Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

http://tuyengiaokontum.org.vn


Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2017

Chiều 04-01, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Lê Thị Kim Đơn phát biểu kết luận Hội nghị
Tham dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Thường trực  các huyện ủy, thành ủy, Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan báo chí.

Năm 2017, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động; hướng dẫn và cung cấp nhiều tài liệu tuyên truyền phục vụ công tác thông tin đối ngoại tại địa phương; kịp thời định hướng cho báo chí trước các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, những vấn đề nhạy cảm liên quan đến tình hình an ninh trật tự; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng cung cấp thông tin và xử lý thông tin, các hội nghị tuyên truyền về biển đảo, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4... Các đơn vị, địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý hoạt động xuất bản, văn hoá, văn học nghệ thuật và các đoàn khách lâm thời, các tổ chức phi chính phủ, khách nước ngoài, Việt kiều tại địa phương; thường xuyên quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại trong tình hình mới và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, hội nhập quốc tế; quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử; tích cực vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia "Cuộc thi tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam". Báo chí, truyền thông của tỉnh tuyên truyền đậm nét Năm APEC Việt Nam 2017; Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN; "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào- 2017", "Năm hữu nghị Việt Nam- Campuchia 2017"; duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tăng cường trao đổi thông tin với các báo, đài trong khu vực. Thông qua các hoạt động đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền những thành tựu đổi mới của đất nước, của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, nâng cao vị thế của tỉnh ra bên ngoài.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn đề nghị: Các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt đầy đủ hơn nữa về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tinh thần Kết luận số 16-KL/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác đối ngoại trong tình hình mới. Bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2018 để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Tăng cường theo dõi nắm bắt tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để có định hướng kịp thời; triển khai tốt việc cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử; quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ tham mưu về lĩnh vực thông tin đối ngoại, phóng viên báo chí được tham gia các lớp tập huấn, dự các hội nghị do Trung ương và tỉnh tổ chức.
Tin, ảnh: Đặng Trần Chung
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây