Giáo dục lý luận chính trị năm 2016: Góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở 
banner 1
 

Giáo dục lý luận chính trị năm 2016: Góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

Thứ sáu - 06/01/2017 09:43
Trong năm 2016, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự nỗ lực của các cấp ủy, hệ thống tuyên giáo các cấp và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng, góp phần quan trọng nâng cao trình độ, nhận thức chính trị cho cán bộ đảng viên ở cơ sở.
Trao giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CTTG cơ sở
Trao giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CTTG cơ sở

Để chủ động cho các đơn vị trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2016, ngay từ cuối năm 2015 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2016. Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và sự chỉ đạo của cấp ủy các huyện (và tương đương), các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các ban đảng, các ngành, đoàn thể để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm trình cấp uỷ phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, trong năm, các trung tâm bồi dưỡng chính trị, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã mở được 173 lớp cho tổng số trên 12.192 lượt học viên. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được thực hiện nghiêm túc về nội dung, thời gian, đối tượng học viên, theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương. Khi giảng dạy, giảng viên đã cập nhật thêm những nội dung mang tính thời sự, các quan điểm chỉ đạo, những vấn đề lý luận mới trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để truyền đạt cho học viên. Một số đơn vị còn tạo điều kiện để học viên đi thực tế, nhờ đó giúp cho học viên dễ tiếp thu, dễ vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác. Cùng với đó, để nâng cao chất lượng giảng dạy, kịp thời cập nhật các nội dung của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy cho cán bộ, đảng viên trong khi chờ Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn tài liệu mới, đội ngũ giảng viên đã chủ động lựa chọn nội dung phù hợp, đưa các nội dung của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nói riêng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nói chung vào bài giảng. Tình hình kinh tế- xã hội, các vấn đề nổi cộm của đia phương, đơn vị cũng được giảng viên cập nhật để cung cấp cho học viên. Nhờ vậy, các bài giảng tăng tính thuyết phục, tạo hứng thú học tập cho học viên; đồng thời luôn đảm bảo giữ đúng định hướng chính trị trong giảng dạy và học tập.

Hiện tại, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của các trung tâm bồi dưỡng chính trị trên địa bàn tỉnh mặc dù đã được quan tâm bố trí, trang bị song nhìn chung vẫn còn thiếu. Một số đơn vị thậm chí chưa có trụ sở riêng hoặc trụ sở đã xuống cấp. Ngoài ra, do hạn hẹp về kinh phí đào tạo, nhiều địa phương giao thông đi lại rất khó khăn nên hoạt động mở lớp, duy trì hiệu quả các lớp đào tạo, bồi dưỡng của các trung tâm bồi dưỡng chính trị gặp nhiều khó khăn, thách thức. Khắc phục những khó khăn ấy, các trung tâm đã có nhiều cách làm hay để đảm bảo hiệu quả cho công tác mở lớp như: tổ chức các lớp học theo cụm xã để tiết kiệm kinh phí và thời gian đi lại của học viên, linh hoạt trong việc bố trí, sắp xếp lịch học, lớp học... Nhờ có những phương pháp tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa phương, các lớp đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 cơ bản đảm bảo về thời gian, tiến độ cũng như chất lượng dạy và học. Như đã nói ở phần đầu, với đặc thù là tỉnh miền núi, kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn, nhiều cán bộ cơ sở chưa được đào tạo bài bản nên sự chênh lệch, không đồng đều về trình độ nhận thức của học viên thực sự là một bài toán khó đối với công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở. Trước tình hình ấy, một số địa phương đã chủ động phân rã đối tượng học viên, soan giáo án và làm các bộ đề, câu hỏi khác nhau cho phù hợp với từng đối tượng người học, nhờ vậy tăng khả năng tiếp thu cho học viên cũng như đảm bảo chất lượng của các lớp học. Kết quả trong năm 2016, tỷ lệ học viên đạt loại khá, giỏi khá cao, không có học viên yếu kém. Thông qua kết quả học tập và công tác của các cán bộ, đảng viên ở cơ sở thời gian qua, có thể thấy rằng các học viên sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã áp dụng được các kiến thức, kỹ năng vào trong quá trình công tác. Mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ có nhận thức đúng đắn, niềm tin tuyệt đối vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà còn là hạt nhân tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng tới mọi người dân.

Để công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở đạt hiệu quả tốt, đội ngũ giảng viên là nhân tố hết sức quan trọng. Chính vì vậy, trong những năm qua đội ngũ giảng viên chuyên trách của các đơn vị luôn được cấp ủy địa phương tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giảng dạy. Một số trung tâm thường xuyên tiến hành dự giờ và đánh giá tiết giảng để nâng cao chất lượng giảng viên. Đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức của tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh đã được thành lập và hoạt động tốt. Tính đến hết năm 2016, tổng số biên chế của trung tâm chính trị các huyện, thành phố trong tỉnh là 48 đồng chí. Số biên chế trực tiếp giảng dạy là trên 43%. Tất cả các huyện ủy, thành ủy đều đã thành lập tổ giảng viên kiêm chức với số lượng từ 08 đến 24 đồng chí. Các đảng ủy trực thuộc cũng có đỗi ngũ báo cáo viên để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy khi đảng ủy tổ chức các lớp bối dưỡng lý luận chính trị. Đây là đội ngũ có trình độ chuyên môn cao, trình độ lý luận chính trị chủ yếu là cao cấp (trên 95%) và có kinh nghiệm thực tiễn nên chất lượng giảng dạy tương đối đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giáo dục lý luận chính trị trong năm 2016 vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Trước hết là công tác phối hợp giữa một số trung tâm bồi dưỡng chính trị với các ngành, đoàn thể trong việc mở lớp còn hạn chế, số lượng học viên tham gia lớp thường ít hơn so với số đăng ký. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhiều trung tâm bồi dưỡng chính trị đã xuống cấp; kinh phí đào tạo ít; nội dung giáo trình của nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã cũ và có những nội dung không còn phù hợp; đội ngũ giảng viên kiêm chức có kinh nghiệm thực tiễn nhưng thiếu thời gian đầu tư cho nghiên cứu chuyên sâu phục vụ công tác giảng dạy; trình độ của học viên không đồng đều tiếp tục là thách thức không nhỏ cho công tác dạy và học lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Để khắc phục những khó khăn, tồn tại ấy, thiết nghĩ trong thời gian tới, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cần tập trung vào một số nhiệm vụ như: chuẩn bị nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý luận chính trị phải phù hợp với trình độ học vấn, khả năng nhận thức của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác trao đổi, phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác mở lớp. Phát huy hình thức tổ chức theo cụm xã đối với các địa bàn giao thông đi lại khó khăn. Chủ động nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tình hình kinh tế- xã hội của địa phương để cập nhật vào bài giảng trong khi chờ giáo trình mới của Trung ương...

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: cán bộ là gốc của mọi việc, huấn luyện cán bộ là gốc của Đảng. Trong tình hình hiện nay, khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó trong tình hình mới. Nhiệm vụ của các cấp ủy đảng là phải nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ, đảng viên cấp cơ sở- cấp trực tiếp nhất, gần gũi nhất với Nhân dân. Tin rằng với những kết quả đã đạt được và sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy các cấp, sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, giảng viên... công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ sở sẽ khắc phục được các khó khăn và ngày càng phát huy vai trò của mình trong việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cho Đảng và làm cho lý luận cách mạng thấm sâu vào quần chúng.

Bài, ảnh: Đào Thị Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

giao ban báo chí quý III-2021

Lượt xem:6 | lượt tải:1

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:22 | lượt tải:12

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:74 | lượt tải:25

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:49 | lượt tải:31

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:176 | lượt tải:70

CV.644.BTGTU

Đề cương tuyên truyền Đại hội Phụ nữ tỉnh

Lượt xem:181 | lượt tải:47

HD.13.BTGTU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum

Lượt xem:207 | lượt tải:156
truongsa

sls
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập76
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm65
  • Hôm nay8,123
  • Tháng hiện tại301,187
  • Tổng lượt truy cập12,155,757

giai bao chi cuoc thi
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây