Tin tức tổng hợp tuần 2 (tháng 10-2018) 

Tin tức tổng hợp tuần 2 (tháng 10-2018)

Thứ hai - 15/10/2018 08:20
Các em học sinh chia sẻ về hoạt động kể chuyện qua ảnh tại Diễn đàn Trẻ em, thanh niên và cộng đồng với giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu (nguồn ảnh: baokontum.com.vn)
Các em học sinh chia sẻ về hoạt động kể chuyện qua ảnh tại Diễn đàn Trẻ em, thanh niên và cộng đồng với giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu (nguồn ảnh: baokontum.com.vn)
1. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Tin nhân sự trong tuần: Công an tỉnh vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Hoàng Đức Lừng, Phó Cục Trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Trần Thị Thu Phước, Trưởng Công an huyện Kon Rẫy giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.
* Ngày 9-10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tổ chức Hội nghị lần thứ 13. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV.
Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020” và dự thảo nội dung bổ sung, chỉnh sửa Sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum tập I (1930-1975).
Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, hội nghị đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có trách nhiệm vào các văn bản trình tại hội nghị.
Đối với Báo cáo và Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2018, tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 13.443 tỷ đồng, tăng 9,28% so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 34,77 triệu đồng (năm 2017) lên 37,49 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn ước đạt 2.436,6 tỷ đồng, đạt 112,2% dự toán; lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục có bước phát triển tích cực; công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững.
Trong năm 2019, Tỉnh ủy tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội: huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới kết hợp dịch vụ; quy hoạch, xây dựng khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị; phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; hình thành và phát triển lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đầu tư phát triển các loại cây dược liệu, nhất là dược liệu dưới tán rừng, gắn với chế biến; có chiến lược đầu tư phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu sâm Ngọc Linh.
Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XV về “Giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020”, Ban Chấp hành Đảng bộ thống nhất đánh giá: Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết, với nhiều chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo đã tạo điều kiện, cơ hội cho người dân khu vực nông thôn được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng sống; bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,56%/năm (đạt 101,71%) so với kế hoạch.
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Tỉnh ủy xác định các giải pháp trọng tâm tập trung lãnh đạo trong thời gian tới: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về công tác giảm nghèo; kiên quyết khắc phục tình trạng tái nghèo hoặc phát sinh hộ nghèo mới; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn lực các chính sách có cùng mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo thuộc các lĩnh vực bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, dễ theo dõi, dễ thực hiện...
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất nội dung bổ sung, chỉnh sửa sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập I (1930-1975) và tái bản lần thứ hai tập sách trên; đồng thời giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh và sớm ban hành.
Để các nội dung thông qua tại hội nghị lần này được tổ chức thực hiện có kết quả, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, đồng lòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung Tỉnh ủy đã quyết định, bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất.
* Sáng 9-10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác báo chí quý III-2018. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí, Cổng TTĐT của tỉnh, các cơ quan, phóng viên đăng ký hoạt động báo chí tại tỉnh; đại diện chủ quản các tạp chí, bản tin, trang TTĐT các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo phòng PA83 Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Tại điểm cầu các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Đài Truyền thanh- Truyền hình, Phòng Văn hóa -Thông tin, Ban Biên tập trang thông tin điện tử huyện, thành phố.
Hội nghị đã được nghe quán triệt Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư khóa XII “tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 04-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 23-KL/TW; Báo cáo công tác báo chí quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2018; Thông tin một số tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2018; công tác chỉ đạo, giải quyết đối với một số vụ việc báo chí phản ánh trong quý III-2018…
Trong quý III - 2018, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định; các vấn đề báo chí phản ánh được các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, kiểm tra làm rõ và xử lý; các địa phương, các sở, ban, ngành đã thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.  Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm từng tháng; tích cực thông tin, tuyên truyền công tác lãnh đạo, điều hành của tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền các địa phương, đơn vị nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; phát hiện, cổ vũ nhiều các nhân tố mới, điển hình tiến tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, một số thông tin đáng ghi nhận từ Hội nghị đầu tư phát triển sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác tỉnh Kon Tum (đã có hơn 35 báo, tạp chí điện tử ngoài tỉnh và rất nhiều trang Facebook trong và ngoài tỉnh đưa tin về nội dung này); nội dung thông tin đều mang hướng tích cực cho thấy mặc dù là lần đầu tiên tổ chức, tỉnh Kon Tum đã có sự đầu tư chuẩn bị rất bài bản, có hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong xã hội. Báo chí cũng tập trung thông tin việc các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung triển khai khắc phục các thiệt hại do bão lũ gây ra; thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường... 
