Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

http://tuyengiaokontum.org.vn


Phát huy giá trị hệ thống bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” trong 4 năm qua đã tạo sức lan tỏa lớn trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân hướng về biển đảo, biên giới; đồng thời bác bỏ những tuyên bố chủ quyền phí lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hòang Sa, Trường Sa, cũng như vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biên Đông.
Tuyên truyền thông qua hình thức Triễn lãm hệ thống bản đồ và tư liệu lịch sử

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 9-02-2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Quyết định 616/QĐ-TTg ngày 11/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 416/KH-UBND ngày 02/3/2016 về triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông  phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị tham mưu tổ chức 11 cuộc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh và huyện, thành phố. Với khoảng 35 nghìn lượt người số tham gia.
Mỗi đợt Triển lãm bao gồm các hoạt động: (1) Tập huấn tuyên truyền biển đảo cho đội ngũ báo cáo viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên, lãnh đạo đơn vị lực lượng vũ trang, trưởng thôn, già làng, người có uy tín, giáo viên dạy các môn giáo dục công dân, lịch sử, địa lý các trường THPT, THCS trên địa bàn. (2) Lễ khai mạc Triển lãm bao gồm lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, huyện, xã, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn. (3) Tham quan Triển lãm với thời gian 05 ngày/đợt, được phân bổ lực lượng là lãnh đạo, cán bộ lão thành, công chức, viên chức, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và nhân dân đến tham quan theo danh sách đối tượng và thời gian phù hợp, với đội ngũ thuyết minh viên chuyên nghiệp.
Hệ thống bản đồ, tư liệu được trưng bày tại Triển lãm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, bao gồm: Bộ châu bản của vương triều Nguyễn phản ánh quá trình xác lập và bảo vệ chủ quyền một cách liên tục dưới triều Nguyễn. Bộ sưu tập 102 ấn phẩm bao gồm công trình nghiên cứu, sách giáo khoa, từ điển bách khoa, tạp chí, hồi ký của các nhà hàng hải, thương gia, nhà truyền giáo phương Tây…xuất bản từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý và tiếng Hà Lan, với những thông tin liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Cụ thể là: 49 tư liệu bản đồ, tư liệu cổ Việt Nam; 15 bản đồ phương Tây; 10 bản đồ Trung Quốc; 16 tư liệu, hình ảnh trước năm 1975; 28 tư liệu, hình ảnh từ năm 1975 đến nay; 01 bộ tư liệu ngoại ngữ (tư liệu Hán Nôm và Phương Tây); các danh mục khác gồm: 10 mô hình cuốn Atlas, 04 cuốn Atlas, 01 cuốn sách thư tịch cổ Việt Nam, 01 mô hình cột mốc, 01 mô hình bia chủ quyền là một phần các bằng chứng lịch sử và pháp lý thu thập được ở trong nước và từ các nước trên thế giới, trong đó có cả từ Trung Quốc, góp phần minh chứng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa - đó là phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Việt Nam, đã được các thế hệ người Việt khai phá, được các nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ quản lý, bảo vệ và khẳng định chủ quyền một cách thực chất, liên tục và hòa bình trong suốt nhiều thế kỷ qua. Đồng thời, tại các Triển lãm cũng trưng bày 12 hình ảnh lãnh đạo tỉnh, các ngành của tỉnh Kon Tum tham gia các hoạt động thăm, làm việc, ủng hộ tinh thần và vật chất đối với quân và dân huyện đảo Trường Sa trong những năm qua.
Qua các hoạt động Triển lãm này, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ, các em đã bày tỏ cảm xúc viết trong sổ cảm tưởng với sự cảm động sâu sắc, sự hiểu biết khách quan về biển đảo Việt Nam. Từ đó, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, biển đảo, lòng tự hào và tự tôn dân tộc, yêu chuộng hòa bình mãnh liệt và khẳng định: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng về: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giao thông hàng hải, hàng không của Việt Nam và Quốc tế.
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” trong 4 năm qua đã tạo sức lan tỏa lớn trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân hướng về biển đảo, biên giới; đồng thời bác bỏ những tuyên bố chủ quyền phí lý của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hòang Sa, Trường Sa, cũng như vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biên Đông.
Để tiếp tục phát huy giá trị hệ thống bản đồ và tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên địa bàn tỉnh, cần thực hiện một số nội dung sau:
- Các cơ quan chức năng tiếp tục tham mưu chính quyền ban hành kế hoạch tổ chức triển lãm, khai thác tối đa giá trị của hệ thống bản đồ và tư liệu trên bằng việc tiếp tục tổ chức Triển lãm tại các trường học, đơn vị quân đội, tới các cụm xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, các khu công nghiệp, trung tâm thương mại,…nhằm phổ biến đến mọi người dân về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng sa, Trường Sa và biên giới, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.
- Các cấp, các ngành, Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; báo chí, truyền thông cần tăng cường công tác tuyên truyền biển đảo bằng nhiều hình thức thích hợp, như: tổ chức các hội thi, đăng nhiều tác phẩm báo chí, bản tin truyền thông, phát băng đĩa hình, phát thanh, xây dựng các tiểu phẩm đặc sắc biểu diễn lưu động đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, tuyên truyền miệng chuyên đề biển đảo, in pano, khẩu hiệu, xe loa lưu động định kỳ, sự kiện… nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
- Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền biển đảo (cả bề rộng và chiều sâu); hướng dẫn nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh phản bác lại các quan điểm, luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền biển đảo, lãnh thổ Việt Nam; đồng thời, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp tinh thần và vật chất để xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc gắn với xây dựng, bảo vệ biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào- Campuchia giáp với tỉnh Kon Tum bảo đảm hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Nguyễn Thị Thơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây