Thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2017  TimKiem
  TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ
TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XV ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM
1/28/2016 2:18:26 PM

LỜI GIỚI THIỆU

---------------

Từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 10 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  Đại hội đã đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu tổng quát là: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tiềm năng để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới; duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống; phấn đấu xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững”. Đồng thời, đề ra các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 03-10-2015 về nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn tài liệu Hỏi-Đáp văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, phục vụ công tác  nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết.

Tài liệu này phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

 BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Phần thứ nhất

KIỂM ĐIỂM 5 NĂM THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV ĐẢNG BỘ TỈNH

Câu hỏi 1: Những thành quả trong lĩnh vực kinh tế sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh là gì?

Trả lời:

Những thành quả trong lĩnh vực kinh tế sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh là:

- Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 13,94% (Nghị quyết Đại hội XIV đề ra là 15%), giá trị tổng sản phẩm tăng gần gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ trọng các ngành công nghiệp-xây dựng tăng từ 24,32% (năm 2010) lên 27,17% (năm 2015), thương mại- dịch vụ tăng từ 34,44% (năm 2010) lên 38,11% (năm 2015). Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 718 USD năm 2010 lên 1.555 USD năm 2015. Thu ngân sách nhà nước tại địa bàn tăng qua các năm và đến năm 2015 đạt 2.134 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV đề ra (Nghị quyết Đại hội XIV đề ra là 2.000 tỷ đồng).

- Các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực được tập trung phát triển và đã đạt kết quả.

- Nông nghiệp tăng trưởng bình quân 7,0%/năm. Diện tích cao su, cà phê, sâm Ngọc Linh được mở rộng; dự án phát triển rau, hoa xứ lạnh bước đầu có kết quả; nuôi cá Tầm bước đầu cho sản phẩm tiêu thụ trên thị trường. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đạt kết quả.

- Đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 09 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành công nghiệp đạt gần 16,7%/năm. Một số nghề thủ công truyền thống (dệt thổ cẩm, mây tre đan,…) được khôi phục. Hiện có 12 làng nghề truyền thống.

- Thương mại, dịch vụ phát triển nhanh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân đạt 29,18%/năm. Có 26 chợ, 02 siêu thị, 01 trung tâm thương mại và các cửa hàng thương mại. Dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin... có bước phát triển. Một số khu, tuyến, điểm du lịch được đưa vào khai thác, thu hút lượng khách du lịch đến tỉnh bình quân tăng hằng năm lên 17,85%.

- Ba vùng kinh tế động lực đã có những đóng góp trong việc thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển và tác động lan tỏa đến các vùng khác. Việc đầu tư nâng cấp thành phố Kon Tum đạt 70% tiêu chuẩn của đô thị loại II, quy hoạch khu Trung tâm hành chính mới của tỉnh và xây dựng các khu đô thị mới được triển khai tích cực. Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi đã được công nhận đô thị loại IV; thị trấn huyện lỵ Kon Plông được xúc tiến thành lập, du khách đến Măng Đen ngày càng tăng, một số dự án nông nghiệp công nghệ cao đang được triển khai thực hiện.

- Hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Các quốc lộ 24, 14C, đường Hồ Chí Minh và tỉnh lộ đã đầu tư nâng cấp, hệ thống đường liên xã và giao thông nông thôn cơ bản lưu thông thuận lợi. Các công trình thủy lợi đảm bảo cấp nước và an toàn hồ chứa. Trên 98,68% số hộ được sử dụng điện. Trên 86% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Hệ thống trường lớp, thiết bị dạy và học được chuẩn hóa. Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện tuyến tỉnh được đầu tư mở rộng, cơ bảnđáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

- Công tác sắp xếp doanh nghiệp nhà nước đảm bảo tiến độ; hiệu quả hoạt động của nhiều doanh nghiệp sau cổ phần hóa được nâng lên; doanh nghiệp dân doanh phát triển nhanh.

- Kinh tế tập thể được quan tâm tạo điều kiện phát triển. Có 44 hợp tác xã với doanh thu bình quân một hợp tác xã khoảng 902 triệu đồng/năm.

- Môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh từng bước cải thiện. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Hội nhập kinh tế quốc tế được chú trọng.

Câu hỏi 2: Những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực kinh tế sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh là gì?

Trả lời:

Những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực kinh tế sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh là:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu chưa đạt mục tiêu. Tiến độ triển khai thực hiện một số tiêu chí về xây dựng nông thôn mới chưa đạt yêu cầu. Nông nghiệp phát triển chưa tương xứng với lợi thế và tiềm năng; hàng nông sản xuất khẩu thô còn chiếm tỷ trọng lớn.

- Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội còn mặt yếu kém. Khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng đạt thấp. Nợ đọng: thuế, xây dựng cơ bản chưa được xử lý dứt điểm. Huy động nguồn lực để đầu tư phát triển ba vùng kinh tế động lực gặp nhiều khó khăn.

- Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực bị thu hẹp. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư hiệu quả chưa cao. Chưa thu hút được các nhà đầu tư lớn có tiềm lực về tài chính và công nghệ. Hoạt động của hệ thống cửa hàng thương mại, chợ nông thôn đạt thấp; thương mại biên giới phát triển chưa ngang tầm; chưa phát triển được sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Kinh tế tập thể phát triển chậm.

- Tình trạng phá rừng làm rẫy, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép chưa được ngăn chặn; công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng còn bộc lộ nhiều yếu kém.

Câu hỏi 3: Những thành quả trong lĩnh vực văn hóa-xã hội sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh là gì?

Trả lời:

Những thành quả trong lĩnh vực văn hóa- xã hội sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh là:

- Chất lượng giáo dục-đào tạo được nâng lên; đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Công tác đào tạo nghề được triển khai tích cực, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo chung từ 33% lên 42%. Đã giải quyết việc làm cho 21.756 lao động.

- Đời sống người có công, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội có cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh xuống còn 11,5% vào cuối năm 2015. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân đạt nhiều kết quả. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,48% năm 2015. Tuổi thọ trung bình của người dân được nâng lên.

- Hoạt động văn hóa, nghệ thuật ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phát triển sâu rộng. Thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

- Việc ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống được chú trọng. Nhận thức và việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được nâng lên.

Câu hỏi 4: Những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực văn hóa-xã hội sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh là gì?

Trả lời:

Những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực văn hóa-xã hội sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh là:

- Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; chất lượng giáo dục toàn diện học sinh vùng sâu, vùng xa chưa đáp ứng yêu cầu. Cơ sở vật chất các trường ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu. Hiệu quả hoạt động, chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề chưa cao; đào tạo nghề chưa gắn với nhu cầu thị trường. Xuất khẩu lao động còn ít.

- Chất lượng khám, chữa bệnh chậm được nâng lên; tinh thần, thái độ phục vụ người dân và năng lực chuyên môn của một số cán bộ y tế còn hạn chế.

- Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao. Khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa các vùng chậm được thu hẹp.

- Hệ thống thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao còn thiếu và không đồng bộ, hiệu quả sử dụng thấp. Các di tích lịch sử, văn hoá chậm được khôi phục, tôn tạo. Bản sắc văn hoá của các dân tộc thiểu số chưa được khai thác và phát huy đúng mức. Thể thao thành tích cao phát triển chưa mạnh.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn nhiều vướng mắc, chậm được xử lý dứt điểm. Việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống hiệu quả chưa cao.

Câu hỏi 5: Những thành quả trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh là gì?

Trả lời:

Những thành quả trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh là:

- Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân được củng cố, tăng cường. Giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn lật đổ và vượt biên. Diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an được triển khai đúng kế hoạch, đạt chất lượng.

- Công tác bồi dưỡng giáo dục quốc phòng, an ninh được đẩy mạnh. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng được nâng cao.

- An ninh chính trị nội bộ, an ninh biên giới, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh trong vùng tôn giáo, dân tộc, nông thôn và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để tái nhen nhóm tổ chức phản động FULRO, Tin lành Đê Ga; đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn đạt kết quả. Các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm nguy hiểm, tội phạm kinh tế, môi trường, ma tuý được điều tra, xử lý kịp thời.

- Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên; hạn chế tình trạng truy tố, xét xử sai, bỏ lọt tội phạm…

- Chủ động, tích cực trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; xử lý có hiệu quả các vụ việc khiếu kiện, tranh chấp phức tạp, kéo dài. Hoạt động thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng pháp luật.

- Công tác đối ngoại được tăng cường. Công tác phân giới, cắm mốc trên tuyến biên giới với Campuchia, tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên tuyến biên giới với Lào cơ bản hoàn thành.

Câu hỏi 6: Những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong 5 năm qua là gì?

Trả lời:

Những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong 5 năm qua là:

- Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động chưa sâu sắc. An ninh chính trị còn tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định. An ninh, trật tự khu vực biên giới, công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực bảo vệ rừng, quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản có lúc, có nơi chưa tốt.

- Khiếu kiện, tranh chấp trên các lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng... còn xảy ra. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có lúc hiệu quả chưa cao.

- Kết quả cải cách tư pháp chưa đồng bộ ở một số lĩnh vực; tỷ lệ án xét xử sai, án trả lại để điều tra bổ sung tuy có giảm nhưng chưa đạt yêu cầu.

- Một số lĩnh vực hợp tác với nước ngoài có mặt hiệu quả còn thấp; tham mưu, đề xuất tiếp nhận viện trợ một số dự án phi chính phủ nước ngoài đôi lúc thiếu chặt chẽ; sự phối hợp giữa hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân trên các lĩnh vực chưa đồng bộ.

Câu hỏi 7: Những thành quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh là gì?

Trả lời:  

Những thành quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh là:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng. Việc tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước được thực hiện nghiêm túc; đã kịp thời nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội. Công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch đạt kết quả tích cực.

- Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có chuyển biến và mang lại hiệu quả thiết thực. Đã kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn. Một số mô hình điển hình tiên tiến được biểu dương và nhân rộng.

- Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác phát triển đảng tiếp tục được chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31-8-2015, toàn Đảng bộ kết nạp được 6.650 đảng viên mới (chỉ tiêu Nghị quyết là 4.000 đảng viên), nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh Đảng bộ là 23.637 đảng viên.

- Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định; đội ngũ cán bộ cơ bản đảm bảo cơ cấu, chất lượng, trưởng thành về mọi mặt và đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 30-6-2015 đã điều động, bổ nhiệm 125 lượt cán bộ, bổ nhiệm lại 47 đồng chí; luân chuyển 126 lượt cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng.

- Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được tăng cường. Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6-2015, đã kỷ luật 506 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng 11 trường hợp. Giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài.

- Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, được triển khai thực hiện có hiệu quả với nhiều hình thức, lực lượng phù hợp, góp phần trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn; vai trò giám sát, phản biện xã hội đã có sự đổi mới về hình thức và nội dung; hương ước, quy ước ở các thôn, tổ dân phố được thực hiện, qua đó đã phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp được nâng lên rõ rệt. Công tác giám sát, tiếp xúc cử tri đã có sự đổi mới theo hướng tăng cường phối hợp, thiết thực, hiệu quả. Năng lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền và các cơ quan quản lý Nhà nước tiếp tục được nâng lên. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức được chấn chỉnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước có nhiều chuyển biến. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

- Phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng tiếp tục được đổi mới, sâu sát và hiệu quả hơn. Việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của các cấp uỷ ngày càng thiết thực, nội dung ngắn gọn, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và tính khả thi cao. Tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên trách của Tỉnh uỷ được sắp xếp, kiện toàn kịp thời theo quy định của Trung ương.

Câu hỏi 8: Những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 5 năm qua là gì?

Trả lời:

Những hạn chế, khuyết điểm trong lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 5 năm qua là:

- Việc phổ biến, tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số nơi chất lượng còn thấp. Công tác định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Nắm bắt và đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch có lúc còn chậm, thiếu sắc bén. Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực có lúc, có nơi chưa đi vào chiều sâu.

- Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp uỷ, tổ chức đảng còn hạn chế. Tính gương mẫu, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa cao. Việc thực hiện tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" ở một số đơn vị chưa chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ đảng viên được kết nạp ở một số địa phương, lĩnh vực đạt thấp, nhất là ở doanh nghiệp tư nhân.

- Việc kiểm tra, giám sát, phát hiện các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn ít. Công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm chưa thường xuyên; một số cuộc kiểm tra, nội dung kiểm tra, giám sát chất lượng còn thấp; một số khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên chậm được phát hiện, xử lý và khắc phục kịp thời.

- Công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính còn một số nội dung chưa đạt yêu cầu. Hiệu quả công tác và năng lực triển khai thực hiện nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, công chức còn thấp; một số trường hợp sai phạm phải xử lý kỷ luật.

- Công tác dân vận của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chưa thường xuyên. Công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao; vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội chưa được thể hiện rõ nét.

Câu hỏi 9: Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đánh giá tổng quát thành quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV như thế nào?

Trả lời:

Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được những thành quả quan trọng:

- Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng lên. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố. Công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức được triển khai tích cực. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư được thực hiện thường xuyên.

- Kinh tế duy trì mức tăng trưởng tương đối cao với cơ cấu khá hợp lý. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân chuyển biến rõ nét. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục-đào tạo không ngừng được nâng lên. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao ngày càng khởi sắc. Tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân hằng năm đạt mục tiêu đề ra; thu nhập của nhóm hộ nghèo ở nông thôn từng bước được cải thiện. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị xã hội ổn định. Cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh…

- Đa số chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết đạt và vượt mục tiêu đề ra (19/33 chỉ tiêu đạt và vượt mục  tiêu Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh).

Câu hỏi 10: Nguyên nhân của những thành quả trên là gì?

Trả lời:

Đạt dược những thành quả trên là do:

- Tỉnh Kon Tum luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Chính phủ; sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các bộ, ngành Trung ương.

- Tỉnh uỷ luôn đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là về phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị.

- Chính quyền các cấp đã có sự năng động, linh hoạt hơn trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện, nhất là trong thu hút đầu tư, triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội; cải cách hành chính và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội luôn bám sát nhiệm vụ của địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức nhiều phong trào cụ thể, thiết thực để cổ vũ, động viên đoàn viên, hội viên ở các cấp, các ngành tham gia; đã khơi dậy và phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết các dân tộc. Đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum có truyền thống đoàn kết, yêu nước, lao động cần cù.

Câu hỏi 11: Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đánh giá tổng quát về những hạn chế, yếu kém qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV  như thế nào?

Trả lời:

Tổng quát về những hạn chế, yếu kém qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh là:

- Kon Tum vẫn còn là một tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển, quy mô nhỏ, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp; tăng trưởng chủ yếu dựa vào tài nguyên, phụ thuộc vào đầu tư của Trung ương. Tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa chậm, Hàm lượng chất xám, khoa học công nghệ chưa cao. Chưa có doanh nghiệp đóng vai trò chủ lực, đầu tàu trong tỉnh; chưa có sản phẩm có thương hiệu mạnh và chiếm thị phần lớn.

- Thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn chế. Các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh chưa được khai thác, phát huy tối đa hiệu quả. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội còn nhiều mặt yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

- Đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Văn hóa, giáo dục, y tế còn có mặt hạn chế. Một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết triệt để.

- Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở có nơi, có lúc còn hạn chế.

- An ninh chính trị còn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định.

Câu hỏi 12: Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém đối với các lĩnh vực trên là gì?

Trả lời:

* Nguyên nhân khách quan: Tỉnh có xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng nhiều yếu kém. Nguồn lực hạn chế, nhất là nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Địa bàn rộng và chia cắt, trình độ dân trí không đồng đều. Bên cạnh đó, những năm qua thời tiết khắc nghiệt; ảnh hưởng do hậu quả của cơn bão số 9 (năm 2009) để lại; dịch bệnh thường xuyên xảy ra; giá cả thị trường có nhiều biến động bất lợi; Chính phủ thực hiện chính sách tái cơ cấu kinh tế, thắt chặt chi tiêu công; các dự án lớn như Nhà máy sản xuất bột giấy và giấy Tân Mai-Kon Tum, thủy điện Thượng Kon Tum triển khai gặp nhiều khó khăn... Các thế lực thù địch, phản động luôn âm mưu, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, "dân chủ", "nhân quyền" để chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

* Nguyên nhân chủ quan: Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, một số cấp ủy, chính quyền chưa theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ mới; ý chí chiến đấu, tư duy đổi mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm còn hạn chế, chưa linh hoạt, nhạy bén. Vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan. Công tác lập và tổ chức thực hiện một số quy hoạch chưa sát thực tế, thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao, chậm được điều chỉnh, bổ sung kịp thời. Cải cách hành chính, nhất là vấn đề công chức, công vụ, thủ tục hành chính chưa thật sự mạnh mẽ. Còn tư tưởng chủ quan, duy ý chí trong việc triển khai thực hiện một số chương trình, dự án đầu tư. Chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác vận động quần chúng.

Câu hỏi 13: Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, Đảng bộ tỉnh đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì?

Trả lời:

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, Đảng bộ tỉnh đã rút ra 4 bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất: Giữ vững và phát huy khối đoàn kết toàn dân; bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương để định hướng công tác tư tưởng, dư luận xã hội, làm tốt công tác vận động Nhân dân trong tổ chức thực hiện. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên để phấn đấu thoát nghèo.

Thứ hai: Xác định đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy đúng mức vai trò của cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thứ ba: Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và bảo vệ môi trường. Phát triển kinh tế phải đi đôi với việc bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng. Quan tâm giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

Thứ tư: Phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 2015-2020

Câu hỏi 14: Dự báo những thuận lợi và khó khăn của tỉnh trong 5 năm tới như thế nào?

Trả lời: Dự báo những thuận lợi và khó khăn của tỉnh trong 5 năm tới:

* Về thuận lợi:

- Tỉnh Kon Tum nằm ở ngã ba Đông Dương; có lợi thế về kinh tế cửa khẩu; có thế mạnh về tài nguyên rừng là điều kiện phát triển kinh tế rừng, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi; có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp và giàu bản sắc văn hóa các dân tộc là điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

- Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Quan hệ hợp tác phát triển giữa Kon Tum với các tỉnh, thành phố trong nước đang mở ra nhiều triển vọng. Tỉnh có nhiều công trình, dự án lớn được đầu tư, thực hiện. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh có truyền thống đoàn kết, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

- Đảng bộ tỉnh có năng lực lãnh đạo, có tinh thần đoàn kết thống nhất. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, đạo đức và năng lực đủ khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Về khó khăn:

- Tình hình kinh tế thế giới và khu vực còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kinh tế đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra tiếp tục tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp; khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại.

- Hạ tầng kinh tế, xã hội còn yếu kém. Quy mô kinh tế còn nhỏ, công nghệ sản xuất lạc hậu, năng lực cạnh tranh thấp. Dân số ít và sống phân tán. Chất lượng nguồn nhân lực thấp. Lao động trong nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ cao. Vị trí địa lý của tỉnh tạo ra thuận lợi, song cũng đặt ra những khó khăn giữa phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý của các cấp, các ngành còn có mặt hạn chế. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cải cách hành chính chưa thật mạnh mẽ, triệt để. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng về đạo đức, lối sống, yếu kém về trình độ, năng lực, uy tín thấp. Tình hình ngoại biên phức tạp; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục các hoạt động kích động, chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc, lôi kéo vượt biên trái phép.

Câu hỏi 15: Mục tiêu tổng quát Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra trong 5 năm tới là gì?

Trả lời: Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc; quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gắn với xây dựng nông thôn mới; duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống. Phấn đấu xây dựng tỉnh Kon Tum ổn định và phát triển bền vững.

Câu hỏi 16: Những chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra trong 5 năm tới là gì?

Trả lời:

Những chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm tới là:

- Về kinh tế: Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 trên 9%/năm. Đến năm 2020, tỷ trọng các ngành trong trong cơ cấu kinh tế: nông- lâm- thuỷ sản là 26- 27%, công nghiệp- xây dựng là 31- 32%, thương mại- dịch vụ là 35-36%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 2.500 USD; thu ngân sách nhà nước tại địa bàn trên 3.500 tỷ đồng.

- Về xã hội: Đến năm 2020, dân số khoảng 580 nghìn người; trên 52% lao động qua đào tạo; có 80% người trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương; 100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 50% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa; ít nhất 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 3-4%/năm.

- Về môi trường: Đến năm 2020, trên 80% các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; độ che phủ rừng đạt trên 63,75%.

- Về xây dựng Đảng: Đến năm 2020, kết nạp mới trên 5.000 đảng viên; 100% thôn, tổ dân phố có tổ chức đảng; trên 75% quần chúng được tập hợp vào các tổ chức chính trị- xã hội.

Câu hỏi 17: Để tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại cần thực hiện các giải pháp gì?

Trả lời: Để tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại cần thực hiện các giải pháp sau:

- Rà soát, bổ sung các quy hoạch, đa dạng hóa nguồn vốn và phương thức huy động để khắc phục điểm yếu về kết cấu hạ tầng. Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho Nhân dân khi thực hiện các công trình, dự án có thu hồi đất.

- Hoàn thiện hệ thống giao thông có tính chất kết nối đối ngoại và nội tỉnh. Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi.

- Rà soát, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư nguồn và lưới điện trên địa bàn, phấn đấu đến cuối năm 2020 có trên 99% hộ dân được sử dụng điện. Đầu tư trường lớp, thiết bị dạy và học theo chuẩn quốc gia. Nâng cấp các bệnh viện và các cơ sở y tế. Phát triển và hiện đại hóa công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình. Hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục đầu tư hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch… đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

- Ưu tiên đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, trước hết tập trung khắc phục vấn đề tiêu thoát nước, xử lý rác thải, cấp nước, điểm vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa… Thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Huy động và bố trí nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng ba vùng kinh tế động lực của tỉnh.

Câu hỏi 18: Để thực hiện tái cơ cấu đồng bộ nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh gắn với đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà cần thực hiện các giải pháp gì?.

Trả lời: Để thực hiện tái cơ cấu đồng bộ nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh gắn với đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà cần thực hiện các giải pháp sau:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; tăng cường kỷ luật ngân sách, xử lý có kết quả tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản và nợ đọng thuế. Sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, các ban quản lý rừng, các công ty lâm nghiệp, giảm dần trợ cấp từ ngân sách. Quản lý chặt chẽ doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Tạo thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Phát huy vai trò đầu tàu của các vùng kinh tế động lực.

- Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực vào địa bàn; hình thành đơn vị kinh tế mạnh của tỉnh. Tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực, tạo ra sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng giá trị gia tăng và sức cạnh tranh, trong đó:

+ Tiếp tục phát triển toàn diện nông nghiệp đi vào chiều sâu, theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

+ Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghiệp tỉnh có tiềm năng và phù hợp với nhu cầu thị trường.

+ Phát triển mạnh thương mại-dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa và dịch vụ của Nhân dân.

- Tiếp tục củng cố và phát triển có chiều sâu các mối quan hệ hợp tác đã được thiết lập. Nghiên cứu thiết lập quan hệ hợp tác với một số địa phương của Pháp và các nước Âu-Mỹ có thế mạnh về du lịch, quy hoạch và quản lý đô thị...

Câu hỏi 19: Để tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân cần thực hiện các giải pháp gì?.

Trả lời: Để tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân cần thực hiện các giải pháp sau:

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu đến cuối năm 2020 có trên 52% lao động qua đào tạo, trong đó đào tạo nghề đạt 36,5%. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để thu hút nhân lực chất lượng cao đến làm việc tại tỉnh; hình thành thị trường cung ứng nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế trên lĩnh vực nhân lực.

- Thực hiện tốt chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Phấn đấu đến năm 2020 trên 40% trường Mầm non, 58% trường Tiểu học, 40% trường Trung học cơ sở, 45% trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn đào tạo với bố trí sử dụng. Sắp xếp lại các cơ sở đào tạo, giáo dục chuyên nghiệp; thực hiện tốt việc hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế. Tăng cường hợp tác, liên kết khám, chữa bệnh giữa các cơ sở y tế trong tỉnh với các bệnh viện có chất lượng cao trong nước. 

- Chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh. Đầu tư nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng. Phấn đấu đến năm 2020, có 70% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Khuyến khích sáng tạo các tác phẩm văn hóa, văn học-nghệ thuật về Kon Tum. Chủ động hợp tác và giao lưu quốc tế về văn hóa. Phát triển mạnh thể dục, thể thao.  

- Đẩy nhanh công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

- Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trên các lĩnh vực.

- Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tăng cường bảo vệ khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng, nâng độ che phủ rừng lên trên 63,75% (bao gồm cả cây đa mục tiêu); chú trọng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Kiên quyết di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư. Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, chất thải, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu sản xuất tập trung, khu chăn nuôi, khu giết mổ gia súc, gia cầm. Triển khai các biện pháp chống xói mòn, sạt lở đất, biến đổi dòng chảy, ô nhiễm nguồn nước, thay đổi hệ sinh thái theo hướng tác động tiêu cực đến môi trường.

Câu hỏi 20: Để bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong 5 năm tới cần thực hiện những giải pháp gì?.

Trả lời: Để bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong 5 năm tới cần thực hiện các giải pháp sau:

- Chủ động đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", “bạo loạn, lật đổ” của các thế lực thù địch, phản động; không để xảy ra biểu tình, vượt biên, trốn đi nước ngoài, nhen nhóm hình thành tổ chức phản động; đấu tranh xóa bỏ triệt để tà đạo Hà Mòn, ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

- Chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm; phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí.

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động hội nhập quốc tế, hợp tác toàn diện với các tỉnh giáp biên của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia; thiết lập quan hệ, hợp tác trên một số lĩnh vực với một số tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Phấn đấu hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.

Câu hỏi 21: Để tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ trong 5 năm tới cần thực hiện các giải pháp gì?

Trả lời: Để tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ trong 5 năm tới cần thực hiện những giải pháp sau:

- Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng. Đấu tranh ngăn ngừa biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng và bố trí đội ngũ báo cáo viên các cấp. Tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy các cấp đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; phấn đấu trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó trên 15% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; trên 70% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, tâm huyết với nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Phấn đấu trên 80% cán bộ chủ chốt và trên 90% công chức cấp xã đạt chuẩn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp đối với việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước

- Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Thực hiện tốt Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân.

- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của các cấp uỷ, tổ chức đảng. Kịp thời bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy chế, quy trình công tác. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp và cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.

Câu hỏi 22: Để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp trong 5 năm tới cần những giải pháp gì?

Trả lời: Giải pháp để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp trong 5 năm tới là:

Nâng cao chất lượng của Hội đồng nhân dân các cấp trong hoạt động quyết định và giám sát. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở; chăm lo xây dựng các thôn, tổ dân phố vững mạnh, an toàn.  

Câu hỏi 23: Những định hướng lớn để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong 5 năm tới là gì?

Trả lời:

Những định hướng lớn để nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong 5 năm tới là:

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, cụ thể:

- Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phấn đấu từng tổ chức chính trị-xã hội tập hợp trên 75% quần chúng vào tổ chức.

- Kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân, tham gia với các cơ quan chức năng để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống Nhân dân ngay tại cơ sở.

- Kiện toàn, củng cố các cơ sở hoạt động yếu kém; phân công đoàn viên, hội viên phụ trách hộ, nhóm hộ; xây dựng lực lượng cốt cán ở cơ sở góp phần xây dựng thôn, tổ dân phố vững mạnh toàn diện.

______________________

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Số lượt xem:1559
Bài viết trước:
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01-2016
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 10-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 09-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 08-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 07-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 06-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 05-2015 (bổ sung Kết luận 1663 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 04-2015
    LIÊN KẾT
Trang chủ   |   Liên hệ   
Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum - Giấy phép số 03/GP- TTĐT ngày 21 tháng 9 năm 2015
Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum - Kon Tum; Điện thoại: 060.3862301; Email: phiemkt@gmail.com.
Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

Treo chân mày bằng chỉkhông phẫu thuật


Bệnh viện thẩm mỹ JW hàn quốc


Bệnh viện thẩm mỹ uy tín nhất tphcm


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Phẫu thuật hàm móm có nguy hiểm không


Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu tiền


Phẫu thuật chỉnh hàm móm


Phẫu thuật hàm hô móm


Phẫu thuật vẩu hàm trên


Điều trị khớp cắn ngược