Trong quý IV-2018, báo chí tập trung tuyên truyền  kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; nêu bật những điểm mới, điểm quan trọng của các nội dung và việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị. Tuyên truyền các hoạt động tiếp xúc cử tri cũng như kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV và Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân tỉnh khoá XI. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị diễn ra trong quý IV/2018. Tuyên truyền đậm nét các hoạt động trước, trong, sau Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum năm 2018 (tổ chức vào trung tuần tháng 12-2018).
* Chiều 9-10, 131 đại biểu cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh, trong đó có 90 cá nhân, tập thể đại diện cho các điển hình tiên tiến các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã dự Lễ báo công với Bác nhân dịp LLVT tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018.
Tại Nhà Truyền thống LLVT tỉnh, cán bộ, chiến sỹ và các điển hình tiên tiến trong LLVT tỉnh đã dâng hương, báo công với Bác những thành tích của LLVT tỉnh trong phong trào thi đua Quyết thắng 5 năm qua.
Cán bộ, chiến sỹ và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh 5 năm qua đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác, nguyện mãi mãi khắc ghi những lời Bác dạy. Đồng thời xin hứa với Bác luôn luôn rèn luyện, phấn đấu để hoàn thiện bản thân, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; luôn chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thương yêu đồng chí, đồng đội, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Cán bộ, chiến sỹ và các điển hình tiên tiến luôn tự nhủ “Nếu có thành công sẽ soi gương Bác mà khiêm tốn, nếu có sai lầm sẽ soi gương Bác mà thật thà, tự nhận và kiên quyết sửa chữa, khi gặp khó khăn sẽ nhớ về Bác mà kiên cường tiến lên phía trước để hoàn thiện mình hơn”, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với tên gọi Bộ đội cụ Hồ mà nhân dân trao tặng.
* Tối 9-10, tại Hội trường Ngọc Linh (thành phố Kon Tum) diễn ra Chương trình giao lưu chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum lần thứ VIII, giai đoạn 2013-2018.  
Đến dự giao lưu có đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi giao lưu, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã chia sẻ những thuận lợi, cũng như khó khăn trong quá trình cùng đồng đội đoàn kết thực hiện nghiêm, tích cực công tác được giao, góp phần để cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ giai đoạn 2013-2018.
Bên cạnh chương trình giao lưu, các đại biểu còn được xem các phóng sự phản ánh những thành tích nổi bật của một số cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang điển hình tiên tiến trong tỉnh; đồng thời, thưởng thức một số tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương Kon Tum và ca ngợi người lính trên các mặt trận thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt công tác dân vận, bảo vệ an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho 47 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đột kích 20 ngày đêm thi đua quyết thắng, tham gia đạt giải cao tại Hội thi Panô ảnh viết về gương người tốt, việc tốt chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh lần thứ VIII, giai đoạn 2013-2018.   
* Chiều 9-10, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức khai mạc lớp đào tạo tập huấn khởi nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Tham gia lớp đào tạo tập huấn khởi nghiệp có gần 160 học viên là cán bộ các hội, đoàn thể; sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh và các bạn trẻ có ý tưởng khởi nghiệp. Các học viên được truyền đạt các nội dung như các yếu tố giúp khởi nghiệp thành công và bền vững; nguyên nhân thất bại trong khởi nghiệp; ý nghĩa của khởi nghiệp với chính mỗi con người và cộng đồng; kiến thức cơ bản về lập kế hoạch kinh doanh, tư duy chiến lược trong khởi nghiệp và triển khai kế hoạch kinh doanh; xây dựng chiến lược thương hiệu và công tác marketing…
Thông qua lớp đào tạo tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về khởi nghiệp, tạo môi trường để các thanh niên kết nối ý tưởng khởi nghiệp và vận dụng sáng tạo vào thực tế tại địa phương, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình và giải quyết việc làm.
* Sáng 10-10, tại Thư viện huyện Sa Thầy, Sở Thông tin - Truyền thông và Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch phối hợp với UBND huyện Sa Thầy tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm Bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.
Triển lãm giới thiệu 23 tư liệu thư tịch cổ, 17 châu bản triều Nguyễn, 114 bản đồ và hình ảnh, những văn bản, tài liệu lịch sử qua các thời kỳ xác lập bằng chứng, chứng cứ khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Triển lãm có ý nghĩa giáo dục, cũng như đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân về tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của tổ quốc Việt Nam.
Sau lễ khai mạc, gần 300 đại biểu, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân đã tham quan, nghe giới thiệu về nguồn tư liệu lịch sử, các bằng chứng, tư liệu… quan trọng của nước ta ở Biển Đông. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 14/10.
* Ngày 10-10, tại Hội trường Ngọc Linh (TP Kon Tum), UBND tỉnh tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum lần thứ VIII (giai đoạn 2013-2018). Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, điều hành Đại hội.
Đến dự Đại hội, có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Thường vụ Đảng ủy, Phó tư lệnh Quân khu 5; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quân khu và BCH Quân sự các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5.
Về phía tỉnh Kon Tum, có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Kring Ba - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Kon Tum qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành; các huyện, thành phố; các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cùng 90 điển hình tiên tiên trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018.
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh lần thứ VIII nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được; nhận diện những hạn chế, tồn tại; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua trong thời gian tới; xác định những bài học kinh nghiệm, cách làm hay để tiếp tục làm cho phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang của tỉnh ngày càng phát triển. Đại hội là dịp để tôn vinh, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhà; khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng 5 năm qua...
Trong giai đoạn 2013-2018, phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng của LLVT tỉnh đã phát triển toàn diện, đúng định hướng, được duy trì thường xuyên, liên tục, gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, thực sự là động lực tinh thần to lớn, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Diện mạo của từng cơ quan, đơn vị có nhiều thay đổi; nhiều chuyển biến trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với các tỉnh giáp ranh biên giới...
5 năm qua, LLVT tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đã có 1 tập thể, 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 12 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công thành tích vì làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào và Campuchia; 3 cá nhân được tặng Huân chương chiến công thành tích làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới phía Bắc; 77 cá nhân được tặng và 2 cá nhân được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 435 lượt cá nhân được tặng Huy chương Quân kỳ Quyết thắng, Huy chương chiến sĩ vẻ vang; 9 tập thể, 14 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, Bằng khen; 48 lượt tập thể, 12 lượt cá nhân được Quân khu tặng cờ thi đua, Đơn vị Quyết thắng, Đơn vị tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở và hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được các đơn vị khen thưởng…
Tại Đại hội, đã có 12 báo cáo tham luận, điển hình của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh giai đoạn 2013-2018; biểu dương 43 tập thể, 47 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng trong 5 năm qua, đây là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, công tác, sinh hoạt, là những bông hoa rực rỡ, tươi thắm nhất trong vườn hoa thi đua của LLVT tỉnh Kon Tum.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 5 và đồng chí Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích mà LLVT tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Yêu cầu  trong thời gian tới, LLVT tỉnh cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; triển khai kịp thời nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Kết hợp chặt chẽ Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh với phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các cấp. Tăng cường bám sát địa bàn, sâu sát dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng...
Cũng nhân dịp này, đồng chí Phó tư lệnh Quân khu 5 cảm ơn cấp ủy, chính quyền tỉnh Kon Tum đã quan tâm tạo điều kiện cho các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh và LLVT tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao....
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa yêu cầu LLVT tỉnh phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý chí và trách nhiệm trong thực hiện chức trách được giao. cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh phải giữ gìn đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đấu tranh chống âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, kiên quyết không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức chiến đấu và bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".
Đại hội đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 tập thể, 10 cá nhân; Bằng khen của BTL Quân khu 5 cho 02 tập thể, 03 cá nhân và Giấy khen của BCH Quân sự tỉnh cho nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018.
* Chiều 10-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018) và 48 năm ngày thành lập Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum (10/6/1970 - 10/6/2018).
Dự Lễ có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Bình Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Ngọc Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy đọc diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển ngành Kiểm tra Đảng.
Cùng với sự phát triển của hệ thống kiểm tra Đảng trong cả nước, các thế hệ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra thuộc Đảng bộ tỉnh Kon Tum luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra, giám sát, đã kịp thời phát hiện những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến để nhân rộng, những vi phạm trong lãnh đạo và quản lý để kịp thời xử lý, những quy định không còn phù hợp để kịp thời sửa đổi hoặc ban hành mới cho phù hợp; ngăn chặn nạn tiêu cực, tham nhũng, thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên, góp phần giải quyết những vấn để bức xúc, nổi cộm, tạo niềm tin trong nhân dân.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mửi biểu dương những kết quả ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Kon Tum đã đạt được. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp; tăng cường quản lý, giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.
Ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã trao tặng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra tỉnh bức trướng mang dòng chữ “Trung thành, trí tuệ, tận tụy, bản lĩnh, liêm chính, nghiêm minh”.
Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đón nhận Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017” của Chính phủ; 7 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”; 2 cá nhân được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và có thời gian công tác trong ngành Kiểm tra Đảng hơn 25 năm; 32 cá nhân được tặng Giấy khen của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vì đã có thành tích đóng góp cho hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.
* Tối 10-10, tại huyện Đăk Hà, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức khai mạc Hội trại Huấn luyện Trần Văn Hai lần thứ VIII năm 2018. Đây là sự kiện tổ chức định kì 2 năm/lần nhằm thi sát hạch đạt chuẩn huấn luyện viên và đào tạo lực lượng thanh niên nòng cốt tham gia xây dựng tổ chức hội ở cơ sở.
Hội trại diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 10-12/10) tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đăk Hà. Để được công nhận đạt chuẩn huấn luyện viên cấp I của tỉnh, các trại sinh tham gia sẽ thi sát hạch 18 phần thi.
Ngoài ra, các trại sinh còn tham dự tập huấn 13 môn thực hành nhằm bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công tác Hội, công tác xây dựng, mở rộng mặt trận đoàn kết trong thanh niên.
Nhân dịp này, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập tại địa bàn huyện Đăk Hà.
* Sáng 11-10, Đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh do đồng chí A Pớt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, công chức Hội Nông dân tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhân kỷ niệm ngày truyền thống của ngành.
* Chúc mừng tập thể cán bộ, công chức Hội Nông dân tỉnh nhân kỷ niệm 88 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2018), đồng chí A Pớt ghi nhận những thành tích đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân thời gian qua.
Đồng chí cũng đề nghị Tỉnh hội cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra; trong đó chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.
* Tới thăm và chúc mừng cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2018), đồng chí A Pớt đánh giá cao những nỗ lực của Ban Dân vận Tỉnh ủy trong việc tham mưu Tỉnh ủy giải quyết những vấn đề xã hội xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây.
Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, cán bộ làm công tác dân vận phải thường xuyên đi cơ sở, gần dân, sát dân để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là ở những nơi xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, từ đó tham mưu cho Tỉnh ủy có biện pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết đúng pháp luật những “điểm nóng”, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn.
* Đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức – Xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2018), đồng chí A Pớt cho rằng công tác tổ chức cán bộ là nhiệm vụ rất nặng nề, phức tạp, nhạy cảm; vì vậy, rất cần những cán bộ có tâm, có tầm, có trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong thời gian tới, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XII về đổi mới, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể, các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn; điều chỉnh địa giới hành chính, tinh giảm biên chế, xác định vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ- công chức- viên chức, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch một cách cụ thể, chi tiết, phù hợp với điều kiện của tỉnh, tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành để triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng Đảng…
* Sáng 11-10, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.
Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị.
Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Trần Thị Nga - Phó chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực Ủy ban An toàn giao thông tỉnh; các sở, ban ngành, đoàn thể là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh.
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 9 tháng qua, toàn quốc xảy ra 13.242 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.012 người, bị thương 10.319 người, so với 9 tháng đầu năm 2017 giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, giảm 1.120 vụ (giảm 7,8%), giảm 113 người chết (giảm 1,84%), giảm 1.467 người bị thương (giảm 12,45%)...
Tại tỉnh Kon Tum, ngay từ đầu năm 2018, Ban An toàn giao thông tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; tổ chức ra quân, mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý về vi phạm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người khi tham gia giao thông.
Kết quả, đã phát hiện 24.355 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 5.536 phương tiện, 7.342 giấy tờ xe các loại; phạt tiền  17.437 trường hợp, với số tiền hơn 8,86 tỷ đồng.
Toàn tỉnh xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, giảm 4 vụ, tương ứng 7,69%; làm chết 52 người, giảm 2 người, tương ứng 3,7% so với cùng kỳ năm 2017; bị thương 52 người; làm thiệt hại, hư hỏng 22 xe ô tô, 37 xe mô tô, xe máy, 3 xe đạp, 3 phương tiện khác…
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao kết quả công  tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm. Đây là kết quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; sự triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đã chỉ rõ, mức giảm tai nạn giao thông chưa đạt yêu cầu, còn xảy nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; tỷ lệ tai nạn giao thông do xe ô tô gây ra tăng cao (chiếm trên 33%); hành vi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe vẫn còn nhiều; vi phạm trong vận tải hành khách, hàng hóa có xu hướng tăng; ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn còn diễn biến phức tạp...
Trong 3 tháng cuối năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các thành viên, các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo về siết chặt quản lý hoạt động vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của mọi tầng lớp nhân dân.  
Các địa phương tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tiếp tục triển khai kế hoạch lập lại trật tự giao thông đô thị, xử lý điểm đen an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc; tổ chức quản lý hiệu quả phần vỉa hè, lòng đường sử dụng để trông giữ xe, kinh doanh, buôn bán bảo đảm trật tự an toàn giao thong; xây dựng kế hoạch thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân; xây dựng kế hoạch triển khai Năm An toàn giao thông 2019…
* Ngày 11-10, Đảng ủy xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông) tổ chức hội thảo góp ý đối với dự thảo sách “Lịch sử đấu tranh cách mạng của Nhân dân và Đảng bộ xã Măng Ri (1930-2018)”. Đồng chí A Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã chủ trì hội thảo.
Dự hội thảo có đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí A Dân - Phó Bí thư Huyện ủy Tu Mơ Rông; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của Chi bộ, Đảng bộ xã qua các thời kỳ.
Măng Ri là một xã thuộc vùng căn cứ cách mạng của tỉnh trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Năm 1975 xã Măng Ri nhập với xã Tê Xăng thành xã Măng Xăng. Xã được thành lập lại năm 2001. Trải qua chặng đường lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Măng Ri đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh trên địa bàn. Để ghi lại chặng đường lịch sử của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tổ chức sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn “Lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân và Đảng bộ xã Măng Ri (1930-2018)”. Đây là hội thảo góp ý lần thứ 3 do Đảng ủy xã tổ chức.
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Lê Thị Kim Đơn cho rằng: Đảng ủy xã Măng Ri đã nghiêm túc thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Huyện ủy về đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; dự thảo Sách đã thể hiện sự đầu tư sưu tầm, nghiên cứu tài liệu của Tổ biên soạn. Tuy nhiên, bố cục tập sách cần chỉnh sửa để cân đối về biên độ thời gian, đồng thời phải căn cứ vào các mốc sự kiện của lịch sử dân tộc, của tỉnh và sự kiện lịch sử của Đảng bộ xã để phân chia các chương, mục. Đối với các sự kiện cụ thể, cần rà soát đảm bảo tính chính xác và thống nhất đối với các sự kiện chung của tỉnh; cần bổ sung phần phụ lục về danh sách các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng LLVTND của xã (nếu có), danh sách các đồng chí Bí thư Chi bộ, Chi ủy từ khi thành lập Chi bộ xã (1954) đến khi giải phóng (1975)... Các ý kiến phát biểu khác tại hội thảo cũng đã góp ý thêm về  bố cục và nội dung sự kiện, từ ngữ cụ thể trong bản thảo.
Thay mặt Đảng ủy xã, đồng chí A Sỹ nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý, chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Kim Đơn và ý kiến phát biểu của các đại biểu; giao cho Tổ biên soạn tiếp tục sưu tầm, rà soát, biên tập bổ sung, chỉnh sửa và hoàn chỉnh bản thảo Sách.
* Chiều 12-10, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và làm việc tại Trường Quân sự địa phương tỉnh Kon Tum.
Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Đại tá Trương Quang Nhạn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh và lãnh đạo, các bộ phận của Trường Quân sự địa phương tỉnh.
Trong những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, huấn luyện, tập huấn và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định, nhằm đáp ứng, bổ sung kịp thời chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; những năm qua, Trường luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới quy trình, chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục - đào tạo sát với từng đối tượng, nhiệm vụ; duy trì thực hiện tốt việc thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, gắn với thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo chuyển biến và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo cho các đối tượng; bám sát nhiệm vụ của quân khu, tỉnh, chất lượng giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho các đối tượng từng bước được nâng lên, đạt hiệu quả thiết thực....
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường cần chủ động khắc phục khó khăn, cố gắng sửa chữa những công trình hư hỏng nhỏ, cân đối kinh phí để mua sắm một số trang bị cần thiết nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy, huấn luyện, đảm bảo nhu cầu ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ, học viên. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo các Sở Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính tích cực phối hợp với BCH Quân sự tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để đơn vị thực hiện công tác sửa chữa, mua sắm theo quy định.
Trước buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan liên quan đã đi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, nơi ăn ở, mô hình học cụ... tại trường.
* Sáng 12-10, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì buổi làm việc, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình “Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia lần thứ I/ 2018”, dự kiến diễn ra đầu tháng 11, tại tỉnh Kon Tum.
Tại buổi làm việc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo, đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo có phân công nhiệm vụ cho các thành viên, cũng như thành lập các tiểu ban giúp việc triển khai công tác chuẩn bị giao lưu; tham mưu xây dựng kịch bản chương trình giao lưu tọa đàm, lịch đón tiếp đại biểu và tổ chức một số hoạt động khác liên quan.
Đến nay, công tác phối hợp với các cục, cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh hoàn thành cơ bản việc tiến hành khảo sát và chuẩn bị địa điểm diễn ra các hoạt động của chương trình giao lưu như: Hoàn thành trồng vườn cây hữu nghị tại cột mốc ngã ba biên giới để các đoàn đến thăm; nơi tổ chức chào cờ ở cột mốc 3 biên và trồng cây hữu nghị; khu vực diễn ra tuần tra chung; dự kiến hội trường tổ chức tọa đàm giao lưu; các địa điểm đảm bảo ăn ở, đi lại an toàn cho các đoàn, các đại biểu về dự; công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi sự kiện diễn ra.
Tại buổi làm việc, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu, Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới giữa ba nước tại tỉnh Kon Tum được tổ chức lần đầu tiên, do đó, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh được giao nhiệm vụ chú ý công tác phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tích cực rà soát, hoàn thành lần cuối kịch bản chương trình giao lưu chi tiết; công tác đảm bảo an ninh phải tập trung thực hiện nghiêm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp các đơn vị liên quan nắm tình hình, báo cáo thường xuyên công tác chuẩn bị, nhất là về số lượng đại biểu của các đoàn 2 nước bạn (nếu có phát sinh) về dự giao lưu để tham mưu kịp thời đảm bảo công tác phục vụ, tiếp đón chu đáo…  
Cùng chủ trì buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hòa đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng chương trình giao lưu hữu nghị 3 nước lần thứ nhất tại Kon Tum. Trong đó, có việc hoàn thành tích cực các nội dung hoạt động trước giao lưu như: khám, chữa bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho nhân dân xã Nhang (Campuchia); trồng vườn cây hữu nghị, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Công an tỉnh Attapư, Sekong (Lào); hoàn thành sớm kịch bản, các nội dung chi tiết các hoạt động giao lưu như báo cáo với tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu từ nay đến ngày diễn ra chương trình trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành thống nhất kế hoạch, cũng như tham mưu địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo về chăm sóc y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm… ở các nơi cư trú, đi lại và nơi tổ chức hoạt động giao lưu để chương trình diễn ra thành công.
* Chiều 12-10, UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và sơ kết phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh.
Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp; đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và gần 250 doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Tân - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Kon Tum, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ôn lại truyền thống doanh nhân Việt Nam. Nhìn lại chặng đường hơn 3 thập kỷ qua, từ khi công cuộc đổi mới của đất nước được khởi xướng vào năm 1986, các thế hệ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đã có những đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngày Doanh nhân Việt Nam ra đời xác lập lại vị trí quan trọng của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong lòng dân tộc…
Ở tỉnh ta, trong những năm qua, các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, có nhiều đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều doanh nhân thành đạt, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả với những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường. Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp, doanh nhân còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội như đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, đóng góp các quỹ nhân đạo, từ thiện… góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh, trong thời gian qua cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn có những bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động có sự chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp được nâng lên...
Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Ngọc Tuấn biểu dương những đóng góp của các đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; đồng thời, đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố phải lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của doanh nghiệp; thường xuyên quan tâm, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. UBND tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển, tạo cơ hội cho doanh nghiệp làm giàu chính đáng...
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 35 doanh nghiệp,  HTX và 5 doanh nhân có thành tích trong sản xuất, kinh doanh và có những đóng góp lớn về công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
* Sáng 13-10, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ chức Plan International Bỉ, Trung tâm Sống và Học vì môi trường và cộng đồng (Live and Learn) và Tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức Diễn đàn Trẻ em, thanh niên và cộng đồng với giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tham gia diễn đàn có đại diện các sở, ngành cùng 48 giáo viên, học sinh tại các xã: Măng Bút, Măng Cành, Đăk Tăng, Đăk Ring, Hiếu (huyện Kon Plông) và đại diện nhóm thanh niên đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ.
Tại diễn đàn, các đại biểu chia sẻ về hoạt động huy động trẻ khuyết tật tham gia truyền thông về thiên tai; trao đổi các thách thức và cơ hội thúc đẩy sự tham gia của trẻ em và thanh niên vào ứng phó biến đổi khí hậu; giới thiệu các mô hình: sân chơi sử dụng vật liệu tái chế, thư viện thân thiện, mô hình bảo tồn văn hóa dân tộc tại chỗ gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường, mô hình vườn trường, ủ phân hữu cơ, mô hình xây dựng vườn thuốc nam…
Diễn đàn tạo điều kiện cho thanh niên, trẻ em và cộng đồng trao đổi những suy nghĩ, nguyện vọng, những vấn đề thanh niên, trẻ em quan tâm trong lĩnh vực môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, đưa ra giải pháp phù hợp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thanh niên, trẻ em và cộng đồng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cuộc sống xanh, thân thiện với môi trường.
* Sáng 13-10, tại Nhà tập luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức khai mạc Hội thao Văn phòng cấp ủy lần thứ VI năm 2018 nhân kỷ niệm 88 ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 -18/10/2018).
Tham gia Hội thao có 128 vận động viên là cán bộ, công chức của 10 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Các vận động viên tham gia thi đấu 3 môn cầu lông, bóng đá mi ni, bóng chuyền.
Đây là giải thể thao thường niên được Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy; là dịp để cán bộ, công chức văn phòng cấp ủy các cấp tích cực rèn luyện thể dục thể thao và giao lưu, học tập kinh nghiệm, cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Hội thao bế mạc vào ngày 14/10.
* Ngày 13-10, Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Kon Tum tổ chức Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng lần thứ V năm 2018.
Tham gia Liên hoan có hơn 200 thí sinh là cán bộ, đoàn viên, hội viên của các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Kon Tum, được chia làm 9 đội. Các thí sinh dự thi trải qua 2 phần thi: giới thiệu và biểu diễn các tác phẩm âm nhạc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, quê hương Kon Tum.
Hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên, hội viên thanh niên; qua đó tăng cường, đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn-Hội vững mạnh.
2. MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA TỈNH TRONG TUẦN:
* Ngày 05/10/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2804/KH-UBND về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, đầy đủ, nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 985/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xác định cụ thể nội dung công việc phải làm, thời gian thực hiện, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.
Nội dung Kế hoạch gồm: (1) Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; (2). Kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trụ sở của Bộ phận Một cửa; (3) Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; (4) Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này.
UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan có thẩm quyền ban hành hành khi có hiệu lực. Chủ động thực hiện việc phân công nhiệm vụ, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và nội dung Kế hoạch này đến các đối tượng do sở, ngành mình quản lý với các hình thức phù hợp.
Giao Sở Thông tin và Truyền thông nâng cấp Cổng Dịch vụ công trực tuyến hoặc triển khai xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử bảo đảm theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Bên cạnh đó, yêu cầu Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 và hàng năm (gồm nguồn chi thường xuyên và nguồn chi đầu tư phát triển) của địa phương theo quy định hiện hành và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.
Ngoài ra, giao Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Kế hoạch này và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai.
Thời gian thực hiện trong quý IV/2018 đối với những nội dung Nghị định 61/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể, chi tiết; trong năm 2019 và những năm tiếp theo thực hiện theo sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.
* Ngày 05/10/2018, UBND tỉnh ban hành các quyết định: Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 và Thay đổi Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế của tỉnh.
Tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND, UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020. Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách ngành Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng ban; Các Phó Trưởng ban, gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo; thành viên gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Ban Chỉ đạo Đề án 32 hoạt động kiêm nhiệm và có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTG ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020.
Tại Quyết định số 1056/QĐ-UBND, UBND tỉnh thay đổi Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế tỉnh (Ban chỉ đạo 24 tỉnh), cụ thể: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng ban Ban chỉ đạo 24 tỉnh thay cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Văn hóa - Xã hội. Ban Chỉ đạo 24 tỉnh được thành lập theo Quyết định số 858/UBND ngày 05/9/2011 và đã được kiện toàn theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh.
* Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành công văn số 2837/UBND-NC về việc triển khai Thông báo số 383/TB-VPCP ngày 01/10/2018 của Văn phòng Chính phủ.
Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
Khẩn trương kiện toàn tổ chức, nhiệm vụ Bộ phận Một cửa và chỉ đạo bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa tại cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Cán bộ, công chức được cử ra Bộ phận Một cửa phải bảo đảm trình độ chuyên môn thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cho người dân doanh nghiệp, tiến tới thực hiện các quy trình này đối với những thủ tục hành chính phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn. Cần có sự tham gia của các đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trong việc tổ chức, vận hành Bộ phận Một cửa, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính. Kịp thời động viên, khen thưởng công chức, viên chức được đánh giá cao trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định; thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ công chức tại Bộ phận Một cửa. Đẩy mạnh việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt thông qua phương thức điện tử.
Nghiêm túc thực hiện việc công bố, công khai thủ tục hành chính đúng theo quy định. Các sở, ngành chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh trong việc rà soát, đề xuất các thủ tục hành chính thực hiện liên thông và xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) ban hành quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương trong tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Thực hiện rà soát, công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền có thể giao cho cấp huyện, xã tiếp nhận hồ sơ.
Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương có liên quan trong triển khai thực hiện nội dung trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến với hệ thống của cấp bộ, ngành trung ương. Chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong phạm vi của tỉnh trên tinh thần cải cách mạnh mẽ và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp.
UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh việc xây dựng, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Danh mục đã được UBND tỉnh thống nhất; trường hợp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ngoài danh mục đã được UBND tỉnh thống nhất thì phải bảo đảm các tiêu chí thực hiện trực tuyến và có số lượng hồ sơ giao dịch lớn. Việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng. Giao các cơ quan thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh (Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục thuế, Ngân hàng Chính sách, Chi nhánh Ngân hàng phát triển Việt Nam) theo chức năng nhiệm vụ của ngành và hướng dẫn của cơ quan cấp trên phối hợp với các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung có liên quan tại đơn vị mình đảm bảo các quy định.
* Ngày 09/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 494/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh.
Theo đó, công bố 07 thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum. Cụ thể: thủ tục hành chính mới ban hành là 01 thủ tục; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế 06 thủ tục.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thủ tục hành chính số 31 Khoản I; số 01; 02; 03; 04; 05 khoản IV Mục A Phần I và II tại Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố các thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
* Ngày 09/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 495/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Theo đó, công bố 57 thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cụ thể: thủ tục hành chính mới ban hành là 34 thủ tục, trong đó: cấp tỉnh là 31 thủ tục, cấp huyện là 03 thủ tục;thủ tục hành chính bị bãi bỏ là 23 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ thủ tục hành chính: số 01, 02, 03, 04, 05, 06 khoản VI mục A; số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,10, 11, 12 khoản IX mục A; số 01, 02, 03, 04, 05 khoản XIII mục A; phần I và phần II tại Quyết định số 481/QĐ-UBND, ngày 31/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố các thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
* Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 26/2018/QĐ-UBND quy định đối tượng, một số mức chi, mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, các huyện, thành phố và các Sở, ban ngành khối tỉnh sử dụng kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phân bổ để chi hỗ trợ đối với 08 nội dung, gồm: (1) Quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã; (2) Hỗ trợ dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; (3) Mức chi hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn; (4) Chi hỗ trợ học phẩm, tài liệu học tập phát triển giáo dục ở nông thôn; (5) Chi hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; (6) Chi hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; (7) Chi hỗ trợ xử lý chất thải rắn tại hộ gia đình; (8) Tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức cho cộng đồng và người dân về nông thôn mới; tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ xây dựng nông thôn mới.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2018.
* Ngày 11/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1071/QĐ-UBND ban hành thiết kế mẫu 07 loại công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, 07 loại công trình  gồm: Bê tông hóa công trình giao thông; Kiên cố hóa kênh mương nội đồng; Nhà văn hóa thôn (Nhà rông, nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, hội trường sinh hoạt văn hóa của đồng bào người kinh); Khu thể thao thôn, xã (sân bóng đá, bóng chuyền...); Lớp học mầm non được xây ở các thôn (điểm trường lẻ của thôn); Lớp học bậc tiểu học (bao gồm nhà vệ sinh) được xây dựng ở các thôn (điểm trường lẻ của thôn); Giếng nước sinh hoạt (giếng đào).
Đồng thời tại Quyết định trên cũng quy định chuyển tiếp: Đối với các dự án đang triển khai thực hiện áp dụng thiết kế mẫu, dự toán mẫu theo quy định tại Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán của dự án thì áp dụng thiết kế mẫu, dự toán mẫu theo quy định tại Quyết định này.
Đối với các dự án đang triển khai thực hiện áp dụng thiết kế mẫu, dự toán mẫu theo quy định tại Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng thiết kế mẫu, dự toán mẫu đã được phê duyệt đến khi hoàn thành dự án.
 
Nguyễn Phi Em (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn Bản Mới

CV.3029.BTGTU

Mời dự Hội nghị BCV trực tuyến thông báo kết quả HNTW 12, khóa XII

Lượt xem:52 | lượt tải:27

TÀI LIỆU gửi kèm CV.3016.BTGTU

tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp...

Lượt xem:100 | lượt tải:40

CV.3016.BTGTU

về gửi tài liệu tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp...

Lượt xem:87 | lượt tải:27

CV.3014.BTGTU

Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020

Lượt xem:133 | lượt tải:64

CV.12149.VPTW

V/v gửi Phát biểu của đc TBT, CTN bế mạc HNTW 12, khóa XII

Lượt xem:102 | lượt tải:43

THÔNG BÁO

Kết quả, thời gian và danh sách thi chung kết tuyên truyền biển, đảo VN 2020

Lượt xem:164 | lượt tải:86

CV.3003.BTGTU

Tuyên truyền hưởng ứng và Thể lệ Cuộc thi ảnh nghệ thuật, chủ đề "Tự hào một dải biên cương"

Lượt xem:137 | lượt tải:34
truongsa
1114711 DAN HOI THU TRUONG CO QUAN CHUC NANG TRA LOI
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao

Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập45
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay9,196
  • Tháng hiện tại357,661
  • Tổng lượt truy cập6,999,740
cuoc thi 90 nam covid
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 03/GP- TTĐT, ngày 21 tháng 9 năm 2015
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Bà Lê Thị Kim Đơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây