BHXH Việt Nam hướng dẫn chi tiết hỗ trợ DN, NLĐ theo Nghị quyết 68 
banner 1
 

BHXH Việt Nam hướng dẫn chi tiết hỗ trợ DN, NLĐ theo Nghị quyết 68

Thứ ba - 13/07/2021 09:03
BHXH Việt Nam vừa có hướng dẫn chi tiết để BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
NLĐ, DN sẽ được tạo thuận lợi tối đa khi thực hiện các thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68. Ảnh minh họa
NLĐ, DN sẽ được tạo thuận lợi tối đa khi thực hiện các thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68. Ảnh minh họa
Theo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất; xác nhận danh sách người lao động (NLĐ) tham gia đào tạo; thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; danh sách người lao động ngừng việc; danh sách lao động theo Chương IV, Chương V, Chương X thuộc Quyết định số 23; giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


Tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất theo Chương I Quyết định số 23

Đơn vị sử dụng lao động lập Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 23, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử, hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (cơ quan BHXH) nhận hồ sơ của đơn vị, chuyển ngay cho phòng/bộ phận quản lý thu (qua giao dịch điện tử). Nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ phòng/bộ phận quản lý thu để trả đơn vị: Quyết định tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đối với đơn vị và hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết tạm dừng đóng theo quy định.

Phòng/bộ phận quản lý thu: Giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định, đảm bảo các điều kiện đơn vị đóng đủ BHXH đến tháng 4/2021 đúng với Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23.

Trình giám đốc ban hành quyết định tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất (mẫu số 01 đính kèm). Đối với hồ sơ không đủ điều kiện, ghi rõ lý do chuyển lại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả đơn vị. Cập nhật kết quả giải quyết vào phần mềm quản lý.

Thời hạn giải quyết: Không quá 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Xác nhận danh sách người lao động tham gia đào tạo theo Chương III Quyết định số 23

Đơn vị lập Phụ lục I của Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 23 gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (cơ quan BHXH) nhận hồ sơ của đơn vị, chuyển ngay cho phòng/bộ phận quản lý thu (qua giao dịch điện tử). Nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ phòng/bộ phận quản lý thu để trả đơn vị. Trường hợp đơn vị đề nghị thì chuyển bản điện tử (mẫu Phụ lục I) thành bản giấy gửi thêm đơn vị.

Phòng/bộ phận quản lý thu thực hiện đối chiếu các thông tin trên Phụ lục I với dữ liệu thu. Trường hợp khớp đúng danh sách người lao động, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp thì trình giám đốc xác nhận. Trường hợp không khớp đúng thì ghi rõ lý do chuyển lại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả đơn vị. Chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị.

Thời hạn giải quyết: Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Tiếp nhận các quyết định hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (bao gồm quyết định, phương án hỗ trợ đào tạo và danh sách người lao động tham gia đào tạo); quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (sau đây gọi chung là hỗ trợ đào tạo) từ sở LĐTB&XH chuyển ngay phòng chế độ BHXH.

Phòng chế độ BHXH nhận quyết định hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 04a tại Quyết định số 23, quyết định thu hồi kinh phí hỗ trợ đào tạo theo Mẫu số 04b ban hành tại Quyết định số 23 từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với quyết định hưởng hỗ trợ đào tạo: Cập nhật thông tin các quyết định hỗ trợ đào tạo lên hệ thống để lập bảng thanh toán hỗ trợ đào tạo theo Mẫu C93A-HD trình giám đốc BHXH tỉnh ký số, chuyển 1 bản cho phòng kế hoạch-tài chính.

Thời hạn thực hiện ngay trong ngày nhận được quyết định hỗ trợ đào tạo của sở LĐTB&XH, hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc kế tiếp.

Xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, danh sách người lao động ngừng việc

Lập danh sách theo mẫu quy định, gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp chưa giao dịch điện tử thì gửi hồ sơ giấy.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhận hồ sơ của đơn vị, chuyển ngay cho phòng/bộ phận quản lý thu (qua giao dịch điện tử). Nhận kết quả giải quyết hồ sơ từ phòng/bộ phận quản lý thu để trả đơn vị.

Phòng/bộ phận quản lý thu: Thực hiện đối chiếu các thông tin kê khai của đơn vị với dữ liệu thu. Trường hợp khớp đúng thì trình giám đốc xác nhận. Trường hợp không khớp đúng thì ghi rõ lý do chuyển lại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để trả đơn vị. Chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị.

Thời hạn giải quyết không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Chương I Quyết định số 23

Hằng tháng, phòng/bộ phận quản lý thu xác định đơn vị được điều chỉnh mức đóng theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 23, thực hiện điều chỉnh mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định.

Lập thông báo giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số 02 đính kèm) gửi bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để gửi đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết số 68, Quyết định số 23.
https://baochinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/BHXH-Viet-Nam-huong-dan-chi-tiet-ho-tro-DN-NLD-theo-Nghi-quyet-68/437831.vgp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

CV.664.BTGTU

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:360 | lượt tải:88

HD.14.BTGTU

tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Lượt xem:144 | lượt tải:69

TÀI LIỆU

Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Biên cương Tổ quốc tôi

Lượt xem:248 | lượt tải:110

HD.24.BTGTW

về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Lượt xem:489 | lượt tải:80

CHƯƠNG TRÌNH

công tác Tuyên giáo tháng 10-2021

Lượt xem:531 | lượt tải:98

CV.652.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV tháng 10-2021

Lượt xem:171 | lượt tải:70

CV.648.BTGTU

định hướng tuyên truyền quý IV-2021

Lượt xem:619 | lượt tải:141
cuoc thi giai bao chi truongsa
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập83
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm74
  • Hôm nay7,925
  • Tháng hiện tại363,537
  • Tổng lượt truy cập12,570,949
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây