Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố 

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố

Thứ ba - 03/10/2017 13:24
Với chức năng là đơn vị đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở, các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố trong tỉnh đã và đang giữ vai trò quan trọng, nhất là trong điều kiện bùng nổ thông tin và mạng xã hội với nhiều hệ lụy đi kèm, việc nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm này là nhiệm vụ quan trọng, qua đó góp phần củng cố, bồi đắp, giữ vững lập trường tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kon Rẫy khai giảng Lớp nhận thức về Đảng
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kon Rẫy khai giảng Lớp nhận thức về Đảng
Tỉnh ta hiện có 10 trung tâm bồi dưỡng chính trị thuộc 10 huyện, thành phố trong tỉnh (sau đây gọi là trung tâm), trung tâm được thành lập gần nhất là trung tâm huyện Ia HDrai, được thành lập năm 2015. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua các trung tâm trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đầy đủ và cơ bản đảm bảo chất lượng việc đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các trung tâm đã tổ chức và phối hợp tổ chức được hơn 373 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 26 ngàn lượt cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng đã trang bị cho đội ngũ cán bộ đảng viên những kiến thức lý luận, kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời góp phần chống lại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từng bước đưa chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của các trung tâm của tỉnh ta cũng đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Trước hết chính là những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất. Hiện tại, tỉnh ta vẫn còn 3 trung tâm chưa có trụ sở riêng; một số trung tâm có trụ sở riêng nhưng có nhiều hạng mục đã xuống cấp hoặc một số hạng mục phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập còn thiếu. Bên cạnh đó, một số chương trình bồi dưỡng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn nội dung cũ, chưa được bổ sung kịp thời, gây khó khăn không nhỏ cho giảng viên trong quá trình giảng dạy. Tuy các giảng viên đã chủ động bổ sung những thông tin thời sự, chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước, nhưng do chưa có hướng dẫn chung nên việc thực hiện thiếu thống nhất; việc đổi mới phương pháp dạy học vẫn còn những hạn chế nhất định...
Trước tình hình ấy, vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng các trung tâm bồi dưỡng chính trị và công tác giáo dục lý luận chính trị tại một số huyện, thành phố để trên cơ sở đó có thể đánh giá đúng thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, đội ngũ cán bộ, nhân viên, chất lượng giảng dạy… của các trung tâm. Từ đó tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có những chủ trương, biện pháp lãnh chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; đồng thời, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan Trung ương có những điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của các trung tâm hiện nay. Qua đợt khảo sát, ngoài những khó khăn, bất cập nêu trên thì một trong những khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay của các trung tâm chính là vấn đề giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức của trung tâm, nhất là chế độ đối với cán bộ, viên chức không trực tiếp giảng dạy. Nếu như lãnh đạo quản lý và giảng viên chuyên trách của trung tâm có phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên nhà giáo thì đội ngũ cán bộ, nhân viên không trực tiếp giảng dạy không được hưởng bất cứ chế độ phụ cấp nào. Bên cạnh đó là sự bất cập trong quy định về thể thức văn bản và con dấu; có trung tâm chưa có giảng viên chuyên trách, chưa kiện toàn tổ giảng viên kiêm chức... Để giải quyết những khó khăn, bất cập ấy, xin đưa ra đây một số giải pháp như sau:
Trước hết, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy cần quan tâm chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cùng cấp đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc cho các trung tâm; song song với đó, trong khi chờ kinh phí đầu tư, các trung tâm cần bố trí, sắp xếp hợp lý cơ sở vật chất hiện tại, tăng cường mở lớp theo cụm xã để tiết kiệm kinh phí, thời gian đi lại cho học viên và giải quyết vấn đề thiếu phòng nội trú.
Thứ hai, Ban Thường vụ các huyện cần bố trí giảng viên chuyên trách cho các trung tâm, kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức; đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên kiêm chức được tập huấn về kỹ năng sư phạm và xây dựng quy chế làm việc cụ thể cho đội ngũ này. Giám đốc trung tâm và giảng viên chuyên trách của trung tâm có trách nhiệm hỗ trợ giảng viên kiêm chức trong quá trình soạn giáo án để đảm bảo đúng thể thức, nội dung...
Thứ ba, Ban Tuyên giáo Trung ương cần sớm có hướng dẫn đổi mới nội dung các chương trình bồi dưỡng để nâng cao tính thực tiễn cho bài giảng tại các trung tâm. Nếu chưa có điều kiện đổi mới chương trình một cách toàn diện, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng hướng dẫn các nội dung cần bổ sung, tích hợp vào chương trình hàng năm. Trong đó quy định cụ thể về thời lượng chương trình, nội dung cần tích hợp, bổ sung và có tài liệu kèm theo để tạo tính thống nhất, hiệu quả cho công tác giảng dạy.
Thứ tư, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương sớm tổng kết, đánh giá và có những sửa đổi, bổ sung Quyết định số 185-QĐ/TW ngày 03-9-2008 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện theo hướng trung tâm chỉ có 1 đơn vị chủ quản để công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thống nhất (từ việc chi trả chế độ phụ cấp cho cán bộ, giảng viên, nhân viên đến thể thức văn bản, con dấu…).
Thứ năm, mỗi trung tâm cần tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong việc mở lớp để hạn chế tình trạng số học viên tham gia lớp trên thực tế vẫn ít hơn số đăng ký.
Cuối cùng, chính là mỗi giảng viên cần tận dụng những thuận lợi về công nghệ thông tin và đẩy mạnh ý thức tự giác nghiên cứu tài liệu để nghiên cứu cả về phương pháp, nội dung giảng dạy; chủ động trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và có sự phối hợp chặt chẽ với giảng viên kiêm chức để nâng cao chất lượng giảng dạy tại đơn vị.
Đào Thị Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

TÀI LIỆU

phục vụ HN giao ban báo chí năm 2020

Lượt xem:84 | lượt tải:41

ĐỀ CƯƠNG

tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng VN

Lượt xem:93 | lượt tải:29

TÀI LIỆU

phục vụ HN giao ban báo chí năm 2020 (bổ sung BC chính thức tình hình KT-XH của tỉnh năm 2020...)

Lượt xem:36 | lượt tải:21

GIẤY MỜI

dự HN giao ban báo chí năm 2020

Lượt xem:48 | lượt tải:22

CT.45.TW

về lãnh đạo bầu cử QH và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:70 | lượt tải:38

CV.13813.VPTW

phát biểu của TBT tại HN kiểm tra, giám sát của Đảng

Lượt xem:53 | lượt tải:32

CV.13925.VPTW

phát biểu của TBT tại HN phòng, chống tham nhũng

Lượt xem:58 | lượt tải:39
truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay719
  • Tháng hiện tại203,352
  • Tổng lượt truy cập9,102,868
covid dh 13
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây