Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

http://tuyengiaokontum.org.vn


Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 18-1, Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ khối cơ quan Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Quang cảnh Hội nghị
Theo đó, đại biểu dự hội nghị được các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh phổ biến, quán triệt 7 chuyên đề, cụ thể là: Nghị quyết số 56-NQ/TW, ngày 05-3-2020 của Bộ Chính trị “về chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045” và Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/TW; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24-3-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng” và Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 22-9-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW; Kết luận số 83-KL/TW, ngày 29-7-2020 của Bộ Chính trị “về tổng kết thực hiện nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24-5-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020” và Kế hoạch số 03-KH/TU, ngày 10-11-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 83-KL/TW; Kết luận số 91-KL/TW, ngày 22-10-2020 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 02-12-2020 của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021; Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị “về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; Kế hoạch số 01-KH/TU, ngày 30-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống, tham nhũng giai đoạn 2013-2020; Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.
Sau hội nghị này sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nắm vững nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy BĐBP tỉnh cũng đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở Đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động nghiêm túc, khẩn trương tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Lý
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây