Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công tác dư luận xã hội 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công tác dư luận xã hội

Thứ năm - 25/01/2018 19:40
Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị Tổng kết hoạt động cộng tác viên năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác dư luận xã hội năm 2018 và trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội được tổ chức ngày 25/1 tại Hà Nội.
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội

Ngày 25/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động cộng tác viên năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác dư luận xã hội năm 2018 và trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Viện Nghiên cứu dư luận xã hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu dư luận xã hội (Ban Tuyên giáo Trung ương) chủ trì hội nghị.

Công tác dư luận xã hội năm 2017 đạt nhiều kết quả quan trọng

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Cường, Phó Viện trưởng Viện Dư luận xã hội cho biết, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các cấp, với sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị chức năng trong hệ thống tuyên giáo và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong cả nước, công tác dư luận xã hội năm 2017 đạt nhiều kết quả quan trọng.

Về đẩy mạnh thực hiện Kết luận 100 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 167 của Ban Tuyên giáo Trung ương, mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh và cấp huyện tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Hoạt động của mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội trong hệ thống tuyên giáo đã từng bước đi vào nền nếp, thông qua việc duy trì các buổi giao ban định kỳ (tuần, tháng, quý) qua báo cáo, phản ánh thông tin dư luận bằng văn bản theo quy định, phản ánh nhanh qua điện thoại, email… Đội ngũ này đã tham gia tích cực, hiệu quả, trong các hoạt động nắm bắt, tập hợp, phản ánh tình hình dư luận xã hội và triển khai các cuộc điều tra dư luận xã hội. 

Về nâng cao chất lượng nắm bắt, tập hợp, phản ánh tình hình dư luận và định hướng dư luận, đội ngũ cộng tác viên và cán bộ làm công tác dư luận xã hội trong hệ thống tuyên giáo đã tích cực và chủ động hơn trong việc nắm bắt, tổng hợp, thông tin nhanh, phản ánh kịp thời dư luận trong nước và quốc tế, nhất là các vấn đề, sự kiện như các Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XII; các kỳ họp của thứ 3, thứ 4 Quốc hội khóa XIV, việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Hội nghị cấp cao APEC 2017… Nhiều vấn đề nóng, nhạy cảm, nhiều vụ việc bức xúc, nổi cộm trong xã hội được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm được phản ánh kịp thời, khách quan, trung thực thông qua các báo cáo nhanh dư luận xã hội.
 

 Đồng chí Võ Văn Phuông phát biểu tại Hội nghị

Nhiều địa phương đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, phản ánh tình hình thông tin dư luận xã hội như: xây dựng quy chế thông tin hai chiều, đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan xác minh, làm rõ những vấn đề mà dư luận phản ánh. 

Việc đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng các cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội đã có chuyển biến tích cực. Năm 2017, Viện nghiên cứu dư luận xã hội đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo các địa phương và các cơ quan, đơn vị ở Trung ương tiến hành 11 cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội. Các cuộc điều tra do Viện nghiên cứu dư luận xã hội đều bảo đảm tuân thủ nghiêm các yêu cầu về mặt khoa học, tính chính xác, độ tin cậy, tính đại diện của dữ liệu điều tra được nâng lên; phương pháp điều tra tiếp tục được đa dạng hóa, bảo đảm đáp ứng kịp thời tiến độ điều tra. Hình thức điều tra qua điện thoại và đi khảo sát trực tiếp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc điều tra nhanh dư luận xã hội.

Các cuộc thăm dò dư luận xã hội do ban tuyên giáo các địa phương thực hiện trong năm 2017 có nhiều ưu điểm như: nhiều cuộc điều tra với dung lượng mẫu khá lớn; chủ đề điều tra ngày càng thiết thực, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ tham mưu của cấp ủy; phiếu điều tra được thực hiện kỹ lưỡng, khâu tổ chức điều tra được thực hiện tốt, cơ bản đảm bảo đúng thành phần; coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý dữ liệu điều tra.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học về dư luận xã hội ngày càng được nâng cao chất lượng. 60 buổi tập huấn, trao đổi tọa đàm do Viện tổ chức đã cung cấp, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiên cứu, điều tra, nắm bắt dư luận xã hội cho đội ngũ cộng tác viên Trung ương mới được thành lập. Các địa phương, ngành ngày càng được coi trọng nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác dư luận xã hội cho đội ngũ cộng tác viên và cán bộ tuyên giáo các cấp. Nội dung, tài liệu tập huấn có nhiều đổi mới, được biên soạn công phu, bài bản,  khoa học phù hợp với từng lớp, từng đối tượng, bảo đảm kết hợp kiến thức về lý luận và kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác dư luận xã hội. 

Các đại biểu tại Hội nghị đã phát biểu, trao đổi ý kiến, thống nhất, năm 2018, công tác dư luận xã hội trong ngành tuyên giáo phải bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao toàn diện chất lượng các hoạt động điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội theo hướng coi trọng tính khoa học, tính  kịp thời, tính định hướng thông tin, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Do đó, cần tập trung vào một số nội dung cơ bản như sau: Thứ nhất, kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác dư luận xã hội trong hệ thống tuyên giáo và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thứ hai, chủ động, kịp thời  nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thứ ba, nâng cao năng lực công tác điều tra dư luận xã hội phục vụ tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách đúng và trúng, đánh giá hiệu quả, tác động của các chủ trương, chính sách trên thực tế. Đề cao tính khoa học, tính thiết thực trong hoạt động điều tra, thăm dò dư luận xã hội. Thứ tư, xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về dư luận xã hội cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp. Thứ năm, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, giữa Trung ương với địa phương trong thực hiện công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Coi trọng việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm những cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng trong toàn ngành.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông đã nêu rõ những sự kiện quan trọng và nổi bật sẽ diễn ra trong năm 2018 trong đó Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) sẽ xem xét, quyết định về Đề án cải cách chính sách tiền lương và Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...  Đồng chí Võ Văn Phuông yêu cầu công tác dư luận xã hội phải bám sát các nhiệm vụ chính trị quan trọng này, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, công tác dư luận xã hội phải là tấm gương "phản chiếu" những vấn đề xã hội bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Đồng chí đề nghị, trong tháng 2 tới, Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội phải khẩn trương phối hợp triển khai cuộc điều tra dư luận xã hội về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, phục vụ việc xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) sắp tới.

Bên cạnh đó, Viện cần thực hiện tốt việc đa dạng hóa các hình thức điều tra, thăm dò dư luận xã hội; đẩy mạnh công tác nghiên cứu thực tiễn, tăng cường trao đổi tọa đàm, kinh nghiệm giữa các địa phương, đơn vị; chú trọng công tác biên soạn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dư luận xã hội theo hướng đổi mới về phương pháp, hình thức nắm bắt, đảm bảo tính khoa học và độ tin cậy cao. Nghiên cứu xây dựng "Bộ Chỉ số đánh giá niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước" để triển khai trên quy mô toàn quốc... 

Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Kể từ khi được  Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa V ra quyết định thành lập, trải qua các giai đoạn phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, lãnh đạo của Viện đã luôn chung tay, đồng lòng xây dựng và phát triển Viện trở thành địa chỉ uy tín, tin cậy trong công tác nghiên cứu, điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt từ năm 2012-2016, Viện Nghiên cứu dư luận xã hội  đã đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu như: tham mưu giúp lãnh đạo Ban tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo của Đảng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác dư luận xã hội và tổ chức làm bộ máy này trong hệ thống tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Công tác nghiên cứu, nắm bắt điều tra dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương hiện nay đã phát huy hiệu quả.  Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ trong những năm vừa qua, Viện Nghiên cứu dư luận xã hội đã gặt hái được nhiều thành công, được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận; giữ vững uy tín là cơ quan nghiên cứu khoa học về dư luận xã hội và là cơ quan tham mưu giúp lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nắm bắt, định hướng dư luận xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012-2016 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 
 

 
 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị

Chúc mừng những thành tích mà tập thể cán bộ, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội nói riêng, công tác dư luận xã hội trong ngành tuyên giáo nói chung đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận những đóng góp đặc biệt quan trọng của Viện, là sự động viên, khích lệ Viện nỗ lực vươn lên, đạt thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới.

Điểm lại những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức phải đối mặt trong năm 2018, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, công tác tuyên giáo phải đi trước, mở đường, phải dự báo sớm, chính xác, làm chủ tình hình, định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận trong Đảng, sự thống nhất trong xã hội. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh công tác dư luận xã hội phải bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, theo sát các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại quan trọng của đất nước. Đặc biệt, công tác dư luận xã hội phải bám sát "hơi thở" của thực tiễn cuộc sống, kịp thời tham mưu, đề xuất nội dung và phương thức định hướng dư luận xã hội. 

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, các hình thức truyền thông ngày càng thay đổi, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu Viện cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công tác dư luận xã hội, đặc biệt coi trọng yêu cầu về mặt khoa học, tính chính xác, khách quan, toàn diện trong việc nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội phải phấn đấu trở thành đơn vị đầu ngành về nghiên cứu dư luận xã hội của cả nước, là trung tâm tập hợp, phát huy trí tuệ trong và ngoài nước về nghiên cứu điều tra nắm bắt dư luận xã hội. Viện cần tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác dư luận xã hội cho hệ thống ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.
 

 

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội 
trong năm 2017

 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội trong năm 2017; Giấy khen của Viện Nghiên cứu Dư luận xã hội cho 5 tập thể và 5 cá nhân./.   

 

Thu Hằng

Nguồn tin: tuyengiao.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn Bản Mới

HD.51.BTGTU

thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2019

Lượt xem:70 | lượt tải:14

CV.1692.BTGTU

V/v tổ chức các hoạt động VHVN mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Lượt xem:71 | lượt tải:19

CV.1682.BTGTU

mời dự Hội nghị BCV trực tuyến tháng 01-2019

Lượt xem:138 | lượt tải:40

TL

Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018

Lượt xem:157 | lượt tải:100

TL

Tài liệu Hội nghị tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng LLCT...

Lượt xem:111 | lượt tải:86

ĐC

Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng biên giới Tây Nam...

Lượt xem:289 | lượt tải:100

HD.48.BTGTU

về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019

Lượt xem:199 | lượt tải:106
truongsa
1114711 DAN HOI THU TRUONG CO QUAN CHUC NANG TRA LOI
baocaovien
tailieu
sachtuyengiao

Hình ảnh hoạt động
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đăng nhập
Hãy đăng nhập tài khoản để sử dụng tài liệu Báo cáo viên
Thống kê
  • Đang truy cập184
  • Hôm nay6,897
  • Tháng hiện tại105,251
  • Tổng lượt truy cập2,317,837
     Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
   
 - Giấy phép số 03/GP- TTĐT ngày 21 tháng 9 năm 2015
     - Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
     - Địa chỉ: 236 Bà Triệu, Tp Kon Tum - Kon Tum. Điện thoại: 0260.3862301. Email: phiemkt@gmail.com
      Ghi rõ nguồn tuyengiaokontum.org.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây