Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

http://tuyengiaokontum.org.vn


Phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Chiều 12-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Kon Tum (nhiệm kỳ 2019 - 2024) tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam.
MTTQ các huyện, thành phố ký cam kết thi đua
Đến dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lại Xuân Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Bình Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo 28 tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh; đại diện 3 Hội đồng Tư vấn của Mặt trận tỉnh; đại diện các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 21 xã, phường trên địa bàn thành phố Kon Tum.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Trần Bình Trọng nêu rõ ý nghĩa, mục đích của lễ phát động; đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo thời gian quy định, đúng Điều lệ và Thông tri hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; biểu dương, khen thưởng những điển hình tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong nhiệm kỳ qua. Tổ chức tổng kết đợt sinh hoạt chính trị, công tác tuyên truyền và phát động thi đua yêu nước chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động và chủ trì.
Nội dung phát động thi đua gồm:
- Vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; với tinh thần “Hành động mạnh mẽ - đồng bộ của hệ thống chính trị”, tập trung tuyên truyền, động viên Nhân dân đồng thuận thi đua lao động, sản suất, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo;…
- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh” tổ chức nhân rộng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư;…
- Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cảch Hồ Chí Minh ” trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định 124-QD/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên;…
- Phát huy vai trò của các tổ chức, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín tiêu biếu trong đông bào dân tộc thiểu số;…
- Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội;…
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thành viên theo Chương trình số 51/TƯ, ngày 09/02/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum (khóa XV)…
- Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu tuyên truyền và tổ chức tôn vinh, nhân rộng các “Nhân tố điển hình - gương người tốt, việc tốt” trong các các tầng lớp Nhân dân.
- Tập trung tuyên truyền, chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và các điều kiện để tổ chức tốt Hội nghị Ban công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố và Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, kịp thời tổng kết, biểu dường, khen thưởng các tập thế, cá nhân có thành tích xuất-sắc phong trào thi đua trong nhiệm kỳ qua.
Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Bình
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây