Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

http://tuyengiaokontum.org.vn


Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 20-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Lạc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tổng quan về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và định hướng một số nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo. Theo đó, dự thảo Báo cáo với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định, phát triển nhanh và bền vững”.
Thảo luận góp ý, các đại biểu đã tập trung phân tích những mặt làm được, hạn chế cần khắc phục, đóng góp cho mục tiêu tổng quát phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá…
Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi từ thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới và quá trình hội nhập quốc tế, thì những khó khăn của một tỉnh miền núi, biên giới và ảnh hưởng của thời tiết không thuận lợi, nguồn lực của tỉnh còn hạn chế..., đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của tỉnh. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ kịp thời của Trung ương; Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và đã đạt được những thành quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định và giữ vững, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn lật đổ và tổ chức vượt biên của các thế lực thù địch, phản động, hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh.
Dự thảo báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân hạn chế của tỉnh trên các lĩnh vực: kinh tế tốc độ tăng trưởng, nhưng ở mức chậm; doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực bị thu hẹp, giá cả giảm sút...; lĩnh vực văn hóa - xã hội, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; quốc phòng, an ninh có lúc có nơi còn tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định.
Từ thực tiễn đó, các đại biểu đã phân tích rõ cần thực hiện trong nhiệm kỳ đến đó là: Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xác định đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên củng cố, xây dựng đoàn kết trong Đảng trên cơ sở Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; trên cơ sở bám sát các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, chú trọng công tác dự báo, linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo và mạnh dạn đề ra các cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân gắn với đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm công dân. Quan tâm giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Lạc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoan nghênh tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu. Cảm ơn các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến hết sức quý báu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Đồng chí tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của đại biểu.
Đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi về cho Ban tổ chức hội nghị để tổng hợp báo cáo về Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Bình
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây