Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh ta 

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh ta

Thứ tư - 02/08/2017 10:13
Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội (DLXH) là một nội dung trọng yếu trong công tác tư tưởng của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể. Nhiệm vụ của công tác DLXH là phản ánh đầy đủ các luồng thông tin DLXH, đồng thời đảm bảo tính xác thực, độ tin cậy của thông tin; đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, có tính thời sự, được nhiều người quan tâm để phản ánh kịp thời, trung thực và đầy đủ những vấn đề nổi cộm của đời sống xã hội; góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, công tác điều hành của chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác nắm bắt DLXH, trong thời gian qua, công tác điều tra, nắm bắt DLXH của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng và các địa phương, đơn vị trong tỉnh nói chung có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp như: hàng năm tổ chức phát phiếu điều tra DLXH theo định kỳ một năm 2 lần hoặc những chuyên đề đột xuất (như về Đại hội Đảng các cấp, công tác Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, về xây dựng Nông thôn mới…), đã giúp các cơ quan lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở có thêm thông tin sát thực hơn về tình hình tâm trạng, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, đề ra các hướng xử lý kịp thời, định hướng DLXH, giải quyết những vấn đề được dư luận quan tâm, nhất là về những vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh nhà.

Mới đây, để triển khai thực hiện Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện; ban hành quyết định (Quyết định 582-QĐ/TU, ngày 04-4-2017) thành lập đội ngũ cộng tác viên DLXH của tỉnh, gồm 25 đồng chí. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế hoạt động cộng tác viên DLXH cấp tỉnh (số 57-QC/BTGTU, ngày 14-7-2017) và Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU, ngày 26-5-2017 về tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.

Bước đầu, 25 cộng tác viên DLXH cấp tỉnh - là những cán bộ, đảng viên, hội viên đang công tác tại các cơ quan thuộc hệ thống chính trị trong tỉnh - hàng tuần, hàng tháng (hoặc hàng ngày có những vấn đề nóng) đều có báo cáo gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Do vậy, thông tin DLXH được phản ánh kịp thời, phong phú và chất lượng thông tin ngày càng có chất lượng.

Năm 2017, thông tin phản ánh đã tập trung vào nhiều vấn đề, sự kiện quan trọng có tính thời sự, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm như: Các kỳ họp của Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; về công tác quản lý, bảo vệ rừng; tình trạng khai thác khoáng sản; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; công tác đền bù giải phóng mặt bằng để phát triển các khu cụm công nghiệp, phát triển đường giao thông và đô thị, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; bảo vệ môi trường, bảo vệ sản xuất; vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện chính sách xã hội; tình hình tôn giáo, dân tộc; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… Nhiều nội dung phản ánh có tính thời sự, nhạy cảm đã được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, xử lý kịp thời. Nhìn chung, những nội dung phản ánh cơ bản bám sát tình hình thực tiễn và đã trở thành một kênh thông tin quan trọng góp phần giúp cấp uỷ, chính quyền kịp thời có những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước, của Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, công tác nghiên cứu, nắm bắt và định hướng DLXH trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số mặt hạn chế, bất cập. Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt và định hướng DLXH trên địa bàn tỉnh thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, cần quán triệt thống nhất nhận thức của các cấp ủy Đảng, nhất là ở cơ sở, về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác nắm bắt và định hướng DLXH. Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị phải chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác DLXH, chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng diễn ra tại địa phương, đơn vị, để có biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời các vấn đề bức xúc phát sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Hai là, nâng cao trách nhiệm của ban tuyên giáo các cấp và sự phối hợp giữa các ban, ngành có liên quan trong công tác DLXH, đảm bảo hoạt động có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ba là, coi trọng công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh; qua đó tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, DLXH nảy sinh ngay trong từng chủ trương, chính sách, dự án và ngay từ cơ sở, không để tâm trạng lo lắng, bức xúc kéo dài dẫn đến trở thành điểm nóng rất khó giải quyết.

Bốn là, chủ động tổ chức các cuộc điều tra, nắm bắt DLXH về những chủ trương, chính sách lớn của tỉnh; qua điều tra DLXH  đưa ra các nhận định, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền định hướng tư tưởng, DLXH đồng thời có biện pháp kịp thời điều chỉnh các chủ trương, chính sách nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi các mục  tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

Nguyễn Thị Đảm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

BC.68.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 2; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3-2021

Lượt xem:45 | lượt tải:35

TÀI LIỆU

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị

Lượt xem:71 | lượt tải:57

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên

Lượt xem:143 | lượt tải:69

BC.63.BTGTU

kết quả Hội nghị BCV tháng 01-2021

Lượt xem:77 | lượt tải:41

HD.03.BTGTU

hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:131 | lượt tải:78

CV.204.BTGTU

V/v tổ chức các hoạt động VHVN mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu

Lượt xem:82 | lượt tải:39

BC.59.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02-2021

Lượt xem:136 | lượt tải:84
truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay4,235
  • Tháng hiện tại14,744
  • Tổng lượt truy cập9,482,005
covid dh 13
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây