Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

http://tuyengiaokontum.org.vn


Trung tâm Chính trị huyện Kon Rẫy: Hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021

Trong năm 2021, được sự quan tâm đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện Kon Rẫy đã kịp thời chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Quang cảnh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2021.
Cụ thể, Trung tâm tổ chức mở được 12 lớp với 522 lượt học viên tham gia học các lớp, như: Nhận thức về Đảng; Bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở; Bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ công tác Dân vận ở cơ sở; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn ở cơ sở; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo và tuyên truyền miệng ở cơ sở; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội; Bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ công tác Mặt trận ở cơ sở; Bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội Nông dân ở cơ sở; Bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ công tác Công đoàn; Lớp Đảng viên mới; Lớp Sơ cấp lý luận chính trị. Bên cạnh đó, tổ chức xét công nhận trình độ lý luận chính trị tương đương Sơ cấp lý luận chính trị với tổng số hồ sơ được xét là 196 bộ; ngoài ra, theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Trung tâm đã làm tốt công tác phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 01 lớp Bồi dưỡng cấp uỷ cơ sở khoá 8 năm 2021 cho hơn 55 học viên trên địa bàn huyện. 
Nhìn chung, qua một năm thực hiện, mặc dù có khó khăn bởi dịch COVID-19, nhưng công tác giáo dục lý luận chính trị của huyện đạt được nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sau khi tham gia học tập đã nắm được những kiến thức về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỹ năng vận dụng vào thực tiễn, xử lý tình huống tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực lãnh đạo, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...   

Trần Quốc Vy tổng hợp
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây