là một trong những loại sâm tốt nhất trên thế giới.
Ngày 05/9/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi đến thăm Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum đã đánh giá Sâm Ngọc Linh là “Quốc bảo của Việt Nam”, là “quốc kế dân sinh”, “niềm tự hào của dân tộc”. Ngày 06/9/2018 tại Hội nghị đầu tư phát triển Sâm Ngọc Linh Kon Tum và các dược liệu, Thủ tướng đã chỉ đạo, yêu cầu cần phải xây dựng một chiến lược đại chúng hóa, tăng cường quảng bá, xây dựng thành thương hiệu quốc gia Việt Nam cho sâm Ngọc Linh và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.
Trưng bày “Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh Kon Tum - Báu vật đại ngàn” là một hoạt động nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XIV về định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020: tập trung huy động các nguồn lực, phối hợp với các cơ quan, Bộ ngành trong và ngoài nước để tăng cường hoạt động quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu về giá trị đặc biệt của sâm Ngọc Linh cũng như di sản lịch sử văn hóa Kon Tum đến với du khách trong và ngoài nước nhằm xây dựng thương hiệu và thu hút du khách đến với Kon Tum.
* Sáng 16-1, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Hội nghị.
Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị trực thuộc Sở.
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với phương châm “Tiên phong đổi mới, nắm bắt cơ hội” ngay từ đầu năm 2018 ngành kế hoạch và đầu tư đã khẩn trương, quyết liệt tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của cả đất nước.
Trong đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định với kết quả nổi bật là tăng trưởng GDP đạt mức kỷ lục, đạt 7,08%, cao nhất trong 10 năm qua; chỉ số lạm phát (CPI) được kiểm soát ở mức 3,54%, quy mô nền kinh tế tăng mạnh; có sự chuyển biến rõ rệt trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.
Trong năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 48 Luật có liên quan đến Luật Quy hoạch (trong đó, kỳ họp thứ 5 là 11 Luật, kỳ họp thứ 6 là 37 luật); trình Ủy Ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật Đầu tư công sửa đổi; tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, Nghị định số 161/2016/NĐ-CP…; đề xuất các mô hình mới về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đã chủ trì trình Chính phủ về kịch bản tăng trưởng năm 2018 và đề xuất các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng.
* Chiều 16-1, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Hiện nay, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh có 125 hội viên. Hội có 1 tổ chức trực thuộc có tư cách pháp nhân là Tạp chí Văn nghệ Kon Tum, có 7 chuyên ngành Văn học - Nghệ thuật, 3 chi hội Văn học - Nghệ thuật địa phương (Đăk Hà, Liên chi hội Đăk Tô – Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi) và 1 câu lạc bộ sáng tác trẻ.
Trong năm 2018, Hội đã làm tốt công tác định hướng về tư tưởng, chính trị hoạt động Văn học - Nghệ thuật cho các chi hội, chuyên ngành, câu lạc bộ và các hội viên. Hoạt động và các tác phẩm đảm bảo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Hội viên đã có những tác phẩm phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 32 ngày 9/4/2018 của Hội về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
Hội đã tổ chức thành công Đêm thơ Nguyên tiêu 2018 nhân Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI, triển lãm ảnh nghệ thuật “Gặp gỡ tháng 3” tại huyện Kon Plông, đêm nhạc “Âm vọng Kon Tum”. Hội phối hợp tham gia với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Triển lãm nghệ thuật cộng đồng các nước ASEAN tại Bảo tàng tỉnh.
Bên cạnh đó, các hội viên cũng đã có các tác phẩm tham gia các liên hoan, triển lãm mỹ thuật trong khu vực. Đặc biệt, Hội đã góp phần vào thành công tại Triển lãm Mỹ thuật và Nhiếp ảnh tỉnh Kon Tum trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018 với 128 tác phẩm.
Hội đồng nghệ thuật Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã xét chọn 12 tác giả, 12 tác phẩm tài trợ sáng tác và 3 tác phẩm của 3 tác giả được tài trợ xuất bản năm 2018. Trong năm, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã kết nạp 7 hội viên mới và thành lập Chi hội Văn học - Nghệ thuật huyện Ngọc Hồi.
Năm 2019, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tiếp tục thông qua các hoạt động, hướng dẫn toàn thể hội viên phấn đấu đầu tư, có những tác phẩm sáng tạo, chất lượng cao; chuẩn bị Đêm thơ Nguyên tiêu Kỷ Hợi, chào mừng Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII; tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 - 2020; phát động cuộc thi truyện ngắn, bút ký năm 2019; tổ chức cho văn nghệ sĩ đi thực tế trong tỉnh, ngoài tỉnh; tham gia các triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh nghệ thuật khu vực và toàn quốc năm 2019…
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Hội cần tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; chú trọng chăm lo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của hội viên; làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ; tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về Nghị quyết 23 Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới…
Nhân dịp này, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã khen thưởng cho 21 cá nhân và 5 tập thể có thành tích trong hoạt động văn học nghệ thuật năm 2018.
* Sáng 17-1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 01-2019 đến các điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đội ngũ báo cáo viên Trung ương tại tỉnh, báo cáo viên Tỉnh ủy; lãnh đạo các, sở, ban, ngành liên quan của tỉnh, các đồng chí trưởng, phó phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và kết nối trực tuyến đến 10 điểm cầu của các huyện, thành phố.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông tin chuyên đề: “Thực trạng hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay; điểm mới trong công tác chỉ đạo tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong năm 2019”; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thông tin chuyên đề: “Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới”.
Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung sau:
1. Tuyên truyền Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Trong đó, tập trung nhấn mạnh: Mục tiêu của Nghị quyết là nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đây là một bước quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
2. Về tình hình kinh tế - xã hội: Đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ Hướng dẫn số 80 -HD/BTGTW, ngày 07/01/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương để tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, cần nhấn mạnh: Năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá, khơi thông và tạo thêm các động lực tăng trưởng, góp phần quan trọng thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (2016 - 2020) và chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019 tiếp tục có những bước phát triển mới, cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp đã được Chính phủ xác định, nhất là 04 nhiệm vụ cần tập trung ưu tiên mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 28/12/2018; Đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền 02 nghị quyết của Chính phủ, đó là: Nghị quyết 01-NQ/CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và  Nghị quyết 02-NQ/CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tuyên truyền cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thi đua lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu của năm 2019, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
3. Đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường nắm bắt thông tin, dư luận xã hội về các sự kiện quan trọng của đất nước, của ngành và địa phương, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, kịp thời phản ánh về Ban Tuyên giáo Trung ương.
Ngoài ra, đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019); Kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979 - 17/2/2019); tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chú ý tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành giao thông và phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội của các tầng lớp nhân dân và mỗi cơ quan, đơn vị.
* Ngày 17-1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2019.
Năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự tiếp tục có chuyển biến tốt; việc phê chuẩn bắt, tạm giữ, tạm giam đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp oan sai phải bổi thường. Việc phối hợp giữa các cơ quan tố tụng được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, kiểm sát thi hành án, kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện đúng quy định.
Trong năm 2019, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đề ra mục tiêu thực hiện tốt phương châm đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương, thực chất, hiệu quả. Xác định nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của ngành; chủ động đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm sát điều tra, truy tố xét xử các vụ án hình sự. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp; tiếp tục triển khai thực hiện và tham gia xây dựng các dự án luật sửa đổi, bổ sung; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác tổ chức cán bộ; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của ngành.
* Sáng 17-1, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị mở rộng phiên cuối năm 2018.
Năm 2018, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện công tác quân sự, quốc phòng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2018 đã đề ra. Nổi bật là đã tham mưu, chỉ đạo tổ chức huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng đạt kết quả tốt, bảo đảm tuyệt đối an toàn; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn đạt kết quả tốt; tổ chức xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có số lượng hợp lý, biên chế bảo đảm đúng thành phần, lực lượng. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được tiến hành có nề nếp, chính quy. Lãnh đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời các mặt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương pháp và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên. Với những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, đồng thời làm rõ nguyên nhân khuyết điểm và đề ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019 và những năm tiếp theo. Trong đó tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh; phối hợp với các lực lượng nắm, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống… góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.
* Chiều 17-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, khóa I, nhiệm kỳ 2017-2020.
Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Hội Sâm Ngọc Linh tỉnh thông qua các Tờ trình, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đối với ông Nguyễn Đức Tuy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Kon Tum, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh do chuyển công tác và bầu ông Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội.
Các đại biểu còn thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hội; Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội và các Ủy viên Ban Chấp hành Hội; Quyết định thành lập Văn phòng Hội và Ban Tài chính.
Ông Nguyễn Thành Chung, Phó Chủ tịch Hội được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tài chính Hội; ông Lê Ngọc Hiến - Thành viên Ban Kiểm tra Hội giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội. Cơ quan Thường trực Hội và Văn phòng Hội đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ.
* Ngày 17-1, Đoàn công tác huyện An Dong Meas, tỉnh Rattanakiri (Campuchia) do ông Khen Sa Nith - Huyện trưởng làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại huyện Ia H’Drai. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí lãnh đạo huyện Ia H'Drai.
Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo những kết quả nổi bật về kinh tế, xã hội và quá trình thực hiện biên bản cam kết của huyện Ia H’Drai và huyện An Dong Meas trong năm 2018. Thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện tốt biên bản ký kết giữa hai huyện, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin; tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa hai bên…
Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Đoàn đại biểu của huyện An Dong Meas đã gửi lời chúc Tết và tặng quà cán bộ, nhân dân huyện Ia H’Drai, đồng thời mong muốn tình đoàn kết giữa hai huyện ngày càng bền chặt.
Lãnh đạo huyện Ia H’Drai cũng đã gửi quà tặng nhân dân xã Nhang, huyện An Dong Meas - xã chịu thiệt hại do trận hỏa hoạn ngày 13/1 vừa qua; mong các hộ gia đình chịu thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
* Sáng 18-1, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” cho đoàn viên, công nhân, lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Chương trình đã trao tặng 250 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn) cho các đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ 125 triệu đồng; trong đó, UBND tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ 15 triệu đồng và các đơn vị doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn tỉnh hỗ trợ hơn 60 triệu đồng.
* Sáng 18-1, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.
Năm 2018, ngành LĐ-TB&XH đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó tham mưu ban hành các quyết sách quan trọng về bảo hiểm xã hội và tiền lương; hoàn thành 100% các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ giao; có 1,648 triệu người lao động được tạo việc làm, đạt 103,1% kế hoạch; phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp lên 14,724 triệu người; thực hiện đầy đủ các chính sách đến 1,33 triệu đối tượng người có công và 99% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú.
Toàn ngành còn triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tích cực, đưa tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm 1,35% so với cuối năm 2017; có 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được thực hiện thường xuyên, với 88% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới các hình thức; 90% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.
Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đạt nhiều kết quả tích cực, ở khu vực nông thôn trên 50% lao động nữ được học nghề và trên 48% lao động nữ được giải quyết việc làm.
Năm 2019, Bộ LĐ-TB&XH phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, kế hoạch năm đề ra, trọng tâm là thực hiện quyết liệt giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60 - 62%...
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận nỗ lực của ngành LĐ-TB&XH đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần cùng các bộ, ngành hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong năm 2018.
Năm 2019, Phó Thủ tướng thống nhất với nhiệm vụ và các chỉ tiêu cơ bản mà Bộ LĐ-TB&XH đề ra. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, toàn ngành chú ý tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng tích cực thực tiễn về nhu cầu lao động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ hội nhập; thường xuyên nghiên cứu, tham mưu các chính sách chăm sóc, chi trả chế độ người có công, bảo trợ xã hội (nhất là người già cô đơn, người khuyết tật) ngày càng tốt hơn nữa. Bộ LĐ-TB&XH phải tham mưu Chính phủ về đơn vị chủ trì làm đầu mối để tăng trách nhiệm, chủ động chỉ đạo, giám sát, kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu, công tác thực chất, kịp thời hơn, nhất là đối với công tác giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều; chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội…
* Ngày 18-1, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan triển khai thử nghiệm hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. Đến ngày 18/1/2019, có 85/95 bộ, ngành, địa phương đã thực hiện kết nối, liên thông thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg tiến tới chính thức gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Văn phòng Chính phủ đề nghị, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành; tổ chức kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. Thực hiện chuyển đổi, kết nối, liên thông giữa Trục liên thông văn bản quốc gia với hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các bộ, ngành, địa phương phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Mai Tiến Dũng đề nghị 3 tỉnh và 8 bộ, ngành chưa thực hiện kết nối phải thực hiện xong nhiệm vụ kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia trước ngày 25/1/2019. Các bộ, ngành địa phương tiếp tục nâng cấp phần mềm đảm bảo hoàn thành trước ngày 20/2/2019...
* Ngày 18-1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Phạm Ngọc Tính, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết cổ truyền 2019 tại 4 đại đội biên giới, lực lượng Công binh, chốt Dân quân xã Bờ Y, Trung đoàn 990 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu không để bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời quan tâm chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ trên tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm.
* Ngày 18-1, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Năm 2018, Hội đã kết nạp mới 17 hội viên, nâng tổng số hội viên của Hội Luật gia tỉnh lên 258 người. Hội đã tổ chức tham gia góp ý 15 dự thảo luật theo đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; tổ chức 9 đợt tuyên truyền và tư vấn pháp luật miễn phí trên địa bàn các huyện. Qua đó đã giúp người dân nâng cao hiểu biết về pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.
Trong năm 2019, Hội Luật gia tỉnh tập trung nâng cao chất lượng và hoạt động của các chi hội trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các chi hội, thành hội trực thuộc tổ chức Đại hội, tiến đến tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024. Tiếp tục tham gia góp ý vào các dự thảo luật, đề án của các cơ quan, đơn vị; chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ĐBDTTS ở vùng sâu, vùng xa; triển khai có hiệu quả Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian đến.
* Ngày 19-1, Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum và huyện Sa Thầy tặng quà cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn tại xã Ya Xiêr và xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
Tại các địa phương đến thăm, đoàn đã trao 500 suất quà, với tổng trị giá 250 triệu đồng. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm 400.000 đồng tiền mặt và bánh kẹo. Những phần quà trên có ý nghĩa thiết thực giúp gia đình nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui xuân, đón Tết đầm ấm, sum vầy.
* Sáng 19-1, tại nhà rông thôn 8, xã Đăk Tờ Re, Huyện đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Kon Rẫy phối hợp Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện, đông ấm cho em năm 2019” cho các em học sinh và các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn thôn 8.
Chương trình tổ chức tuyên truyền pháp luật, cấp phát chứng minh nhân dân lưu động, đồng thời trao tặng 100 suất quà gồm: quần áo, mũ, balo, vở, bút… cho các em học sinh và tặng 200 suất quà gồm: quần áo, mì tôm, gạo, nhu yếu phẩm, mền, bánh kẹo… cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn. Các phần quà có tổng giá trị 90 triệu đồng, do các đơn vị vận động được từ các nhà hảo tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh.
* Sáng 19-1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, có đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2018, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch cả nước đạt nhiều thành tựu nổi bật: Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng 11 di tích quốc gia đặc biệt và công nhận 22 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia; các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả góp phần quan trọng trong bảo tồn, định hướng phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của từng dân tộc; công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được quan tâm, chú trọng; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được đẩy mạnh gắn với việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác gia đình được triển khai đồng bộ, đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra...
Về lĩnh vực thể thao, phong trào thể dục thể thao quần chúng được tổ chức đa dạng với nội dung phong phú, sôi nổi; công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 được triển khai tích cực và tổ chức thành công ở các cấp, thu hút hàng triệu người tham gia. Đặc biệt, các vận động viên Việt Nam đã giành được 917 huy chương (386 HCV, 296 HCB và 235 HCĐ) trên đấu trường quốc tế...
Trong năm 2018, Việt Nam lần đầu tiên được vinh danh là điểm đến du lịch hàng đầu châu Á. Hiện cả nước có 28.000 cơ sở lưu trú du lịch với trên 550.000 phòng. Trong năm, cả nước đón gần 15,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2017 và phục vụ khoảng 80 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 620.000 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2017.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu trong thời gian tới, ngành cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để đạt kết quả cao hơn trong các lĩnh vực; yêu cầu các địa phương cần chú trọng làm tốt công tác bảo vệ, bảo tồn di sản văn hóa, nhất là văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số. Ngành cũng cần đẩy mạnh du lịch cộng đồng, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong công tác bảo tồn…
* Sáng 20-1, tại Bảo tàng lịch sử quốc gia, số 216- Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội), UBND tỉnh Kon Tum và Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp tổ chức khai mạc Triển lãm "Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh Kon Tum- Báu vật đại ngàn".
Đến dự Lễ khai mạc triển lãm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương…
Về phía tỉnh Kon Tum, dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố... 
Triển lãm “Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh - Báu vật đại ngàn” là dịp để tỉnh Kon Tum giới thiệu đến người dân Thủ đô Hà Nội nói riêng, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về những di sản văn hóa độc đáo của nhân dân các dân tộc Kon Tum, về sâm Ngọc Linh - loại cây dược liệu quý hiếm của tỉnh. Trong đó bao gồm: hơn 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh về văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Bắc Tây Nguyên; tái hiện thực cảnh chân thực về sâm Ngọc Linh về môi trường sống, giá trị dược liệu của sâm Ngọc Linh…
Triển lãm trưng bày gồm 2 phần: Phần thứ nhất là di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh Kon Tum bằng các hiện vật, tài liệu, hình ảnh, phim tư liệu, clip giới thiệu về vùng đất, con người, đặc biệt là các di sản văn hóa tiêu biểu của Kon Tum. Phần thứ hai gồm: sâm Ngọc Linh - “Quốc bảo" của Việt Nam, tái hiện hình ảnh về môi trường, cảnh quan, sự đa dạng sinh học của vùng rừng núi Ngọc Linh, không gian sinh tồn của sâm Ngọc Linh; lịch sử phát hiện, nghiên cứu, bảo tồn nguồn gene gốc, nhân giống và phát triển diện tích trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng; giá trị đặc biệt và những chế phẩm của sâm Ngọc Linh; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến việc phát triển sâm Ngọc Linh thành “quốc kế dân sinh”; sâm Ngọc Linh trong giải quyết các vấn đề về việc làm, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Kon Tum; xây dựng thương hiệu quốc gia cho sâm Ngọc Linh và vươn ra thị trường quốc tế.
Phát biểu khai mạc triển lãm, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nêu rõ: Triển lãm “Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh Kon Tum - Báu vật đại ngàn” là một hoạt động nhằm giới thiệu đến nhân dân Thủ đô và đông đảo du khách trong và ngoài nước về những nét đặc trưng trong mạch nguồn văn hóa dân tộc thông qua các hiện vật Di chỉ khảo cổ Lung Leng - Kon Tum từ thời hậu kỳ đá mới, sơ kỳ kim khí cách đây 3.000 - 4.000 năm; tái hiện "không gian thiên nhiên của đại ngàn", nơi sinh ra tiếng cồng, tiếng chiêng, nhạc cụ từ tre nứa, trở thành kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại; nơi bảo tồn nhiều động, thực vật quý hiếm.
Đồng chí Nguyễn Văn Hòa khẳng định, thông qua đợt triển lãm lần này, tỉnh Kon Tum định vị thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Kon Tum, nhất là các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh Kon Tum trở thành thương hiệu quốc gia; xây dựng hình ảnh mới về Kon Tum với khát vọng vươn lên dựa trên nền tảng văn hóa, sự đoàn kết thống nhất trong đa dạng, qua đó góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum.
“Ngày 5/9/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum. Tại đây, Thủ tướng đánh giá sâm Ngọc Linh là “Quốc bảo của Việt Nam”, là “quốc kế dân sinh”. Và, tại Hội nghị Đầu tư phát triển sâm Ngọc Linh Kon Tum, Thủ tướng chỉ đạo xây dựng một chiến lược đại chúng hóa, tăng cường quảng bá, xây dựng thành thương hiệu quốc gia Việt Nam cho sâm Ngọc Linh và từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Triển lãm lần này là một hoạt động nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XV về định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020…” - đồng chí Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh.
Phát biểu tại triển lãm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc tổ chức triển lãm của tỉnh Kon Tum về "Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh - báu vật đại ngàn" tại Bảo tàng lịch sử Quốc gia là đúng đắn, hợp lý. Tại đây, trưng bày nhiều hiện vật xuyên suốt quá trình xây dựng và đấu tranh bảo vệ đất nước. Việc xây dựng sản phẩm mang tính quốc gia được trưng bày tại đây cũng là để tôn vinh sản phẩm thuộc vào hàng quốc bảo như cây sâm Ngọc Linh. Đây là bước đi kịp thời của tỉnh Kon Tum nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển sâm Ngọc Linh, giới thiệu ra toàn quốc và thế giới.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra, để sâm Ngọc Linh từ quốc bảo thành quốc kế dân sinh, chúng ta cần xây dựng chiến lược tổng thể, đồng thời làm tốt tất cả các khía cạnh, thông tin truyền thông, định hướng phát triển, phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp, có thể đem lại giá trị độc đáo cho hình ảnh của quốc gia như sâm Hàn Quốc và yếu tố hấp dẫn du lịch. Những chế phẩm của sâm Ngọc Linh có thể vươn lên tầm thế giới không kém của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tôi đánh giá cao ý tưởng tốt đẹp của Triển lãm "Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh - Báu vật đại ngàn" tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Và, tin tưởng, kỳ vọng sâm Ngọc Linh sẽ làm nên dấu ấn lịch sử mới trong ngành dược liệu Việt Nam…
Phát biểu đáp từ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi lễ và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Đồng thời cho rằng, đây là nguồn động viên và định hướng quan trọng trong công tác quản lý, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Kon Tum, cũng như quyết tâm đưa tỉnh Kon Tum trở thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia trong thời gian tới...
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum, đồng chí Nguyễn Văn Hùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, các tổ chức trong nước và quốc tế đã ủng hộ, giúp đỡ tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các bộ, ngành Trung ương để tỉnh Kon Tum có bước phát triển nhanh, bền vững trong tương lai, nhất là công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Sau lễ cắt băng khai mạc triển lãm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu và người dân tham quan các điểm trưng bày và đánh giá cao việc tỉnh Kon Tum tổ chức triển lãm ngay tại Thủ đô Hà Nội, tạo điều kiện cho người dân Thủ đô được tận mắt chứng kiến “Quốc bảo sâm Ngọc Linh”...
Triển lãm diễn ra trong thời gian 1 năm (20/1/2019-20/12/2019) tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
2. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Ngày 09/01/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 58/UBND-NCXDPL chỉ đạo triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về công tác phòng, chống mua bán người; quan tâm công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; triển khai các biện pháp phát triển kinh tế, tạo việc làm, thu hút lao động tại địa phương.
Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh đưa nội dung phòng, chống mua bán người vào nghị quyết chuyên đề và tiến hành giám sát thường xuyên việc thực hiện.
* Ngày 11/01/2019, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-BCĐ về tổ chức "Ngày hội Xuân hồng" năm 2019.
Theo đó, "Ngày hội Xuân hồng" năm 2019 được tổ chức với thông điệp “Hiến máu đầu Xuân - Nhân lên hạnh phúc”, dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 7h30', ngày 25/01/2019 tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Kon Tum, với thành phần tham dự khoảng 450 người.
Buổi Lễ sẽ có các hoạt động, như: Truyền tải Thông điệp hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân hồng” năm 2019; thông tin của ngành Y tế về tiêu chuẩn tiếp nhận, sàng lọc máu tình nguyện năm 2019; phát động và hưởng ứng Ngày hội Xuân hồng năm 2019 và tổ chức cho Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tại chỗ sau Lễ với chỉ tiêu từ 120 đến 150 đơn vị máu.
Kế hoạch phân công cụ thể cho các đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức ngày hội; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm vận động lực lượng hiến máu dự bị sẵn sàng tham gia hiến máu trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán 2019.
* Ngày 14/01/2019, để chuẩn bị tốt các điều kiện cho người dân đón năm mới 2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND yêu cầu:
Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về những giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019; đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả một số giải pháp bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019.
Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu: Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu trước, trong, sau Tết và bình ổn giá cả, thị trường; Bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo vệ sức khỏe, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân; Đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; tổ chức tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này; phân công trực lãnh đạo, trực địa bàn, trực bảo vệ cơ quan, đơn vị 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Tết, gửi danh sách phân công trực về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Công an tỉnh chậm nhất vào ngày 20/01/2019 để theo dõi, liên hệ khi cần thiết; thường xuyên nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các công việc đột xuất trong những ngày nghỉ Tết. Thông tin báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:
Thông tin, báo cáo nhanh các hoạt động trong những ngày Tết trước 15 giờ hàng ngày, thời gian trực cơ quan và báo cáo bắt đầu từ ngày 28/02/2018 (nhằm ngày 23 tháng 12 âm lịch).
Tổng hợp, báo cáo tình hình Tết gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất trước 12 giờ ngày 08/02/2018 (mùng 4 Tết âm lịch) để tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan (trong đó có nội dung báo cáo hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân).
Báo cáo của các đơn vị gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo đường Công văn, đồng thời gửi tệp văn bản qua hộp thư điện tử kontum@chinhphu.vn và vpubnd-kontum@chinhphu.vn để thuận lợi trong công tác tổng hợp.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tăng cường phối hợp giám sát để tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 thật chu đáo, tiết kiệm.
* Ngày 14/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 27/QĐ-UBND tạm thời xếp hạng đối với Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum.
Theo đó, tạm thời xếp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum trực thuộc Sở Y tế tỉnh vào hạng III (ba). Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ lập hồ sơ, thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum theo quy định, hoàn thành trong năm 2019.
Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum được thành lập tại Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Y dược cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi chức năng. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh, có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; phục hồi chức năng; tổ chức an dưỡng cho người bệnh và các đối tượng khác có nhu cầu; nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền; đào tạo, chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật và là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền, phục hồi chức năng của các cơ sở đào tạo y, dược và các tổ chức, đơn vị có nhu cầu; điều trị, chăm sóc khuyết tật, phục hồi chức năng cho người khuyết tật nói chung và người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi bệnh phong, thực hiện chỉ đạo tuyến về công tác phòng chống phong trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật...
* Ngày 14/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có Văn bản số 75/UBND-NCXDPL chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng thời lượng đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về kết quả tấn công, trấn áp tội phạm của các cơ quan chức năng; thông báo các phương thức, thủ đoạn tội phạm mới để người dân nắm bắt, nâng cao tinh thần cảnh giác.
Triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở khu dân cư, đấu tranh, tố giác tội phạm; vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại tuyến, địa bàn biên giới, các cửa khẩu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái pháp các loại ma túy, pháo, vũ khí, vật liệu nổ. Rà soát, quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; kiểm tra theo thẩm quyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong hoạt động cấp tín dụng, trung gian tiền tệ trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục rà soát, nghiên cứu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, tổ chức tín dụng, đề xuất UBND tỉnh xử lý các hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi theo quy định; tăng cường phối hợp trong việc tuyên truyền chính sách, pháp luật về hoạt động ngân hàng, các quy định pháp luật về phòng, chống "tín dụng đen" đến các tầng lớp Nhân dân. Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay để hạn chế vay trái quy định bên ngoài; nhân rộng các mô hình điểm giao dịch lưu động, mở rộng mạng lưới tín dụng và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các hộ sản xuất, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa.
Tập trung triển khai các biện pháp xử lý mạnh; quyết liệt tấn công, triệt phá các băng, ổ, nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê; khẩn trương điều tra, mở rộng các vụ án hình sự nổi cộm trên địa bàn tỉnh, sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật.
* Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 87/UBND-NNTN yêu cầu UBND các huyện, thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp khống chế và sớm dập tắt dịch cúm gia cầm, dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc, không để lây lan, bùng phát trên diện rộng; trong đó chú trọng khoanh vùng, xác định các địa bàn trọng điểm xảy ra dịch bệnh để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng, chống các loại dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 17/UBND-NNTN ngày 03 tháng 01 năm 2019; Chỉ đạo UBND cấp xã thường xuyên theo dõi, giám sát diễn biến dịch bệnh, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan quản lý lĩnh vực thú y cấp huyện và bố trí nhân lực, vật lực, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nhằm phát hiện sớm và nhanh chóng bao vây khống chế dập tắt các ổ dịch khi mới xuất hiện.
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp khống chế và sớm dập tắt dịch cúm gia cầm, dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc, không để lây lan, bùng phát trên diện rộng; tổ chức tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng, cúm gia cầm để bao vây các ổ dịch cho đàn gia súc, gia cầm ở vùng có nguy cơ mắc bệnh; phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ để phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những tổ chức, cá nhân vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật nhiễm bệnh, làm lây lan dịch bệnh.
* Ngày 15/01/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản 105/UBND-HTKT yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế liên quan đến đầu tư xây dựng theo Nghị quyết 110/NQ-CP.
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quanêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 và giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh.
Trong đó, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong thực hiện các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường. Đồng thời phổ biến sâu rộng tới các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến.
Theo chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết trả lời các kiến nghị khó khăn, vướng mắc theo hướng trả lời đúng trọng tâm, đúng nội dung kiến nghị và đưa ra phương án giải quyết hợp lý, kịp thời. Các văn bản trả lời vướng mắc, kiến nghị phải được gửi đến cá nhân, tổ chức kiến nghị.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; phát huy dân chủ, quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Xây dựng, công khai các quy trình, quy chế giải quyết công việc nội bộ. Đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, trước hạn. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức chuyên môn thực hiện một số nhóm nhiệm vụ theo quy định.
Tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời tháo gỡ và đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp về đầu tư xây dựng. 
Chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc triển khai các quy định về đầu tư xây dựng. Công khai hóa cán bộ, ngành và địa phương gây cản trở hoặc chậm trễ trong công việc thực hiện giải ngân theo quy định của pháp luật.
UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc, theo chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương chủ động phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết kịp thời.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các nội dung trên và tổng hợp tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, các Bộ ngành Trung ương khi có yêu cầu.
* Ngày 15/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 98/UBND-HTKT yêu cầu Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum, các Sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện biên giới giáp Lào (Ngọc Hồi và Đăk Glei) theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương tiếp tục hợp tác chặt chẽ, toàn diện với các đơn vị chức năng thuộc các tỉnh biên giới của Lào để thúc đẩy phát triển thương mại biên giới hai nước ổn định, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển vì lợi ích chung của hai nước.
Chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa bàn theo dõi sát tình hình hoạt động thương mại biên giới, tăng cường quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân và cư dân biên giới bảo đảm đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm quy định về hoạt động thương mại biên giới; chủ động, kịp thời có các giải pháp xử lý vấn đề phát sinh trên địa bàn.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung các Hiệp định đã ký giữa hai nước (Hiệp định Thương mại, Hiệp định Thương mại biên giới), các văn bản quy định hiện hành về thương mại biên giới trên địa bàn, chú trọng đối tượng là các thương nhân hoạt động thương mại biên giới và cư dân biên giới.
Nghiên cứu, xây dựng các chương trình hợp tác, trao đổi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới với các cơ quan chức năng liên quan của các tỉnh biên giới Lào theo hướng lồng ghép vào chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của các địa phương hàng năm.
Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền, theo chức năng nhiệm vụ của ngành, đơn vị, chủ động báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo triển khai kịp thời.
* Ngày 17/01/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản 129/UBND-NNTN yêu cầu đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum và Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24.
Văn bản nêu rõ, yêu cầu UBND thành phố Kon Tum đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 02 dự án trên; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền theo Phương án bồi thường, hỗ trợ (điều chỉnh) đã phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các dự án 98) tổ chức thi công theo tiến độ.
Riêng Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum: Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xác định tổng giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng để lập thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư hợp phần 1 của dự án của theo quy định. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc lập, công khai, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng hợp phần 2 của dự án theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.
Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với các ngành, địa phương liên quan lập thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư thực hiện dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định.
Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, kịp thời phối hợp với địa phương xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
Ban Quản lý các dự án 98, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum xây dựng và thực hiện tốt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai thi công tuyến đường này, đảm bảo không để người dân khiếu kiện, tranh chấp, phát sinh điểm nóng.
* Ngày 18/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện hỏa tốc số 01/CĐ-CTUBND về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Lở mồm long móng gia súc và tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, vật nuôi, xử lý ngay các sự cố gây ô nhiễm môi trường, phát tán mầm bệnh nhằm giảm thiểu nguy cơ phát sinh dịch bệnh và hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi và nhanh chóng khống chế, dập tắt các ổ dịch bệnh đang xảy ra; đồng thời, không để tình trạng thu gom gia súc, gia cầm mắc bệnh để chế biến thực phẩm trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao:
Khẩn trương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng, chống rét và dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh (Công văn số 17/UBND-NNTN ngày 03 tháng 01 năm 2019 và Công văn số 87/UBND-NNTN ngày 14 tháng 01 năm 2019 về việc phòng, chống dịch lở mồm long móng và dịch bệnh trên gia súc, gia cầm) và các quy định pháp luật liên quan.
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong nhân dân chấp hành nghiêm quy định của Luật Thú y trong việc phòng, chống dịch bệnh cho động vật; không được chủ quan, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự phát sinh và lây lan dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Tăng cường công tác kiểm soát, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2019; quản lý chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn; thực hiện nghiêm việc kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ trên địa bàn theo quy định.
Trong thời gian qua, tình hình dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng ở lợn trên địa bàn tỉnh đã và đang xảy ra trên địa bàn các huyện, thành phố Kon Tum, đến nay đã có 14 xã, phường của 03 huyện, thành phố với hơn 660 con heo mắc bệnh đã tiêu hủy và bệnh Cúm gia cầm cũng đã xảy ra tại huyện Ngọc Hồi, đến nay đã có 02 xã có dịch với 2.986 con gia cầm mắc bệnh đã tiêu hủy. Các địa phương và cơ quan chuyên môn đã tích cực triển khai các biện pháp chống dịch bệnh. Tuy nhiên, hiện nay, các hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm sẽ tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán 2019, kết hợp với điều kiện thời tiết chuyển lạnh, thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại, phát tán nhanh làm cho dịch bệnh khó kiểm soát hơn, do vậy có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng trong những tháng cuối năm là rất cao.
 
 
Nguyễn Phi Em (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn Bản Mới

CT.45.TW

về lãnh đạo bầu cử QH và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:54 | lượt tải:33

CV.13813.VPTW

phát biểu của TBT tại HN kiểm tra, giám sát của Đảng

Lượt xem:41 | lượt tải:26

CV.13925.VPTW

phát biểu của TBT tại HN phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:49 | lượt tải:35

KH.03.TU

về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Lượt xem:39 | lượt tải:25

NQ.01.TU

về KTXH, ANQP, XDĐ 2020

Lượt xem:58 | lượt tải:29

NQ.01.TU.phụ lục

phụ lục NQ01 của Tỉnh ủy về KTXH, QPAN, XDĐ năm 2020

Lượt xem:43 | lượt tải:21

CTr.04.BTGTU

chương trình công tác Tuyên giáo năm 2021

Lượt xem:73 | lượt tải:63
truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,367
  • Tháng hiện tại174,644
  • Tổng lượt truy cập9,074,160
covid dh 13
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây