Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

http://tuyengiaokontum.org.vn


Hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về lãnh đạo Ðại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024”; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương; tỉnh; huyện về tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Đắk Hà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Tính từ ngày 25/4 đến ngày 24/5/2019, 10/10 huyện, thành phố ở tỉnh ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong đó, MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hồi được tỉnh chọn làm huyện điểm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện của tỉnh để rút kinh nghiệm. Đại hội đã diễn ra dân chủ, đánh giá được vai trò của mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới thiết thực, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ Việt Nam các huyện đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, gắn liền với các hoạt động của mặt trận cũng như các chương trình hành động của địa phương, góp phần phát huy vai trò của các tầng lớp Nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đại hội cấp huyện diễn ra đều đảm bảo tốt các trình tự, nguyên tắc, thủ tục trước, trong và sau đại hội; công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình.
100% Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thành phố tiến hành hiệp thương cử 38 đại biểu vào Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong đó, có 07 Chủ tịch tái đắc cử chức Chủ tịch nhiệm kỳ mới, có 03 đại biểu cơ cấu mới vào chức Chủ tịch nhiệm kỳ mới; có 07 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy, 03 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành cấp huyện. Cao cấp LLCT 22 đồng chí; Trung cấp LLCT 13 đồng chí; Sơ cấp LLCT 03 đồng chí; Trung học phổ thông 38 đồng chí; Đại học 35 đồng chí; Trung cấp 03 đồng chí.
Sau đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện trong việc xây dựng quy chế và chương trình hành động của Ủy ban và Ban Thường trực; chỉ đạo MTTQ Việt Nam cấp huyện cụ thể hóa Nghị quyết và Chương trình hành động của đại hội thành chương trình, nhiệm vụ công tác hàng năm để triển khai thực hiện; xây dựng và hướng dẫn chỉ đạo phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Hiện nay, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang tập trung rà soát, chuẩn bị tốt các nội dung, văn kiện và các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024, tổ chức vào ngày 24 -26/6/2019 tại Hội trường Ngọc Linh thành phố Kon Tum, với sự tham dự của 275 đại biểu chính thức.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Bình
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây