Tin tức tổng hợp tuần 2 (tháng 11-2018) 

Tin tức tổng hợp tuần 2 (tháng 11-2018)

Chủ nhật - 18/11/2018 16:26
Quang cảnh Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 (baokontum.com.vn)
Quang cảnh Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 (baokontum.com.vn)
1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Sáng 12-11, tại Trường Chính trị tỉnh, Học viện Chính trị Khu vực III phối hợp Tỉnh ủy Kon Tum khai giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung Khóa XIV, niên khóa 2018-2020. Dự khai giảng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Triệu Long, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III tại Đà Nẵng.
Với thời gian học 18 tháng, 90 học viên sẽ học tập, nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, cương lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam; kỹ năng, tri thức quản lý, lãnh đạo để vận dụng vào thực tiễn. Đây là khóa học đầu tiên do Học viện Chính trị Khu vực III tổ chức tại tỉnh Kon Tum áp dụng chương trình học tập mới theo 19 môn độc lập.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Triệu Long, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực III; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum Y Mửi khẳng định công tác cán bộ có vai trò quyết định cho sự thành công của cách mạng và chúc mừng 90 học viên đã được vinh dự tham gia khóa học. Thường trực Tỉnh ủy và Lãnh đạo Học viện Chính trị đề nghị các học viên sắp xếp học tập nghiêm túc và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị, chú trọng học tập gắn với áp dụng vào thực tiễn, mong muốn 100% học viên sẽ hoàn thành tốt khóa học.
* Ngày 13-11, Huyện đoàn Đăk Glei phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Đăk Glei tổ chức cuộc thi “Thanh niên xung kích tham gia cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh, hiện đại” huyện Đăk Glei năm 2018.
Tham gia cuộc thi, 9 đội đến từ 32 tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn huyện thi tìm hiểu nội dung chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2016-2020; Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, về thực hiện ISO, về thủ tục hành chính; Quy định về xây dựng công sở văn minh, hiện đại; Về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính...
* Chiều 13-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga làm việc với các ngành nhằm đánh giá về việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, hiện nay, toàn tỉnh có 31 sở, ngành, đơn vị, huyện, thành phố trong tỉnh đang sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành eOffice phân tán và có 3 đơn vị là Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sử dụng phần mềm VNPT iOffice.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Thị Nga giao trách nhiệm cho Văn phòng UBND tỉnh căn cứ vào báo cáo và ý kiến của các đơn vị tại cuộc họp, phân tích những thuận lợi, khó khăn về từng phần mềm từ phân tán sang tập trung, đồng thời nghiên cứu các quy định của Chính phủ để đề xuất phương án sử dụng cụ thể, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định…
* Sáng 13-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Biên tập Trần Thị Nga chủ trì buổi làm việc tập trung Ban Biên tập Chuyên san về “Bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh Kon Tum” song ngữ Việt - Anh bàn triển khai công tác biên tập, in ấn, phát hành Chuyên san. 
Tại buổi làm việc, sau khi nghe Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo quá trình chuẩn bị, biên tập và tham mưu UBND tỉnh xuất bản Chuyên san; ý kiến tham gia, thảo luận của các thành viên Ban biên tập tại cuộc họp... Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Biên tập đã kết luận một số nội dung về bố cục, quy cách Chuyên san; đồng thời giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban biên tập tiếp tục triển khai thực hiện đúng tiến độ.
Việc phát hành Chuyên san song ngữ Sâm Ngọc Linh nhằm cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước, các cơ quan truyền thông, báo chí và cho người dân về quá trình bảo tồn, phát triển và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm Sâm Ngọc Linh Kon Tum, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị mang tính chiến lược để quản lý, phát triển sản phẩm, thương hiệu sâm Ngọc Linh trên thị trường trong nước và quốc tế.
* Ngày 14-11, UBND tỉnh có buổi làm việc với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích” và đề xuất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Nga ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể đội ngũ cán bộ Bưu điện tỉnh trong thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua. Đề nghị Bưu điện tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc thực hiện Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đề xuất của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh để đẩy nhanh việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ một cách hiệu quả; chú ý rà soát về điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu tham gia phối hợp của các đơn vị để lập đề án cụ thể, có văn bản ký kết về việc thỏa thuận hợp tác, trình UBND tỉnh xem xét trước khi triển khai thực hiện; Bưu điện tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích...
* Ngày 14-11, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, Ban Chỉ đạo Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất năm 2018 tỉnh Kon Tum họp tổng kết, rút kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai thực hiện chương trình. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất năm 2018 được tổ chức tại tỉnh Kon Tum trong hai ngày 2- 3/11/2018, do UBND tỉnh Kon Tum phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức. Đây là một trong các sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2018.
Chương trình đã thành công tốt đẹp, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, trang bị, phương tiện, được các bộ, ngành của Trung ương đánh giá cao, góp phần tăng cường hiểu biết và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia nói chung, chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Kon Tum với tỉnh Attapư, tỉnh Sê Kông/Lào và tỉnh Rattanakiri/Campuchia nói riêng ngày càng phát triển.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hòa đánh giá cao sự nỗ lực của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện. Tuy lần đầu tiên UBND tỉnh Kon Tum phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới, nhưng đã thành công tốt đẹp.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong quá trình tổ chức, nhất là trong công tác phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm để những lần giao lưu tiếp theo cũng như việc phối hợp tham mưu UBND tỉnh tổ chức các sự kiện lớn khác không lặp lại những thiếu sót của chương trình này. Đồng thời, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn chỉnh các nội dung sau giao lưu, nhất là khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích...
* Ngày 14-11 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai và nhân rộng mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình​ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Dự hội nghị tại điểm cầu truyền hình của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Kon Tum có đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và trung tâm y tế huyện, thành phố, cùng các trạm y tế xã.
Tại tỉnh Kon Tum, hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình giai đoạn 2018 - 2020 đang tiếp tục được triển khai trên toàn địa bàn. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 100% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh; 100% số cán bộ y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực, y tế thôn làng được đào tạo lại và đào tạo nâng cao; 100% xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; 70% trung tâm y tế huyện, thành phố đảm bảo đáp ứng đủ nhân lực kỹ thuật cao, chuyên khoa phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân…
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị, trong thời gian tới, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, đặc biệt tăng cường năng lực y tế cơ sở, ngành Y tế trong cả nước cần tăng cường triển khai hơn nữa mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình để phát huy hơn nữa nguồn lực y tế sẵn có ở địa phương. Trong đó, chú trọng việc sàng tuyển, theo dõi, quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng là hết sức cần thiết. Đặc biệt, các trạm y tế xã, phường, thị trấn cần triển khai lập hồ sơ sức khỏe và tổ chức theo dõi quản lý sức khỏe đến từng người dân, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, mỗi người dân có 1 hồ sơ sức khỏe điện tử tại trạm y tế xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn của Bộ Y tế đã ban hành...
* Chiều 14-11, Trung ương Đoàn cùng Tỉnh đoàn Kon Tum, Tỉnh đoàn Đăk Lăk, Tỉnh đoàn Lâm Đồng, Tỉnh đoàn Đăk Nông, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Lễ khởi công công trình thanh niên cụm Tây Nguyên - xây dựng 1 nhà tình nghĩa tại xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà.
Nhà tình nghĩa được trao tặng cho cựu thanh niên xung phong Phạm Thị Hoàn (thôn 8, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà), với tổng nguồn vốn hỗ trợ xây dựng công trình là 30 triệu đồng. Trong đó, các Tỉnh đoàn cụm Tây Nguyên ủng hộ 25 triệu, Ban thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn ủng hộ 5 triệu đồng.
Chiều cùng ngày, các đơn vị đã trồng 30 cây xanh trên diện tích hơn 100m2 tại Nhà rông văn hóa huyện Đăk Hà, thuộc tổ dân phố 2b, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà.
Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh” do Trung ương Đoàn phát động. Công tác chăm sóc các cây xanh vừa được trồng do Huyện đoàn Đăk Hà và Công ty Môi trường đô thị Đăk Hà đảm nhận.
* Chiều 14-11, tại hội trường Ngọc Linh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ sáng tạo”.
Tham gia diễn đàn có các đại biểu là cán bộ, đoàn viên thanh niên đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng) cùng hơn 300 đoàn viên thanh niên đến từ các huyện, thành đoàn trên địa bàn tỉnh.
Tại diễn đàn, đoàn viên thanh niên được nghe diễn giả Trần Văn Tuấn trao đổi, chia sẻ những vấn đề trọng tâm: tinh thần, yếu tố khởi nghiệp; quá trình xây dựng ý tưởng thực hiện mô hình khởi nghiệp; những tấm gương khởi nghiệp thành công; việc ứng dụng sáng tạo, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khởi nghiệp ở vùng nông thôn…
Diễn đàn là hoạt động thiết thực giúp đoàn viên thanh niên có cơ hội giao lưu, học hỏi, phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, từ đó xây dựng nhiều ý tưởng, mô hình khởi nghiệp hiệu quả.
* Chiều 14-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2015-2020) đến nay; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian đến. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Báo cáo của Thành ủy Kon Tum cho biết, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế, phát huy tối đa mọi nguồn lực thu hút đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; văn hóa - xã hội có bước phát triển; tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng; chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở được nâng cao.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy trong thời gian qua, nhất là đã kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố.
Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố đề ra, trước mắt khẩn trương rà soát kỹ các chỉ tiêu của Nghị quyết khó đạt để có giải pháp cụ thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt ở mức cao nhất; đề nghị tập thể Ban Thường vụ Thành ủy chủ động làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường để cùng bàn bạc, tìm kiếm những giải pháp, nhân tố đột phá, tạo điều kiện cho mỗi xã, phường phát triển.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thành phố, cần bám sát các giải pháp, khâu đột phá chung của tỉnh, trong đó, xác định rõ phát triển đô thị là khâu đột phá nhất. Theo đó, thành phố tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đô thị, chỉnh trang đô thị; phát triển đô thị gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp; sớm lập Đề án đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng nội thành thành phố Kon Tum trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh để rà soát, điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp.
Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh, trong chỉnh trang đô thị, thành phố cần chú ý chỉnh trang cả về hạ tầng và văn hóa; để đầu tư chỉnh trang đô thị cần khai thác thêm các nguồn lực bên cạnh nguồn lực đầu tư của tỉnh; chú trọng vấn đề vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, môi trường đô thị; vừa chỉnh trang đô thị cũ vừa phát triển khu đô thị mới…
Bên cạnh đó, thành phố cũng cần chú ý đến các khâu đột phá quan trọng khác như: phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tổ chức lại bộ máy (theo tinh thần Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII) để đưa thành phố phát triển.
* Sáng 15-11, tại Quảng trường 24/4 (huyện Đăk Tô), Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.
Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; 500 cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Đăk Tô.
Tại lễ phát động, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã thông tin bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vẫn đang là vấn đề đáng báo động ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Cụ thể, số liệu thống kê từ cuộc điều tra về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở 63 tỉnh thành, có 34% phụ nữ đã từng kết hôn cho biết, đã từng bị chồng bạo hành thể xác hoặc tình dục; 58% phụ nữ cho biết đã từng chịu ít nhất một trong ba hình thức bạo lực thể chất, tinh thần và tình dục trong đời.
Tình trạng xâm hại, bạo lực đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái vẫn diễn biến phức tạp và đang là vấn đề gây bức xúc toàn xã hội. Trung bình mỗi năm có khoảng 30 nghìn vụ bạo lực gia đình và trên 1.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em gái. Trẻ em gái không chỉ là nạn nhân của bạo lực gia đình mà còn là đối tượng dễ bị buôn bán, lạm dụng tình dục và ép tham gia các hoạt động mại dâm.
Riêng tỉnh ta, khảo sát năm 2008 đến 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có 2.580 vụ bạo lực gia đình; bình quân mỗi năm xảy ra 10 - 15 vụ xâm hại tình dục trẻ em gái…
Phát biểu phát động tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Tháp nhấn mạnh, với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực và xâm hại phụ nữ, trẻ em”, đề nghị các cơ quan, tổ chức và mọi người dân trong cộng đồng, đặc biệt là nam giới cùng tham gia, vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em. Trọng tâm công tác là tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện tốt Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; triển khai, thực hiện tích cực hơn nữa các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách Nhà nước liên quan đến công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Đồng thời, các cấp cũng quan tâm, huy động quần chúng, nhân dân nâng cao nhận thức, thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ bằng những việc làm thiết thực; thực hiện các giải pháp phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp kịp thời đối với các đối tượng bị bạo lực trên cơ sở giới; lên án và xử lý nghiêm đối với các hành vi phân biệt đối xử, bạo lực, ngược đãi, xâm hại, tôn trọng và bảo vệ phụ nữ là thái độ văn hóa ứng xử thường xuyên hàng ngày.
Đồng chí nhấn mạnh, chị em phụ nữ và trẻ em gái ở các địa phương trong tỉnh cần mạnh dạn tham gia các phong trào thi đua cơ sở, xóa bỏ tự ti, biết khẳng định giá trị bản thân, chống lại định kiến giới; phấn đấu trong học tập, lao động, tiếp thu kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình; mạnh mẽ lên tiếng khi bị xâm hại, bị phân biệt đối xử, bạo lực; hãy tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái được phát triển ngang bằng với nam giới; tố cáo các hành vi xâm hại phụ nữ và trẻ em.
* Sáng 15-11, tại thành phố Kon Tum, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Nguyên năm 2018. Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; và cán bộ, công chức Tỉnh đoàn các tỉnh Tây Nguyên.
Thực hiện chủ đề công tác năm 2018 “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, bám sát chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Tây Nguyên năm 2018 có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, phương thức, tổ chức nhiều hoạt động lớn có quy mô, đem lại hiệu quả thiết thực.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương kết quả các cấp bộ Đoàn trong cụm đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị, Đoàn Thanh niên các tỉnh làm tốt hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, pháp luật cho thanh niên, tạo môi trường cho thanh niên được sáng tạo và kết nối hỗ trợ các ý tưởng có hiệu quả; quan tâm tới công tác phát triển đoàn viên; nâng cao chất lượng đoàn viên, chi đoàn ở khu dân cư. Bên cạnh đó, tập trung đổi mới phương pháp chỉ đạo, tập hợp đoàn viên, thanh niên, chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện cho đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ tới…
* Ngày 16-11, tại thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, do Đại tá Phạm Ngọc Phú, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum làm Trưởng đoàn đã tiếp và Hội đàm với đoàn Đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, do Đại tá Thoong Sỉ Kun Sạ Nạ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông làm Trưởng đoàn.
Buổi Hội đàm nhằm đánh giá việc thực hiện Biên bản ghi nhớ tại cuộc họp lần thứ XIII giữa Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế/Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông/Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ngày 14/11/2017 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.
Theo đó, trong năm 2018, Lực lượng bảo vệ biên giới của hai Bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, phối hợp tuần tra chung được 38 đợt/586 lượt cán bộ, chiến sỹ; làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho 31.534 lượt người/5.884 lượt phương tiện qua lại các cửa khẩu; xuất, nhập cảnh vùng biên giới 15.208 lượt người; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện, xử lý 124 vụ/199 đối tượng, phạt tiền 44.600.000 triệu đồng...; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hai Bên biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định về Quy chế biên giới Việt Nam-Lào; đẩy mạnh phong trào tự quản đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh trật tự thôn, bản. Ngoài ra, hai Bên thường xuyên tổ chức các đoàn cán bộ sang thăm, chúc mừng ngày lễ, tết cổ truyền của nhau, cụ thể: ta sang Bạn 22 Đoàn/107 lượt ng­ười, Bạn sang ta 33 đoàn/237 người, tặng quà và hỗ trợ vật chất, kinh phí trị giá 467 triệu đồng. Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh đã nhận đỡ đầu 10 em học sinh ở khu vực biên giới phía đối diện của tỉnh Sê Kông trong Chương trình “Nâng bước em đến trường”, hỗ trợ mỗi em 500.000 đồng/tháng. Bộ đội Biên phòng Kon Tum đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức thành công Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất được tổ chức tại tỉnh Kon Tum vào đầu tháng 11 vừa qua giữa tỉnh Kon Tum/Việt Nam với tỉnh Attapư, tỉnh Sê Kông/Lào và tỉnh Rattanakiri/Campuchia, trong chương trình đã hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Sê Kông 10 con bò giống, trị giá 150.000.000 triệu đồng, hỗ trợ 5.000 đô la Mỹ cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông, tặng 5 suất học bổng (mỗi suất 4.500.000 đồng) cho 05 em học sinh Cụm bản Đăk Ba, huyện Đăk Chưng; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân Bản Đăk Ba, Cụm Bản Đăk Ba, huyện Đăk Chưng, trị giá 66.200.000 Việt Nam đồng.
Kết quả trên đã góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự trên tuyến biên giới của tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế và tỉnh Sê Kông, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai Bên biên giới.
Trên tinh thần quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau, hai bên thống nhất phương hướng phối hợp năm 2019. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm là: Duy trì công tác tuần tra song phương bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động qua lại biên giới. Tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương hai Bên thực hiện thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước. Duy trì thông báo, trao đổi tình hình, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự trong khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng chủ quyền và luật pháp của mỗi nước. Sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện tham gia giúp đỡ lẫn nhau khi có tình huống thảm họa, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xảy ra ở khu vực biên giới; tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai Bên nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Kết thúc hội đàm, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh: Kon Tum, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông đã ký Biên bản Ghi nhớ để thực hiện tốt các nội dung đã thống nhất.
* Sáng 16-11, tại thành phố Kon Tum, Ban Quản lý Dự án “Phát triển trẻ thơ toàn diện” tỉnh Kon Tum phối hợp với tổ chức UNICEF Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Dự án “Phát triển trẻ thơ toàn diện” tỉnh Kon Tum năm 2018. Đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Dự án tỉnh Kon Tum đến dự và phát biểu tại Hội nghị.
Hội nghị có sự tham gia của ông Friday Achilefu Nwaigwe, Trưởng Chương trình vì sự sống còn của trẻ cùng các chuyên gia của tổ chức UNICEF Việt Nam; gần 70 đại biểu là thành viên Ban quản lý dự án tỉnh và cán bộ đầu mối các cơ quan, địa phương tham gia Dự án tại tỉnh Kon Tum.
Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện giai đoạn 2017 - 2021 do Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho tỉnh Kon Tum được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án được thực hiện từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2021 tại 09 xã thuộc 03 huyện: Đăk Na, Măng Ri, Đăk Rơ Ông (huyện Tu Mơ Rông); Đăk Pek, Đăk Choong và thị trấn Đăk Glei (huyện Đăk Glei); Tân Lập, Đăk Tờ Re và thị trấn Đăk Rve (huyện Kon Rẫy).
Trong năm 2018, được quan tâm, hỗ trợ của UNICEF Việt Nam và sự chỉ đạo sâu sát của UBNDtỉnh, Ban quản lý dự án "Phát triển trẻ thơ toàn diện” tỉnh Kon Tum đã xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành 38 hoạt động thông qua các hợp phần: giáo dục; bảo vệ trẻ em; vì sự sống còn và phát triển trẻ em, và chính sách xã hội; qua đó đã giúp nâng cao năng lực trong công tác quản lý, điều hành, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ; làm chuyển biến, thay đổi ý thức, trách nhiệm của cha mẹ, người nuôi dạy trẻ đối với việc hỗ trợ, giúp trẻ em tiếp cận được đến các dịch vụ có chất lượng tốt hơn về các lĩnh vực chăm sóc y tế, giáo dục và bảo vệ trẻ em để trẻ em có điều kiện đạt tới sự phát triển toàn diện.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Nga thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum, Ban quản lý Dự án án “Phát triển trẻ thơ toàn diện” tỉnh yêu cầu Ban QLDA, các đơn vị thực hiện dự án và các tổ chức UNICEF tăng cường phối hợp để tìm giải pháp triển khai dự án đạt hiệu quả cao nhất, lựa chọn những hoạt động sát thực và phù hợp cho Kế hoạch 2019 sắp tới của Dự án; bám sát kết quả đánh giá ban đầu trong năm 2018 và yêu cầu thực tế của địa phương để xác định các hoạt động trọng tâm làm điểm nhấn cho năm 2019 nhằm đạt được các kết quả quan trọng cho việc phát triển trẻ thơ toàn diện. Đặc biệt, các ngành cần lưu ý việc lồng ghép kế hoạch thực hiện Quyết định 1437/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, ngày 29 tháng 10 năm 2018 về phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại Gia đình và Cộng đồng giai đoạn 2018-2025.
Đồng chí mong muốn các chuyên gia của UNICEF định hướng hoạt động ưu tiên trong năm 2019 và hướng dẫn tận tình để giúp địa phương xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Dự án đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, cam kết sẽ tập trung chỉ đạo triển khai dự án, lồng ghép các hoạt động cho mục tiêu của Dự án, huy động các nguồn lực thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Dự án.
* Chiều 16-11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2018). Đến dự có các đồng chí: Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các nhà giáo ưu tú, nhà giáo lão thành, nhà giáo chuyển ngành và đông đảo cán bộ quản lý giáo dục, quý thầy cô đang giảng dạy trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng ôn lại kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam,  truyền thống tôn sư trọng đạo; chia sẻ về vị trí, vai trò của người thầy và những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.
Tại buổi tọa đàm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng quà các nhà giáo ưu tú, nhà giáo lão thành, nhà giáo đã chuyển ngành có nhiều đóng góp cho sự nghiệp trồng người trên địa bàn tỉnh.
2. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh có Công văn số 3151/UBND-KGVX chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các kiến nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội qua kết quả khảo sát một số nội dung trong việc thực hiện chính sách pháp luật về xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2012 - 2017.
Theo đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá thí điểm mô hình trường học mới VNEN và sách Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục trên địa bàn; trên cơ sở đó, kiến nghị việc tiếp tục hay dừng triển khai giảng dạy đối với các tài liệu thí điểm này.
Giao Sở Thông tin và Truyền Thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm trong việc xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa giáo dục phổ thông, sách bài tập, tài liệu tham khảo khảo nói riêng và xuất bản phẩm nói chung trên địa bàn tỉnh.
* Ngày 09/11/2018, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 171/KH-BCĐ về kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập 03 đoàn kiểm tra và chỉ đạo tổ chức kiểm tra từ ngày 04 - 26/12/2018 tại 10 huyện, thành phố.
Nội dung kiểm tra, giám sát gồm: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Đề án tại các đơn vị, địa phương; (2) Kết quả  triển khai các hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn (Hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm; hoạt động điều tra khảo sát, dự báo nhu cầu; Các mô hình dạy nghề - nếu có); hoạt động tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề; phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề; phát triển đội ngũ giáo viên, người dạy nghề, cán bộ quản lý; hoạt động hỗ trợ lao động nông thôn học nghề; hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp huyện, TP và cấp xã); (3) Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã.
Ngoài ra, Ban Chỉ đạo tỉnh mời Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh; Ban Văn hóa- Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát với tư cách là thành viên. Giao các Đoàn kiểm tra hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm tra về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05/01/2019.
* Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3172/KH-UBND về việc thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030.
Theo đó, giai đoạn từ nay đến năm 2020, hoàn thành chiến lược và quy hoạch chung đô thị; thực hiện lồng ghép mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu vào quy hoạch chung xây dựng các đô thị trên địa bàn tỉnh. Thực hiện một số dự án đầu tư phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn các đô thị, xây dựng Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, đào tạo bồi dưỡng về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu.
Trong giai đoạn từ năm 2020 - 2030: Hoàn thành việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu trong điều chỉnh quy hoạch chung đô thị được phê duyệt trước năm 2015 và các quy hoạch chung đô thị được phê duyệt mới; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực quản lý và chuyên môn xây dựng và phát triển đô thị trong lĩnh vực; thực hiện thí điểm phát triển 01 đô thị hoặc khu đô thị thông minh, tăng trưởng xanh lồng ghép trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch kiến trúc; công khai đồ án quy hoạch xây dựng trong đó có các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển đô thị thông minh, chỉ tiêu về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng để các tổ chức, cá nhân được biết và tham gia thực hiện theo quy hoạch được duyệt.
Theo kế hoạch, các nhóm nhiệm vụ sẽ tập trung theo 3 chủ đề chính với 15 nhiệm vụ hành động ưu tiên, như: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và chương trình phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu; lập kế hoạch huy động nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ và đầu tư xây dựng phát triển đô thị tăng trưởng xanh hàng năm và theo giai đoạn; quản lý phát triển đô thị tăng trưởng xanh...
UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát, tổ chức lập và điều chỉnh quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng các khu đô thị mới; xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo không gian đô thị, xanh hóa cảnh quan đô thị..., cải tạo, tái thiết các không gian công cộng, văn hóa, lịch sử đô thị; hướng dẫn triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông thân thiện với môi trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển đô thị xanh kết hợp với phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh....
* Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1253/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trồng rau, hoa, quả xứ lạnh và các loại cây có giá trị kinh tế cao tại thôn Măng Đen, xã Đăk Long của Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ du lịch Khánh Dương Măng Đen.
Theo đó, dự án có công suất thiết kế chanh dây 30 tấn/ha; cam 40 tấn/ha; bưởi 60 tấn/ha; rau củ các loại 15 tấn/ha; với sản phẩm cung cấp là rau, hoa, quả và các sản phẩm cây trồng xứ lạnh. Địa điểm thực hiện dự án tại Tiểu khu 486, thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông với diện tích 6,7 ha. Tổng vốn đầu tư 5 tỷ đồng.
Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời thực hiện các điều kiện đối với nhà đầu tư khi thực hiện dự án.
* Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3196/UBND-NCXDPL về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam; Kết luận số 31-KL/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quân sự Việt Nam và các văn bản pháp luật về quốc phòng, an ninh, GDQPAN và pháp luật có liên quan.
Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương; hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQPAN các cấp, nhất là vai trò tham mưu của Cơ quan Thường trực Hội đồng đối với công tác GDQPAN và thực hiện môn học GDQPAN cho học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật.... Xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hoàn thiện nhân cách cho học sinh, sinh viên.
Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến năm 2020 có 90% sinh viên học tập tập trung tại các trung tâm GDQPAN; chấm dứt việc liên kết không đúng quy định, tự chủ môn học không đủ điều kiện. Thực hiện có hiệu quả việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viên, giảng viên GDQPAN đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng môn GDQPAN trong nhà trường. Từng bước đầu tư ngân sách xây dựng kết cấu hạ tầng, nơi ăn, ở tập trung cho sinh viên; đầu tư mua sắm, bổ sung trang thiết bị dạy học, mô hình học cụ; cơ sở vật chất, trang phục dùng chung, củng cố, tu sửa, nâng cấp thao trường, bãi tập phục vụ môn học GDQPAN.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của các cấp đối với việc tổ chức dạy, học, đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ môn học GDQPAN cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chấn chỉnh những sai phạm, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh đưa công tác GDQPAN cho sinh viên, học sinh đạt chất lượng.
* Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3189/UBND-HTKT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam tại Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 16/BCĐ389-VPTT ngày 26/9/2018 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Công văn số 2726/UBND-NNTN ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh. Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, kinh doanh, giết mổ lợn, sản phẩm lợn nhập lậu, lợn không rõ nguồn gốc.
Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, các chợ đầu mối, các trung tâm giết, mổ gia súc đảm bảo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc.
Thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình về bệnh dịch tả lợn Châu Phi, nhất là tình hình dịch bệnh và các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm từ lợn tại các địa bàn biên giới để chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả.
Tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền trên các phương tiện báo chí, truyền thông về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và các chương trình, kế hoạch hành động của các bộ, ngành, UBND tỉnh trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra hoạt động buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc,... trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.
* Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3188/KH-UBND thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”.
Theo đó, mục tiêu chung của Đề án nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp (GDHN), tạo điều kiện tốt cho học sinh vừa học văn hóa vừa học nghề; tăng cường công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình, năng lực học sinh, góp phần chuyển biến tích cực công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) vào học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
Mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu đạt ít nhất 50% trường THCS và 50% trường THPT có chương trình GDHN gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; 50% trường THCS và 50% trường THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; 25% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; 30% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ cao đẳng.
Đến năm 2025, đạt ít nhất 80% trường THCS và 80% trường THPT có chương trình GDHN gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; 80% trường THCS và 80% trường THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; 30% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; 35% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở GDNN đào tạo trình độ cao đẳng.
Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về GDHN và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức GDHN trong trường phổ thông; đổi mới GDNN và công tác tuyển sinh vào các trường trung học; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với GDHN trong giáo dục phổ thông; huy động nguồn lực xã hội tham gia GDHN, định hướng phân luồng học sinh phổ thông; …
UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.
 
Nguyễn Phi Em (tổng hợp)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

TÀI LIỆU

phục vụ giao ban báo chí tháng 7-2021

Lượt xem:0 | lượt tải:1

HD.16.BTGTW

Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Lượt xem:8 | lượt tải:7

TÀI LIỆU

phục vụ HN thông báo nhanh kết quả HNTW3 khóa XIII và phổ biến CT, NQ của TW

Lượt xem:23 | lượt tải:25

HD.14.BTGTW

về công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

Lượt xem:22 | lượt tải:10

HƯỚNG DẪN

triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Lượt xem:19 | lượt tải:11

BÁO CÁO NHANH

tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. HCM ngày 23/7/2021

Lượt xem:30 | lượt tải:16

TÀI LIỆU

Đề cương Thông báo nhanh kết quả HNTW3, khóa XIII

Lượt xem:70 | lượt tải:77
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập41
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay14,399
  • Tháng hiện tại366,604
  • Tổng lượt truy cập11,414,529
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây