Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum

http://tuyengiaokontum.org.vn


Nhìn lại 2 năm chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với các ngành trong khối Khoa giáo

Qua 2 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với các ngành trong khối Khoa giáo giai đoạn 2017-2021 đạt được những kết quả quan trọng.
Quang cảnh Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành trong khối khoa giáo giai đoạn 2017-2021
Theo đó, các sở ngành đã thường xuyên chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong quá trình xây dựng các văn bản nhằm cụ thể hóa chương trình đã được ký kết gắn với thường xuyên đổi mới phương thức phối hợp, tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong triển khai thực hiện. Đối với những vụ việc nổi cộm liên quan đến lĩnh vực ngành đều được thông tin, giải quyết kịp thời, có kết luận rõ ràng, khách quan và cung cấp thông tin, tài liệu khi có vấn đề gây bức xúc trong nhân dân để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng và tổ chức tuyên truyền.
Đa số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các đơn vị trực thuộc các sở, ngành trong khối Khoa giáo đều nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp; chủ động trong công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, nổi cộm, các vấn đề bức xúc của nhân dân, góp phần giải đáp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và hạn chế đơn, thư khiếu nại, khiếu kiện về lĩnh vực như  đất đai, môi trường… vượt cấp.
Bên cạnh đó, các sở ngành thuộc khối Khoa giáo đã thường xuyên chú trọng đến công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chính sách về công tác khoa giáo và giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Cung cấp thông tin tuyên truyền kịp thời về tình hình xử lý các sai phạm diễn ra trên địa bàn tỉnh; biểu dương kịp thời những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, nâng cao đạo đức công vụ, cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân…góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở ngành thuộc khối Khoa giáo cũng đã rất chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, kết luận của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực Khoa giáo. Đã phối hợp tham mưu quyết định giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội đông y trong tình hình mới; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao; giám sát về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế...
Lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên được chú trọng, như: phối hợp trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân về đất đai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên; cùng nhau phát hiện, xây dựng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến có cách làm hay, thiết thực, hiệu quả và đề nghị biểu dương, khen thưởng, nhân rộng…
Như vậy, qua 2 năm thực hiện chương trình phối hợp, mặc dù vẫn còn một số hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện, song có thể khẳng định Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối Khoa giáo là hoạt động phù hợp, cần thiết, góp phần quan trọng trong công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực khoa giáo nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Bài, ảnh: Trần Kim Sơn
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây