Văn Bản 
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 TÀI LIỆU 15/09/2022 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
2 CV.08.BTCCT 14/09/2022 V/v phát động và thu nộp bài thi viết
3 CV.07.BTCCT 09/09/2022 V/v điều chỉnh (lần 2) thời gian tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”
4 CV.05.BTGTU 05/09/2022 thay đổi thời gian tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”.
5 TÀI LIỆU 04/09/2022 giao ban báo chí tháng 8-2022
6 QC.04.BTCCT 04/09/2022 Quy chế Cuộc thi tìm hiểu "Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển"
7 CV.03.BTCCT 30/08/2022 mời dự Lễ Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”
8 CV.1260.BTGTU 25/08/2022 Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu về biển, đảo VN và 40 năm Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982"
9 ĐỀ CƯƠNG 22/08/2022 Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 – 09/02/2023)
10 NQ.16.TU 22/08/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
11 HD.34.BTGTU 21/08/2022 hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh
12 TÀI LIỆU 15/08/2022 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022)
13 CV.1225.BTGTU 02/08/2022 Tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trang tháng 8 và 9-2022
14 KH.43.BTGTU 02/08/2022 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (kèm QĐ T.lập BTC Cuộc thi)
15 KH.67.TU 28/07/2022 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/2/1913-09/2/2023)
16 KH.65.TU 18/07/2022 Kế hoạch của Tỉnh uỷ về tăng cường và nâng cao quan hệ đối ngoại đảng đến năm 2025
17 KH.63.TU 14/07/2022 học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
18 HD.32.BTGTU 13/07/2022 Tuyên truyền năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022 và năm Hữu nghị VN-CPC 2022 kèm phụ lục
19 HD.65.BTGTW 06/07/2022 Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết HNTW5 khoá XIII
20 CV.1179.BTGTU 06/07/2022 V/v bồi dưỡng chính trị hè năm 2022.
21 CV.1180.BTGTU 06/07/2022 Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh
22 Nghị quyết TU 05/07/2022 Nghị quyết của Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP, AN, XDĐ và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2022
23 Nghị quyết HNTW 30/06/2022 04 Nghị quyết (18,19,20,21) HNTW5 khoá XIII
24 TÀI LIỆU 29/06/2022 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đồng chí Võ Chí Công
25 TÀI LIỆU 29/06/2022 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ
26 TÀI LIỆU 27/06/2022 Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 3 QH khoá XV
27 HD.59.BTGTW 15/06/2022 Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở
28 HD.60.BTGTW 15/06/2022 Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
29 HD.61.BTGTW 15/06/2022 Hướng dẫn chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng
30 HD.58.BTGTW 13/06/2022 Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai NQ 15 của BCT về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2045
31 TÀI LIỆU 09/06/2022 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí TBT Nguyễn Văn Cừ
32 HD.32.BTGTU 07/06/2022 hướng dẫn tuyên truyền về "Năm hữu nghị VN-CPC 2022" và "Năm Đoàn kết hữu nghị VN-Lào 2022"
33 HD.31.BTGTU 05/06/2022 Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 18-5-2022 và Nghị quyết 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy khóa XVI
34 KH.150.BTGTW 04/06/2022 thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo VN "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022
35 TÀI LIỆU 03/06/2022 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đc Võ Văn Kiệt
36 TB.493.TU 31/05/2022 Kết luận của Ban TVTU về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
37 CV.536.TU 31/05/2022 V/v triển khai thực hiện Kết luận 49 của BBT Trung ương về công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập
38 TÀI LIỆU 30/05/2022 Hướng dẫn tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”
39 TÀI LIỆU 30/05/2022 Hướng dẫn tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”
40 KL.35.TW 25/05/2022 về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở
41 TÀI LIỆU 19/05/2022 Các văn bản: CT12TW, NQ10TW, KH58TU, CTr32TU, HD46BTGTW
42 TÀI LIỆU 17/05/2022 phục vụ HN giao ban KL01
43 CV.1068.BTGTU 10/05/2022 Báo cáo sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022
44 TÀI LIỆU 24/04/2022 Hướng dẫn tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022
45 TÀI LIỆU 20/04/2022 Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền 110 năm ngày sinh Đc Phạm Hùng
46 TÀI LIỆU 17/04/2022 Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022
47 TÀI LIỆU 17/04/2022 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022)
48 HD.47.BTGTW 03/04/2022 về sinh hoạt chính trị bài viết của TBT Nguyễn Phú Trọng
49 HD.28.BTGTU 24/03/2022 tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh và 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
50 KH.762.TW 15/03/2022 về thể lệ, qui định Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022
Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Lượt xem:566 | lượt tải:259

CV.08.BTCCT

V/v phát động và thu nộp bài thi viết

Lượt xem:545 | lượt tải:281

CV.07.BTCCT

V/v điều chỉnh (lần 2) thời gian tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”

Lượt xem:616 | lượt tải:241

CV.05.BTGTU

thay đổi thời gian tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”.

Lượt xem:546 | lượt tải:287

TÀI LIỆU

giao ban báo chí tháng 8-2022

Lượt xem:107 | lượt tải:57

QC.04.BTCCT

Quy chế Cuộc thi tìm hiểu "Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển"

Lượt xem:654 | lượt tải:408

CV.03.BTCCT

mời dự Lễ Phát động Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”

Lượt xem:586 | lượt tải:305
Thể lệ cuộc thi

bao chi xdd

 
truongsa
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập104
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm101
  • Hôm nay33,325
  • Tháng hiện tại1,216,626
  • Tổng lượt truy cập18,468,301

sls
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây