Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

http://tuyengiaokontum.org.vn


Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và cán bộ chủ chốt 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo chủ chốt các sở, ban ngành của tỉnh.
Hội nghị cũng được kết nối với điểm cầu của các huyện, thành phố Kon Tum.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng đã thông qua 3 nghị quyết quan trọng. Để việc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 đạt hiệu quả, cán bộ chủ chốt cần nâng cao năng lực, nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai các nghị quyết trong đời sống; qua đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn địa phương. Sau hội nghị, cấp ủy các cấp tích cực triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động đổi mới nội dung, hình thức học tập phù hợp với từng đối tượng; chú trọng phát huy vai trò của cơ quan báo chí trong hoạt động thông tin, tuyên truyền Nghị quyết.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
Bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức cơ sở đảng sau Hội nghị cần nhanh chóng tổ chức học tập các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII cho cán bộ, đảng viên đảm bảo chất lượng, tiến độ; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế địa phương với quyết tâm hành động sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; triển khai Nghị quyết Trung ương 7 phải gắn chặt với việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XII; cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc tuyên truyền các cách làm tốt, mô hình hay trong thực hiện Nghị quyết; các cơ qua báo chí Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện việc học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên.
* Trong ngày, Tỉnh ủy Kon Tum cũng đã thông qua dự thảo về Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng đề nghị các đại biểu dự hội nghị ở các điểm cầu trong tỉnh nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đồng thời đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực để tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII hiệu quả; chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng chương trình hành động để đưa các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
 

Nguồn tin: TH từ baokontum.com.vn và kontum.gov.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây