Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh – một trong các đơn vị dẫn đầu giao ước thi đua của UBND tỉnh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh – một trong các đơn vị dẫn đầu giao ước thi đua của UBND tỉnh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII

Thứ ba - 23/02/2021 16:22
Năm 2020, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vinh dự nhận Cờ đơn vị dẫn đầu giao ước thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII, giai đoạn 2020-2025. Kết quả trên, ngoài sự nỗ lực tích cực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của toàn đơn vị còn phải kể đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (TTKSBT) tỉnh và các Chi bộ trực thuộc.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, năm 2020, vinh dự nhận Cờ đơn vị dẫn đầu giao ước thi đua của UBND tỉnh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII, giai đoạn 2020-2025…
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, năm 2020, vinh dự nhận Cờ đơn vị dẫn đầu giao ước thi đua của UBND tỉnh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII, giai đoạn 2020-2025…
Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1439/QĐ-ĐUK ngày 21-11-2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thành lập tổ chức cơ sở Đảng. Đến nay, toàn Đảng bộ có 80 đảng viên đang sinh hoạt tại 9 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy (tăng 09 đảng viên so với lúc mới thành lập Đảng bộ).
Năm 2019, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ I, nhiệm kỳ 2015- 2020; Chương trình công tác năm 2019 và các nghị quyết hàng tháng của Đảng ủy; lãnh đạo các chi bộ trực thuộc ban hành đầy đủ Quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch công tác năm và tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định. Lãnh đạo đơn vị, đoàn thể xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đầy đủ, nghiêm túc, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ. Đảng bộ đã lãnh đạo chính quyền TTKSBT tham mưu cho Sở Y tế ban hành và tham mưu Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kịp thời các văn bản triển khai công tác y tế dự phòng thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo đơn vị ban hành các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác y tế dự phòng đối với các Trung tâm Y tế huyện, thành phố. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 đạt được những kết quả quan trọng như: Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp Đảng. Lãnh đạo xây dựng đơn vị, Công đoàn cơ sở, Chi đoàn vững mạnh, được đánh giá, phân loại ở mức cao nhất; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm đúng mức; các đợt kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra được tổ chức đúng quy trình quy định, chặt chẽ, khách quan, trung thực... Đặc biệt là chỉ đạo chính quyền tổ chức triển khai công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, chất lượng; đào tạo, tập huấn cho tuyến y tế cơ sở để đảm bảo an toàn tiêm chủng; tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt trên 97%, các tỷ lệ tiêm chủng khác cơ bản đạt so với kế hoạch giao. Qua đó, Đảng bộ đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên... Năm 2019, Đảng bộ được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Thông báo số 730/TB-ĐUK ngày 02-02-2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; cấp ủy cơ sở năm 2019 của Đảng bộ TTKSBT tỉnh, vinh dự là 01/11 cơ sở Đảng tặng giấy khen đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2019 tại Quyết định số: 1931/QĐ-ĐUK ngày 02/01/2020 của Đảng ủy khối về việc khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng.
Trong năm 2020, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và tại Việt Nam; ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, nhưng tập thể Đảng bộ đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, chỉ đạo chính quyền chủ động tham mưu cho Sở Y tế ban hành văn bản chỉ đạo, tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn…điển hình một số chỉ tiêu như: Lãnh đạo triển khai, thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống bệnh dịch trên địa bàn; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch; tăng cường truyền thông, giám sát phát hiện sớm ca bệnh, ổ dịch để cách ly, xử lý kịp thời...góp phần làm cho tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Các bệnh nguy hiểm như tả, dịch hạch không xảy ra, các bệnh mới nổi khác như SARS, Cúm A (H5N1), MERS-CoV không ghi nhận các trường hợp mắc bệnh; một số bệnh truyền nhiễm giảm như lỵ trực trùng, lỵ amibe, viêm gan vi rút A, viêm não Nhật Bản, tay chân miệng, sốt rét, bệnh dại giảm so với năm 2019. Các hoạt động phòng chống lao, phong như khám phát hiện, quản lý bệnh nhân, đảm bảo cung ứng thuốc và công tác truyền thông cũng được tăng cường đến cộng đồng. Lãnh đạo triển khai công tác khám chữa bệnh, tư vấn điều trị dự phòng cho 50.503 (trong đó khám chữa bệnh BHYT 4.589 lượt, khám dịch vụ 7.164 lượt, khám miễn phí 1.919 lượt, tiêm chủng dịch vụ 27.139 lượt, khám sức khỏe 9.692 lượt). Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho 52 người; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TTKSBT tỉnh Kon Tum khóa II, nhiệm kỳ 2020- 2025. Năm 2020, TTKSBT vinh dự nhận Cờ đơn vị dẫn đầu giao ước thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII, giai đoạn 2020-2025…
Năm 2020 Đảng bộ được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Thông báo số 82/TB-ĐUK ngày 30-12-2020 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đảng bộ TTKSBT tỉnh được Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen Đảng bộ TTKSBT đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020.
Trong thời gian đến, phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng; tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung xây dựng thành công các Mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do các chi bộ trực thuộc đã và đang thực hiện; phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với mọi hoạt động của đơn vị; các đoàn thể trực thuộc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTKSBT tỉnh Kon Tum lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II; đặc biệt là Đảng bộ lãnh đạo TTKSBT triển khai, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và Sở Y tế.


Bài, ảnh: Dương Văn Lợt
(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum)

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

TÀI LIỆU

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đc Đồng Sỹ Nguyên

Lượt xem:136 | lượt tải:97

CV.1477.BTGTU

triển khai công tác TTM và BCV năm 2023

Lượt xem:248 | lượt tải:43

GM.01.BTGTU

dự gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí Xuân Quý Mão 2023

Lượt xem:1227 | lượt tải:39

TÀI LIỆU

Đề cương tuyên truyền Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khoá XV

Lượt xem:763 | lượt tải:400

CV.12.BTCCT

V/v mời dự Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum – 110 năm xây dựng và phát triển”

Lượt xem:1176 | lượt tải:569

TÀI LIỆU

phục vụ HN tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022

Lượt xem:187 | lượt tải:121

CV.1438.BTGTU

phổ biến, quán triệt Kết luận số 44 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 74 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Lượt xem:1192 | lượt tải:766
Thể lệ cuộc thi

bao chi xdd

 
truongsa

sls
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm63
  • Hôm nay5,282
  • Tháng hiện tại21,209
  • Tổng lượt truy cập21,415,400
Thăm dò ý kiến

Bạn có thường xuyên truy cập trang web này không?

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang web có cần bổ sung, điều chỉnh nội dung gì không?

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy phép số: Giấy phép số 01/GP-TTĐT, ngày 28 tháng 8 năm 2020
Chịu trách nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây