Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

http://tuyengiaokontum.org.vn


Hiệu quả công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ tại huyện Kon Plông

Qua theo dõi của huyện cho thấy, cơ bản các đảng viên khi được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động các thành viên trong hộ, nhóm hộ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương.
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ tại Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông.
Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU, ngày 04-9-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện uỷ Kon Plông đã thường xuyên phổ biến quán triệt đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức đúng chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ; trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm của mỗi đảng viên được phân công, đó là: Bản thân và gia đình gương mẫu, thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương. Tuyên truyền, vận động các thành viên trong nhóm hộ hiểu rõ các âm mưu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù định đối với Đảng và Nhà nước ta; những chủ trương, chính sách mà Đảng và Nhà nước ta quan tâm đến nhân dân, nhất là nhân dân các dân tộc Tây nguyên. Hướng dẫn, giúp đỡ các hộ, nhóm hộ thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, chi tiêu tiết kiệm, ăn ở hợp vệ sinh, xây dựng gia đình văn hóa, gìn giữ tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn … Nắm rõ những tâm tư, nguyên vọng và nhu cầu chính đáng của nhân dân trong nhóm; đặc biệt là nắm chắc những biểu hiện không bình thường (tụ tập đông người không lý do, các hộ thường xuyên tiếp xúc với người lạ, tham gia các hoạt động trái pháp luật …) để phản ảnh đến chi bộ. Phát hiện, xây dựng lực lượng cốt cán, đề xuất, giới thiệu nguồn kết nạp đảng viên.
Tính đến ngày 30-6-2017, toàn huyện đã phân công 1.100 đảng viên/1.627 đảng viên tại các xã phụ trách 6.383 hộ/ 6.421 hộ với 1.035 nhóm hộ. Số đảng viên tại các xã chưa được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ là những đảng viên già yếu đã lớn tuổi, miễn công tác và sinh hoạt Đảng hoặc là đảng viên mới được kết nạp vào Đảng. Đối với đảng viên là giáo viên, cán bộ y tế, đảng viên chi bộ quân sự xã,  các xã không phân công trực tiếp theo dõi, giúp đỡ từng hộ, nhóm hộ cụ thể mà chỉ phân công phụ trách từng thôn, làng theo lĩnh vực công tác của đảng viên.
Trong quá trình triển khai thực hiện, Thường trực Huyện ủy đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; giao cho các đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách xã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn cho cơ sở kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; định kỳ hằng năm tiến hành đánh giá sơ kết từ cơ sở đến cấp huyện về nội dung này. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan thường xuyên mở các lớp tập huấn đầu bờ, bồi dưỡng, hướng dẫn áp dụng có hiệu quả các mô hình, cách làm hay về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Các cơ quan đỡ đầu được phân công phụ trách kết nghĩa giúp đỡ xã, thôn theo Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về xây dựng các thôn, xã đặc biệt khó khăn đã thường xuyên cử cán bộ về phối hợp với chi bộ, thôn trưởng tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân xây dựng mô hình kinh tế và cung cấp các thông tin, tài liệu về trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng khoa học vào sản xuất, phát triển ngành nghề… Các chi bộ cùng đảng viên được phân công phụ trách nhóm hộ đã lựa chọn những quần chúng ưu tú có trình độ, sức khỏe làm lực lượng cốt cán (cơ bản là các đồng chí trưởng các đoàn thể thôn, đoàn viên ưu tú, bộ đội xuất ngũ …). Thông qua lực lượng này để chi bộ chỉ đạo thực hiện điểm các mô hình phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa … Kết quả đến nay, các nhóm hộ đều có từ 2 đến 5 thành viên cốt cán, đây là lực lượng cơ bản để chi bộ bồi dưỡng, giới thiệu đề nghị xem xét kết nạp vào Đảng.
Qua theo dõi của huyện cho thấy, cơ bản các đảng viên khi được phân công phụ trách hộ, nhóm hộ đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động các thành viên trong hộ, nhóm hộ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương; tích cực hướng dẫn, giúp đỡ các hộ trong việc ăn ở hợp vệ sinh, nuôi dạy con cái, duy trì sĩ số học sinh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn  trong thôn xóm; vận động, hướng dẫn các hộ và nhóm hộ tiếp thu những tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp như: cách bón phân, phun thuốc trừ sâu, đưa giống mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi và chuyển dịch từ sản xuất độc canh sang sản xuất đa canh. Các mô hình phát triển kinh tế hộ, nhóm hộ như: mô hình trồng cây cà phê xứ lạnh, trồng cây keo lai, trồng sâm dây, sâm đương quy, cây ngô lai, lúa lai, chăn nuôi trâu bò sinh sản, nuôi heo đen, chăn nuôi gia cầm hỗ trợ dinh dưỡng…ngày càng được nhân rộng và mang lại hiệu quả. Thông qua công tác đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, từ tháng 09/2008 đến nay, 716 đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ đã giới thiệu cho cấp ủy Đảng 1.223 quần chúng ưu tú và đã có 961 quần chúng được xem xét kết nạp vào Đảng.
Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU về phân công đảng viên phụ trách hộ nhóm hộ, đã có một số đơn vị thực hiện tốt và mang lại hiệu quả đáng ghi nhận như: Đảng ủy xã Hiếu, Đảng ủy xã Đăk Tăng, Đảng ủy xã Đăk Ring, Đảng ủy xã Đăk Long…
Từ quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là: Chương trình công tác hằng tháng của đảng ủy các xã phải xác định rõ nội dung trọng tâm để chi bộ nông thôn triển khai thực hiện, trong đó có nhiệm vụ cơ bản mà đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ phải làm để chi bộ triển khai. Mỗi bí thư chi bộ, chi ủy phải nắm rõ tình hình thực trạng ở từng nhóm hộ, trình độ, năng lực, uy tín của từng đảng viên để phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; đặc biệt khi có sự thay đổi về hộ, nhóm hộ hoặc đảng viên thì cấp ủy, bí thư chi bộ phải kịp thời phân công lại cho phù hợp. Định kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng viên báo cáo kết quả công tác phụ trách hộ, nhóm hộ. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ các mặt cho đảng viên; đặc biệt là qua các đợt nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng; các báo cáo viên khi truyền đạt cần phải cụ thể hóa một số nội dung, nhiệm vụ mà đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ cần tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ và nhóm hộ của mình thực hiện. Đảng ủy cơ sở cần tập trung nâng cao chất lượng đảng viên; trong đó có công tác kết nạp đảng viên mới và việc nhận xét, phân loại đảng viên hằng năm; thường xuyên kiểm tra, giám sát và trực tiếp tham dự sinh hoạt ở chi bộ thôn để kịp thời hướng dẫn cho các chi bộ thực hiện tốt công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ.
Bài, ảnh: Lê Quang Thới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây