Cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tri thức KH&CN đến cơ sở 

Cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tri thức KH&CN đến cơ sở

Chủ nhật - 09/12/2018 10:04
Hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức là một trong những yếu tố quan trọng để đưa khoa học và công nghệ (KH&CN) thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; nền tảng để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Mặt khác giúp đưa nhanh các tri thức KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống.
Hội thảo xây dựng NTM gắn với Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Hội thảo xây dựng NTM gắn với Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Chiến lược phát triển KHCN Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã xác định hoạt động truyền thông, phổ biến KHCN là một trong 6 giải pháp chủ yếu để phát triển KHCN Việt Nam: “Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và tuyên truyền sâu rộng trong xã hội, đặc biệt là trong các doanh nghiệp về chủ trương, chính sách, pháp luật về KHCN, về vai trò động lực then chốt của KHCN đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nhằm nâng cao tính tự lực, tự cường, sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động KHCN, tạo không khí thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.
Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam cũng nhấn mạnh: cần “Nhân rộng và tăng cường mô hình phổ biến kiến thức KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương”.
Trong phần nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 ghi rõ “Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước; đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiến tiến trên một số lĩnh vực. Đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở nghiên cứu có tiềm lực và kinh nghiệm để triển khai các dự án khoa học phục vụ nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chế biến phát triển sản phẩm mới, sản phẩm dược liệu... Rà soát, bổ sung, sửa đổi quy trình, tiêu chí lựa chọn và ứng dụng các đề tài khoa học; có chế độ khen thưởng hợp lý và hỗ trợ đối với những tổ chức, cá nhân có sáng kiến khoa học tiêu biểu”.
Trên cơ sở đó, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng là phải tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, trong đó có việc tích cực đưa khoa học và công nghệ vào phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Một trong những khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững, thì truyền thông, phổ biến tri thức khoa học và công nghệ đến cơ sở và người dân đóng vai trò hết sức quan trọng.
Xác định tính chất quan trọng của KHCN, trong những năm qua tỉnh Kon Tum đã có nhiều nổ lực tuyên truyền, vận động các tổ chức, người dân trong việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống và thực sự đã có những kết quả đáng phấn khởi trong việc nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để từng bước thực hiên nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
Ngày 30/6/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh về tổng kết các mô hình sản xuất gắn với KHCN, nâng cao chất lượng hàng hóa và xuất khẩu, việc thực hiện liên kết 4 nhà: “Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông” khuyết khích đầu tư, thực hiện việc ứng dụng các thành tựu KHCN vào sản xuất hàng hóa và nâng cao đời sống nhân dân trong tỉnh, được các doanh nghiệp và người dân đón nhận và tổ chức thực hiện rộng rải và có nhiều mô hình sản xuất cần nhân rộng như: sản xuất và chế biến cà phê xuất khẩu ở Đăk Hà, rau hoa xứ lạnh ở KonPLông, chế biến tinh bột sắn ở các huyện, xây dựng Trung tâm quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm Ngọc linh ở Đăk Tô, mô hình canh tác cây sâm Ngọc Linh hộ gia đình ở Tu Mơ Rông, sản xuất đồ gỗ xuất khẩu ở khu công nghiệp Hòa Bình, các đề tài nghiên cứu và ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh do Sở KH&CN chủ trì…
Cùng với đó, hàng năm, Sở KH&CN tỉnh biên tập và xuất bản ấn phẩm thông tin khoa học công nghệ với số lượng 400 cuốn/số, 12 số/năm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và truyền bá tri thức KH&CN theo yêu cầu nhiệm vụ của ngành; Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh ngoài tăng cường phổ biến trên Trang thông tin điện tử, còn biên tập và xuất bản bản tin khoa học kỹ thuật và đời sống với số lượng 1.000 cuốn/ 4 số/năm phát hành đến UBND các xã, phường, thị trấn, các trường học trên địa bàn tỉnh, để tuyên truyền và hướng dẫn việc áp dụng các tiến bộ KH&KT vào sản xuất và đời sống, phổ biến các dịch vụ kỹ thuật cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc các xã vùng sâu, vùng xa.
Bên cạnh đó hàng năm, Sở KH&CN phối hợp với Đài PT-TH tỉnh thực hiện chuyên mục KH&CN với số lượng 2 tháng 1 chuyên mục, để tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHCN, đưa KHCN đến với cơ sở và người dân, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức thường xuyên Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng, qua đó khơi nguồn sự đam mê sáng tạo cho đội ngũ can bộ công chức, viên chức, học sinh và nhân dân trên địa bàn, góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng và hiệu quả lao động.
Song khách quan mà nhìn nhận thì những hoạt động trên còn quá ít so với yêu cầu về truyền thông KHCN để phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân hiện nay, vì vai trò trọng yếu của tuyền thông KH&CN là phổ biến để đưa nhanh các tri thức, các đề tài, dự án đã được nghiên cứu vào thực tiển sản xuất và đời sống; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tiến quần vào KHCN.
Hoạt động truyền thông KHCN không chỉ tập trung cung cấp thông tin về những thành tựu đạt được mà còn phải thực hiện vai trò định hướng dư luận, đưa cơ chế chính sách về KHCN của Nhà nước đến với công chúng, góp phần nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người dân về vai trò của KHCN trong sự nghiệp phát triển kinh tế -xã hội ở địa phương.
Từ yêu cầu đó để đẩy mạnh truyền thông về KHCN trong thời gian tới cần sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan truyền thông và các ngành liên quan để chuyển tải thông tin KHCN đến với cơ sở, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.

Bài, ảnh: Trần Quang Mạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

HD.73.BTGTU

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 42 -CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Lượt xem:15 | lượt tải:6

CV.3119.BTGTU

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Lượt xem:57 | lượt tải:34

CTr.71.BTGTU

Về chương trình công tác Tuyên giáo tháng 8/2020

Lượt xem:75 | lượt tải:26

CV.3108.BTGTU

V/v gửi đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 9, QH khóa XIV

Lượt xem:244 | lượt tải:57

CV.3102.BTGTU

Mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020

Lượt xem:123 | lượt tải:47

HD.72.BTGTU

tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng

Lượt xem:387 | lượt tải:75

CV.3087.BTGTU

đề cương tuyên truyền kỷ niệm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh

Lượt xem:263 | lượt tải:116
truongsa
1114711 DAN HOI THU TRUONG CO QUAN CHUC NANG TRA LOI
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao

Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay3,453
  • Tháng hiện tại60,171
  • Tổng lượt truy cập7,593,414
cuoc thi 90 nam covid
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 03/GP- TTĐT, ngày 21 tháng 9 năm 2015
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum, số 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum
     - Người chịu trách nhiệm chính: Ông Huỳnh Quốc Huy, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
     - Điện thoại: 0260.3862301. Fax: 0260. 3865464. Email: bantuyengiaotinhuykt@gmail.com; phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây