Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

http://tuyengiaokontum.org.vn


Đăk Hà: Đẩy mạnh giáo dục đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong những năm qua, huyện Đăk Hà chú trọng công tác giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần hình thành phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cuộc sống hằng ngày và trong thực thi công vụ.
Khen thưởng các tập thể có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, cho thấy Đăk Hà đã triển khai có hiệu quả việc tổ chức sinh hoạt tư tưởng hằng tháng tại huyện, hằng tuần tại các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy. Trong đó, tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ đề, chủ điểm; nêu gương các điển hình tiên tiến; quán triệt một số nhiệm vụ trong lãnh đạo chỉ đạo của huyện và cơ sở.  Việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên được Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện thực hiện thường xuyên thông qua các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị huyện, các xã, thị trấn, trong đó, coi trọng việc gắn lý luận với thực tiễn. Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục phát động nhiều phong trào, hoạt động nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia...Từ đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong học tập, rèn luyện theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện chuyên môn nghiệp vụ của mỗi cán bộ đảng viên trên địa bàn huyện. 
Bên cạnh những kết qủa đạt được, Huyện ủy Đăk Hà cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế đó là: Một số cấp ủy trực thuộc Huyện ủy triển khai nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện còn chậm so với quy định. Một số cơ quan, đơn vị chậm điều chỉnh chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo Bác hằng năm chưa rõ nét. Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn hạn chế; Chương trình đăng ký, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên  chưa bám sát nội dung chủ đề hàng năm của huyện.
Theo đó, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, trong đó chú trọng đẩy mạnh giáo dục đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề năm 2019 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện.
Hai là, chỉ đạo tổ chức các hình thức tuyên truyền, các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, hiệu quả; thường xuyên đổi mới cách làm cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong từng thời điểm. 
Ba là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng trên từng lĩnh vực nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận 1663-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định đây là nội dung thường xuyên trong chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của các cấp ủy đảng.

Bài, ảnh: Ngô Thế Quỳnh
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây