Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

http://tuyengiaokontum.org.vn


Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017 - Kon Tum được biểu dương vì làm tốt sơ, tổng kết CT, NQ của Đảng lĩnh vực khoa giáo

Ngày 25-12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Quang cảnh Hội nghị
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy.
Những kết quả được ghi nhận của ngành Tuyên giáo
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 nhằm đánh giá công tác tuyên giáo năm 2017, phân tích những ưu điểm, thành tích; hạn chế thiếu sót và nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan; dự báo tình hình. Hội nghị cũng thảo luận trao đổi, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm trong năm 2017, có tác động sâu rộng đến diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời dự báo tình hình trong nước và quốc tế, đề xuất và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác tuyên giáo trong năm 2018.
Theo Báo cáo tại Hội nghị cho biết, chất lượng công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng được nâng cao. Nội dung các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận. Công tác nghiên cứu lý luận chính trị về những vấn đề mới, thực tiễn đặt ra ngày càng được Ban Tuyên giáo các cấp coi trọng. Công tác tuyên truyền được tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức, bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phản ánh sâu sắc các mặt của đời sống văn hóa-xã hội, kinh tế - chính trị, an ninh-quốc phòng.
Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tổ chức sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được quan tâm, chú trọng. Công tác nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội, kịp thời định hướng tuyên truyền được quan tâm. Công tác báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; công tác khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực. Thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Tích cực, chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Cụ thể, về công tác tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Các đề án cơ bản được tổ chức triển khai bài bản, nghiêm túc, bảo đảm kế hoạch và tiến độ đề ra, có chuyển biến tích cực về chất lượng theo yêu cầu đổi mới, khắc phục được sự tồn đọng đề án thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.
Về công tác hướng dẫn, tổ chức, triển khai, chuẩn bị tài liệu nội dung, hình thức học tập các nghị quyết của Đảng được Ban Tuyên giáo các cấp đầu tư nhiều công sức. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo, tổ chức biên soạn, chuẩn bị tài liệu; hướng dẫn Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy, tổ chức tốt các Hội nghị nghiên cứu, học tập các Nghị quyết Trung ương 5, 6. Gần đây, như các đồng chí đã biết, Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 6 đã diễn ra nghiêm túc, bằng hình thức trực tuyến tới gần 900 điểm cầu, có gần 134.000 cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Nhiều tỉnh đã nối đường truyền tới các xã, phường giúp cho cán bộ, đảng viên được trực tiếp nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt, rút ngắn được thời gian, tiết kiệm được chi phí, nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các địa phương có nhiều đổi mới trong triển khai học tập, quán triệt nghị quyết như: TP.Hồ Chí Minh, TP.Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang,Tuyên Quang, Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Bình, TP.Đà Nẵng, Phú Yên.
Về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, triển khai các nội dung công tác tuyên giáo, đã có công tác phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước được tăng cường, tạo được sự thống nhất về chủ trương, nội dung phối hợp từ Trung ương đến cơ sở.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo đã chủ động làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, trao đổi, thống nhất về phương hướng, nội dung phối hợp công tác năm 2017 và những năm tiếp theo. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã cùng đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bàn bạc về một số vấn đề bức thiết đang đặt ra trong văn hóa – xã hội; làm việc với đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…, tạo cơ sở để Ban Tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp chủ động phối hợp hoạt động tại địa phương.
Trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành 32 hướng dẫn, 76 kế hoạch, 17 tài liệu tuyên truyền để tổ chức triển khai thực hiện, thúc đẩy các mặt của công tác tuyên giáo.
Đã chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng 
Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy triển khai Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì, đồng thời tham gia 15 đoàn kiểm tra tới các bộ, ngành, địa phương.
Hệ thống Tuyên giáo đã chú trọng, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng: Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phim tài liệu “Nguyện ước theo con đường Bác đi”; tổ chức triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”; tổ chức hội thảo khoa học “70 năm tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; biên soạn các tài liệu về thực hiện Chỉ thị 05. Ở địa phương, nhiều hoạt động diễn ra, với hình thức tuyên truyền phong phú, như: xây dựng phim; phóng sự về gương người tốt, việc tốt; tổ chức gặp mặt giao lưu với các gương điển hình tiêu biểu theo tấm gương Bác trên sóng truyền hình tỉnh,…Tiêu biểu như:Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Điện Biên, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Nam Định, Ninh Bình, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, Kiên Giang…
Về công tác lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo các cấp đã chú trọng đến công tác lý luận chính trị, coi trọng công tác nghiên cứu lý luận và đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, tiếp tục khẳng định và làm rõ các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo, hoàn thành 06 chương trình chuyên đề giảng dạy tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, xây dựng kế hoạch biên soạn 06 chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng đoàn trong một số cuộc Hội thảo quốc tế về công tác lý luận, công tác tư tưởng với các bạn Trung Quốc, Lào, Cu ba… mở ra hướng mới trong tiếp cận lý luận và thực tiễn. 
Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”. Làm tốt là các đơn vị: Hải Phòng, Sóc Trăng, Vĩnh Long…
Về công tác nắm bắt thông tin, định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Điểm nhấn của công tác tuyên truyền năm nay là, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh toàn diện về tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị; văn hóa, xã hội; an ninh, quốc phòng. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, sinh động, thông qua tuyên truyền cổ động, hệ thống báo chí, tuyên truyền miệng, thông tin chuyên đề, trên các tạp chí và các tài liệu khác…
Tập trung tuyên truyền về các sự kiện chính trị, các kỳ họp của Hội nghị Trung ương 5,6; kỳ họp thứ 3,4 Quốc hội khóa XIV; Hội nghị cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp, các ngày kỷ niệm lớn, sự kiện quan trọng: kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, 100 năm cách mạng Tháng Mười Nga, diễn đàn cấp cao APEC…. Tuyên truyền đậm nét về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, về hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; kết quả và ý nghĩa chuyến thăm nước ngoài của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tham dự các diễn đàn quốc tế; chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc; Tổng thống Mỹ; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào…
Ban tuyên giáo các cấp đã tập trung, chủ động biên soạn nhiều tài liệu tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết quả và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Đấu tranh, phản bác, cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.
Một số địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, như: Quảng Ninh, Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Điện Biên, Cao Bằng, Bình Phước....
Về công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí – xuất bản, văn hóa, văn nghệ, được dư luận xã hội đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện rõ vai trò chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương. 
Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tập trung chỉ đạo, định hướng nội dung chính trị tư tưởng, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, kiểm tra, nhất là các ấn phẩm phụ, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp. Công tác giao ban báo chí, xuất bản, theo hướng tăng trao đổi, thảo luận. Bên cạnh đó xem xét, xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử có sai phạm (từ đầu năm đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt các đơn vị vi phạm, cơ quan quản lý nhà nước đã xử phạt hơn 50 cơ quan báo chí đăng thông tin sai sự thật; 23 trang điện tử có dấu hiệu sai phạm, đình bản 1 báo điện tử vi phạm hành chính; thu hồi thẻ nhà báo 10 trường hợp).
Đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 
Các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ đã khắc phục được một số biểu hiện phản cảm, góp phần định hướng phát triển văn hóa, văn nghệ, nâng cao tính nhân đạo, nhân văn, thẩm mỹ trong sáng tác và quảng bá ấn phẩm văn hóa. Thẩm định nội dung 21 đề án về văn hóa, văn nghệ. Trước một số ý kiến liên quan đến Bộ sách Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập của Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có ý kiến chỉ đạo kịp thời để định hướng dư luận. Đồng thời chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, xử lý các sản phẩm sai sót, những biểu hiện lệch lạc, hoặc khuynh hướng tư tưởng khác với quan điểm của Đảng trong văn học, nghệ thuật. Làm tốt là các đơn vị: Sơn La, Bắc Kạn, Đà Nẵng …
Trong hoạt động trong lĩnh vực khoa giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tìm tòi đổi mới nội dung, phương thức triển khai công tác khoa giáo.
Năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tập trung xây dựng 4 đề án thực sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo (năm 2018 cũng sẽ có 3 đề án); qua xây dựng các đề án đã có những kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị quan tâm sâu sát hơn tới công tác khoa giáo. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy đã tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức tổng kết, đánh giá và xây dựng các chương trình, kế hoạch liên ngành; thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo. Các địa phương làm tốt đó là: Bắc Giang, Kon Tum, Tây Ninh, Tiền Giang, Cà Mau, Đồng Tháp…
Về công tác củng cố bộ máy tổ chức, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ tuyên giáo, hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang khẩn trương hoàn thiện Đề án sửa đổi, trình Bộ Chính trị ban hành Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức khảo sát, đề xuất với Ban Bí thư điều chỉnh Quyết định số 219-QĐ/TW về chức năng, nhiệm  vụ của Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương. 
Ban Tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu cấp ủy chỉ đạo, lãnh đạo thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, đặc biệt là công tác tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn... Làm tốt công tác bồi dưỡng là các đơn vị: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang.. 
Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị còn nhiều hạn chế, chưa có chuyển biến rõ nét. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thông tin dư luận có lúc chưa kịp thời. Công tác đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin xấu độc trên internet, nhất là trên mạng xã hội còn hạn chế. Trong lĩnh vực khoa giáo công tác tham mưu chưa xứng tầm với kỳ vọng của xã hội. Một bộ phận cán bộ làm công tác tuyên giáo chưa đáp ứng yêu cầu để ra.
Nguyên nhân của những hạn chế trên là do một số cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác tuyên giáo; chưa nhận thức sâu sắc để có những chủ trương, kế hoạch phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo. Sự phối hợp của Ban Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong triển khai nghị quyết của Đảng chưa bài bản, nhịp nhàng. Công tác qui hoạch, bồi dưỡng, bố trí cán bộ chủ chốt ở Ban tuyên giáo các cấp chưa được quan tâm đúng mức, chưa thu hút người có chuyên môn, kinh nghiệm vững vàng vào ngành tuyên giáo; một bộ phận cán bộ tuyên giáo chưa có được niềm say mê với công tác tư tưởng của Đảng.
Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Hội nghị đã dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi về các vấn đề quan tâm trong công tác tuyên giáo và việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2018 bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã ghi nhận và đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo đã đạt được trong năm 2017.
Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo trong năm qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần phải tập trung bàn và tìm ra biện pháp khắc phục. Đó là, việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo đã rõ nét hơn, nhưng nhìn chung chưa thực sự đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới. Công tác giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở bồi dưỡng chính trị ở cấp tỉnh, cấp huyện còn chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao. Còn để xảy ra sai sót trong một số chương trình phát thanh, truyền hình, một số tờ báo, gây tổn hại đến chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước. Công tác tham mưu và sự phối hợp của cơ quan tuyên giáo với các ban, ngành, mặt trận đoàn thể ở Trung ương và địa phương triển khai thực hiện chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực tuyên giáo với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể ở Trung ương và địa phương trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực tuyên giáo chưa được chú ý đúng mức đến những tình huống phức tạp về tư tưởng chính trị, những bức xúc trong xã hội có thể phát sinh. Việc tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam chưa quyết liệt, hiệu quả chưa như mong muốn; còn để xảy ra những dư luận không tốt về quản lý hoạt động văn hóa.
Đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tình hình thế giới và trong nước sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức khó lường, tác động tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và tác động, ảnh hưởng tới công tác tuyên giáo, công tác xây dựng Đảng. Công tác tuyên giáo có vị trí rất quan trọng trong xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội trong quá trình phát triển đất nước. Nhiệm vụ cơ bản của công tác tuyên giáo năm 2018 là phải tiếp tục bám sát thực tế cuộc sống, đổi mới sâu sắc, toàn diện phương thức, nội dung hoạt động, tiếp tục “nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị”.
Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, cần quan tâm một số nội dung như sau:
Thứ nhất, phải tiếp tục đổi mới toàn diện, triệt để và tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 và lần thứ 8 phù hợp với từng đối tượng, đúng với quy luật biện chứng của con đường nhận thức, bảo đảm thiết thực, tránh sáo rỗng, lối mòn, xa thực tiễn. 
Đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền và tổ chức tốt việc kỷ niệm các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2018.
Chú trọng phát huy cao độ vai trò, sức mạnh tổng hợp của đội ngũ báo cáo viên, hệ thống báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, thiết chế văn hóa… ở các cấp cho việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.
Thứ hai, bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018, chủ động có kế hoạch, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để cung cấp thông tin, cơ sở khoa học giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị các đề án trình Hội nghị Trung ương 7 và Hội nghị Trung ương 8 về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng; hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án sơ kết, tổng kết thực hiện một số nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về đổi mới giáo dục, xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển văn học, nghệ thuật, trình Bộ Chính trị năm 2018.
Thứ ba, tăng cường chấn chỉnh hoạt động của báo chí – xuất bản, văn hóa văn nghệ nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ trong định hướng tư tưởng chính trị, định hướng nhân cách, định hướng các giá trị sống phù hợp với định hướng XHCN ở Việt Nam.
Thứ tư, chú trọng hơn nữa công tác tham mưu trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học, môi trường, y tế và an sinh xã hội; kịp thời phát hiện và tham mưu cho Đảng giải quyết, xử lý các vấn đề bất hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trên lĩnh vực khoa giáo, để các chủ trương, chính sách này đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự sáng tạo, nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học, công nghệ hiện đại, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tiến trình hội nhập quốc tế. 
Thứ sáu, coi trọng công tác điều tra xã hội học, phân tích, đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội các đối tượng bảo đảm khoa học, chính xác, sát thực tế, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng.
Thứ bảy, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị khóa XI và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, khẩn trương rà soát tổ chức bộ máy, bảo đảm khoa học, tinh giản bộ máy, nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh, năm 2017, tình hình quốc tế, trong nước diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tác động sâu sắc tới tình hình đất nước; đặt công tác tuyên giáo trước nhiều khó khăn, thách thức. Song, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, sự phối hợp, thường xuyên chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đổi mới của Ngành Tuyên giáo, nên chúng ta đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều việc mới, khó, phức tạp, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vào việc giữ vững an ninh tư tưởng trong Đảng, tạo sự nhất trí cao, sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực tinh thần đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh, đối ngoại của năm 2017. Trong đó, nhấn mạnh một số điểm như sau:
Một là, hệ thống tuyên giáo đã chủ động, kịp thời, thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6. Hoàn thành các đề án phục vụ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và hướng dẫn học tập chủ đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đôn đốc triển khai chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề của bộ, ngành, địa phương. Định hướng đổi mới công tác lý luận chính trị; tích cực sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo. Có những nội dung đề xuất cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư góp phần hoàn chỉnh Đề án trình Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6; trong đó, có những vấn đề tương đối mới và khó, như Đề án về tiếp thu, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Đề án Phát huy vai trò của báo chí xuất bản trong đấu tranh đẩy lùi sự thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Đề án Chủ động thông tin tích cực trên Internet, mạng xã hội và những vấn đề về lịch sử Đảng…
Hai là, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, phản ánh kịp thời với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, đề xuất giải pháp xử lý các tình huống, vụ việc phức tạp phát sinh, những “điểm nóng” dư luận xã hội liên quan đến các lĩnh vực tuyên giáo trên phạm vi cả nước, tích cực trong tuyên truyền, đấu tranh chống tiêu cực, suy thoái, tham nhũng. Chủ động đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh để phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; tích cực chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa.
Ba là, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền tiếp tục thể hiện tính toàn diện và có chiều sâu, đổi mới nội dung và phương thức đa dạng, sinh động, phản ánh sâu rộng về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, bức tranh kinh tế đất nước năm 2017. 
Bốn là, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, thể thao, dân số và các vấn đề thuộc lĩnh vực tuyên giáo đã được xã hội quan tâm, năm nay bộc lộ nhiều vấn đề và Ban Tuyên giáo các cấp khảo sát, báo cáo đề xuất và định hướng xử lý một cách kịp thời và tương đối hiệu quả... Lĩnh vực ngành Tuyên giáo tham gia tương đối rộng lớn và khối việc công việc trong năm 2017 được giải quyết cũng tương đối nhiều. Công tác tuyên giáo cũng góp phần quan trọng vào việc phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong mọi mặt đời sống xã hội, cổ vũ tinh thần đấu tranh bảo vệ điều tốt, điều thiện, ngăn chặn, đẩy lùi cái xấu trong đời sống xã hội. 
Về định hướng công tác tuyên giáo năm 2018, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, vấn đề quan trọng nhất là phải đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và đất nước trong tình hình hiện  nay, về công tác lý luận, công tác tuyên truyền, văn học nghệ thuật, công tác giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin đối ngoại, các vấn đề xã hội khác, báo chí xuất bản…Trong vấn đề này, chỉ xin nhấn mạnh một ý liên quan đến định hướng thông tin tuyên truyền trong tình hình hiện nay.
Chúng ta đang ở vào một thời kỳ mà sự phát triển mạnh mẽ của thông tin và tri thức nhân loại phát triển như vũ bão, có tác động mạnh mẽ vào cuộc sống xã hội, đời sống của mỗi người, tác động đến xu hướng vận động của xã hội trên cả mặt tích cực cũng như tiêu cực. Điều này đòi hỏi người làm công tác tuyên giáo phải tiếp cận nhanh nhạy, đầy đủ với tình hình và chuyển biến mới. Những vấn đề trước đây, hàng chục năm hoặc vài năm thì có lẽ ít người hình dung một cách đầy đủ về các khái niệm như an ninh phi truyền thống; chủ quyền quốc gia về không gian mạng; trí tuệ nhân tạo, đời sống thực  - đời sống ảo, vấn đề số hóa thông tin, xã hội hóa thông tin, cá nhân hóa trong tiếp cận thông tin… thì bây giờ đang hiện hữu rất cụ thể mà ai cũng có thể cảm nhận được, ai cũng có thể bị tác động trực tiếp hoặc gián tiếp, ai cũng có thể tham gia làm cho nó tốt lên hoặc xấu đi.
Thực tế sự phát triển trong thời gian vừa qua cho thấy lợi thế thuộc về  người nhanh nhạy, người chiếm lĩnh được trên mặt trận thông tin sẽ có nhiều lợi thế trong giải quyết vấn đề. Điều này đúng ở phạm vi quốc tế cũng như quốc gia; ở lĩnh vực chính trị cũng như kinh tế và trong các lĩnh vực khác. Chính điều này đặt ra cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của chúng ta phải tích cực đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp tiếp cận để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng, chỉ đạo thông tin. Để thích ứng với bối cảnh mới, công tác tư tưởng phải đổi mới theo hướng đi trước để định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, mở đường cho đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, khắc phục tối đa tình trạng đi theo, chạy theo, nói lại.
Sinh thời, Bác Hồ cũng đã dạy: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng”, “tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”, “trong Đảng và ngoài Đảng có nhận thức rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng có thống nhất thì hành động mới thống nhất”. Muốn làm được như vậy, tôi nhận thức rằng, công tác tuyên giáo không thể chậm chạp với lối hành chính giản đơn, mà cần phải đi trước đón đầu bằng dự báo chính xác các vấn đề, các tình huống tư tưởng, vấn đề dư luận xã hội để chủ động định hướng thông tin, lấy độ chính xác, độ nhanh nhạy của thông tin làm vũ khí sắc bén để làm chủ trận địa tư tưởng. Tất nhiên, thông tin nhanh nhưng phải chính xác, súc tích, truyền đi thông điệp chính trị cao; cách biểu đạt và phương thức truyền tin phải phù hợp xu hướng, cách thức tiếp cận thông tin hiện nay.
Hai là, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay và đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng, ngành tuyên giáo là lực lượng nòng cốt, nhưng trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, để phát huy được trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, huy động trí tuệ, tâm huyết của xã hội vào công tác tuyên giáo. Công tác tư tưởng của Đảng là một lĩnh vực đặc biệt, có tầm tác động sâu sắc tới mọi mặt đời sống xã hội, một mình lực lượng tuyên giáo chuyên trách không thể “làm hết” và không thể “lo hết” mà phải có phương thức tổ chức lực lượng thật sự khoa học. Sự kết nối rộng rãi và thống nhất các lực lượng tuyên giáo. Nếu chúng ta làm tốt việc kết nối các lực lượng làm công tác tuyên giáo, các binh chủng làm công tác tuyên giáo thì chúng ta sẽ mang lại sức mạnh to lớn. Sức mạnh đó trong những thời kỳ có thể so sánh rằng, mạnh hơn súng và đại bác, mạnh hơn các binh đoàn vũ trang, đủ sức xoay chuyển tình hình cách mạng. Bởi vì khi nhận thức đã thấm sâu vào quần chúng, sẽ trở thành lực lượng vật chất rất to lớn. Điều này đã được chứng minh trong lịch sử và nó sẽ luôn luôn đúng. 
Trong yêu cầu hiện nay, lĩnh vực của ngành tuyên giáo rất rộng lớn. Trước đây từng do 3 ban đảng đảm nhiệm, thậm chí có giai đoạn là 4 ban với khối lượng công việc rất lớn. Nhưng hiện nay, với yêu cầu tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả, nay sáp nhập qua 10 năm, nhìn lại thấy khối lượng và tính phức tạp của công việc ngày càng tăng lên, tính chất phức tạp hơn. Những đồng chí lãnh đạo Ban trước kia đều chia sẻ, bây giờ làm công tác tuyên giáo rất khó và phức tạp. Với khối lượng công việc như vậy, tổ chức bộ máy tinh gọn, biên chế phải giảm, điều quan trọng nhất quyết định chúng ta hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao là chúng ta phải tổ chức lực lượng, phối hợp các lực lượng làm cho tốt với tinh thần cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên giáo, cả hệ thống làm công tác tư tưởng.
Trong điều kiện hiện nay, nếu chúng ta áp dụng được khoa học công nghệ, chúng ta sẽ làm tốt công tác này. Ví dụ: Hiện nay, đất nước chúng ta có 60 triệu người sử dụng Internet, đứng thứ 18 trên thế giới; trong đó có 53 triệu người sử dụng facebook, chưa kể các mạng xã hội khác, làm trong top 10 của thế giới; 23 triệu người sử dụng mạng xã hội của Việt Nam… Với lượng người này, trừ lực lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên, chỉ cần 10% số lượng đối tượng sử dụng này là những người cùng với chúng ta làm công tác tư tưởng, làm công tác văn hóa thì tôi cho rằng, kết quả của chúng ta thu được sẽ tốt hơn. Nếu mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên sử dụng smartphone, mạng xã hội, hằng ngày chia sẻ cho nhau một bài báo hay, một thông tin tốt, một video hay, viết một bình luận tích cực, chân thành, một lời đấu tranh thẳng thắn thì sẽ góp phần làm cho công tác tư tưởng của chúng ta tốt hơn rất nhiều. 
Ba là, nâng cao chất lượng tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng, đó là trách nhiệm chính trị của ngành tuyên giáo đối với Đảng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay. Trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương có nhiều cải tiến, đặc biệt là trong xác lập sự phối hợp của các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương để giải quyết các vấn đề liên quan cũng như là công tác của mình. Yêu cầu của năm 2018 ngày càng cao hơn. Các đề án, đề tài mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa thông qua, giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương cũng là nhiều, là khó. Trong đó, có một đề án rất quan trọng, cần sự phối hợp đông đảo của các lực lượng là tổng kết các công tác và đề ra hướng mới trong đấu tranh bảo vệ nền tảng chính trị tư tưởng của Đảng. Đây là nội dung rất quan trọng giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương. Bên cạnh đó, sơ kết, tổng kết các nghị quyết theo tinh thần 5 năm sơ kết, 10 năm tổng kết, tùy lĩnh vực mà giao cho Ban Tuyên giáo, tham mưu, theo dõi, chỉ đạo sơ kết và tổng kết rất nhiều; chuẩn bị các nội dung trình Hội nghị Trung ương 7, Trung ương 8. Điều đó đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Mặt trận Tổ quốc triển khai, thực hiện và chuẩn bị các đề án này.
Bốn là, tăng cường nâng cao hiệu quả sự phối hợp, trao đổi, giải quyết công việc giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Trung ương...

Nguyễn Phi Em tổng hợp từ nguồn: tuyengiao.vn và dangcongsan.vn 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây