Phụ nữ Kon Tum “Đoàn kết – Năng động – Sáng tạo – Phát triển” 

Phụ nữ Kon Tum “Đoàn kết – Năng động – Sáng tạo – Phát triển”

Thứ ba - 05/10/2021 13:44
Trải qua 76 năm trưởng thành và phát triển, dưới sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, lớp lớp các thế hệ Phụ nữ các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy nội lực và truyền thống, phẩm chất tốt đẹp, chung sức, đồng lòng, góp phần xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng phát triển…
Đại hội Hội LHPN tỉnh Kon Tum lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Đại hội Hội LHPN tỉnh Kon Tum lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016-2021
NHỮNG MỐC SON LỊCH SỬ
Tháng 11/1945, tổ chức Phụ nữ cứu quốc – Tổ chức tiền thân của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Kon Tum được thành lập gồm khoảng 5 người, do bà Tịnh làm Hội trưởng. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng, mở ra bước ngoặt của phong trào phụ nữ cách mạng tỉnh Kon Tum dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, Hội Phụ nữ các cấp và các tầng lớp phụ nữ tỉnh Kon Tum đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào đấu tranh chính trị, vũ trang và binh vận, đồng thời là lực lượng quan trọng trong xây dựng và bảo vệ vùng căn cứ, đấu tranh giải phóng tỉnh Kon Tum, góp phần giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; nhiều phong trào, cuộc vận động đã được Hội tổ chức, phát động và triển khai như phong trào “Ba đảm đang” (Đảm đang sản xuất và công tác; Đảm đang gia đình; Đảm đang phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu), phong trào “5 tốt” oàn kết đấu tranh chính trị, võ trang, binh vận tốt; Lao động sản xuất, tiết kiệm tốt; Chăm sóc, nuôi dưỡng thương bệnh binh tốt; Học tập văn hoá, chính trị, chuyên môn tốt; Rèn luyện tư cách đạo đức tốt),... đã phát huy truyền thống kiên trung, bất khuất, anh dũng  của lớp lớp thế hệ phụ nữ các dân tộc tỉnh Kon Tum trong thi đua giết giặc, lập công, góp sức xứng đáng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Ngày 29/10/1975, Ủy ban Nhân dân cách mạng Khu Trung bộ đã quyết định sát nhập 2 tỉnh Kon Tum và Gia Lai thành tỉnh Gia Lai-Kon Tum. Ngày 01/11/1975, Hội LHPN 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum hợp nhất lấy tên là Hội LHPN tỉnh Gia Lai – Kon Tum. Tháng 7/1977, Hội LHPN tỉnh Gia Lai – Kon Tum tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV. Đại hội phát động trong hội viên, phụ nữ thực hiện tốt phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Tháng 9/1991, thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ IX, Quốc hội khóa VIII về việc điều chỉnh địa giới hành chính, tỉnh Gia Lai – Kon Tum tách ra làm 2 tỉnh: tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum. Tháng 10/1991, Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời tỉnh Kon Tum đã chỉ định các bà Vũ Thị Minh Huệ, Y Hương, Y Ranh tham gia Ban Chấp hành và giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường vụ Hội LHPN lâm thời tỉnh Kon Tum. Từ ngày 17-19/3/1992, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ VIII đã diễn ra với 118 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 30 nghìn hội viên, phụ nữ toàn tỉnh. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ là chăm lo bồi dưỡng kiến thức chính trị – xã hội cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; bảo vệ lợi ích phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác cán bộ và hậu phương quân đội; thực hiện tốt 02 cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình” và “Nuôi dạy con tốt, góp phần hạn chế trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em bỏ học”.
Giai đoạn xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, Hội LHPN các cấp trong toàn tỉnh đã có những đề xuất tham mưu nhiều chính sách; phát động, triển khai nhiều phong trào nổi bật như: “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,... góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp  phần xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng phát triển bền vững.
Nhiệm kỳ 2016 – 2021, tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam, các tầng lớp phụ nữ tỉnh Kon Tum đã đoàn kết, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Hội LHPN tỉnh phát động và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động và khâu đột phá: “Phụ nữ Kon Tum tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; “Nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, chi/tổ phụ nữ và nâng cao chất lượng hoạt động Hội LHPN cơ sở giai đoạn 2017-2021”; “Nâng cao nhận thức và hành động cho hội viên, phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường”.
HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH KON TUM LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2021-2026
Với chủ đề: “Phụ nữ Kon Tum phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì sự tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ, góp phần đưa tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển“, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026 đ­ược tiến hành trong thời điểm cả hệ thống chính trị đang quyết tâm thi đua và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời quyết liệt phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026 sẽ diễn ra từ ngày 06-07/10/2021 tại Hội trường Ngọc Linh- thành phố Kon Tum với sự tham gia của 182 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của phụ nữ toàn tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016- 2021; quyết nghị mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2021- 2026; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum khoá XIV và đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch COVID - 19 trong nước và trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Để đảm bảo an toàn cho Đại hội, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các ngành chức năng triển khai phun hóa chất khử khuẩn tại nơi diễn ra Đại hội và nơi ăn, nghỉ của đại biểu để phòng, chống dịch COVID-19; triển khai đảm bảo các phương án 5K trước, trong và sau Đại hội. Đồng thời, lên phương án tổ chức Đại hội trực tuyến nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Trên tinh thần “Đoàn kết – Năng động- Sáng tạo- Phát triển”, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ đặt ra nhiều cơ hội, thách thức đối với Hội LHPN các cấp và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội gắn với cuộc cách mạng 4.0; các vấn đề về ô nhiễm môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; ứng phó với những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19,... đòi hỏi công tác Hội, phong trào phụ nữ toàn tỉnh phải tập trung vào các khâu đột phá; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động theo chỉ đạo của tỉnh và Trung ương Hội LHPN Việt Nam như: “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hội; nắm rõ mục tiêu, nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ theo phương châm “Tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ” để xây dựng người phụ nữ các dân tộc tỉnh Kon Tum trong thời đại mới, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, tư duy đổi mới, có kỹ năng vận động phụ nữ và khả năng thích ứng với thực tiễn, đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ, yêu cầu công tác phụ nữ./.


Bài, ảnh: Lê Trung Phương
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

ĐỀ CƯƠNG

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Lượt xem:313 | lượt tải:149

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Lượt xem:409 | lượt tải:237

CV.2490.BTGTU

Phổ biến, quán triệt NQ, CT của TW, TU (kèm tài liệu)

Lượt xem:1257 | lượt tải:2365

CV.2453.VPTU

V/v điều tra DLXH định kỳ 6 tháng đầu năm 2024

Lượt xem:1485 | lượt tải:214

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lượt xem:2998 | lượt tải:427

CV.2431.BTGTU

về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền CT, NQ của Đảng tháng 5-2024

Lượt xem:1635 | lượt tải:764

TÀI LIỆU

Giao ban báo chí tháng 5-2024

Lượt xem:229 | lượt tải:234
 
pxyk2024
 
bao chi
bacho 2
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay6,524
  • Tháng hiện tại326,495
  • Tổng lượt truy cập31,999,288
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
SĐT: 0260.3862301     Fax: 0260.3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây