Thứ 5, ngày 29 tháng 6 năm 2017  TimKiem
  TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ
Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 08-2015
7/28/2015 3:38:09 PM

A. VĂN BẢN MỚI

I. VĂN BẢN CỦA TỈNH

1. Ngày 08/07/2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2015. UBND tỉnh yêu cầu:

Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương tại các văn bản: Quyết định số 1182/QĐ-TTg ngày 17/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Sê San, Chỉ thị số 2588/CT-BNN-TCTL ngày 31/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2015 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 ban hành Phương án phòng chống lụt bão, ứng phó với bão mạnh, siêu bão và giảm nhẹ thiên tai trện địa bàn tỉnh Kon Tum, Văn bản số 1219/UBND-VX ngày 16/6/2015 về phòng, chống bão lũ khắc phục thiên tai, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân khi xảy ra thiên tai, Thông báo số 869/TB-VPUB ngày 24/6/2015 của Văn phòng UBND tỉnh…

Thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, Đài Khí tượng Thủy văn Kon Tum và các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành ở các địa phương, đơn vi trong mùa mưa lũ; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban (24/24 giờ khi có mưa, bão, áp thấp nhiệt đới) và chế độ báo cáo trong mùa mưa, bão (theo Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh)

Quán triệt và thực hiện phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ); rà soát nắm chắc số lượng phương tiện vật tư có thể tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành, địa phương; chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết, có phương án sẵn sàng huy động các lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ người, tài sản và công trình khi có thiên tai xảy ra.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: (a) Kiểm tra, rà soát, xác định các khu vực trọng điểm, xung yếu dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đá (vùng ven sông, suối, ven sườn núi, ven sườn đồi dễ bị sạt lở, vùng trũng…) kịp thời thông báo, cảnh báo kịp thời cho nhân dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó; đối với những vùng có nguy cơ cao phải kiên quyết di dời người dân đến nơi an toàn. Tổ chức cắt, tỉa cây xanh đảm bảo an toàn trước mùa mưa, bão. Cập nhật các văn bản mới trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai. (b) Tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của thiên tai để chủ động phòng, tránh, đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất; áp dụng các biện pháp tuyên truyền phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương để từng thôn, làng, từng người dân nắm được thông tin về thiên tai nhằm chủ động phòng ngừa. (c) Khẩn trương xây dựng và phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp cho phù hợp với đặc điểm dân sinh, kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng; loại thiên tai cụ thể, các cấp độ rủi ro thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn…theo quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống thiên tai và hoàn thành đúng tiến độ quy định tại Quyết định 1061/QĐ-TTg ngày 01/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ. (d) Chủ động sử dụng ngân sách của huyện, thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định để phòng chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân; đồng thời quan tâm, hỗ trợ không để người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai bị đói rét; trường hợp vượt quá khả năng, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét trong tháng 11 năm 2015 (qua Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh tiếp tục theo dõi, kiểm tra mức độ an toàn các công trình hồ chứa thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa có quy mô lớn; có giải pháp sửa chữa, khắc phục kịp thời các sự cố để đảm bảo an toàn cho các công trình và dân sinh, kinh tế ở vùng hạ lưu. Có kế hoạch chủ động dự phòng các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp để khôi phục sản xuất sau thiên tai, kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi ở những vùng xảy ra thiên tai…

Sở Công thương phối hợp với UBND các huyện, thành phố có kế hoạch dự phòng các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt lương thực, nước uống cho vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ bị chia cắt…trước mùa mưa lũ. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện của các chủ đầu tư trên địa bàn, đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa đã được phê duyệt. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị đang xây dựng các Nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục trên sông, suối đảm bảo vượt lũ an toàn; đồng thời xây dựng phương án phòng, chống lũ các hồ chứa thủy điện đảm bảo an toàn công trình trong mùa lũ.

Sở Xây dựng: Có kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống lụt, bão các công trình xây dựng cơ bản đang thi công ở vùng ven sông, vùng có nguy cơ bị xói lở, lũ quét..kịp thời cảnh báo, hướng dẫn các đơn vị thi công biết, có biện pháp phòng tránh. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn người dân xây dựng, tu sửa nhà an toàn theo các cấp bão được quy định tại Văn bản số 1145/BXD-KHCN ngày 28/5/2015 của Bộ Xây dựng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các lực lượng trang trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ, xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu các tình huống khẩn cấp khi có đề nghị của UBND tỉnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Sở Giao thông Vận tải có phương án đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường trọng điểm; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện, lực lượng ứng cứu và thay thế khi có sự cố giao thông xảy ra trong mùa mưa lũ. Tổ chức cắm các biển cảnh báo tại các khu vực xung yếu thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai để người dân biết, phòng ngừa.

Sở Y tế có phương án chuẩn bị sẵn sàng, phương tiện, vật tư, đảm bảo cơ sở thuốc cấp cứu cần thiết để kịp thời ứng cứu, xử lý khi có tình huống xấu do ảnh hưởng của thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý môi trường, nguồn nước và phòng chống các dịch bệnh phát sinh sau khi có thiên tai.

Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho các trường học trong vùng bị ảnh huuownrg tạm thời cho học sinh nghỉ học khi có tình huống mưa lũ phức tạp, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra; đồng thời bố trí dạy bù vào thời gian thích hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương kiên quyết ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép trên các sông, suối; kiểm tra, cảnh báo các vùng có khả năng xảy ra trượt lở đất trong mùa mưa lũ do khai thác khoáng sản.

Viễn Thông Kon Tum có phương án đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống thiên tai trên địa bàn tỉnh, nhất là những vùng thường xuyên bị ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; trong đó đặc biệt ưu tiên cho mạng thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Kon Tum kịp thời thông tin diễn biến thời tiết, thiên tai và các chỉ đạo, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời tuyên truyền, phổ biến cho người dân những kiến thức cơ bản về các loại hình thiên tai và biện pháp phòng chống để người dân biết chủ động phòng chống và ứng phó.

Đài Khí tượng Thủy văn Kon Tum: Nâng cao chất lượng dự báo, đặc biệt là khả năng dự báo sớm các tình huống phức tạp, cung cấp kịp thời các bản tin cảnh bảo mưa, lũ khẩn cấp cho Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan để kịp thời chỉ đạo đối phó với mọi diễn biến của thiên tai và phục vụ cho công tác vận hành liên hồ chưa thủy điện trên sông Sê San.

Công ty Điện lực Kon Tum tăng cường kiểm tra hệ thông đường dây điện đảm bảo cung cấp an toàn, hợp lý khi có sự cố do thiên tai gây ra.

Chi nhánh xăng dầu Kon Tum có phương án dự trữ xăng dầu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để chủ động cung ứng đối với những vùng bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Chi cục Dự trữ quốc gia Chi nhánh Kon Tum chuẩn bị lượng gạo dự trữ cần thiết đảm bảo cung ứng cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

Các cấp, các ngành ngoài việc làm tốt công tác phòng, chống thiên tai bảo vệ cơ sở của ngành, địa phương mình, còn phải chuẩn bị sẵn sàng mọi lực lượng, phương tiện, vật tư để tham gia công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra theo sự điều động của UBND tỉnh và Trưởng ban – Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Các thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức kiểm tra thực hiện việc triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa bàn được phân công; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý có hiệu quả trong việc ứng phó với các tình huống thiên tai nguy hiểm.

2. Ngày 25-6-2015 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 88-HD/BTGTU về hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (năm 2015). Nội dung cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước.

- Tuyên truyền, nhân rộng kết quả, bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước những năm qua; tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực; cổ vũ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của tỉnh, đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Gắn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong năm 2015.

- Công tác tuyên truyền cần được tiến hành sâu rộng, với nội dung và hình thức phong phú, bảo đảm đúng mục đích, ý nghĩa. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước của Trung ương và của tỉnh.

2. Các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, trọng tâm là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tuyên truyền các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm hay, bài học quý.

3. Những kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước của địa phương và công tác khen thưởng trên các lĩnh vực trong 5 năm qua; phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020 theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

4. Tuyên truyền thông qua các hoạt động: Triển lãm ảnh về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước và các kỳ đại hội thi đua; cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua năm 2011- 2015; các phong trào thi đua thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

5. Tiến hành các hoạt động tuyên truyền đến hết Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trong thời điểm diễn ra Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII (được tổ chức trong tháng 9 năm 2015) và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015 (được tổ chức trong quý IV năm 2015).

III. TÀI LIỆU VÀ KHẨU HIỆU PHỤC VỤ TUYÊN TRUYỀN

1. Tài liệu phục vụ tuyên truyền.

- Các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng: Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 35-CT/TTg ngày 19-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015; Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi, bổ sung năm 2013); Kế hoạch số 590/KH-UBND, ngày 31-3-2015, của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII giai đoạn 2015-2020.

- Danh sách và thành tích của các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh cung cấp.

- Các báo cáo tham luận tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII giai đoạn 2015 -2020.

2. Một số câu khẩu hiệu tuyên truyền trực quan.

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII giai đoạn 2015- 2020!

- Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX!

- Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân!

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

- Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Hướng dẫn tuyên truyền tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; đăng tải tài liệu tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015 trên Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (www.tuyengiaokontum.org.vn)

Phối hợp với Tiểu ban tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh, các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền.

2. Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tham mưu cho cấp uỷ xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; gắn với tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các ngày lễ lớn của đất nước.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh: Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam và đoàn thể các cấp, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

4.  Sở Nội Vụ: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để triển khai công tác tuyên truyền; chủ động cung cấp các danh mục và thành tích tập thể, cá nhân, điển hình nhân tố mới cho các cơ quan thông tấn báo chí.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; hướng dẫn báo chí Trung ương thường trú tại địa phương tăng cường có những bài viết về các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2015-2020.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo ngành dọc như: Tuyên truyền cổ động trực quan; hoạt động văn văn nghệ, triển lãm tranh, ảnh về các thành tựu kinh tế với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua yêu nước.

7. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước trước, trong và sau Đại hội của tỉnh và Đại hội toàn quốc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo các nội dung xác định tại mục II của Hướng dẫn này; phản ánh kịp thời diễn biến Đại hội  và các hoạt động của tỉnh và của các địa phương, ngành trong tỉnh chào mừng Đại hội.

- Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện truyền hình trực tiếp Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII; sưu tầm phim tư liệu về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước và các kỳ đại hội; xây dựng kịch bản, tổ chức chương trình giao lưu với các điển hình tiên tiến trong Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII.

- Báo Kon Tum phát hành ấn phẩm đặc biệt chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII; cử đội ngũ phóng viên chụp hình Đại hội và hình lưu niệm cho các đại biểu, đồng thời in hoặc cung cấp file ảnh cho các đơn vị làm tư liệu tuyên truyền.

3. Ngày 25-6-2015 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 89-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về những giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Phát huy cao độ lực lượng, phương tiện tuyên truyền, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa rộng, tạo không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Khẳng định ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám; sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

2. Những thành quả to lớn mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong 70 năm xây dựng và bảo vệ và phát triển đất nước; những bài học kinh nghiệm trong thời kỳ đổi mới trên cơ sở kế thừa bài học lớn của Cách mạng Tháng Tám để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời đề cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân đối với đảng viên, cán bộ, công chức.

3. Phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tri ân công lao của các thế hệ đã có những đóng góp trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

4. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 III.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÁC HOẠT  ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Cấp tỉnh triển khai các hoạt động kỷ niệm theo mục 4 tại Công văn số 953/UBND-VX ngày 15-5-2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn còn lại năm 2015”.

2. Cấp huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để tổ chức các hoạt động như:

- Hoạt động “Về nguồn” thăm lại các di tích lịch sử, căn cứ cách mạng của Đảng bộ địa phương trong hai cuộc kháng chiến; các buổi tọa đàm, ôn lại truyền thống lịch sử; tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ; chỉnh trang, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử cách mạng; đẩy mạnh các hoạt động, chương trình an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, người có công, gia đình nghèo, neo đơn…

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT; tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, loa truyền thanh ở cơ sở, xe thông tin lưu động, đài Truyền thanh- Truyền hình, trang thông tin điện tử của địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Hướng dẫn và đăng tải Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015) trên Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (www.tuyengiaokontum.org.vn)

2. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy: Tham mưu cho cấp uỷ xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp; kết hợp với tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo và hướng dẫn ngành dọc và các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT; triển lãm tranh ảnh, sách, báo, tư liệu; chiếu phim về đề tài Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phục vụ Nhân dân; tuyên truyền cổ động trực quan thông qua các cụm panô, băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo việc thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; theo dõi, kiểm tra , xử lý các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin.  

5. Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh: Mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo các nội dung xác định tại mục II của Hướng dẫn này; phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm của tỉnh và của các địa phương, ngành; các hoạt động tri ân, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh; đưa tin về các hoạt động lớn do Trung ương tổ chức; chủ động phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh: Phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

7. Uỷ ban nhân dân tỉnh: Thông báo cho các cơ quan, đơn vị và Nhân dân treo cờ và khẩu hiệu chào mừng (Treo cờ Tổ quốc từ ngày 18 đến hết ngày 19-8-2015 và từ ngày 01 đến hết ngày 02-9-2015).

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015)!

2.  Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt!

3. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

4.  Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015!

5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

II. VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, gồm 27 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2015. Một số quy định chủ yếu của Nghị định:

- Tổ chức, cá nhân được vay vốn theo quy định tại Nghị định này, bao gồm: a) Cá nhân, hộ gia đình cư trú trên địa bàn nông thôn hoặc có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; b) Hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn nông thôn; c) Chủ trang trại; d) Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn nông thôn hoặc tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; đ) Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn, ngoại trừ các đối tượng sau: Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp khai khoáng, các cơ sở sản xuất thủy điện, nhiệt điện và các doanh nghiệp không thuộc đối tượng quy định tại Điểm e Điều này nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất; e) Doanh nghiệp cung cấp vật tư nông nghiệp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp.

- Cơ chế bảo đảm tiền vay:

1. Tổ chức tín dụng được xem xét cho khách hàng vay trên cơ sở có bảo đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo các mức như sau: a) Tối đa 50 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (trừ cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm); b) Tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn; cá nhân và hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có tham gia liên kết trong sản xuất nông nghiệp với hợp tác xã hoặc doanh nghiệp (trừ cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm); c) Tối đa 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ gia đình đầu tư cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm; d) Tối đa 300 triệu đồng đối với tổ hợp tác và hộ kinh doanh; đ) Tối đa 500 triệu đồng đối với hộ nuôi trồng thủy sản, hộ khai thác hải sản xa bờ có ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với tổ chức chế biến và xuất khẩu trực tiếp; e) Tối đa 01 tỷ đồng đối với hợp tác xã, chủ trang trại hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; g) Tối đa 02 tỷ đồng đối với hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ; các chủ trang trại nuôi trồng thủy sản; liên hiệp hợp tác xã hoạt động trên địa bàn nông thôn hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (không bao gồm các đối tượng thuộc liên hiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ); h) Tối đa 03 tỷ đồng đối với liên hiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ.

B. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG THÁNG 08-2015

1. Trong tháng 08-2015, công tác tuyên truyền tập trung vào 02 nội dung trọng tâm sau:

1.1. Công tác tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm

- Tiếp tục tuyên truyền đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương trên diện rộng. Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV theo kế hoạch.

- Tuyên truyền các hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau Kỳ họp thứ 9, Quốc Hội khóa XIII; tuyên truyền về diễn biến và kết quả Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X và các hoạt động tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp.

- Công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; việc triển khai thực hiện Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.

- Kỷ niệm 54 năm Thảm hoạ da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2015), tập trung tuyên truyền Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc khắc phục hậu quả chất độc da cam/đioxin và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam đioxin.

- Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2015); 24 năm Ngày thành lập lại tỉnh Kon Tum (12/8/1991 – 12/8/2014); 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945- 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2015); 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2015); các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ  (27/7); Ngày thành lập lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kon Tum (25/8) và các ngày truyền thống của các ngành, các cấp diễn ra trong tháng 8-2015; các hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VII giai đoạn 2015- 2020.

1.2. Công tác tuyên truyền thường xuyên

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; cổ vũ, nhân rộng các tập thể, gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03-01-2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 7 và tình hình triển khai trong tháng 8-2015.

- Tăng cường tuyên truyền thông tin đối ngoại; các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại nhất là các dự án lớn đang được triển khai ở tỉnh; phát triển ba vùng kinh tế động lực, các ngành kinh tế mũi nhọn, các sản phẩm chủ lực của tỉnh; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; về xây dựng nông thôn mới. 

- Tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo; những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng như những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.     

- Tuyên truyền công tác phòng chống lũ lụt trong mùa mưa; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng chống các dịch bệnh mùa hè; công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả tình trạng khác thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép...

2. Cảnh giác với những thông tin chưa được kiểm chứng!

Những thông tin không chính thống, sai sự thật, suy diễn... ngày càng xuất hiện nhiều trên các mạng xã hội, thậm chí cả trên báo điện tử. Đối với những thông tin này, ngoài trách nhiệm xử lý của các cơ quan chức năng, mỗi người dân cũng cần đề cao cảnh giác.

Sự phát triển vượt bậc của Internet đã và đang làm cho con người gần nhau hơn, thế giới phẳng hơn... Tuy nhiên, không ít cá nhân, tổ chức đã lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, không gian mạng, để thực hiện hành vi đưa thông tin sai sự thật, suy diễn, lắp ghép các sự kiện, nhằm mục đích kích động, bôi nhọ danh dự hoặc trả thù cá nhân, cơ quan, tổ chức...

Theo dõi thông tin trên mạng Internet về hai vụ thảm sát vừa xảy ra ở Bình Phước và Nghệ An, cướp đi mạng sống của 10 người trong hai gia đình, nhiều người cảm thấy... “sốc”. “Sốc” vì báo chí chính thống lẫn mạng xã hội đưa thông tin quá nhiều, kể cả những tin không liên quan đến vụ án. “Sốc” vì có không ít thông tin sai sự thật, suy diễn...

Những thông tin “sốc” về hai vụ thảm sát chưa chấm dứt, cộng đồng mạng lại bị một "cú lừa" từ thông tin sai sự thật của một hãng thông tấn nước ngoài. Khi báo chí chính thống của Việt Nam đáp trả lại thông tin sai sự thật, lập tức hãng thông tấn nọ phải gỡ bài và đăng lại thông tin chính thống của báo chí Việt Nam. Việc đưa tin sai sự thật của một hãng thông tấn để lại kết cục đáng tiếc: mất uy tín trước báo chí quốc tế và cộng đồng mạng xã hội. Báo chí ở nhiều nước có nhiều quyền, doanh thu cao, nhưng cũng dễ bị xã hội tẩy chay hoặc phải phá sản khi đăng thông tin sai sự thật!

Vẫn biết quyền được thông tin là quyền của mọi người, mọi cơ quan, tổ chức... Và khi đã sống trong thế giới phẳng thì minh bạch thông tin là lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, minh bạch thông tin không có nghĩa là được quyền công khai tất cả về quyền nhân thân của mọi người, quyền được bảo vệ bí mật của cơ quan, tổ chức...

Không chỉ lợi dụng Internet để đưa tin sai sự thật, người ta còn lợi dụng Internet để trục lợi. Nắm được tâm lý của thí sinh, phụ huynh muốn biết điểm thi kỳ thi “2 trong 1” năm 2015 (thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học), trước và sau khi kết thúc kỳ thi, một số trang mạng đã đua nhau quảng bá dịch vụ tra cứu điểm thi nhanh nhất ngay khi có kết quả chấm thi.

Những “chiêu trò” làm ăn của một số trang mạng tra cứu điểm thi đã bị lật tẩy, bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công khai địa chỉ tra cứu kết quả thi “2 trong 1” miễn phí là website của Bộ Giáo dục và Đào tạovà các trang mạng đã đăng ký kết nối với Bộ.

Muốn “trấn áp” những thông sai sự thật, suy diễn, ngoài việc cơ quan chức năng phải minh bạch thông tin, xây dựng “hàng rào kỹ thuật”, thì mỗi người dân cần đề cao cảnh giác trước những thông tin chưa được kiểm chứng...

(Nguồn: Báo Điện tử Đáng CSVN)

C. TIN TỨC- SỰ KIỆN

I. TIN TRONG TỈNH

1. Trong 02 ngày (từ 08 đến 09-7), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2015 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tập trung xem xét, cho ý kiến vào báo cáo định kỳ của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh; các báo cáo, tờ trình của UBND, các cơ quan tư pháp của tỉnh; nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến tham gia của Ủy ban MTTQVN tỉnh; báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 (Quốc hội khóa XIII) của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh. Đồng thời xem xét, biểu quyết thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết về các biện pháp thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN 6 tháng cuối năm 2015; ban hành thu phí chợ trên địa bàn tỉnh; thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum; ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015- 2020” tỉnh; Kế hoạch biên chế công chức năm 2016; Thông qua báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011- 2015 và Nghị quyết cho thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với đồng chí Lê Thị Kim Đơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Theo đánh giá của HĐND tỉnh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 12,73%; diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông-Xuân là 11.295 ha, đạt 101,3% so với kế hoạch, tăng 3%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 1.975 tỷ đồng, tăng 9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đạt khoảng 6.048 tỷ đồng, tăng gần 20%; kim ngạch xuất khẩu tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2014. Các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế-xã hội vẫn bộc lộ nhiều khó khăn, thách thức: Tiến độ xây dựng cơ bản một số dự án, công trình còn chậm; thu ngân sách gặp khó khăn; nợ đọng thuế còn ở mức cao; tình trạng tạm ứng vốn kéo dài không có khối lượng thanh toán hoàn ứng vẫn còn tiếp diễn; việc khai thác khoáng sản, khai thác và vận chuyển gỗ trái phép vẫn còn xảy ra; tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại một số cơ sở sản xuất chưa được xử lý dứt điểm; tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn nhiều…

Để khắc phục những tồn tại, yếu kém nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và giai đoạn 2011-2015, HĐND tỉnh đề ra một số giải pháp như: Thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum đến năm 2020; tích cực khai thác các nguồn thu mới, nguồn thu còn tiềm năng để bù các nguồn thu đạt thấp; tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng cơ bản, nhất là ở vùng sâu vùng xa; đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án giải quyết đất chồng lấn, đất lấn chiếm, kế hoạch trồng rừng thay thế và thực hiện xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống chặt, phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, đặc biệt là Khu đô thị phía Nam Đăk Bla; khắc phục sự giảm sút chỉ số năng lực cạnh tranh, duy trì và nâng cao chỉ số quản trị hành chính công; thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Năm 2015 là năm có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đề ra và HĐND tỉnh khóa X đã quyết nghị; đồng thời cũng là năm triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016- 2020 và tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Do đó, đề nghị UBND tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh, các cấp, các ngành chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2015 mà HĐND tỉnh vừa thông qua, trong đó quan tâm đúng mức một số nhiệm vụ như: Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư; chỉ đạo quyết liệt công tác thu chi ngân sách, làm rõ khoản thu đạt thấp, từ đó có giải pháp hiệu quả thực hiện; cân đối các khoản chi, tránh để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản; Khẩn trương rà soát bổ sung phương án phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, có phương án xử lý kịp thời đảm bảo giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; duy tu, bảo dưỡng các tuyến giao thông trọng yếu, rà soát lại các cầu treo; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; giải quyết dứt điểm tình trạng đất trồng lấn tại các lâm phần; hoàn thành quy hoạch khu vực sản xuất nương rẫy; thực hiện tốt luật giao thông đường bộ, đảm bảo giao thông thông suốt; quyết liệt giảm TNGT xảy ra trên cả 3 tiêu chí; có giải pháp cụ thể, phòng ngừa và xử lý kiên quyết tình trạng ném đá xe khách trên các tuyến đường; chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, ANQP 5 năm 2015- 2020 đảm bảo phát huy được thế mạnh tiềm năng của từng địa phương; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế kỹ thuật thiết yếu bảo đảm cho huyện mới Ia H’Drai sớm khắc phục khó khăn và đi vào hoạt động ổn định.

2. Kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2015), sáng 27-7, lãnh đạo Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang của tỉnh đã tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Nhà bia ghi danh các liệt sĩ Sư đoàn 10.

Dự lễ viếng có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Xuân Quí - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Bình Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các đồng chí trong Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh.

Tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của đất nước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mang lại mùa Xuân trường tồn cho dân tộc, lãnh đạo tỉnh và các đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ anh linh liệt sĩ. Vòng hoa của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”.

Trước đó vào ngày 14-7 tại xã Trà Tân (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi), UBND tỉnh đã phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Nhà bia tưởng niệm 09 anh hùng liệt sĩ H40, tỉnh Kon Tum hy sinh tại xã Trà Tân. (Nơi đây, vào khoảng tháng 6, tháng 7 năm 1970, 10 cán bộ, chiến sĩ  H40, huyện Đăk Glei trên đường vận chuyển hàng hóa từ Quảng Ngãi về đơn vị, khi đến bến đò sông Giang, xã Trà Tân, huyện Trà Bồng, đã bị máy bay địch phát hiện oanh kích, 09 đồng đội trong đoàn đã hy sinh tại trận địa).

Cùng với hoạt động viếng nghĩa trang liệt sĩ và các địa chỉ ghi dấu ấn hào hùng trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngoài quà của Chủ tịch nước được ngành chức năng chuyển kịp thời đến các gia đình, các cấp chính quyền và đoàn thể của tỉnh đã có nhiều hoạt động thăm hỏi các gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng (như: đồng chí Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (ngày 22-7) đã đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Tại những nơi đến thăm đồng chí đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên và bày tỏ lòng biết ơn các thương binh, liệt sĩ, thân nhân gia đình liệt sĩ đã có nhiều đóng góp cho nền độc lập của dân tộc. Đồng chí mong muốn các thương, bệnh binh giữ gìn sức khỏe, tiếp tục giúp đỡ giáo dục thế hệ con cháu phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc và đóng góp những ý kiến để xây dựng huyện Tu Mơ Rông ngày càng phát triển...; đồng chí Nguyễn Hữu Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (ngày 23-7) đã đến thăm, động viên và tặng quà Anh hùng LLVT Thanh Minh Tám và bà Y Tư thân nhân của liệt sỹ A Long ở huyện Kon Plông; cùng ngày, đồng chí Lê Thị Kim Đơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã đến thăm, tặng quà Anh hùng LLVT A Tranh, Mẹ Việt Nam anh hùng Y Nía, Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Thua, thương binh 1/4 Hà Văn Thìn và thương binh 1/4 A Cảnh ở huyện Đăk Hà; Đại tá Võ Thanh Chín, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đi thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, trên địa bàn huyện Sa Thầy; Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Kon Tum; thăm và trao tặng quà cho con liệt sĩ, cán bộ thương binh đang công tác tại Sư đoàn…; Tỉnh đoàn (đêm 26-7) tổ chức Lễ thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh với sự tham gia của trên 600 ĐVTN các đơn vị trực thuộc. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương và thắp sáng lên hơn 2.000 ngọn nến trên phần mộ của các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm nơi ghi danh hơn 10 ngàn người con ưu tú của các miền quê trong cả nước, lớp lớp nối nhau đến với Tây Nguyên, hội tụ trong đội ngũ Sư đoàn 10, đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hi sinh…).

Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, đến nay toàn tỉnh đã có 87/102 xã, phường, thị trấn được công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ, chiếm 85% tổng số xã, phường, thị trấn và tăng 08 đơn vị so với cùng thời điểm năm 2011; toàn tỉnh có 97,22% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với dân cư nơi cư trú.

II. TIN TRONG NƯỚC

1. Một số tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2015

Về kinh tế: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 6,28% so với cùng kỳ năm 2014.

Cả nước có 4.406 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 282,4 nghìn tỷ đồng, tăng 21,7% về số doanh nghiệp và tăng 22,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2014. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 4.708 doanh nghiệp, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2014. Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động là 27.051 doanh nghiệp, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.572,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành ước tính đạt 553,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2014 và bằng 31,1% GDP.

Tính đến thời điểm 15/6/2015, tổng thu ngân sách nhà nước ước tính đạt 406,2 nghìn tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán năm; tổng chi ngân sách nhà nước ước tính đạt 501,2 nghìn tỷ đồng, bằng 43,7% dự toán năm.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 77,7 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2014, thấp hơn mức tăng 15,4% của 6 tháng đầu năm 2014. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 81,5 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 0,86% so với bình quân cùng kỳ năm 2014.

Một số vấn đề xã hội: Cả nước có 183,5 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 32,3% so với cùng kỳ năm 2014, tương ứng với 756,2 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 34,4%. Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 16,4 nghìn tấn lương thực và 8,5 tỷ đồng. Tổng kinh phí dành cho hoạt động an sinh xã hội và giảm nghèo trong 6 tháng đầu năm là 3.268 tỷ đồng. Hơn 5,9 triệu bảo hiểm y tế đã được cấp phát miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm vẫn còn gặp một số khó khăn, thách thức: Thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là khô hạn kéo dài ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và tình trạng xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Thị trường xuất khẩu bị thu hẹp đã tác động trực tiếp tới tăng trưởng khu vực nông nghiệp, nhất là sản xuất lương thực và nuôi trồng thủy sản. Xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước giảm so với cùng kỳ, nhập siêu tăng. Khách quốc tế đến Việt Nam giảm. Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới giảm mạnh. Tình trạng buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng hóa kém chất lượng còn diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh và quyền lợi của người tiêu dùng. Đời sống của một bộ phận nhân dân ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn. Kết quả giảm nghèo ở một số địa phương chưa thực sự bền vững. Việc triển khai các nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế còn chậm, nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Công tác chỉ đạo, điều hành còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả, điều hành từ Trung ương đến cơ sở.

Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 đã đề ra, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó chú trọng các trọng tâm sau: Tiếp tục điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá theo hướng ổn định; thúc đẩy tăng trưởng tín dụng gắn với bảo đảm cơ cấu tín dụng phù hợp; thu hút đầu tư toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế thực hiện đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư của tất cả các dự án từ mọi nguồn vốn; tích cực triển khai đồng bộ Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, Chương trình xây dựng nông thôn mới; khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2015 hợp lý; tích cực tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản gắn với thực hiện chiến lược về nhà ở, đặc biệt là đối với nhà ở xã hội; đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm về giao thông; tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, nắm tình hình đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai để thực hiện hỗ trợ kịp thời; tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm, giám sát chặt chẽ các nguy cơ xâm nhập và lây lan, chủ động phương án phòng chống dịch; chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống phá; thực hiện quyết liệt công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

2. Nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy khẳng định, những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn vẫn diễn biến phức tạp, làm nhiều người chết, bị thương và gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, môi trường đầu tư và an sinh xã hội.

Để nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

(1) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến cơ sở phải xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên hằng ngày; việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, hội viên, cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình.

(2) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Vận động cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và người lao động thấy rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

(3) Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải lấy phòng ngừa là chính; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; coi công tác phòng cháy, chữa cháy là công việc hằng ngày ở mọi nơi, mọi lúc. Có chế độ, chính sách thỏa đáng đối với những người bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

(4) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Xây dựng chiến lược phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy ở các cấp. Phát huy trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong việc hướng dẫn các bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với các chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, chợ, rừng; khắc phục dứt điểm vi phạm, sơ hở về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

(5) Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy. Có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy; nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; mua sắm phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

(6) Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn, nhất là ở các nơi có nguy cơ cháy, nổ cao; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Mọi hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước hết phải thực hiện và giải quyết bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả về người và tài sản.

(7) Nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, nhất là phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ.

(8) Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; bố trí phù hợp ở các địa bàn trọng điểm. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; có chính sách đối với lực lượng trực tiếp tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ưu tiên đầu tư ngân sách để xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều kiện bảo đảm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ việc sản xuất, lắp ráp trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở trong nước.

3. Một số kết quả về giảm nghèo bền vững

Ngày 27/12/2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo. Qua 6 năm tổ chức thực hiện, Chương trình 30a đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ có hiệu quả của các cấp, các ngành, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

Nguồn lực phân bổ và huy động hỗ trợ các huyện nghèo theo Chương trình 30a trong 6 năm (chưa kể kinh phí thực hiện các chính sách giảm nghèo chung như mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ nhà ở…) là 20.189 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 17.051 tỷ đồng, ngân sách địa phương 2.000 tỷ đồng, hỗ trợ của các doanh nghiệp là 3.138 tỷ đồng. Đến cuối năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của 62 huyện nghèo đã giảm xuống còn 35% theo chuẩn nghèo cũ (bình quân giảm 5%/năm), đạt mục tiêu đề ra là giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức dưới 40%. Trong đó có 40/62 huyện đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2010 xuống dưới 40%; 22 huyện thuộc 6 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo trên 40% là Yên Bái, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam và Ninh Thuận.

Trong giai đoạn 2011-2014, các huyện nghèo cơ bản đều đạt mức giảm bình quân khoảng 6%/năm, cao hơn mục tiêu 4% của Nghị quyết 30a. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2015 có 10% số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, thì đến nay, theo đánh giá sơ bộ, đã có 8/64 huyện (chiếm tỷ lệ hơn 12%) có tỷ lệ hộ nghèo ngang bằng hoặc thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh gồm huyện Tân Uyên (20,09%), huyện Than Uyên (19,00%) thuộc tỉnh Lai Châu; huyện Quỳnh Nhai (25,88%), huyện Phù Yên (20,38%) thuộc tỉnh Sơn La; huyện Ba Bể (18,04%) thuộc tỉnh Bắc Kạn; huyện Bá Thước (18,29%) và huyện Thường Xuân (22,89%) thuộc tỉnh Thanh Hóa; huyện Đam Rông (9,65%) thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh ở các huyện nghèo nhưng đến cuối năm 2014, tỷ lệ nghèo bình quân của 64 huyện nghèo còn cao, gấp 5,5 lần so với tỷ lệ bình quân của cả nước. Kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng tỷ lệ hộ cận nghèo lại tăng. Hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng nhu cầu cho phát triển sản xuất và đời sống, cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động chuyển dịch chậm… Đến nay, tuy có 8 huyện tỷ lệ hộ nghèo đã đạt mức ngang bằng với tỷ lệ nghèo chung của tỉnh nhưng hạ tầng cơ sở, nhất là giao thông, sản xuất và đời sống vẫn còn nhiều khó khăn…

Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững đề ra phương hướng trong giai đoạn 2016-2020 là đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các huyện nghèo, các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã bãi ngang ven biển, hải đảo. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sự liên kết vùng, khu vực, giữa các vùng nghèo với các vùng phát triển. Giảm dần các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho không, thay thế dần bằng các chính sách hỗ trợ cho vay ưu đãi lãi suất, đơn giản về thủ tục đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân trên địa bàn… Mục tiêu chung là phấn đấu đến cuối năm 2015, cơ bản hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 30a đề ra. Đến cuối năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân tại các huyện nghèo ngang bằng mức trung bình của khu vực; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 50%; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2 lần so với năm 2015; có ít nhất 50% số huyện thoát khỏi tình trạng huyện nghèo.

4. Những điểm mới về chế độ hưu trí trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

(Tiếp theo Thông báo nội bộ số 7/2015)

5. Về BHXH một lần:

(a) Sửa đổi quy định điều kiện hưởng BHXH một lần để hạn chế tối đa việc hưởng BHXH một lần nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, cụ thể: Chỉ giải quyết BHXH một lần đối với người lao động khi đã hết tuổi lao động mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc ra nước ngoài để định cư hợp pháp; bổ sung quy định giải quyết BHXH một lần đối với người mắc bệnh hiểm nghèo. Riêng đối với lực lượng vũ trang thực hiện như quy định hiện hành, được giải quyết ngay khi phục viên, xuất ngũ, nếu không đủ điều kiện để hưởng lương hưu và người lao động có nhu cầu;

(b) Tăng mức trợ cấp BHXH một lần từ 1,5 tháng lên 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH mỗi năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi (tương ứng mức đóng BHXH là 22% cho quỹ  hưu trí, tử tuất).

6. Về điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH: Sửa đổi với người tham gia BHXH từ trước ngày luật này có hiệu lực thi hành thì việc điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH vẫn thực hiện như quy định hiện hành. Đối với người bắt đầu tham gia BHXH từ ngày luật này có hiệu lực thi hành thì tiền lương đã đóng BHXH được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ áp dụng cho mọi người lao động, không phân biệt khu vực nhà nước hay ngoài nhà nước.

7. Về tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: Bỏ quy định người đang chấp hành hình phạt tù giam bị tạm dừng hưởng lương hưu; bổ sung trường hợp hưởng không đúng quy định; bổ sung quy định về việc tiếp tục thực hiện khi người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp; đồng thời quy định việc truy lĩnh lương hưu, trợ cấp trong trường hợp người bị Tòa án tuyên bố là mất tích đối với người mất tích trở về.

8. Bổ sung quy định về giải quyết trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư.

III. TIN THẾ GIỚI

1. Các kết quả chính chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam

Nhận lời mới của Chính quyền Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ từ ngày 06-10/7/2015. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, đạt được tất cả các mục tiêu đề ra ở mức cao; là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, vì lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Hoa Kỳ; vượt lên trên khuôn khổ thông thường và mang ý nghĩa quốc tế, tạo một dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Chương trình hoạt động của đồng chí Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta phong phú, toàn diện, thiết thực, để lại ấn tượng tốt đẹp, rất tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Chuyến thăm thu hút sự quan tâm sâu sắc, đánh giá cao của chính giới, báo chí, các tầng lớp xã hội và cộng đồng kiều bào ta tại Hoa Kỳ, góp phần củng cố, tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

- Chuyến thăm thể hiện sự tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, xây dựng sự tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai bên; xác định tầm nhìn chung có tính chiến lược và tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ cho những năm tới. Việc Hoa Kỳ mời Tổng Bí thư ta thăm chính thức, đón tiếp trọng thị với những nghi thức lễ tân vượt quy định thông thường và nhất trí đưa Tuyên bố chung thành Tuyên bố về tầm nhìn chung Việt Nam - Hoa Kỳ thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo Hoa Kỳ trong quan hệ với Việt Nam, tôn trọng thể chế chính trị của ta, công nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư ta. Nhận thức của chính giới và dư luận Hoa Kỳ về Lãnh đạo ta, về Đảng Cộng sản Việt Nam và về Việt Nam có những chuyển biến tích cực, thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đó là kết quả, nỗ lực của Lãnh đạo, Nhân dân hai nước với tinh thần khép lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai. Đối với các vấn đề còn khác biệt, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở, chân thành trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại xây dựng, không để trở thành trở ngại cho sự phát triển quan hệ song phương. Một sự kiện đáng chú ý là tại Lễ kỷ niệm 50 năm Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào Việt Nam do Quốc hội Hoa Kỳ tổ chức chiều ngày 08/7 (có lịch từ đầu năm) đã có nhiều ý kiến phát biểu cho rằng, chiến tranh của Hoa Kỳ tại Việt Nam là “một sai lầm lớn”, đánh giá tích cực về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ 20 năm qua, hoan nghênh chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Chuyến thăm đạt được nhiều nội dung thiết thực, tạo điều kiện đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hợp tác cùng có lợi giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Trong thời gian chuyến thăm, ngoài “Tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ”, các cơ quan, bộ, ngành hai nước đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác, cụ thể hóa chủ trương hợp tác toàn diện giữa hai nước.

- Trao đổi, chia sẻ quan điểm, nhận thức về các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông; tăng cường hợp tác, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thế giới. Hoa Kỳ bày tỏ quan điểm ủng hộ việc giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, không đơn phương thay đổi nguyên trạng, quân sự hóa hoặc áp đặt kiểm soát trên biển, trên không ở Biển Đông. Chúng ta hoan nghênh các nước, trong đó có Hoa Kỳ, đóng vai trò tích cực và có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thúc đẩy hợp tác phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các lãnh đạo Chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại và bức xúc về các hoạt động xâm phạm an ninh mạng, tôn tạo quy mô lớn các đảo và bãi đá trên Biển Đông; bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tình hình Biển Đông.

- Chuyến thăm đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Sự coi trọng, đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Hoa Kỳ, của Liên Hợp quốc đối với Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, kết quả các cuộc hội đàm và nội dung Tuyên bố về Tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã thu hút sự quan tâm và nhận được sự đánh giá tích cực của dư luận quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

- Thành công của chuyến thăm mang ý nghĩa chính trị to lớn đối với Việt Nam. Chuyến thăm đã nhận được sự quan tâm theo dõi của dư luận trong nước, quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài. Kết quả tích cực, tốt đẹp của chuyến thăm nhận được sự đồng tình, ủng hộ đánh giá cao trong nội bộ và dư luận nhân dân, góp phần củng cố uy tín của Đảng, tạo đồng thuận xã hội đối với đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, tạo không khí tích cực, thuận lợi cho quá trình chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng. Chuyến thăm cũng đã góp phần quan trọng triển khai thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời, khẳng định một cách mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ trương tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

2. Một số tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây

- Mỹ và Cuba nhất trí mở lại Đại sứ quán tại Oa-sinh-tơn và La Ha-ba-na: Sau gần bảy tháng thương lượng, với bốn vòng đàm phán, tiến trình bình thường hóa quan hệ  Mỹ - Cuba đã đạt được bước tiến mang dấu mốc lịch sử. Hai nước tuyên bố mở cửa Đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước vào ngày 20/7/2015. Như vậy, Chính phủ Mỹ và Cuba đã chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao sau hơn 50 năm gián đoạn. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ trong quan hệ giữa hai nước, mà còn đối với đời sống chính trị quan hệ quốc tế, một minh chứng về sự hóa giải thành công mối quan hệ thù địch và đối đầu kéo dài trở thành đối tác đối thoại vì hòa bình và phát triển, phù hợp xu thế thời đại. Dư luận quốc tế, nhất là khu vực Mỹ Latinh hoan nghênh việc Mỹ và Cuba khôi phục quan hệ ngoại giao. Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma tuyên bố, quan hệ ngoại giao Mỹ - Cuba đã chính thức bình thường hóa; tiếp tục kêu gọi Quốc hội sớm bãi bỏ lệnh cấm vận Cuba mà ông đã nhiều lần cho là “lỗi thời và không phục vụ các lợi ích của Mỹ”.

- Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ - Trung Quốc: Mỹ và Trung Quốc tiến hành Đối thoại chiến lược và kinh tế lần thứ 7 tại thủ đô Oa-sinh-tơn (Mỹ) ngày 23 và 24/6/2015. Hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác, song cũng thừa nhận hai nước có bất đồng và mâu thuẫn trong một số vấn đề. Cuộc đối thoại tập trung thảo luận về các thách thức và cơ hội về chiến lược và kinh tế mà hai nước đang phải đối mặt, vấn đề Biển Đông cùng các mối quan ngại chung như biến đổi khí hậu, chương trình hạt nhân của I-ran và Triều Tiên, an ninh mạng và nhân quyền.

Trong buổi tiếp đoàn Trung Quốc, Phó Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn cho rằng, trong bối cảnh tranh chấp tại Biển Đông và Biển Hoa Đông vẫn diễn biến phức tạp, Mỹ khuyến cáo tất cả các quốc gia tuân thủ luật lệ quốc tế, hợp tác để giữ cho mọi tuyến đường biển quốc tế phải được thông suốt và bảo vệ nhằm bảo đảm các tuyến giao thương trọng yếu. Ông kêu gọi các quốc gia cần giải quyết tranh chấp về lãnh thổ thông qua con đường ngoại giao. Tổng thống Mỹ Ba-rắc thúc dục Trung Quốc giải quyết căng thẳng trong quan hệ hai nước; bày tỏ quan ngại cách hành xử trên không gian mạng của Trung Quốc và những căng thẳng liên quan đến các vùng biển tranh chấp ở châu Á.

3. Hội thảo Lý luận lần thứ 11 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Hội thảo Lý luận lần thứ 11 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra trong hai ngày 17 và 18/6/2015 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, với chủ đề: “Quản lý, phát triển xã hội - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc”. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lưu Kỳ Bảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương làm Trưởng Đoàn.

Tại Lễ Khai mạc, đồng chí Đinh Thế Huynh đã có bài phát biểu đề dẫn với chủ đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quản lý, phát triển xã hội trong thời kỳ đổi mới”. Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức đổi mới là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, phải đặc biệt chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội, nhất là chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho người dân. Khẳng định trong 30 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác phát triển xã hội, kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển. Công tác an sinh xã hội, phát triển và quản lý xã hội ở Việt Nam thời gian qua đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị, tạo đồng thuận xã hội, tiếp tục đưa đất nước phát triển đi lên.

Đồng chí Lưu Kỳ Bảo, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc phát biểu đề dẫn với chủ đề: “Tìm tòi thực tiễn và kinh nghiệm chủ yếu xây dựng xã hội của Trung Quốc”. Đồng chí Lưu Kỳ Bảo nhấn mạnh, song song với việc phát triển kinh tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc hết sức coi trọng xây dựng xã hội, đưa ra nhiệm vụ chiến lược xây dựng xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa. Từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của xây dựng xã hội, đẩy mạnh công tác dân sinh và quản trị xã hội, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm nhất, thúc đẩy công tác xây dựng xã hội giành được những thành quả quan trọng.

Trưởng đoàn của hai nước khẳng định vai trò và ý nghĩa quan trọng của Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng. Với chủ đề Quản lý và phát triển xã hội, Hội thảo lần này góp phần nhận thức sâu sắc hơn về quy luật xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước; đi sâu trao đổi ý kiến, tham khảo và học hỏi lẫn nhau những kinh nghiệm hay, cách làm tốt để tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, phát triển xã hội; thúc đẩy hơn nữa sự phát triển xã hội, vì cuộc sống hạnh phúc và phồn vinh của nhân dân.

4. Hội nghị cấp cao Mê Công – Nhật bản lần thứ 7

Hội nghị cấp cao Mê Công - Nhật Bản lần thứ 7 diễn ra tại Nhật Bản ngày 04/7/2015, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước Mê Công (Cam-pu-chia, Lào, My-an-ma, Thái Lan, Việt Nam) và Nhật Bản. Hội nghị thông qua Tuyên bố Chiến lược Tô-ki-ô 2015, nhấn mạnh tầm quan trọng của đại dương, tài sản chung của thế giới; khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ hơn để bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực; nhấn mạnh việc cần phải thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Các nhà lãnh đạo nhắc lại cam kết bảo đảm quyền tự do hàng hải và hàng không, an toàn hàng hải, giao thương thông suốt và giải quyết hòa bình các tranh chấp theo các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Lãnh đạo các nước bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây tại Biển Đông làm phức tạp thêm tình hình, gây giảm lòng tin và có thể phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Sin-dô A-bê đã thông báo quyết định của Nhật Bản dành 750 tỷ yên (6,1 tỷ USD) Viện trợ phát triển chính thức (ODA) hỗ trợ các nước Mê Công trong ba năm tới.

Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đã tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị cho Hội nghị, phối hợp Nhật Bản và các nước Mê Công xây dựng Chiến lược Tô-ki-ô theo hướng hỗ trợ tối đa cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các nước Mê Công. Sáng kiến của Việt Nam về mở rộng kết nối tiểu vùng Mê Công với các khu vực chung quanh, nhất là với khu vực Nam Á, đã trở thành một nội dung quan trọng trong Chiến lược Tô-ki-ô 2015. Tại diễn đàn của Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ biển đảo tại Biển Đông đang diễn biến phức tạp; những hoạt động bồi đắp, cải tạo và xây dựng trên quy mô lớn đã làm thay đổi căn bản nguyên trạng cấu trúc của nhiều đảo, đá và bãi ngầm, vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), làm giảm lòng tin và gia tăng căng thẳng khu vực. Những hành động này đã gây quan ngại sâu sắc và sự lên tiếng không chỉ của các nước ASEAN, của khu vực mà còn nhiều quốc gia, tổ chức trên thế giới. Việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông là nguyện vọng, là lợi ích và trách nhiệm chung của tất cả các nước trong và ngoài khu vực. Các bên liên quan cần tuân thủ các nguyên tắc tự kiềm chế, không làm phức tạp thêm tình hình, không làm thay đổi nguyên trạng, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC; thúc đẩy việc sớm xây dựng Bộ quy tắc COC.

Trong chuyến thăm làm việc tại Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê. Hai Thủ tướng tuyên bố về cơ bản kết thúc đàm phán song phương trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và sẽ nỗ lực cùng các thành viên khác sớm kết thúc đàm phán và ký TPP trong thời gian tới. Thủ tướng Sin-dô A-bê đồng ý hỗ trợ Việt Nam xây dựng trường Đại học Việt - Nhật, giúp nâng cấp một số trường đại học và dạy nghề ở Việt Nam; cam kết tăng thêm số học bổng cho lưu học sinh Việt Nam, nhận nhiều hơn các điều dưỡng viên, lao động Việt Nam tại Nhật Bản.

5. Thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á

Tại Hội nghị đặc biệt cấp bộ trưởng Tài chính các nước tham gia AIIB diễn ra ngày 29/6/2015 ở Trung Quốc, 57 quốc gia thành viên sáng lập đã ký biên bản chính thức thành lập AIIB và trở thành thành viên của AIIB. Hội nghị thông qua Quy chế hoạt động của ngân hàng, với vốn điều lệ 100 tỷ USD và vốn đăng ký ban đầu dự kiến khoảng 50 tỷ USD.

AIIB xác định các nguyên tắc hoạt động cơ bản là hợp tác cùng có lợi, công bằng và đổi mới; tuyên bố điều hành theo các tiêu chuẩn cao, được giám sát chặt chẽ theo các quy tắc quản trị với phương châm hoạt động “hiệu quả, trong sạch và xanh”. Hội đồng quản trị của AIIB được áp dụng theo cơ chế không thường trực nhưng thường xuyên được triệu tập để thảo luận các chính sách chủ chốt. AIIB cam kết nỗ lực để bảo đảm tính minh bạch, quyết định độc lập và trách nhiệm xã hội.

Các thành viên sáng lập AIIB đã ký kết các điều khoản chính thức liên quan đến việc góp vốn của mỗi thành viên và vốn điều lệ của Ngân hàng. Mỗi thành viên sáng lập của AIIB sẽ được phân phối hạn ngạch cổ phần dựa trên quy mô nền kinh tế của nước đó. Hiện Trung Quốc, Ấn Độ và Nga là 3 cổ đông lớn nhất của AIIB. Trung Quốc sẽ đóng góp 30,34% trong tổng số 100 tỷ USD vốn cơ bản của AIIB, đổi lại Trung Quốc sẽ nhận được 26,06% quyền biểu quyết về các quyết định quan trọng liên quan tới hoạt động của ngân hàng này. Ấn Độ là cổ đông lớn thứ hai của AIIB có tỷ lệ góp vốn là 8,52% và quyền biểu quyết là 7,5%.

Theo kế hoạch, AIIB sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2015, trụ sở chính của AIIB đặt tại Bắc Kinh (Trung Quốc), cung cấp tài chính cho các hoạt động xây dựng đường bộ, đường sắt, nhà máy điện và các mạng lưới viễn thông cần thiết cho sự phát triển của các nền kinh tế trong khu vực. Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ giao dịch chính thức tại thể chế này.

Từ nay đến trước tháng 12/2015, 7 quốc gia, gồm: Đan Mạch, Cô-oét, Ma-lay-xi-a, Phi-lip-pin, Hà Lan, Nam Phi và Thái Lan sẽ ký thỏa thuận tham gia AIIB với tư cách thành viên. Mỹ và Nhật Bản tuyên bố không tham gia thỏa thuận thành lập AIIB. Nhiều chuyên gia kinh tế thế giới nhận định, sự ra đời của AIIB xuất phát từ nhu cầu thực tế khi châu Á là khu vực có dân số lớn nhất thế giới, nhu cầu về vốn để phát triển hạ tầng trong tương lai rất lớn.

________

 

 

 

Số lượt xem:2521
Bài viết trước:
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 07-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 06-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 05-2015 (bổ sung Kết luận 1663 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 04-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 03-2015
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 02-2015
Icon  Tài liệu tuyên truyền trong nội bộ và định hướng đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch trên In-tơ-nét
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01-2015
Icon  Chuyên đề năm 2015 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (ngày 18-12-2014)
Icon  Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 12-2014
    LIÊN KẾT
Trang chủ   |   Liên hệ   
Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum - Giấy phép số 03/GP- TTĐT ngày 21 tháng 9 năm 2015
Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum - Kon Tum; Điện thoại: 060.3862301; Email: phiemkt@gmail.com.
Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

Treo chân mày bằng chỉkhông phẫu thuật


Bệnh viện thẩm mỹ JW hàn quốc


Bệnh viện thẩm mỹ uy tín nhất tphcm


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Phẫu thuật hàm móm có nguy hiểm không


Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu tiền


Phẫu thuật chỉnh hàm móm


Phẫu thuật hàm hô móm


Phẫu thuật vẩu hàm trên


Điều trị khớp cắn ngược