Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 2-2016 

Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 2-2016

Thứ sáu - 29/01/2016 14:11

A. VĂN BẢN MỚI

I. VĂN BẢN CỦA TỈNH

1. Ngày 08/1/2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về những giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm 2016; đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả một số giải pháp bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ hội Xuân 2016.

Theo đó, (1) Tập trung tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp chủ động  kế hoạch trực Tết, kế hoạch sản xuất, kinh doanh bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa ra thị trường với chất lượng tốt, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, gom hàng, gây sốt giá, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, đến trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết. (2) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Đợt cao điểm năm An toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm. Đối với các huyện biên giới, cần tăng cường phối hợp với các ngành chức năng phòng chống tệ nạn buôn lậu trong dịp Tết. Tăng cường tuyên truyền để nhân dân biết và tham gia mua hàng bình ổn giá, tham gia chương trình đưa hàng Việt về nông thôn trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá. (3) Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Chủ động xây dựng kế hoạch đón Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách, đồng thời tổ chức tốt việc hỗ trợ lương thực, thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, hộ nghèo, đối tượng chính sách, người già, neo đơn trên địa bàn để người dân vui Xuân đón Tết; vận động khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng tham gia hỗ trợ cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán tại Công điện số 2313/CĐ-TTg ngày 17/12/2015 và Kế hoạch số 3031/KH-UBND ngày 22/12/2015; không để xảy ra tình trạng người dân không kịp đón Tết cùng gia đình do thiếu phương tiện vận chuyển. Tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, vé xe theo quy định.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là trong tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm; bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ phục vụ an sinh xã hội. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các quy định về nghiêm cấm sử dụng tiền ngân sách, công quỹ để làm quà biếu trong dịp Tết Nguyên đán. (5) Chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh và trực Tết để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc; phát động ra quân sản xuất, kinh doanh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những tháng đầu năm 2016.

2. Ngày 12-1-2016 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 139-CV/BTGTU về tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Ngành văn hoá, thể thao và Du lịch.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao đáp ứng nhu cầu vui Xuân, đón Tết của nhân dân trên địa bàn tại các trung tâm, khu vui chơi, giải trí, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nhà rông văn hóa. Tập trung các chủ đề, chủ điểm phản ánh sinh động công cuộc đổi mới, ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và niềm tự hào dân tộc. Giới thiệu những tấm gương người tốt việc tốt, cổ vũ các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. (2) Chỉ đạo, động viên và tạo điều kiện cho đoàn nghệ thuật và các đội thông tin lưu động đi cơ sở biểu diễn, chiếu phim, thông tin tuyên truyền, văn nghệ... phục vụ nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, biên giới. (3) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, cổ vũ nhân dân tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể thao sôi nổi, vui tươi lành mạnh, tiết kiệm, nhất là tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian, thể thao truyền thống, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá dân tộc trên địa bàn tỉnh; bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan đô thị và nông thôn; phòng, chống dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy rừng. (4) Kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa phẩm, biểu diễn, ca múa nhạc, sân khấu; ngăn chặn kịp thời việc lưu hành các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội theo tinh thần Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư khóa X; chấn chỉnh những hành vi tiêu cực, phản văn hóa, hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội. (5) Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị 41-CT/TW, ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”; Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”… phát huy tính tích cực, sáng tạo của nhân dân và phù hợp với thuần phong mỹ tục, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. (6) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa có định hướng; tổ chức các hoạt động biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

2. Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh.

Động viên văn nghệ sĩ hưởng ứng sáng tác các tác phẩm văn học- nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, khuyến khích viết về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học- nghệ thuật. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. (2) Xây dựng chương trình, nội dung tổ chức đêm Thơ Nguyên tiêu 2016, kết hợp gặp mặt, thăm hỏi và chúc tết các văn nghệ sĩ tiêu biểu; động viên các hội viên tham gia sáng tạo nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc. (3) Phát hiện, bồi dưỡng, phát triển tài năng trẻ, năng khiếu về văn học- nghệ thuật, đặc biệt là người dân tộc thiểu số; giới thiệu, nêu gương những nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến trong sáng tạo văn học- nghệ thuật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

(1) Báo Kon Tum, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gắn với tuyên truyền kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016) và các hoạt động đón Tết nguyên đán Bính Thân 2016; kịp thời thông tin tuyên truyền, phản ánh các hoạt động thăm hỏi, chúc tết, chăm lo đời sống nhân dân trong dịp tết của cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng thời lượng thông tin, mở chuyên trang chuyên mục về hoạt động văn hóa-văn nghệ trong dịp tết đến xuân về ở địa phương với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân”; tuyên truyền, giới thiệu, nêu gương những nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, tăng sức hấp dẫn đối với khán thính giả, độc giả. (2) Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động thông tin, truyền thông trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2016) và Tết nguyên đán Bính Thân 2016; phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai sót, bảo đảm các hoạt động thông tin truyền thông theo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật.

4. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy thực thuộc Tỉnh ủy.

(1) Tham mưu cấp ủy chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi, vui tươi lành mạnh, tiết kiệm; khuyến khích, cổ vũ duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống trong dịp Tết; tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục văn hóa ứng xử, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh nơi công cộng, thực hiện nếp sống văn minh, góp phần thực hiện thành công cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đi vào chiều sâu, hiệu quả. (2) Tham mưu cấp ủy chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hoạt động kinh doanh nhất là việc bán hàng đa cấp, các dịch vụ văn hóa không lành mạnh, trái pháp luật; đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, các luận điệu xuyên tạc sai trái, phản động của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa; xử lý nghiêm việc đốt pháo nổ, thả đèn trời...

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân năm 2016 với những hình thức tổ chức phù hợp, bảo đảm lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và đúng quy định của pháp luật.

Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016); vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân năm 2016 do các ngành, địa phương tổ chức.

3. Ngày 14-01-2016 Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ về hoạt động của Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại năm 2016. Nội dung cụ thể sau:

I. Mục đích, yêu cầu: (1) Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo trong tổ chức thực hiện; đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, triển khai công tác thông tin đối ngoại từ tỉnh đến cơ sở. (2) Các hoạt động thông tin đối ngoại của các địa phương, đơn vị phải đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh và phải cụ thể hóa Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2016 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị, lực lượng góp phần hoàn thành các nhiệm vụ thông tin đối ngoại của tỉnh.

II. Nội dung

1. Hướng dẫn công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại năm 2016.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo.

- Tổ chức thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý I-2016.

2. Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại năm 2016 của các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông, thành viên Ban chỉ đạo.

- Tổ chức thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Tiến hành thường xuyên

3. Chỉ đạo nhiệm vụ thông tin đối ngoại năm 2016 trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao-Du lịch, thành viên Ban chỉ đạo.

- Tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao-Du lịch.

- Thời gian thực hiện: Tiến hành thường xuyên

4. Đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh và tiềm năng phát triển, hợp tác của Kon Tum thông qua các hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến thương mại, đầu tư; kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh và đất nước; giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch trong năm 2016.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác thông tin truyền thông, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo.

- Tổ chức thực hiện: Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, chỉ đạo các sở, ngành và phối hợp với các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tiến hành thường xuyên.

5. Cử cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại ở các cơ quan báo chí của tỉnh tham gia các Đoàn đi thực tế tại Trường Sa.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo.

- Tổ chức thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh liên hệ kế hoạch đi Trường Sa của Trung ương và các ban, ngành địa phương để tham mưu.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch cụ thể của Trung ương và các Đoàn công tác của tỉnh.

6. Xây dựng các tác phẩm báo chí, phát thanh-truyền hình phục vụ công tác tuyên truyền biển, đảo của địa phương.

- Chỉ đạo thực hiện: Các đồng chí Phó Trưởng ban chỉ đạo.

- Tổ chức thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông và các cơ quan báo chí của tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Sau các chuyến đi công tác Trường Sa.

7. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại của tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo.

- Tổ chức thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong quý II-2016.

8. Tổ chức Hội nghị giao ban công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2016.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo.

- Tổ chức thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6-2016.

9. Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của địa phương năm 2017.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác thông tin truyền thông, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo.

- Tổ chức thực hiện: Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, chỉ đạo các sở ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV-2016.

10. Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo trong năm 2017.

- Chỉ đạo thực hiện: Các đồng chí Phó Trưởng ban chỉ đạo.

- Tổ chức thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV-2016.

11. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2016.

- Chỉ đạo thực hiện: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo.

- Tổ chức thực hiện: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12-2016.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình phụ trách triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2016 theo Kế hoạch.

2. Giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) là đầu mối giúp Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Ngày 15/01/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2016.

Theo Kế hoạch, nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2016 được thực hiện theo Hướng dẫn số 02-HD/BTGTU ngày 22/12/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các hoạt động kỷ niệm gồm: Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (06/01/1946 - 06/01/2016); Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015), mừng Xuân Bính Thân 2016 (gồm các hoạt động: Lễ dâng hương; Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương đổi mới vào lúc 19h30 ngày 03/02/2016, tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum; Hội chợ hoa Xuân Bính Thân 2016; Hội báo Xuân tỉnh Kon Tum 2016; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian mừng Đảng, mừng Xuân; Chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa đêm giao thừa tối ngày 07/02/2016, tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum); Đêm thơ - nhạc Nguyên tiêu vào tối ngày 22/02/2016; Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch); Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập lại tỉnh (12/8/1991 - 12/8/2016); Kỷ niệm 85 năm cuộc đấu tranh lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931 - 12/12/2016).

Đối với các ngày kỷ niệm thuộc năm tròn, năm chẵn, ngày truyền thống của các ngành: Tùy tình hình thực tế, các ngành chủ động tổ chức các hoạt động (tọa đàm, gặp mặt, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xuất bản ấn phẩm, nêu gương tốt, việc tốt; tổ chức các hoạt động tuyên truyền...). Các ngày kỷ niệm khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”.

5. Ngày 15/01/2016, Ban Chỉ đạo tổ chức và điều hành Tuần lễ Quốc gia AT - VSLĐ, PCCN tỉnh Kon Tum (Ban Chỉ đạo) đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-BCĐ về Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia AT - VSLĐ, PCCN lần thứ 18 năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng diễn ra từ ngày 20/3/2016 đến ngày 26/3/2016, với Chủ đề phát động: “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động”. Theo đó Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tập trung một số nhiệm vụ sau:

Trước tuần lễ: Tổ chức thanh tra, kiểm tra trọng điểm đối với các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ như trong sử dụng hóa chất, trong hoạt động khai thác khoáng sản, xây dựng, sử dụng điện, hàn xì, các trung tâm thương mại, các chợ lớn, kho gas, kho xăng, dầu…; hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ, PCCN lần thứ 18 năm 2016 và tổ chức tự kiểm tra công tác AT - VSLĐ, PCCN và điều kiện làm việc của người lao động; tổ chức công tác tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ ...

Trong Tuần lễ (từ ngày 20/3 - 26/3/2016):Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia AT-VSLĐ, PCCN cấp tỉnh; tổng kết công tác AT-VSLĐ, PCCN năm 2015 và triển khai nhiệm vụ, công tác AT - VSLĐ, PCCN năm 2016 tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum vào sáng ngày 22/3/2016; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia AT - VSLĐ, PCCN và thực hiện công tác AT - VSLĐ, PCCN tại các đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức thông tin, tuyên truyền; thăm, tặng quà những người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc thân nhân người chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Sau Tuần lễ: Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch AT - VSLĐ, PCCN của tỉnh năm 2016; tổng hợp báo cáo kết quả hưởng ứngTuần lễ quốc gia về AT - VSLĐ, PCCN theo quy định.

6. Ngày 20/01/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND giao thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Cụ thể, giao thẩm quyền cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tuyển, quản lýngười lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài, người lao động Việt Nam làm việc cho cá nhân nước ngoài đang làm việc cho tổ chức nước ngoài quy định tại Điểm đ, Khoản 2,  Điều 2, Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ và người nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cho phép cư trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định pháp luật hiện hành.

Trung tâm Dịch vụ việc làm có trách nhiệm: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động Việt Nam và văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài; tổ chức tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài; quản lý, phối hợp và cung cấp thông tin về người lao động Việt Nam làm việc tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại tỉnh Kon Tum do đơn vị mình tuyển dụng cho các cơ quan chức năng liên quan khi có đề nghị theo quy định của pháp luật; định kỳ 06 (sáu) tháng, hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trong phạm vi được giao.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: Thực hiện quản lý nhà nước về tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giám sát và kiểm tra việc tuyển chọn, giới thiệu, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; định kỳ 06 (sáu) tháng, hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trong phạm vi được giao; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

7. Ngày 21/1/2016, UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có Công văn số 168/CV-UBND-UBMTTQVN triển khai hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết Bính Thân 2016.

- Giao Sở Tài chính xuất ngân sách tỉnh năm 2016 số tiền 4.500 triệu đồng tạm ứng cho Quỹ vì Người nghèo tỉnh (qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh) để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh (hộ nghèo theo chuẩn tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ) được đón Tết Nguyên Đán Bính Thân đảm bảo vui vẻ, đầm ấm. Mức hỗ trợ hộ nghèo: 500.000 đồng/hộ và hộ cận nghèo: 200.000 đồng/hộ.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố rà soát tổng số tiền đã được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh (hỗ trợ qua Quỹ Vì người nghèo) điều phối nguồn kinh phí để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo không trùng lắp các nguồn hỗ trợ, không bỏ sót đối tượng và đảm bảo bằng hoặc cao hơn mức hỗ trợ tại điểm 1 nói trên.

- UBND các huyện, thành phố: Chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các tổ chức Hội, đoàn thể rà soát, tổng hợp và phân bổ các nguồn kinh phí hỗ trợ người nghèo đón Tết của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh và nguồn ngân sách huyện để hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn đón tết Nguyên đán Bính Thân 2016 theo định mức quy định. Trường hợp không đủ nguồn lực thực hiện, báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trước ngày 30/01/2016 để điều tiết từ ngân sách tỉnh và các nguồn xã hội hóa để thực hiện.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố: Chủ trì, phối hợp với UBND cùng cấp khẩn trương rà soát tổng số tiền đã được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ và Quỹ vì người nghèo của địa phương để phân bổ hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảm đúng đối tượng và định mức nêu trên; tránh tình trạng trùng lắp các nguồn hỗ trợ và  bỏ sót đối tượng. Sau khi rà soát, phối hợp với UBND cùng cấp báo cáo Thường trực Thành ủy, Huyện ủy chỉ đạo.

- Đề nghị Thường trực các huyện, thành ủy: Chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với UBND cùng cấp và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn từ thiện khẩn trương rà soát tổng số tiền đã được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ và Quỹ vì người nghèo của địa phương để phân bổ hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảm đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng và kịp thời trước Tết Nguyên đán.

8. Ngày 21/01/2016, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Công văn 439-CV/VPTU chuyển đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc không sử dụng đồ uống có cồn tiếp khách dịp trước và sau Tết Nguyên đán.

Chỉ đạo nhằm tiếp tục thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó không được uống rượu, bia và các đồ uống có cồn khác trước, trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của những ngày làm việc trước và sau Tết Nguyên đán; không sử dụng rượu, bia và các đồ uống có cồn khác để tiếp khách đến thăm, chúc Tết tại các cơ quan, đơn vị.

II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nghị định gồm 18 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2016. Một số quy định chủ yếu của Nghị định:

- Phương thức đóng (Điều 9): (1) Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: a) Đóng hằng tháng; b) Đóng 03 tháng một lần; c) Đóng 06 tháng một lần; d) Đóng 12 tháng một lần; đ) Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; e) Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. (2) Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản (1) Điều này cho đến khi thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm e Khoản (1) Điều này.

Mức đóng (Điều 10): (1) Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng; (2) Mức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần được xác định bằng mức đóng hàng tháng theo quy định tại (1) nhân với 3 đối với phương thức đóng 03 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng 06 tháng; nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần; (3) Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định tại Điểm đ Khoản (1) Điều 9 được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng; (4) Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại Điểm e Khoản (1) Điều 9 được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng; (5) Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định tại Khoản 2 và 3 Điều này mà trong thời gian đó Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thì không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng; (6) Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản (1) Điều 9 mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó: a) Dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; b) Hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 7 Nghị định này; c) Bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết. Số tiền hoàn trả cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này hoặc hoàn trả cho thân nhân người lao động trong trường hợp quy định tại Điểm c Khoản này được tính bằng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có).

B. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG THÁNG 02-2016

Trong tháng 02-2016, công tác tuyên truyền tập trung vào 02 nội dung trọng tâm sau:

1. Công tác tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm

- Trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng tại Thủ đô Hà Nội (từ ngày 20-01-2016 đến ngày 28-01-2016), tập trung thông tin tuyên truyền đảm bảo nội dung theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Hướng dẫn 79-HD/BTGTU, ngày 05-02-2015 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Công văn 137-CV/BTGTU, ngày 08-01-2016 về tăng cường tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị trọng đại của địa phương, đất nước ở các địa phương, đơn vị[1].

- Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân 2016. Phản ánh không khí đón xuân phấn khởi, an toàn, tiết kiệm trên địa bàn toàn tỉnh gắn với tuyên truyền những kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, địa phương trong năm 2015; cổ vũ ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ngay  trong dịp Tết cổ truyền.

- Thông tin về các hoạt động thăm hỏi, chúc tết của lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho người nghèo, gia đình chính sách và các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh biên giới quốc gia; tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng, chống các thủ đoạn, hoạt động trộm cắp, lừa đảo; phê phán các hành vi tiêu cực, không lành mạnh trong dịp tết và mùa lễ hội.

- Tuyên truyền, giới thiệu những nét đẹp văn hóa, những phong tục tốt đẹp trong dịp Tết cổ truyền; phản ánh những hoạt động vui tươi lành mạnh của Nhân dân trong tỉnh vui Xuân, đón Tết; các hoạt động của các cấp, các ngành triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và các lễ hội đầu xuân 2016.

- Tuyên truyền về sự kiện thành lập tỉnh Kon Tum; sự trưởng thành và phát triển của tỉnh Kon Tum sau 103 năm thành lập; truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của Nhân dân các dân tộc trong các thời kỳ chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

- Tuyên truyền chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17- 4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Công tác tuyên truyền thường xuyên

- Tiếp tục tuyên truyền những nội dung cơ bản, những nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu, giải pháp đột phá trong Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Tuyên truyền những thành tựu đạt được về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và đối ngoại của tỉnh, của đất nước trong thời kỳ đổi mới, nhất là thành tựu sau 25 năm thành lập lại tỉnh; 30 năm đổi mới của đất nước và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, nhân rộng các tập thể, gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.

- Tuyên truyền kết quả nổi bật trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa; các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại; phát triển ba vùng kinh tế động lực, các ngành kinh tế mũi nhọn, các sản phẩm chủ lực của tỉnh; về xây dựng nông thôn mới...

- Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. 

- Thường xuyên tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn hán, quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; an ninh trật tự, an toàn giao thông ...

C. TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA TỈNH THÁNG 01-2016

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp

- Trồng trọt

Tính đến thời điểm ngày 15/01/2016 tổng diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ Đông xuân 2015 - 2016 tỉnh Kon Tum là: 8.701 ha, giảm 0,5% (-48 ha) so với cùng kỳ vụ Đông xuân 2014 - 2015. Diện tích gieo trồng giảm chủ yếu do diện tích cây mía, ngô giảm. Cụ thể một số loại cây trồng như sau:

Cây lúa DTGT: 5.891 ha, tăng 0,2% (+12 ha) so cùng kỳ vụ Đông xuân 2014 - 2015. Do mùa mưa năm 2015 kết thúc sớm nên bà con nông dân đã tranh thủ gieo sạ sớm hơn mọi năm nhằm tránh hạn hán ở cuối vụ. Tính đến thời điểm hiện tại cây lúa phát triển tốt, hiện tượng sâu bệnh không xảy ra.

Cây ngô DTGT: 403 ha, giảm 1,7% (-7 ha) so cùng kỳ vụ Đông xuân 2014 - 2015.

Cây mía: DTGT mía toàn tỉnh là: 1.514 ha, giảm 4,6% (-73 ha) so cùng kỳ năm trước.

Diện tích mía, ngô giảm chủ yếu do diện tích trồng mía, ngô ven sông Đăk Bla, thành phố Kon Tum  nay đã được quy hoạch đất khu đô thị.

Cây lạc DTGT: 25 ha, tương đương cùng kỳ năm trước.

Rau các loại DTGT: 803 ha, tăng 1,8% (+14 ha) so cùng kỳ năm trước.

Đậu các loại DTGT: 37 ha, tăng 8,8% (+3 ha) so cùng kỳ năm trước.

- Chăn nuôi

Từ  ngày 06 - 09/01/2016 tại thôn 4, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi có hiện tượng gia cầm ốm và chết. Số lượng gia cầm ốm: 824 con (trong đó: 710 con gà, 114 con ngan), số gia cầm chết: 600 con (trong đó: 500 con gà, 100 con ngan).

Trạm Thú y huyện Ngọc Hồi đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi cơ quan Thú ý vùng 5 xét nghiệm và xác định chính xác nguyên nhân là do vi rút A/H5N6, đây là ổ dịch có chủng virut mới và lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Chi cục Thú y tỉnh đã hướng dẫn chính quyền địa phương tiêu hủy toàn bộ 1.044 con gia cầm của các hộ chăn nuôi bị dịch, triển khai tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng nuôi nhốt gia cầm và môi trường xung quanh; cấp tạm ứng 220 lít một số hóa chất Benkocid để tiêu độc khử trùng tại ổ dịch, bệnh nhằm hạn chế sự lây lan của dịch, bệnh cúm trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời phân công cán bộ chuyên môn cùng với Trạm Thú y bám sát địa bàn để theo dõi tình hình dịch bệnh, hướng dẫn chính quyền cơ sở và người chăn nuôi thực hiện công tác chống dịch; tiêm phòng bao vây ổ dịch.

b) Lâm nghiệp

Tính đến thời điểm 15/01/2016 công tác trồng rừng mới chưa tiến hành. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đôn đốc hướng dẫn và theo dõi các chủ dự án thực hiện nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo kế hoạch năm 2016.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã bước vào mùa khô. Các ngành chức năng đã có kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong các tháng cao điểm mùa khô, thông báo cấp dự báo cháy rừng định kỳ 10 ngày/lần đến các Ban chỉ huy các huyện, thành phố và chủ rừng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân địa phương. Trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng.

Công tác khai thác lâm sản: tính đến thời điểm 15/01/2016 sản lượng gỗ khai thác được: 125 m3, tăng 13,6% (+15 m3); sản lượng củi khai thác được: 17.708 ste, tăng 6% (+1.002 ste) so với cùng kỳ năm trước.

c) Thủy sản (có đến 15/01/2016)

Diện tích nuôi trồng thủy sản ước tính là 614 ha, tăng 7,9% (+45 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng sản phẩm thuỷ sản ước tính là 191 tấn, tăng 15,8 % (+26 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Sản lượng nuôi trồng nước ngọt ước tính là 109 tấn, tăng 17,2% (+16 tấn) so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng khai thác nước ngọt ước tính là 82 tấn, tăng 13,9% (+10 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

2. Công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2016 ước tính tăng 4,30 % so với tháng 01/2015. Trong đó ngành khai thác khoáng sản tăng 17,39%, nguyên nhân hiện tại các doanh nghiệp xây dựng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, nhu cầu sử dụng đá xây dựng cao nên các đơn vị đã tăng sản lượng khai thác; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,75% do hầu hết các đơn vị đang trong thời gian sản xuất ổn định; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 7,78% so cùng kỳ. Riêng ngành sản xuất và phân phối điện giảm 6,30% so cùng kỳ do ảnh hưởng của tình hình nắng hạn kéo dài, các đơn vị sản xuất điện chủ động điều tiết giảm công suất của các nhà máy nhằm ổn định lượng nước trên các hồ chứa để duy trì hoạt động.

So với tháng trước chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2016 ước tính tăng 2,16%. Trong đó tăng chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 3,35%) chủ yếu do sản phẩm tinh bột sắn sản xuất tăng; ngành khai thác khoáng sản giảm 2,17%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, ngành sản xuất và phân phối điện ổn định so tháng trước.

Ước tính một số sản phẩm sản xuất trong tháng 01năm 2015 như sau: Đá xây dựng khai thác 58.626 m3, tăng 17,39% so cùng kỳ năm trước; Tinh bột sắn sản xuất 28.900 tấn, tăng 0,42% so cùng kỳ năm trước; lượng đường sản xuất 5.220 tấn, tăng 1,01% so cùng kỳ năm trước; bàn, ghế sản xuất 21.764 chiếc, tăng 117,28% so cùng kỳ, điện sản xuất 55,23 triệu Kwh, bằng 87,18% so cùng kỳ năm trước.

Tình hình hoạt động sản xuất ngành công nghiệp trong tháng 01 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum nhìn chung các đơn vị, cơ sở vẫn duy trì hoạt động sản xuất bình thường, một số ngành sản xuất như chế biến đường, tinh bột sắn đang trong mùa thu hoạch nguyên liệu nên nguồn cung cấp nguyên liệu luôn đảm bảo và các đơn vị đang tập trung thu mua nguyên liệu để sản xuất. So tháng trước các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất và phân phối điện, ngành khai thác cung cấp nước, thu gom và xử lý rác thải đều trong thời gian hoạt động sản xuất ổn định.

3. Vốn đầu tư

Ước tính thực hiện vốn đầu tư phát triển tháng 01 năm 2016 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt: 85.773 triệu đồng, tăng 0,4% so với tháng 01/2015, Chia ra:

Nguồn vốn Ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt : 61.190 triệu đồng, chiếm 71,34% trong tổng số nguồn vốn, chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về lĩnh vực thuỷ lợi, giao thông nông thôn, giáo dục, y tế, .... Trong đó: Nguồn vốn cân đối Ngân sách tỉnh đạt 20.214  triệu đồng, chiếm 33,03%; Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 33.720 triệu đồng, chiếm 55,11%; Nguồn vốn ODA đạt 120 triệu đồng, chiếm 0,2%; Nguồn vốn Xổ số kiến thiết đạt 4.986 triệu đồng, chiếm 8,15% và nguồn vốn khác đạt 2.150 triệu đồng, chiếm 3,51% trong tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh.

Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt: 24.343 triệu đồng, chiếm 28,38% trong tổng số nguồn vốn, chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn như đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh. Trong đó: Nguồn vốn cân đối Ngân sách huyện đạt 16.530 triệu đồng, chiếm 67,90%; Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 7.552 triệu đồng, chiếm 31,02% và nguồn vốn khác đạt 261 triệu đồng, chiếm 1,07% trong tổng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện.

Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp xã đạt: 240 triệu đồng, chiếm 0,28% trên tổng số nguồn vốn.

4.  Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 01 năm 2016 đạt 1.125.401 triệu đồng, tăng 4,38% so với tháng trước và tăng 12,61% so với tháng 01/2015.

Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 934.549 triệu đồng, chiếm 83,04% trong tổng mức và tăng 4,55% so với tháng trước; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 120.170 triệu đồng, chiếm 10,68% trong tổng mức và tăng 3,84% so với tháng trước; Ngành dịch vụ đạt 70.681 triệu đồng, chiếm 6,28% trong tổng mức và tăng 3,10% so với tháng trước.

Nguyên nhân ước tính tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 01 năm 2016 tăng so với tháng trước là do: tháng 01 là tháng trước tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 nên nhu cầu mua sắm hàng hoá và tiêu dùng của dân cư tăng cao. Ngoài mạng lưới thương nghiệp phục vụ ổn định gồm những Trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng, ở địa phương còn tăng cường thêm nhiều điểm bán hàng lưu động để phục vụ tốt nhu cầu mua sắm hàng hóa của dân cư, đặc biệt đối với Nhân dân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hoá trong dịp Tết Nguyên đán, không để xảy ra tình trạng tăng đột biến giá hàng hoá trước và sau Tết Bính Thân năm 2016. Các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tham gia dự trữ hàng hoá thiết yếu, tiêu dùng của đơn vị mình để phục vụ cho Nhân dân trong dịp tết Nguyên đán năm 2016, với lượng hàng hoá dự trữ tham gia chương trình bình ổn quy ra giá trị là 85,04 tỷ đồng. Chia ra: Siêu thị Vinmart 0,646 tỷ đồng; Siêu thị Thành Nghĩa 13,910 tỷ đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Anh Thi 11,187 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thương mại Tổng hợp Kon Tum 59,297 tỷ đồng. Hiện nay, UBND tỉnh đã trích ngân sách 13,5 tỷ đồng, với lãi suất 0% để hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường gồm các mặt hàng thiết yếu như: gạo, nếp, đậu, mỳ tôm, đường, sữa, dầu ăn, nước mắm, mỳ chính, bánh kẹo, nước ngọt… Số hàng trên đã được các doanh nghiệp chuyển về các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, để phục vụ kịp thời Nhân dân trong dịp Tết. 

b) Xuất, nhập khẩu

- Ước tính tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tháng 01 năm 2016 đạt 11.599 ngàn USD, giảm 21,08 % so với số thực hiện tháng trước và tăng 125,44% so với tháng 01/2015, chủ yếu kinh tế tư nhân thực hiện xuất khẩu. Sản phẩm chủ yếu: Cao su thô 7.328,7 tấn; Dây thun cao su 90 tấn; Sản phẩm từ gỗ (bàn, ghế các loại) 17.930 cái; Tinh bột sắn 2.500 tấn.

- Ước tính tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tháng 01 năm 2016 đạt 324,3  ngàn USD bằng 24,43% so với số thực hiện tháng trước và bằng 48,4% so với tháng 01/2015, chủ yếu kinh tế tư nhân thực hiện nhập khẩu. Sản phẩm chủ yếu: Gỗ và sản phẩm từ gỗ (gỗ xẻ và gỗ các loại) 2.248 m3; Khoá thẻ Adel các loại 200 cái.

c) Chỉ số giá

Trong tháng 01 năm 2016 chỉ số giá tiêu dùng của nhiều nhóm ngành hàng tương đối ổn định và có xu hướng tăng  nhẹ so với tháng trước; mặc dù đây là tháng gần Tết nhưng sức mua trên thị trường không cao do sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới thu nhập và đời sống của người dân. Đồng thời, việc điều hành một số chính sách kịp thời của Chính phủ trong việc tăng cường quản lý giá thị trường, điều hòa cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường giá cả những tháng gần Tết Nguyên đán.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01 năm 2016 tăng 0,02% so với tháng trước; tăng 0,68% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0,02% so với tháng 12 năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 6 nhóm tăng: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống  tăng 0,54%; Đồ uống và thuốc lá tăng 1,49%; May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,77%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,01%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,07%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,14%. Có 2 nhóm ổn định: Giáo dục và Văn hóa, giải trí và du lịch. Có 3 nhóm hàng giảm: Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,1%; Giao thông giảm 3,12% và Bưu chính viễn thông giảm 0,06%. 

Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ trên địa bàn tỉnh: Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới với xu hướng giảm so với tháng trước, hiện giá vàng 9999 trên địa bàn tỉnh tháng 1/2016 được bán với giá khoảng là 3.062.000 đồng/chỉ giảm 0,75% so với tháng trước, tỷ giá USD/VND bình quân giao dịch tại mức 22.521 đồng/USD giảm 0,01% so với tháng trước.

d) Vận tải

Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính tháng 01 năm 2016 đạt 106.773,31 triệu đồng, tăng 12,32 % so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

- Vận tải hành khách: Doanh thu ước tính đạt 39.750,7 triệu đồng, tăng      12,42% so với cùng kỳ năm trước; Vận chuyển ước tính đạt 785 nghìn lượt khách, tăng 13,76 %; Luân chuyển ước tính đạt 101.146 nghìn lượt khách.km, tăng 13,43% so với cùng kỳ năm trước.

- Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước tính đạt 66.612,21 triệu đồng, tăng 12,23% so với cùng kỳ năm trước; Vận chuyển ước tính đạt 780 nghìn tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; Luân chuyển ước tính đạt 38.543 nghìn tấn.km, tăng 12,69 % so với cùng kỳ năm trước.

- Hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước tính đạt 410,4 triệu đồng, tăng 18,27% so với cùng kỳ năm trước.

5. Một số vấn đề xã hội 

a) Y tế tháng 12/2015

- Tình hình dịch bệnh

Bệnh tay - chân - miệng: Ghi nhận 46 ca mắc mới (Đăk Glei 28, Sa Thầy 12, thành phố Kon Tum 05, Đăk Hà 01), tăng 10 ca so với tháng trước, tăng 15 ca so với tháng 12/2014, không có trường hợp tử vong. Lũy tích đến 31/12/2015, ghi nhận 173 ca mắc, giảm 142 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Bệnh thủy đậu: Ghi nhận 54 ca mắc mới (Đăk Tô 19, Đăk Hà 15, Sa Thầy 10, TP. Kon Tum 04, Đăk Glei 03, Tu Mơ Rông 02, Ngọc Hồi 01), tăng 27 ca so với tháng trước và tăng 19 ca so với tháng 12/2014. Lũy tích đến 31/12/2015, ghi nhận 732 ca mắc, giảm 128 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Bệnh quai bị: Ghi nhận 83 ca mắc mới, tăng 07 ca so với tháng trước và tăng 58 ca so với tháng 12/2014. Lũy tích đến 31/12/2015, ghi nhận 769 ca mắc, tăng 386 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Bệnh sốt xuất huyết: Ghi nhận 50 ca mắc mới, giảm 03 ca so với tháng trước, tăng 39 ca so với tháng 12/2014. Luỹ tích đến 31/12/2015, ghi nhận 234 ca mắc, tăng 135 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Sốt rét: Ghi nhận 50 ca mắc mới, tăng 02 ca so với tháng trước và giảm 06 ca so với tháng 12/2014. Lũy tích đến 31/12/2015, ghi nhận 512 ca mắc, giảm 204 ca so với cùng kỳ năm trước và không có tử vong.

Tổng số bệnh nhân lao mới phát hiện trong tháng 16 người (AFB (+): 10; AFB(-): 02; lao ngoài phổi 04), giảm 08 bệnh nhân so với tháng trước. Tổng số bệnh nhân tâm thần mới phát hiện 11 người (tâm thần phân liệt: 04; động kinh: 07).

Không ghi nhận bệnh nhân mắc các bệnh sởi, hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona, cúm A (H5N1, H7N9, H1N1) trên người và không ghi nhận bệnh nhân phong mới.

- Phòng chống HIV/AIDS

Trong tháng ghi nhận 04 trường hợp nhiễm HIV mới, 02 trường hợp AIDS và một trường hợp tử vong. Tổng số bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS đang điều trị thuốc ARV 87 người (người lớn: 82 và trẻ em: 05); điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone cho 60 bệnh nhân.

- An toàn thực phẩm:

Trong tháng xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm, 09 người mắc và không có tử vong, nguyên nhân do ngộ độc do nấm. Tổng số ca mắc lẻ tẻ ghi nhận tại các cơ sở y tế là 24 ca, nguyên nhân do ăn uống không đảm bảo vệ sinh. Kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; kết quả tổng số cơ sở được kiểm tra 105 cơ sở, số cơ sở đạt chiếm tỷ lệ 74,2%.

- Khám chữa bệnh

Tổng số lượt khám chữa bệnh trên toàn tỉnh 74.351 lượt người, tăng 3,1% so với tháng trước, trong đó bệnh viện tuyến tỉnh tăng 17,1%, bệnh viện tuyến huyện tăng 8,1%, PKĐKKV tăng 6,3% và tuyến xã giảm 5,4% so với tháng trước. Số lượt bệnh nhân điều trị nội trú 6.007 lượt người, giảm 5,6% so với tháng trước; công suất sử dụng giường bệnh bình quân của các bệnh viện đạt 94,5% (tháng trước 96%) và Phòng khám Đa khoa khu vực đạt 53,4% (tháng trước 50,3%).

- Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em:

Tính đến 31/12/2015, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ đạt 96,6%; tiêm phòng uốn ván UV2+ (02 mũi trở lên) cho phụ nữ có thai đạt 91,4%; tiêm phòng uốn ván UV2+ cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đạt 93%; tiêm vắc xin sởi cho trẻ 18 tháng đạt 42,6%; tiêm vắc xin DPT cho trẻ 18 tháng đạt 93%; sởi-rubella (trẻ 18 tháng) 51,2%. Nhìn chung, tính đến cuối tháng 12/2015, công tác tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi và tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ toàn tỉnh cơ bản đạt kế hoạch.

b) Hoạt động văn hóa, thể thao

Kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (02/12/1975 - 02/12/2015) và 95 năm Ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản (13/12/1920 - 13/12/2015), trong hai ngày (04 và 05/12), Đoàn Nghệ thuật tỉnh Kon Tum đã sang thăm và giao lưu, biểu diễn tại tỉnh AttaPư (Lào).

c) Tình hình an ninh trật tự - an toàn giao thông tháng 12/2015

- Phạm pháp hình sự: Phát hiện 47 vụ (tăng 05 vụ so với tháng trước). Trong đó: Giết người 01 vụ, hiếp dâm trẻ em 01 vụ, cố ý gây thương tích 09 vụ, trộm cắp tài sản 16 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ, hủy hoại tài sản 01 vụ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 02 vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy 06 vụ, sử dụng trái phép chất ma túy 01 vụ, chống người thi hành công vụ 01 vụ, vi phạm các quy định về về khai thác và bảo vệ rừng 04 vụ, đánh bạc 03 vụ, cưỡng đoạt tài sản 01 vụ. Hậu quả: Chết 01 người, bị thương 08 người. Thiệt hại: mất 02 mô tô, 02 máy tính xách tay, 02 ĐTDĐ, 886.150.000 đồng tiền mặt và một số tài sản khác trị giá khoảng 118 triệu đồng.

- Tai nạn giao thông: Xảy ra 10 vụ (tăng 04 vụ so với tháng trước). Hậu quả: Chết 10 người (tăng 03 người so với tháng trước), bị thương 10 người (tăng 07 người so với tháng trước), hư hỏng 01 xe ô tô, 18 xe mô tô.

Qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 3.066 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ; tạm giữ 648 phương tiện, 2.141 giấy tờ xe các loại; xử phạt hành chính 2.829 trường hợp, thu 1.225.673.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

d) Tình hình cháy, nổ

Trong tháng 12 năm 2015 xảy ra 03 vụ cháy (cháy nhà dân 01 vụ, cháy cửa hàng kinh doanh đồ nội thất và tạp hóa 01 vụ, cháy xe máy xúc 01 vụ), thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 15 tỷ đồng, nguyên nhân do bất cẩn trong việc sử dụng lửa 01 vụ, đang điều tra 02 vụ. Lũy kế từ đầu năm đến nay toàn tỉnh xảy ra 22 vụ cháy, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 18.110 triệu đồng.

D. TIN TỨC- SỰ KIỆN

I. TIN TRONG TỈNH

1. Chiều 04-1, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 – 6/1/2016) và tổng kết hoạt động của Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Cách đây 70 năm, ngày 6/1/1946, bất chấp hành động phá hoại của các thế lực xâm lược và chống đối; công dân Việt Nam trên mọi miền đất nước không phân biệt từ 18 tuổi trở lên đã nô nức tham gia cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I. Đây là sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là kết quả của sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trải qua 70 năm với 13 khóa, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Qua 13 nhiệm kỳ Quốc hội, cử tri tỉnh Kon Tum đã bầu 35 vị đại biểu  tại 9 khóa. Trong đó có 3 đại biểu tham gia 3 nhiệm kỳ. Nhiều đại biểu giữ trọng trách của Quốc hội và của tỉnh như bà Y Một (giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội), ông Lê Quang Bình và Ông Nguyễn Kim Khoa (giữ chức vụ Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội), ông Hoàng Bình Quân (giữ chức vụ Trưởng ban Đối ngoại Trung ương), ông Sô Lây Tăng và bà Y Vêng (giữ chức vụ Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ), ông Nguyễn Thanh Cao (giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ)…Dù trong hoàn cảnh nào, ở đâu, trên cương vị công tác nào, các vị ĐBQH của tỉnh qua các khóa luôn phấn đấu làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tham gia tích cực vào các hoạt động của Quốc hội.

Phát huy tốt vai trò người đại biểu nhân dân, giai đoạn 2011-2016, Đoàn ĐBQH tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân. Đoàn đã  thực hiện tốt công tác giám sát, khảo sát chuyên đề và phối hợp tổ chức 19 đợt tiếp xúc tại 183 điểm, thu hút 15.750 lượt cử tri tham dự; tổ chức 135 buổi tiếp công dân và tiếp nhận trên 500 đơn, thư của công dân để chuyển các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết. Tại các kỳ họp Quốc hội, Đoàn đã có 37 lượt chất vấn với 42 ý kiến đối với Chính phủ và các thành viên Chính phủ về tâm tư, nguyện vọng của cử tri cả nước nói chung và cử tri tỉnh Kon Tum nói riêng. Phần lớn những ý kiến, kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum đã và đang được các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết. Với kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đoàn ĐBQH tỉnh không những góp phần xây dựng Quốc hội Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 vững mạnh, mà còn đáp ứng được nguyện vọng của cử tri cũng như góp phần vào việc xây dựng quê hương Kon Tum ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đào Xuân Quí chân thành cảm ơn những đóng góp của các vị ĐBQH các khóa đối với sự phát triển của tỉnh Kon Tum; mong muốn trong thời gian tới, truyền thống này sẽ được phát huy. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ĐBQH tỉnh khóa XIII phối hợp tốt cùng HĐND, UBND tỉnh tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XIV trong năm 2016.

Tại Lễ kỷ niệm, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phục vụ Quốc hội Việt Nam của Văn phòng Quốc hội cho 18 đại biểu đã có nhiều đóng góp cho hoạt động Quốc hội trong thời gian qua và trao tặng quà của Đoàn ĐBQH tỉnh cho nguyên ĐBQH các khóa.

2. Sáng 07-1, Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015. Đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì Hội nghị.

Theo đánh giá của BCĐ, trong năm 2015, lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, tham mưu phối hợp triển khai các hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, khách du lịch đến với Kon Tum; quảng bá vị thế, hình ảnh của tỉnh Kon Tum đến với bạn bè trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh cũng còn một số hạn chế: việc phối hợp giữa các ban ngành trong công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại có lúc còn thiếu đồng bộ, chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương ra bên ngoài chưa thường xuyên, kết quả chưa tương xứng; nội dung thông tin chưa thật sự phong phú, còn thiếu các ấn phẩm về thông tin đối ngoại, nhất là ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động thông tin đối ngoại của địa phương còn khó khăn, ảnh hưởng đến việc chuyển tải thông tin…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Mửi nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực trong giai đoạn hiện nay, các cấp, các ngành, cơ quan thường trực BCĐ và từng thành viên BCĐ phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo tham mưu thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại của tỉnh, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Đồng chí đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai công tác thông tin đối ngoại.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan thường trực BCĐ) phối hợp với các cơ quan liên quan nâng cao hơn nữa tính chủ động trong công tác tham mưu, tăng cường hướng dẫn nội dung thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường số lượng, thời lượng, nâng cao chất lượng tin, bài, ấn phẩm văn hóa trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là đường lối đối ngoại của Nhà nước ta và vấn đề hợp tác, hội nhập quốc tế, chủ quyền, biên giới lãnh thổ của đất nước, quảng bá hình ảnh, vùng đất lịch sử, văn hóa, du lịch, con người Kon Tum; kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai sự thật một cách kịp thời, hiệu quả.

Các thành viên BCĐ chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại ở đơn vị, ngành, địa phương mình được phân công phụ trách; phát huy tinh thần trách nhiệm, đề xuất ý kiến với BCĐ những chủ trương, biện pháp thực hiện ở địa phương, đơn vị mình.

3. Ngày 11-1, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt nhanh các Văn kiện Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI). Đồng chí Nguyễn Văn Hùng- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy các khóa hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Kon Tum; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các phòng, ban liên quan. 

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phổ biến, quán triệt nhanh các văn kiện Hội nghị Trung ương 13, khóa XI theo Hướng dẫn 166-HD/BTGTW, ngày 24-12-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 14-21/12/2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 13 để bàn về: Tiếp thu ý kiến của Đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, của các bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; về dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị còn cho ý kiến về: Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XI; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI; báo cáo công tác tài chính, ngân sách Đảng nhiệm kỳ 2011- 2015; báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 12 đến Hội nghị Trung ương 13. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định.

Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng với hàng trăm lượt ý kiến phát biểu ở tổ và hội trường; nhiều đại biểu còn gửi ý kiến bằng văn bản hoặc sửa trực tiếp vào các dự thảo báo cáo tại Hội nghị. Bộ Chính trị đã tiếp thu giải trình về những ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng dành nhiều thời gian để thảo luận, quyết định về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để trình Đại hội XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận tán thành, nhất trí cao với báo cáo của Bộ Chính trị về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, MTTQ, các đoàn thể Nhân dân, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội XII, dự thảo Quy chế bầu tử tại Đại hội XII; giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị và ý kiến góp ý trực tiếp vào văn bản của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng để hoàn chỉnh lần cuối các văn kiện, dự thảo Quy chế trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 13.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Căn cứ Hướng dẫn số 166-HD/BTGTW ngày 24-12-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình, đề nghị các cấp, các ngành, các Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt nhanh các Văn kiện Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đến cán bộ, đảng viên và chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, yêu cầu. Nhân dịp năm mới 2016 và chuẩn bị đón tết Nguyên đán Bính Thân, đề nghị các đồng chí gương mẫu thực hiện nghiêm túc chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc vui Xuân, đón Tết, tăng cường sâu sát cơ sở, chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức và Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ nghèo. Đồng thời, tập trung lãnh đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đán ở địa phương, đơn vị mình phụ trách.

4. Chiều 19-1 Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 14 (khóa XI). Đồng chí Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các khóa hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Kon Tum; trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể tỉnh; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ: Công an, Quân sự, Biên phòng, Khối các cơ quan tỉnh, Khối doanh nghiệp tỉnh.

Tại điểm cầu các huyện, thành phố có các đồng chí thường trực cấp ủy các huyện, thành phố; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các khóa hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện; Ủy viên BCH Đảng bộ các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 14 (khóa XI) về công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Kring Ba nhấn mạnh: Những nội dung bàn và quyết định tại Hội nghị Trung ương 14 (khóa XI) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm rà soát, hoàn tất các nội dung, công việc còn lại, nhất là về công tác nhân sự Đại hội XII của Đảng. Vì vậy, việc tổ chức phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 14 (khóa XI) là hết sức cần thiết nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng về kết quả Hội nghị và sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Trung ương trong công tác nhân sự.

Đồng chí đề nghị các đồng chí báo cáo viên tập trung truyền đạt sâu nội dung cơ bản các ý kiến, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đại biểu dự Hội nghị ở các điểm cầu nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghe các đồng chí báo cáo viên truyền đạt để hiểu sâu, nắm chắc các nội dung cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng đã được Hội nghị Trung ương 14 (khóa XI) thông qua; nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước những thông tin và luận điệu xấu của các thế lực thù địch, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng nhằm tạo sự thống nhất về ý chí, hành động và đồng thuận, ủng hộ trong toàn xã hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

5. Ngày 21-1, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban với thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để triển khai công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Đồng chí Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trực giải quyết công tác Đảng chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Trần Thị Nga, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lưu Duy Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện thường trực các đảng ủy: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh, khối các cơ quan tỉnh, khối doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động-Thương binh & Xã hội.

Tại điểm cầu các huyện, thành phố có tập thể thường trực các huyện ủy, thành ủy; đại diện thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND, phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện, thành phố.

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016...; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy trình bày Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 15-01-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Thông tin, hướng dẫn và đôn đốc việc tổ chức phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; chương trình “Ngày hội Bánh chưng xanh cho người nghèo Tết Bính Thân” trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin, hướng dẫn việc tiếp nhận và đôn đốc việc phân bổ các nguồn hỗ trợ, đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và quỹ an sinh xã hội đối với các hộ nghèo, cận nghèo trong dịp Tết Nguyên đán; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hoá-văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân năm 2016; lãnh đạo Công an tỉnh triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội và đảm bảo giao thông, phòng cháy chữa cháy trong dịp Nguyên đán.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Kring Ba yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Biên phòng tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đúng, đủ các chế độ, chính sách có liên quan và tiếp nhận tiền, hàng của các tổ chức cá nhân kết hợp với phân bổ ngân sách của địa phương, của tỉnh để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh vui xuân, đón tết; tổ chức có kết quả hoạt động “Ngày hội bánh chưng xanh vì người nghèo”; chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, cung ứng đủ hàng hóa chất lượng, đáp ứng nhu cầu vui xuân, đón tết cho nhân dân trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, tập quán và điều kiện sống của địa phương... ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, gian lận thương mại, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và phòng chống, cháy rừng, đảm bảo đủ nhu cầu tưới tiêu cho Nhân dân trong mùa khô, hạn; thực hiện các biện pháp để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy, nổ, mua bán và sử dụng pháo; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết nghĩa xây dựng xã cử cán bộ xuống bám, nắm địa bàn tại xã kết nghĩa; tăng cường nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cũng như dư luận xã hội về sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, về kết quả Đại hội XII của Đảng...

II. TIN TRONG NƯỚC.

1. Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Từ ngày 11 đến 13/01/2016, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 14, thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng sau:

- Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, tán thành kết quả đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đồng thời thảo luận kỹ về những khó khăn, thách thức khi tham gia TPP; tán thành, đồng ý để Chính phủ ta cùng chính phủ các nước ký Hiệp định TPP vào đầu tháng 2/2016; giao Bộ Chính trị chỉ đạo công tác chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn Hiệp định theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng đề án trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có TPP.

- Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XII; nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XII; dự thảo Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội; thống nhất cao bằng hình thức bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; đề cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 để Ban Chấp hành Trung ương khóa XII xem xét, giới thiệu Quốc hội khóa XIV quyết định theo quy định của pháp luật. Hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xem xét, quyết định.

- Thảo luận, biểu quyết thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XII của Đảng trình Đại hội xem xét, quyết định.

2. Công tác tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng

Ngày 29/12/2015, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 9353-CV/BTGTW về việc tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội XII của Đảng. Theo đó, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương cần quan tâm chỉ đạo một số công việc sau:

Thứ nhất, tiếp tục bám sát Kế hoạch số 308-KH/BTGTW ngày 20/01/2015 về việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, về các điển hình, nhân tố mới nhằm tạo không khí phấn khởi, hồ hởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thứ hai, tăng cường các hình thức tuyên truyền trong nội bộ Đảng: Quán triệt, phổ biến kịp thời về kết quả các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, các bài phát biểu khai mạc và bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị theo Hướng dẫn số 166-HD/BTGTW, ngày 24/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Thứ ba, chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đại hội XII của Đảng; chỉ đạo các cơ quan thông tin, đại chúng tăng cường đưa tin, phản ánh mặt tích cực, hạn chế các thông tin tiêu cực, các vụ việc  bức xúc.

Thư tư, chỉ đạo việc tổ chức thay thế các panô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu đã cũ, bổ sung các khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng.

Thứ năm, bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền về phương châm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã được Hội nghị Trung ương 13 thông qua, đó là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”.

3. Một số điểm nhấn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015

Dù đối diện với nhiều khó khăn và áp lực về diễn biến tiền tệ, giá dầu, cạnh tranh thị trường, cùng các xung đột khu vực và quốc tế đa dạng khác, song năm 2015 Việt Nam ghi nhận nhiều khởi sắc nhất trong 8 năm qua về phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị cho năm 2016 với nhiều kỳ vọng lớn lao và tự tin hơn.

- GDP vượt mức kế hoạch cả năm và cao nhất 8 năm qua: Thứ nhất, tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,68%, mức cao nhất 8 năm qua; Thứ hai, lần đầu tiên trong 5 năm qua GDP vượt kế hoạch đặt ra (6,2%); Thứ ba, năm thứ tư liên tiếp có mức tăng GDP quý sau luôn cao hơn quý trước; Thứ tư, đây là năm tiếp tục xu hướng cải thiện hiệu quả đầu tư, với tốc độ tăng GDP nhanh hơn tốc độ tăng vốn đầu tư xã hội hàng năm. Với quy mô dân số là 91,7 triệu người, GDP bình quân theo giá hiện hành năm 2015 tương đương 2.109 USD/người, tăng 57 USD so với năm 2014.

- Lạm phát thấp, nợ xấu giảm nhanh và thị trường ngoại hối tương đối ổn định: Năm 2015, lạm phát cơ bản là 2,01%. Chỉ số CPI so với cùng kỳ năm 2014 (tăng 0,6%) và CPI bình quân năm 2015 so với bình quân năm 2014 (tăng 0,63% so với mục tiêu tăng 5%) đều là mức thấp nhất trong 14 năm trở lại đây. Nợ xấu năm 2015 được cải thiện, giảm nhanh còn khoảng 2,93% tổng dư nợ toàn ngành vào cuối quý III/2015 (so với mức trên 17% năm 2011). Cán cân thanh toán quốc tế tiếp tục thặng dư khá cao. Dự trữ ngoại hối đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

- Môi trường kinh doanh, chỉ số cạnh tranh và kinh tế đối ngoại có nhiều khởi sắc rõ rệt: Những cải thiện môi trường đầu tư Việt Nam đã được thế giới ghi nhận. Việt Nam tăng 3 bậc so với năm 2014, xếp thứ 90/189 quốc gia (theo Báo cáo chỉ số Môi trường kinh doanh do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 28/10/2015). Việt Nam tăng 12 bậc (xếp thứ 56) so với năm 2014 (xếp thứ 68) (TheoViệt Nam góp sức gìn giữ hòa bình của LHQ Báo cáo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về năng lực cạnh tranh (GCR) 2015 - 2016 công bố ngày 29/9/2015).  

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (94.754 doanh nghiệp, tăng 26,6%); số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (21.506 doanh nghiệp, tăng 39,5%); số vốn đăng ký (601,5 nghìn tỷ đồng, tăng 39,1% ); số vốn tăng thêm (851 nghìn tỷ đồng, vượt khoảng 27% số vốn mới đăng ký) và số việc làm mới tạo ra của các doanh nghiệp... Trong khi, số doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2015 là 9.467 doanh nghiệp, giảm 0,4% so với năm 2014.

- Tái cơ cấu kinh tế được tăng cường, cân đối thương mại hàng hóa và dịch vụ tiếp tục xuất siêu: Năm 2015, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 162,4 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2014, mức tăng thấp nhất trong 5 năm qua. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 165,6 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2014 (tăng 18,9% nếu loại trừ yếu tố giá), trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 98 tỷ USD, tăng 16,4%; khu vực kinh tế trong nước đạt 67,6 tỷ USD, tăng 6,3%. Cân đối thương mại hàng hóa năm 2015 ước xuất siêu 5,8 tỷ USD, giảm 44% so với năm 2014. Cân đối thương mại hàng hóa và dịch vụ năm 2015 ước tính xuất siêu 1,5 tỷ USD, giảm 77% so với năm 2014.

- Vẫn còn nhiều bức xúc về vấn đề xã hội: Năm 2015 ghi nhận sự giảm tiếp tỷ lệ nghèo (còn 4,5%) theo chuẩn cũ. Cả nước có 227,5 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 27,8% so với năm 2014, tương ứng với 944 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 29,6%. Tỷ lệ thất nghiệp đều tăng ở mức chung (2,31%), ở thanh niên (6,85%) và ở thành thị (3,29%). Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động là 1,82% (thấp hơn mức 2,40% năm 2014).

Thiên tai đã ảnh hưởng đến 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn cả nước, làm 157 người chết và mất tích; 199 người bị thương; 1,1 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và 31 nghìn ngôi nhà bị sạt lở, ngập nước; 6,8 nghìn ha lúa và 6,6 nghìn ha hoa màu bị mất trắng; 57 nghìn ha lúa và 26,7 nghìn ha hoa màu bị ngập, hư hỏng...

4. Một số bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết XI và nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo năm 2016

- Một số kinh nghiệm:

Thứ nhất, sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy  các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ngành Tuyên giáo với cơ quan liên quan, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, chuyên viên trong toàn Ngành là những nhân tố quan trọng bảo đảm thành công của công tác tuyên giáo.

Thứ hai, để nâng cao tính thuyết phục trong công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, đòi hỏi phải có môi trường ngày càng tốt hơn. Do vậy, đòi hỏi phải thực hiện tốt cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, chưa đẩy lùi được tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, vừa triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực tuyên giáo, vừa phải ứng phó có hiệu quả với những vấn đề “nóng”, vấn đề dư luận xã hội bức xúc; đồng thời phải quan tâm đến những vấn đề lớn, những vấn đề mới, có tính chiến lược. Tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm cơ sở khoa học cho việc triển khai các hoạt động tuyên giáo đạt hiệu quả hơn, thuyết phục hơn.

Thứ tư, đẩy mạnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực tuyên giáo, qua đó rút ra kinh nghiệm quý, phổ biến, nhân rộng cách làm mới, kinh nghiệm hay và những điển hình tiên tiến, theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Thứ năm, phải thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo kiên định về chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm. Xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh để phát huy vai trò, hiệu lực của hệ thống tuyên giáo các cấp.

- Nhiệm vụ Ngành Tuyên giáo năm 2016:

Thứ nhất, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; đổi mới công tác lý luận chính trị.

Thứ hai, bám sát nhiệm vụ chính trị để tham mưu kịp thời, hiệu quả giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo.

Thứ ba, chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm để Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo.

Thứ tư, thể hiện rõ hơn vai trò của báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, văn học, nghệ thuật trong việc định hướng tư tưởng chính trị, xây dựng giá trị văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao đời sống tinh thần Nhân dân, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thứ năm, tiếp tục thúc đẩy việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, môi trường, các vấn đề xã hội.

Thứ sáu, đổi mới nội dung, phương thức triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Thứ bảy, củng cố bộ máy, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

5. Một số kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thứ nhất, qua 4 năm thực hiện triển khai Chỉ thị, trong đó nhấn mạnh yêu cầu “làm theo” đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội hằng năm, của các ngành, địa phương và các tổ chức chính trị xã hội.

Thứ hai, việc thực hiện Chỉ thị đang dần đi vào nền nếp, trở thành ý thức tự giác, hạn chế tình trạng hình thức, qua loa, chiếu lệtiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm, coi đây là một nội dung quan trọng, thường xuyên, được đưa vào kế hoạch, chương trình công tác của các cấp ủy. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, có nhiều cách làm mới thiết thực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Chỉ thị, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đoàn thể.

Thứ ba, qua việc học tập và làm theo Bác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tạo được chuyển biến bước đầu, góp phần khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước ta. Thực hiện Chỉ thị đã có tác dụng thiết thực, không chỉ với cán bộ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, mà còn động viên nhân dân cùng tham gia vào công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ. Nhiều cán bộ lãnh đạo đã nhận ra những hạn chế, sửa chữa khuyết điểm, thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm trong các tổ chức đảng, các cơ quan dân cử ở các cấp.

Thứ tư, qua triển khai thực hiện Chỉ thị nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở bước đầu đã được giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước ta. Nhiều địa phương, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận quan tâm, được nhân dân ghi nhận.

Thứ năm, việc thực hiện Chỉ thị đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Cùng với việc thực hiện Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc đưa nội dung học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đã làm cho sinh hoạt chi bộ có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, gắn sát hơn với tình hình và nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Thứ sáu, công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị được quan tâm, góp phần cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cựcCác cơ quan truyền thông, báo chí quan tâm mở nhiều chuyên mục về người tốt, việc tốt, các gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật đã có nhiều tác phẩm chất lượng cao, góp phần xây dựng, phát triển nhân cách và văn hóa con người Việt Nam. Đã có hàng ngàn tác phẩm được các địa phương và Trung ương trao giải tại cuộc thi “Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm: Về nhận thức, trong Đảng, bộ máy nhà nước, hệ thống chính trị, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên ở các cấp, kể cả cán bộ chủ chốt, nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của Chỉ thị đối với công tác xây dựng Đảng. Kết quả thực hiện một số nội dung, yêu cầu nêu trong Chỉ thị còn nhiều hạn chế. Việc tổ chức và phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của lãnh đạo chủ chốt, của cán bộ, đảng viên ở một số nơi còn lúng túng, thiếu cụ thể, bị xem nhẹ hoặc đề ra nhưng thực hiện chưa tốt, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không gắn với đánh giá cán bộ. Công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị trên các phương tiện truyền thông chưa thật hấp dẫn, chưa thường xuyên, liên tục. Công tác giáo dục thế hệ trẻ chưa thiết thực, hiệu quả, chưa có những hình thức và nội dung tuyên truyền hấp dẫn, lôi cuốn thanh niên tham gia.

III. TIN THẾ GIỚI

1. Một số kết quả nổi bật của công tác đối ngoại Đảng năm 2015

Thứ nhất, tiếp tục chủ động và tích cực tăng cường quan hệ giữa Đảng ta với các đảng cộng sản, công nhân, cánh tả, các đảng cầm quyền và tham chính trên thế giới. Quan hệ giữa đảng ta với các đảng cầm quyền, tham chính ở nhiều nước đối tác quan trọng được chủ động thúc đẩy, mở rộng, tạo dựng nền tảng chính trị cho quan hệ đối ngoại của đất nước.

Việc duy trì các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ của lãnh đạo cấp cao và các cấp; các lớp nghiên cứu, trao đổi chuyên đề với cán bộ cấp cao; hội thảo lý luận góp phần củng cố vững chắc quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Đảng ta với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Cuba và Đảng Lao động Triều Tiên... Nhân dịp Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132), ta đã đón nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao nghị viện các nước đồng thời là lãnh đạo cấp cao các chính đảng tham dự.

Thứ hai, tiếp tục phát huy hiệu quả kênh đối ngoại Đảng, góp phần tăng cường quan hệ đối ngoại và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh và phát triển của đất nước trong quan hệ giữa nước ta với các nước do Đảng Cộng sản, Công nhân giữ vai trò lãnh đạo; tiếp tục củng cố quan hệ của Đảng ta với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Đảng Cộng sản Cuba và các đảng có quan hệ truyền thống khác.

Về vấn đề Biển Đông, thông qua kênh Đảng, chính giới các nước hiểu rõ, đầy đủ hơn về lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề trên Biển Đông; qua đó, chính giới các nước và nhiều đảng đã bày tỏ sự hiểu biết và lên tiếng ủng hộ đối với lập trường, chủ trương của Việt Nam giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, DOC và coi trọng xây dựng COC.

Thứ ba, kênh đối ngoại Đảng đóng góp tích cực và quan trọng trong việc tăng cường quan hệ của nước ta với các đối tác quan trọng khác thông qua các hoạt động đối ngoại cấp cao của Lãnh đạo Đảng tới các nước đối tác quan trọng như Hoa Kỳ, Nhật Bản và tiếp đón nhiều lãnh đạo các đảng, nhà nước khác trên thế giới đến thăm Việt Nam. Năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có ba chuyến thăm quan trọng đến Trung Quốc (tháng 4), Mỹ (tháng 7), Nhật Bản (tháng 9) - ba cường quốc lớn hàng đầu thế giới. Các chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đề ra, góp phần chủ động và tích cực triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, đa dạng hóa, đa phương hóa và đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu của Đảng và Nhà nước ta.

2. Một số kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Nhận lời mời của đồng chí Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên Trưởng ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 23 đến 27/12/2015. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội ta sau 08 năm (từ năm 2007) và là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XIII. Chuyến thăm góp phần thực hiện những thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; đồng thời là dịp để hai bên thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai Quốc hội và trao đổi về các vấn đề trọng đại trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Qua các cuộc hội đàm, tiếp xúc với các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu, mở rộng trao đổi đoàn các cấp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác; khẩn trương ký kết các thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ “Một con đường, một vành đai”, “Hai hành lang, một vành đai kinh tế”; đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương biên giới; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới. Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí cho rằng, bất đồng trên biển giữa hai nước là thực tế khách quan và không thể giải quyết một sớm một chiều. Là hai nước láng giềng khó có thể tránh được va chạm. Hai nước Việt Nam - Trung Quốc núi sông liền một dải, vừa là đồng chí vừa là anh em, không thể để khó khăn nhất thời làm thay đổi được. Hai bên cần phải quản lý, kiểm soát tốt tình hình, thúc đẩy quan hệ của hai Đảng, hai nước phát triển theo hướng lâu dài, hữu nghị, bền vững trên cơ sở phương châm 16 chữ và 4 tốt. 

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước, nội dung trọng tâm của Thỏa thuận: (i) Duy trì và tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát và phòng chống tham nhũng; (ii) Duy trì và thường xuyên triển khai việc trao đổi đoàn lãnh đạo, các ủy ban chuyên môn và các cơ quan giúp việc của hai cơ quan lập pháp; (iii) Tăng cường vai trò và hoạt động giao lưu giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước và Hội đồng Nhân dân (Nhân đại) các địa phương biên giới hai nước; (iv) Trao đổi thông tin về hoạt động và những quy trình, thủ tục của mỗi bên. Tiến hành trao đổi các bộ luật, các tài liệu công khai và các văn kiện chính thức khác nhằm cung cấp thông tin cho các đại biểu Quốc hội trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật của mỗi bên. Tăng cường giao lưu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý hành chính và tài chính của mỗi bên; (v) Trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, tăng cường trao đổi và điều phối giữa các đoàn đại biểu hai bên trong khuôn khổ các tổ chức nghị viện quốc tế và khu vực như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU)… (vi) Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

3. Một số đánh giá của các tổ chức quốc tế về kinh tế Việt Nam năm 2015

Các tổ chức quốc tế, Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ thế giới (IMF), Ngân hàng châu Á (ADB) đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2015 và 5 năm qua, đặc biệt nhấn mạnh về ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi tốc độ tăng trưởng, giảm nghèo, duy trì tăng trưởng xuất khẩu, nỗ lực hội nhập quốc tế... Một số đối tác cho rằng, các kết quả Việt Nam đạt được rất “ấn tượng” trong bối cảnh kinh tế thế giới 5 năm qua gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng của các nền kinh tế đang nổi đều giảm tốc. Bên cạnh đó, một số tổ chức quốc tế (WB, IMF, Liên hợp quốc...) cho rằng, kinh tế Việt Nam còn khó khăn về bền vững ngân sách (nợ công tăng nhanh, nguồn thu giảm...), cải cách cơ cấu còn chậm, nhất là tái cơ cấu ngân hàng, xử lý nợ xấu, doanh nghiệp nhà nước, suy thoái môi trường và giảm nghèo thiếu bền vững...

Các đối tác đánh giá Việt Nam đang triển khai một chiến lược hội nhập kinh tế hợp lý; cho rằng Việt Nam là một trong những nước hưởng lợi nhiều từ TPP và các hiệp định thương mại tự do (FTA), nhất là thúc đẩy cải cách, tăng xuất khẩu (dệt may, giày dép, nông sản...) và thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, có ý kiến cảnh báo rằng, các ngành hàng gia công xuất khẩu với chi phí gia công thấp có thể không hưởng lợi nhiều từ giảm thuế quan của các hiệp định thương mại tự do; một số ngành có thể phải chịu nhiều sức ép cạnh tranh như nông nghiệp, dịch vụ, nếu không chuẩn bị tốt, các thành quả phát triển của Việt Nam trong một số lĩnh vực (tài chính, ngân hàng...) có thể rơi vào tay các tập đoàn nước ngoài.

Các tổ chức quốc tế (WB, WEF,...) đều đánh giá Việt Nam đã có tiến bộ đáng kể trong cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngân hàng thế giới (WB) và Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đều nâng hạng Việt Nam trong đánh giá xếp hạng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh toàn cầu, trong đó chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 14 bậc (lên vị trí 56) trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam cần nỗ lực hơn trong cải cách thê chế kinh tế, nhất là các thể chế bảo đảm quyền tự do kinh doanh, chính sách cạnh tranh, quản trị doanh nghiệp nhà nước, minh bạch hoá chính sách, khuyến khích phát triển dân doanh...

Nhiều đối tác đánh giá Việt Nam đang và tiếp tục gặp thách thức lớn về kết cấu hạ tầng trong giai đoạn phát triển sắp tới, do nhu cầu đầu tư lớn nhưng nguồn vốn ODA ưu đãi sẽ giảm mạnh, thị trường vốn trong nước chưa phát triển và sức ép nợ công ngày càng lớn. Một số đối tác (WB, ADB...) khuyến nghị Việt Nam, một mặt cần nỗ lực tranh thủ tối đa và hiệu quả các nguồn vốn ODA cam kết hiện có; mặt khác cần sớm chuẩn bị cơ chế, chính sách khuyến khích các nguồn vốn kém ưu đãi hoặc vốn tư nhân vào phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh áp dụng mô hình đối tác công - tư, phát triển thị trường vốn trong nước.

4. Một số tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây

- Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa: Từ ngày 02 đến 06/01/2016, Trung Quốc đã thực hiện việc bay thử và tiến hành đưa hai máy bay dân sự cỡ lớn hạ cánh xuống sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước việc trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Hành động nêu trên của Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa; đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc, tinh thần của Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002; ảnh hưởng hòa bình, ổn định ở Biển Đông; giảm sự tin cậy chính trị giữa hai nước; tác động tiêu cực đến quan hệ láng giềng và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động nêu trên của Trung Quốc; yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay, không tái diễn các hành động tương tự và có hành động thiết thực, cụ thể góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông”. Việt Nam khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế.

- Xung quanh việc CHDCND Triều Tiên công bố đã thử thành công bom nhiệt hạch: Ngày 06/01/2016, CHDCND Triều Tiên đã công bố thử thành công bom nhiệt hạch. Đây là vụ thử hạt nhân thứ tư của CHDCND Triều Tiên. CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân để đối phó với các chính sách thù địch của Mỹ, đồng thời cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền đất nước không bị vi phạm và không chuyển giao năng lực hạt nhân cho các bên khác. 

Một số nước như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Bun-ga-ri, Phần Lan, Na Uy, Trung Quốc… đã kiên quyết phản đối vụ thử bom nhiệt hạch của CHDCDND Triều Tiên, đồng thời yêu cầu Triều Tiên tuân thủ cam kết phi hạt nhân hóa, nhấn mạnh kiên định thúc đẩy thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, giữ gìn hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á. Ngày 10/01/2016, Mỹ đưa máy bay ném bom tầm xa chiến lược B-52 đến Hàn Quốc nhằm phản đối vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên, đồng thời cam kết hợp tác quốc phòng với Hàn Quốc để duy trì sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an LHQ đã kịch liệt lên án vụ thử hạt nhân của Triều Tiên; khẳng định đây là hành động vi phạm các nghị quyết 1718 (năm 2006), 1874 (năm 2009), 2087 và 2094 (năm 2013) của HĐBA cũng như cơ chế không phổ biến hạt nhân và tuyên bố sẽ khẩn trương thảo luận một nghị quyết mới, bao gồm các biện pháp mạnh mẽ để gia tăng trừng phạt CHDCND Triều Tiên.

Về vụ việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định: “Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, ủng hộ việc cấm thử hạt nhân toàn diện, không phổ biến hạt nhân và tiến tới giải trừ loại vũ khí này. Việt Nam quan ngại sâu sắc trước việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiến hành thử bom nhiệt hạch ngày 06/01/2016,  vi phạm các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, làm gia tăng căng thẳng, đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan có các hành động thiết thực thúc đẩy hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.”

5. Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Lào và Cam-pu-chia

Những năm gần đây, dưới hình thức cung cấp nguồn tài chính để đầu tư và tài trợ miễn phí trong nhiều dự án lớn, mối quan hệ giữa Lào, Cam-pu-chia với Trung Quốc đang ngày càng được thắt chặt về mọi mặt, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Các lợi ích đan xen trên mọi lĩnh vực đã khiến Lào và Cam-pu-chia rất được coi trọng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc.

Với Lào: Về chính trị, trong sáng kiến chiến lược “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc, Lào được coi như một nước chủ chốt trong việc mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Từ năm 2000 đến nay, Lào đã thực hiện mô hình nhất thể hóa chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ở Trung ương; cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; chức danh Bí thư, Chủ tịch được gọi là Tỉnh trưởng, Quận trưởng, Huyện trưởng… theo mô hình Trung Quốc. Về kinh tế, Trung Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại Lào với tổng số vốn khoảng 5,2 tỷ USD. Hiện nay, Trung Quốc đã và đang kiểm soát phần lớn nền kinh tế Lào, từ cơ sở hạ tầng giao thông, khai thác mỏ, thủy điện đến cao su, kể cả ngành bán lẻ và dịch vụ khách sạn. Về quân sự, Trung Quốc đã tiến hành tuần tra, hợp tác bảo vệ an ninh biên giới với Lào, cho Lào vay hàng trăm triệu USD để mua vũ khí; thiết bị quân sự; giúp Lào đào tạo sĩ quan và kỹ thuật viên quốc phòng. Về vấn đề Biển Đông, tại Hội nghị cấp cao ASEAN tháng 7/2012 diễn ra tại Cam-pu-chia, Trung Quốc đã đề nghị Lào không được nói và bàn về vấn đề Biển Đông. Tại Hội nghị ASEAN ở Cam-pu-chia, Lào đã không phát biểu gì về vấn đề Biển Đông.

Với Cam-pu-chia: Về chính trị, quan hệ hai nước được thúc đẩy. Năm 2010, hai nước đã nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Về kinh tế, Trung Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại Cam-pu-chia với tổng vốn đầu tư đạt hơn 10,1 tỷ USD vào 543 dự án tính từ năm 1994 đến tháng 4/2015. Về giáo dục, Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng văn hóa của mình tại Cam-pu-chia như mở Viện Khổng Tử tại Thủ đô Phnôm Pênh (năm 2009). Người dân Cam-pu-chia bắt đầu lựa chọn học tiếng Trung Quốc thay vì học tiếng Anh. Về quân sự, Trung Quốc là nước viện trợ quân sự lớn nhất của Cam-pu-chia như: viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự, xây dựng Viện quân sự Thlok Tasek. Năm 2012, dưới áp lực chi phối của Trung Quốc lần đầu tiên tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN lần thứ 45 (AMM- 45 tháng 7/2012) do Cam-pu-chia làm chủ tịch đã không ra được Tuyên bố chung, gây chia rẽ và lo ngại giữa các quốc gia ASEAN. Ngoài ra, Cam-pu-chia cũng ủng hộ Trung Quốc trong nhiều vấn đề như việc Cam-pu-chia trao trả 22 người tị nạn Duy Ngô Nhĩ trở lại Trung Quốc.

Việc Trung Quốc tăng cường quan hệ và đẩy mạnh đầu tư vào Lào và Cam-pu-chia một mặt vừa tạo sự phát triển cho Lào, Cam-pu-chia và khu vực, song cũng dẫn đến sự phụ thuộc rất lớn vào Trung Quốc, tác động trực tiếp đến chính sách đối ngoại và đối nội của Lào và Cam-pu-chia; đồng thời tác động trực tiếp tới các nước láng giềng trong đó có Việt Nam. Xét về lâu dài, để bảo đảm phát triển, Lào và Cam-pu-chia cần áp dụng một chính sách đối ngoại tự chủ và đa phương hóa. Là một nước nhỏ, Lào và Cam-pu-chia vừa tìm kiếm sự hỗ trợ từ nước ngoài để phát triển, nhưng phải trên cơ sở bảo đảm quyền tự chủ để là chính mình như một quốc gia có chủ quyền, độc lập và thịnh vượng. Đồng thời, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào quá trình thúc đẩy một trật tự khu vực, và thế giới theo luật pháp quốc tế và những cam kết đã ký với các quốc gia.

________

 

[1] Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016) gắn với kỷ niệm 75 năm Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/1/1941-28/1/2016) và đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; 103 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913 - 9/2/2016); 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2)...        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

CV.435.BTGTU

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý III-2021

Lượt xem:25 | lượt tải:22

CHƯƠNG TRÌNH

HN sơ kết 5 năm CT05 và HN học tập Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2021

Lượt xem:66 | lượt tải:55

TÀI LIỆU

Chuyên đề Học tập và làm theo Bác năm 2021 của Trung ương

Lượt xem:164 | lượt tải:153

BC.98.BTGTU

công tác Tuyên giáo tháng 05, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06-2021

Lượt xem:79 | lượt tải:74

Kế hoạch

về thể lệ, hệ thống chủ đề Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo CV 409-BTGTU

Lượt xem:77 | lượt tải:68

NQ.30.TW

của BCT về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:47 | lượt tải:31

KL.82.BCT

của BCT về tiếp tục thực hiện NQ 30 về đổi mới hoạt động công ty nông lâm nghiệp

Lượt xem:39 | lượt tải:31
dh 13
bau cu 1
covid truongsa
dh 1
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao
Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập70
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay14,217
  • Tháng hiện tại295,438
  • Tổng lượt truy cập10,882,714
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây